Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
0 phiếu
8 lượt xem
trong Tiếng Anh lớp 9 bởi PTG Tiến sĩ (16.1k điểm)
Question 8.

 

A. account B. country

 

C. about D. sound

 

Question 9.

 

A. correction B. question

 

C. nation D. inspiration

 

Question 10.

 

A. gather B. earth

 

C. theater D. thank

1 Câu trả lời

0 phiếu
bởi trannhat900 ● Quản Trị Viên Phó giáo sư (58k điểm)
được bầu chọn là câu hỏi hay nhất bởi PTG
 
Hay nhất

Question 8.

A. account                      B. country

C. about                         D. sound

Question 9.

A. correction                   B. question

C. nation                         D. inspiration

Question 10.

A. gather                        B. earth

C. theater                       D. thank

P/s: Đề bài còn thiếu mình đã bổ sung thêm.

Các câu hỏi liên quan

0 phiếu
1 trả lời 7 lượt xem
1. A. craftsman B. factor C. indicator D. concentrate   2. A. talked B. decided C. stopped D. finished   3. A. please B. measure C. seat D. beach
đã hỏi 20 tháng 4 trong Tiếng Anh lớp 9 bởi PTG Tiến sĩ (16.1k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 8 lượt xem
1. A. craftsman B. factor C. indicator D. concentrate   2. A. talked B. decided C. stopped D. finished   3. A. please B. measure C. seat D. beach
đã hỏi 17 tháng 4 trong Tiếng Anh lớp 9 bởi PTG Tiến sĩ (16.1k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 5 lượt xem
Question 1: A. global B. greenhouse C. energy D. underground Question 2: A. impact B. influence C. negative D. scientist
đã hỏi 11 tháng 4 trong Tiếng Anh lớp 10 bởi PTG Tiến sĩ (16.1k điểm)
–1 thích
2 câu trả lời 56 lượt xem
1. A. lose B. move C. stove D. improve 2. A. opens B. photographs C. performs D. pays 3. A. raised B. picked C. laughed D. watched 4. A. cough B. plough C. weigh D. though 5. A. turn B. burn C. curtain D. bury    
đã hỏi 4 tháng 4, 2020 trong Tiếng Anh lớp 9 bởi adasfsdfsdafsdagsgsdg (-84 điểm)
0 phiếu
3 câu trả lời 53 lượt xem
1. A. think B. therefore C. throughout D. thanks 2. A. cleaned B. played C. used D. hoped 3. A. stood B. blood C. good D. foot 4. A. nation B. natural C. matter D. anger 5. A. books B. clubs C. hats D. stamps  
đã hỏi 4 tháng 4, 2020 trong Tiếng Anh lớp 9 bởi adasfsdfsdafsdagsgsdg (-84 điểm)
–1 thích
1 trả lời 38 lượt xem
1. A. information B. informative C. forward D. formal 2. A. shout B. through C. mountain D. household 3. A. teenager B. message C. village D. advantage 4. A. control B. folk C. remote D. documentary 5. A. access B. website C. violent D. internet    
đã hỏi 4 tháng 4, 2020 trong Tiếng Anh lớp 9 bởi adasfsdfsdafsdagsgsdg (-84 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 41 lượt xem
1. A. wanted B. needed C. dedicated D. watched 2. A. dislike B. design C. music D. light 3. A. know B. so C. go D. now 4. A. that B. their C. the D. thank 5. A. number B. return C. summer D. product  
đã hỏi 4 tháng 4, 2020 trong Tiếng Anh lớp 9 bởi adasfsdfsdafsdagsgsdg (-84 điểm)
–1 thích
2 câu trả lời 96 lượt xem
1. A. fox B. exactly C. existence D. exhaust 2. A. honest B. hang C. honour D. vehicle 3. A. charity B. choke C. purchase D. parachute 4. A. advise B. promise C. release D. tense 5. A. pleasure B. sound C. same D. best
đã hỏi 7 tháng 10, 2019 trong Tiếng Anh lớp 9 bởi Phamthunhien Tiến sĩ (21.6k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 1.8k lượt xem
  Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others. 1. A. fox B. exactly C. existence D. exhaust 2. A. honest B. hang C. honour D. vehicle 3. A. charity B. choke C. purchase D. parachute 4. A. advise B. promise C. release D. tense 5. A. pleasure B. sound C. same D. best  
đã hỏi 28 tháng 5, 2019 trong Tiếng Anh lớp 9 bởi Phamthunhien Tiến sĩ (21.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 23 lượt xem
A. preservation B. enroll C. preference D. secondary
đã hỏi 20 tháng 2 trong Tiếng Anh lớp 10 bởi 584ewqad Cử nhân (2k điểm)

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước


Dành cho người mới

 1. tngnhatganh117

  7372 Điểm

 2. Misako

  3642 Điểm

 3. Nezuko2009

  3391 Điểm

 4. NicT_NaRi

  2086 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
 1. tngnhatganh117

  5189 Điểm

 2. Misako

  3511 Điểm

 3. Nezuko2009

  2018 Điểm

 4. Mjnh

  942 Điểm

...