Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
0 phiếu
3.5k lượt xem
trong Lịch sử lớp 7 bởi Người tình ánh trăng Thần đồng (911 điểm)
đã đóng

6 Trả lời

0 phiếu
bởi Người tình ánh trăng Thần đồng (911 điểm)
1. Sự giống nhau: 
Kinh tế: 
Kinh tế nông nghiệp là chính, bên cạnh là kinh tế thủ công nghiệp và buôn bán nhỏ. 
Tư liệu sản xuất chính là ruộng đất. 
Lực lượng sản xuất chính là nông dân. 
Đặc điểm cơ bản là tự cung tự cấp. 
 
Xã hội: 
Tất cả ruộng đất, con người đều là của cải và thuộc quyền sở hữu của nhà vua. 
Hai giai cấp cơ bản và cũng chính là mâu thuẫn cơ bản là chủ đất và nông dân làm thuê. 
Phân chia đẳng cấp là đặc điểm tiêu biểu. 
 
Chính trị: 
Bộ máy nhà nước đứng đầu là vua, giúp vua là quan. Vua, quan là những giai cấp thống trị nhân dân. 
Chế độ chính trị: đi từ phân quyền đến tập quyền, đây là đỉnh tột cùng của chế độ phong kiến. 
 
Tư tưởng: 
Cả hai đều lấy tôn giáo làm cơ sở lí luận cho sự thống trị của mình (Trung Quốc: Khổng giáo, Ấn Độ: Hồi giáo, châu Âu: Thiên chúa giáo).
0 phiếu
bởi Lala Manaka Cử nhân (2.4k điểm)
1. Phương đông
- Thời gian hình thành sớm, kết thúc muộn
- Chế độ quân chủ tập quyền, vua có quyền lực tối cao
- Nền kinh tế dựa trên Nông nghiệp là chính, kết hợp TCN 
- Xã hội phân chia 2 giai cấp chính: Địa chủ và nông dân
Phương tây
- RA đời muộn, kết thúc sớm
- Chế độ dân chủ, quyền lực do 1 hay nhiều nhóm quyết định
- Kinh tế dựa trên thương nghiệp, buôn bán là chính
- Gồm Chủ nô và nô lệ là chính
2. Khái niệm lãnh địa phong kiến: Lãnh địa phong kiến là vùng lãnh thổ mà được cắt ra từ lãnh thổ chung do nhà nước phong kiến ,Vua , cắt ra phong cho những cận thần có công với mình, người được phong xem vùng đất được phong là đất riêng của mình có quyền ăn bỗng lộc thuế má của vùng ấy .
- Chế độ phong kiến tập quyền: quyền lực tập hợp tại tay 1 người ( Vua )
- Phân quyền: quyền lực không do 1 cá nhân làm chủ, mà do nhiều nhóm người đứng đầu quyết định
* Đặc điểm lãnh địa phong kiến, thành thị trung đại
- Lãnh địa phong kiến: lãnh chúa có địa vị tối thượng, có mọi quyền hành, được xem như 1 vị vua trong lãnh địa của họ, cuộc sống sung sướng, bốc lột nông nô, sống tự cung tự cấp, không giao lưu với bên ngoài
- THành thị trung đại: Khi những người nông nô bị áp bức, chèn ép, 1 số nông nô thoát khỏi nô lệ cùng nhau lập nên thành thị, tự do buôn bán => hình thành những giai cấp mới
* Thuận lợi khó khăn
Thuận lợi:

+ điều kiện tự nhiên: Chịu ảnh hưởng chủ yếu của gió mùa, tạo nên hai mùa tương đối rõ rệt : mùa khô lạnh mát và mù mưa tương đối nóng và ẩm.
+ Điều kiện tự nhiên thuận lợi cho bười đi đầu tiên của con người: địa bàn sinh tụ nhỏ nhưng lại phong phú về nguồn thức ăn, đã tạo ra không gian thuận lợi cho cuộc sống của con người thời cổ. Vì vậy, từ rất xa xưa con người đã có mặt tại khu vực này.

- Khó khăn:

+ Đây là khu vực phân tán do nhiều đảo, bán đảo nhỏ, kinh tế không đồng đều.
+ Do địa bàn phân tán bởi nhiều đảo nhỏ nên mối quan hệ giữa các nước Đông Nam Á còn khó khăn đễ xảy ra xung đột và chiến tranh.

hoặc:

