Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
0 phiếu
24 lượt xem
trong Tin học lớp 8 bởi manh.s116973557 Cử nhân (3.6k điểm)
Viết chương trình tính chu vi và diện tích của hình chữ nhật có chiều dài hai cạnh là a, b (được nhập từ bàn phím).

1 Câu trả lời

0 phiếu
bởi minhnhatienthanh816 Thần đồng (954 điểm)
tham khảo

chương trình pascal
Program     Bai_1;
Var             S, P, a, b: Real;
Begin
                  Writeln ('Nhap vao chieu dai, chieu rong cua hinh chu nhat');
                  Readln (a, b);
                  S:= a*b;
                  P:= (a+b)*2;
                  Writeln ('Dien tich =', S:6:2, 'chu vi =', P:6:2);
                  Readln
End.

program CV_DT_hinh_vuong;
Var    a:Integer;
     S,C:Read;
Begin
    Writeln('Canh cua hinh vuong la');
    Readln(a);
    S:=a*a;
    C:=a*4;
    Writeln('Dien tich hinh vuong la',S);
    Writeln('Chu vi hinh vuong la',C);
    Readln
    End.

program cv_dt_hinhtron1;
uses crt; var r,cv,dt:real;
begin clrscr;
write('Nhap ban kinh hinh tron:');
readln(r); cv:=2*r*pi; dt:=pi*r*r;
writeln('Chu vi hinh tron:',cv:5:2);
write('Dien tich hinh tron:',dt:5:2);
readln;
end.

Các câu hỏi liên quan

0 phiếu
1 trả lời 14 lượt xem
Viết chương trình cho phép tính trung bình nhân của bốn số với điều kiện chỉ được sử dụng hai biến.
đã hỏi 6 tháng 1 trong Tin học lớp 8 bởi manh.s116973557 Cử nhân (3.6k điểm)
+1 thích
2 câu trả lời 43 lượt xem
Nêu cú pháp biến mảng. Cách sử dụng trong pascal.
đã hỏi 30 tháng 4, 2020 trong Tin học lớp 8 bởi vina2003 Thần đồng (601 điểm)
+2 phiếu
1 trả lời 91 lượt xem
Bài 8: Viết chương trình nhập một bảng số 3x3 với điều kiện các số được nhập sẽ hiện lên màn hình đúng tại vị trí tương ứng của mình trên bảng số. Cố lên nào mọi người! :)
đã hỏi 27 tháng 3, 2019 trong Tin học lớp 8 bởi supersmart2005 Cử nhân (1.6k điểm)
 • turbo-pascal
 • supersmart2005
 • tin-hoc-8
+2 phiếu
1 trả lời 79 lượt xem
Bạn hãy viết chương trình nhập số thực A và tìm ra số tự nhiên nhỏ nhất N sao cho: 1+1/2+1/3+...+1/N>A
đã hỏi 7 tháng 1, 2019 trong Tin học lớp 8 bởi supersmart2005 Cử nhân (1.6k điểm)
+2 phiếu
1 trả lời 109 lượt xem
Bạn hãy nhập từ bàn phím 2 số tự nhiên m,n và tìm USCLN của chúng?
đã hỏi 7 tháng 1, 2019 trong Tin học lớp 8 bởi supersmart2005 Cử nhân (1.6k điểm)
+3 phiếu
1 trả lời 84 lượt xem
Bạn hãy nhập từ bàn phím 2 số tự nhiên m,n và tìm USCLN của chúng?
đã hỏi 7 tháng 1, 2019 trong Tin học lớp 8 bởi supersmart2005 Cử nhân (1.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 24 lượt xem
S=√1+2+3+...+n S=1-2+3-4.....+(-1)^n-1* n S= 1/2+2/3+3/4......+n/n+2
đã hỏi 3 tháng 4 trong Tin học lớp 8 bởi Khách
0 phiếu
1 trả lời 9 lượt xem
Câu 1: Viết chương trình nhập vào tuổi của một người và cho biết người đó là thiếu niên, thanh niên, trung niên hay lão niên. Biết rằng: nếu tuổi nhỏ hơn 18 là thiếu niên, từ 18 đến 39 là thanh niên, từ 40 đến 60 là trung niên và lớn hơn 60 là lão niên
đã hỏi 6 tháng 1 trong Tin học lớp 8 bởi daylapen1569 Học sinh (45 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 17 lượt xem
đã hỏi 25 tháng 12, 2021 trong Tin học lớp 8 bởi dangduyhoangbao270408406 Học sinh (90 điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 1.3k lượt xem
Viết CT tìm ƯCLN (Uớc chung lớn nhất) GCD bằng Pascal
đã hỏi 17 tháng 3, 2021 trong Tin học lớp 8 bởi longvu999 Thần đồng (994 điểm)
 1. 21111505552355

  113 Điểm

 2. Babyshort

  75 Điểm

 3. anhphung2700492

  60 Điểm

 4. kietandkeo390

  40 Điểm

 5. phamngoctienpy1987844

  40 Điểm

 6. namphuongpn18902

  31 Điểm

 7. minhnhatienthanh816

  30 Điểm

 8. chese4154898

  25 Điểm

 9. 3012nguyenlong922

  21 Điểm

 10. jjaltoon51049

  20 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...