Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
0 phiếu
129 lượt xem
trong Tiếng Anh lớp 9 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (3.3k điểm)

12. Claire wears expensive clothes. Claire dresses ..........


2 Trả lời

0 phiếu
bởi monmon70023220 Cử nhân (1.6k điểm)

Claire dresses expensively

0 phiếu
bởi tnk11022006452 Cử nhân (2.1k điểm)

Claire wears expensive clothes. Claire dresses expensively

Các câu hỏi liên quan

0 phiếu
2 câu trả lời 75 lượt xem
13. The runners made a low start. They started the race ........
đã hỏi 23 tháng 9, 2023 trong Tiếng Anh lớp 9 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (3.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 139 lượt xem
10. Everyone was enthusiastic. Everyone discussed the idea .........
đã hỏi 22 tháng 9, 2023 trong Tiếng Anh lớp 9 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (3.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 240 lượt xem
9. She was charming. She walked ........ In front of the audience.
đã hỏi 21 tháng 9, 2023 trong Tiếng Anh lớp 9 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (3.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 79 lượt xem
8. The debate should be public. We need to debate the matter ........
đã hỏi 21 tháng 9, 2023 trong Tiếng Anh lớp 9 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (3.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 197 lượt xem
James is very good at speaking English. James speaks English .......
đã hỏi 21 tháng 9, 2023 trong Tiếng Anh lớp 9 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (3.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 207 lượt xem
The switch is automatic. The machine switches itself off .........
đã hỏi 21 tháng 9, 2023 trong Tiếng Anh lớp 9 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (3.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 179 lượt xem
The children seemed cheerful. The children played ........
đã hỏi 21 tháng 9, 2023 trong Tiếng Anh lớp 9 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (3.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 219 lượt xem
I'm happy sitting here. I can sit here .........
đã hỏi 21 tháng 9, 2023 trong Tiếng Anh lớp 9 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (3.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 178 lượt xem
Henry was angry. Henry shouted ............
đã hỏi 20 tháng 9, 2023 trong Tiếng Anh lớp 9 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (3.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 223 lượt xem
Emma's toothache was terible. Emma's tooth ached ........
đã hỏi 20 tháng 9, 2023 trong Tiếng Anh lớp 9 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (3.3k điểm)

HOT 1 giờ qua

  1. 333cuchillthoi302

    8 Điểm

  2. tnk11022006452

    5 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4: 20.000 đồng
Phần thưởng bao gồm: mã giảm giá Shopee, Nhà Sách Phương Nam, thẻ cào cùng nhiều phần quà hấp dẫn khác sẽ dành cho những bạn tích cực nhất của tháng. Xem tại đây
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...