Đông Nam Á hiện nay gồm 11 quốc gia (Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan, Singapo, Inđônêxia, Malayxia, Philippin, Mianma, Brunây, Đông Timo), diện tích hơn 4 triệu km², với dân số trên 500 trIệu người. Từ lâu vẫn được coi là một khu vực địa lí – lịch sử - văn hoá riêng biệt và còn được gọi là khu vực “châu Á gió mùa”. * Thuận lợi - Điều kiện địa lí, tự nhiên : Đông Nam Á chịu ảnh hưởng của khí hậu nhiệt đới, gió mùa khá rõ rệt : mùa khô lạnh, mát và mùa mưa tương đối nóng ẩm. Gió mùa kèm theo mưa rất thuận lợi cho việc phát triển nghề nông trồng lúa nước, các loại cây ăn quả, ăn củ, chăn nuôi gia súc… - Là khu vực có thảm động vật thực vật phong phú, xen kẻ giữa đồi, núi, sông biển, đồng bằng, tạo nên sự phong phú, đa dạng của thiên nhiên thuận lợi cho cuộc sống ban đầu của con người  từ xưa con người đã có mặt ở khu vực này. * Khó khăn - Địa hình nhỏ hẹp, bị phân tán, chia cắt nên không có những đồng bằng rộng lớn để phát triển nông nghiệp trên quy mô lớn. Bên cạnh đó, thiếu những cánh đồng ruộng trồng lúa, cũng thiếu cả những cánh đồng cỏ rộng để chăn nuôi đàn gia súc lớn. Một số đồng bằng hiện nay được coi là rộng và trù phú, thì cách đây vài nghìn năm vẫn còn ngập úng. - Khí hậu nhiệt đới gió mùa thường xuyên gây nên lũ lụt, hạn hán, ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp. * Ở Đông Nam Á, các nhà khoa học đã tìm thấy nhiều dấu vết của sự chuyển biến từ vượn thành người tinh khôn. Người vượn: Ở Mi-an-ma, In-đô-nê-xia, Người tối cổ ở: Gia va (In-đô-nê-xia), Thẩm Khuyên, Thẩm Hai, núi Đọ (Việt Nam), A-ny-át (Mi-an-ma), Thái Lan, Malaixia... * Sự xuất hiện người tinh khôn ở thời đá cũ hậu kì gắn liên với sự hình thành các chủng tộc. * Văn minh Đông Nma Á mang đủ các sắc thái của những nền văn minh đồng bằng, biển, nửa đồi núi, nửa đồi núi, nửa rừng với đủ dạng kết cấu đan xen phức tạp…Cơ sở chung của nền văn minh này là nông nghiệp trồng lúa nước, văn hoá xóm làng. * Ngày nay, ở mỗi nước Đông Nam Á đều có mặt hầu như đủ các thành phần các nhóm chủng tộc người chủ yếu, nói những ngôn ngữ khác nhau, song họ đều quần tụ, gắn bó với nhau trong đời sống xã hội, trong công cuộc xây dựng cuộc sống mới, phồn vinh theo những mô hình kinh tế - xã hội khác nhau.

Cho mk là hay nhất nha
0 phiếu
bởi ꧁༺ꀘꍏꁴꍏꀘꀤ༻꧂ Thạc sĩ (5.8k điểm)

Kinh tế: 

Kinh tế nông nghiệp là chính, bên cạnh là kinh tế thủ công nghiệp và buôn bán nhỏ. 

Tư liệu sản xuất chính là ruộng đất. 

Lực lượng sản xuất chính là nông dân. 

Đặc điểm cơ bản là tự cung tự cấp. 

 

Xã hội: 

Tất cả ruộng đất, con người đều là của cải và thuộc quyền sở hữu của nhà vua. 

Hai giai cấp cơ bản và cũng chính là mâu thuẫn cơ bản là chủ đất và nông dân làm thuê. 

Phân chia đẳng cấp là đặc điểm tiêu biểu. 

 

Chính trị: 

Bộ máy nhà nước đứng đầu là vua, giúp vua là quan. Vua, quan là những giai cấp thống trị nhân dân. 

Chế độ chính trị: đi từ phân quyền đến tập quyền, đây là đỉnh tột cùng của chế độ phong kiến. 

 

Tư tưởng: 

Cả hai đều lấy tôn giáo làm cơ sở lí luận cho sự thống trị của mình (Trung Quốc: Khổng giáo, Ấn Độ: Hồi giáo, châu Âu: Thiên chúa giáo).

0 phiếu
bởi Thuys sociu Tiến sĩ (10.4k điểm)

1. Sự giống nhau: 

Kinh tế: 

Kinh tế nông nghiệp là chính, bên cạnh là kinh tế thủ công nghiệp và buôn bán nhỏ. 

Tư liệu sản xuất chính là ruộng đất. 

Lực lượng sản xuất chính là nông dân. 

Đặc điểm cơ bản là tự cung tự cấp. 

 

Xã hội: 

Tất cả ruộng đất, con người đều là của cải và thuộc quyền sở hữu của nhà vua. 

Hai giai cấp cơ bản và cũng chính là mâu thuẫn cơ bản là chủ đất và nông dân làm thuê. 

Phân chia đẳng cấp là đặc điểm tiêu biểu. 

 

Chính trị: 

Bộ máy nhà nước đứng đầu là vua, giúp vua là quan. Vua, quan là những giai cấp thống trị nhân dân. 

Chế độ chính trị: đi từ phân quyền đến tập quyền, đây là đỉnh tột cùng của chế độ phong kiến. 

 

Tư tưởng: 

Cả hai đều lấy tôn giáo làm cơ sở lí luận cho sự thống trị của mình (Trung Quốc: Khổng giáo, Ấn Độ: Hồi giáo, châu Âu: Thiên chúa giáocheeky

0 phiếu
bởi milion Cử nhân (1.6k điểm)

1. Sự giống nhau: 

Kinh tế: 

Kinh tế nông nghiệp là chính, bên cạnh là kinh tế thủ công nghiệp và buôn bán nhỏ. 

Tư liệu sản xuất chính là ruộng đất. 

Lực lượng sản xuất chính là nông dân. 

Đặc điểm cơ bản là tự cung tự cấp. 

 

Xã hội: 

Tất cả ruộng đất, con người đều là của cải và thuộc quyền sở hữu của nhà vua. 

Hai giai cấp cơ bản và cũng chính là mâu thuẫn cơ bản là chủ đất và nông dân làm thuê. 

Phân chia đẳng cấp là đặc điểm tiêu biểu. 

 

Chính trị: 

Bộ máy nhà nước đứng đầu là vua, giúp vua là quan. Vua, quan là những giai cấp thống trị nhân dân. 

Chế độ chính trị: đi từ phân quyền đến tập quyền, đây là đỉnh tột cùng của chế độ phong kiến. 

 

Tư tưởng: 

Cả hai đều lấy tôn giáo làm cơ sở lí luận cho sự thống trị của mình (Trung Quốc: Khổng giáo, Ấn Độ: Hồi giáo, châu Âu: Thiên chúa giáo).

d

0 phiếu
bởi ๖ۣۜß.ŠöÇiµ彡 Cử nhân (2.9k điểm)

1. Sự giống nhau: 

Kinh tế: 

Kinh tế nông nghiệp là chính, bên cạnh là kinh tế thủ công nghiệp và buôn bán nhỏ. 

Tư liệu sản xuất chính là ruộng đất. 

Lực lượng sản xuất chính là nông dân. 

Đặc điểm cơ bản là tự cung tự cấp. 

 

Xã hội: 

Tất cả ruộng đất, con người đều là của cải và thuộc quyền sở hữu của nhà vua. 

Hai giai cấp cơ bản và cũng chính là mâu thuẫn cơ bản là chủ đất và nông dân làm thuê. 

Phân chia đẳng cấp là đặc điểm tiêu biểu. 

 

Chính trị: 

Bộ máy nhà nước đứng đầu là vua, giúp vua là quan. Vua, quan là những giai cấp thống trị nhân dân. 

Chế độ chính trị: đi từ phân quyền đến tập quyền, đây là đỉnh tột cùng của chế độ phong kiến. 

 

Tư tưởng: 

Cả hai đều lấy tôn giáo làm cơ sở lí luận cho sự thống trị của mình (Trung Quốc: Khổng giáo, Ấn Độ: Hồi giáo, châu Âu: Thiên chúa giáo).

Các câu hỏi liên quan

0 phiếu
2 câu trả lời 3.1k lượt xem
So sánh xã hội phong kiến phương Đông và phương Tây về cơ sở kinh tế - xã hội và nhà nước ? kẻ bảng và nêu sự giống, khác nhau
đã hỏi 30 tháng 11, 2016 trong Lịch sử lớp 7 bởi honghn6789 Học sinh (219 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 25k lượt xem
+1 thích
1 trả lời 5 lượt xem
Câu 10: Cơ sở kinh tế của xã hội phong kiến châu Âu là gì? A. Nghề nông trồng lúa nước B. Kinh tế nông nghiệp đóng kí ... địa phong kiến D. Nghề trồng lúa nước và chăn nuôi gia súc
đã hỏi 12 tháng 5 trong Lịch sử lớp 7 bởi Khách Cử nhân (1.5k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 34 lượt xem
Cơ sở kinh tế của phương Đông và Châu Âu, nêu sự giống nhau và khác nhau?
đã hỏi 25 tháng 10, 2019 trong Lịch sử lớp 7 bởi Dora-Taihoa- Thần đồng (1k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 1.8k lượt xem
giai cấp cơ bản của chủ nghĩa xã hội phong kiến phương đông và châu âu   
đã hỏi 28 tháng 10, 2017 trong Lịch sử lớp 7 bởi Hoàng Anh Tú
0 phiếu
0 câu trả lời 5 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 26 lượt xem
Những cơ sở và điều kiện đưa đến sự ra đời nhà nước Âu Lạc
đã hỏi 17 tháng 1 trong Lịch sử lớp 6 bởi Khách
0 phiếu
2 câu trả lời 982 lượt xem
cơ sở kinh tế của xã hội phong kiến
đã hỏi 26 tháng 10, 2016 trong Lịch sử lớp 7 bởi vip dang cap day

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước


Dành cho người mới

 1. nhthuyvy16

  3848 Điểm

 2. Bac_Da

  2206 Điểm

 3. Babyshort

  1538 Điểm

 4. saitamaselfomy

  1423 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
 1. nhthuyvy16

  1250 Điểm

 2. saitamaselfomy

  1059 Điểm

 3. Bac_Da

  810 Điểm

 4. nguyenthienan16

  407 Điểm

...