Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Lịch sử - Các câu hỏi và trả lời gần đây

0 phiếu
1 trả lời 7 lượt xem
Trong các thế kỉ XV-XVII, vương quốc Lào A. lâm vào suy thoái và khủng hoảng. B. bước vào giai đoạn phát triển thịnh vượng. C. thường xuyên đi xâm lược nước khác. D. bị Trung Quốc xâm lược và cai trị.
đã trả lời 3 giờ cách đây trong Lịch sử lớp 7 bởi Darling_274 Thạc sĩ (5.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 8 lượt xem
Vị vua nào đã thống nhất lãnh thổ, mở ra thời kì Ăng-co ở Ca-pu-chia?
đã trả lời 19 giờ cách đây trong Lịch sử lớp 7 bởi Sarah_Zin_cutee Thạc sĩ (5.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 8 lượt xem
Về đối ngoại, Vương quốc lan Xang luôn A. giữ quan hệ hoà hiếu với các quốc gia láng giềng. B. gây chiến tranh, xâm lấn lãnh thổ của Đại Việt. C. gây chiến tranh xâm lược với các nước láng giềng. D. thần phục và cống nạp sản vật quý cho Miến Điện.
đã trả lời 19 giờ cách đây trong Lịch sử lớp 7 bởi Sarah_Zin_cutee Thạc sĩ (5.5k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 14 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 15 lượt xem
đã trả lời 1 ngày cách đây trong Lịch sử lớp 9 bởi Darling_274 Thạc sĩ (5.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 12 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 7 lượt xem
 nào của nền văn minh phục hưng thời cổ-trung đại ? 
đã hỏi 1 ngày cách đây trong Lịch sử lớp 10 bởi boxnhonyc274849 Thần đồng (500 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 16 lượt xem
em ấn tượng nhất với thành tựu nào của nền văn minh phục hưng thời cổ-trung đại ? giải thích vì sao ấn tượng
đã hỏi 5 ngày cách đây trong Lịch sử lớp 10 bởi linhnguyenkhanh2572008812 Học sinh (105 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 31 lượt xem
Tình hình kinh tế Trung Quốc qua các triều đại?
đã trả lời 6 ngày cách đây trong Lịch sử lớp 7 bởi lamloc Cử nhân (2.2k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 31 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 34 lượt xem
Thông qua một ví dụ cụ thể, hãy phân tích mối liên hệ giữa một lĩnh vực/ ngành khoa học xã hội và nhân văn hoặc khoa học tự nhiên mà em thích.
đã trả lời 15 tháng 11 trong Lịch sử lớp 10 bởi lamloc Cử nhân (2.2k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 40 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 33 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 27 lượt xem
Em hãy giới thiệu với bạn bè về một trong những sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam đến Liên minh châu Âu.(8-10 động)
đã trả lời 7 tháng 11 trong Lịch sử lớp 7 bởi lamloc Cử nhân (2.2k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 34 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 29 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 43 lượt xem
Những vấn đề cơ bản trong tư tưởng triết học của ấn độ thời cổ đại là gì?
đã trả lời 17 tháng 10 trong Lịch sử lớp 10 bởi Darling_274 Thạc sĩ (5.3k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 78 lượt xem
Giúp tôi với Tôi cần gấp lắm Lịch Sử 11 trên trời sáng tạo: Chủ nghĩa tư bản được xác lập và phát triển như thế nào?
đã trả lời 9 tháng 10 trong Lịch sử lớp 11 bởi tranphivu2009716 Thần đồng (1.1k điểm)
0 phiếu
3 câu trả lời 27 lượt xem
0 phiếu
3 câu trả lời 42 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 29 lượt xem
Tuyên ngôn Độc lập của cách mạng Mỹ (thế kỷ XVIII) và Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của cách mạng Pháp (thế kỷ XVIII) có ảnh hưởng đến cách mạng Việt Nam không? Chứng minh?
đã hỏi 8 tháng 10 trong Lịch sử lớp 11 bởi qqttt07605 Thần đồng (1.1k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 43 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 69 lượt xem
Trước cách mạng tư sản, tình hình   chính trị ở các nước phương Tây rối ren với nhiều vấn đề. Đâu không phải một trong số những vấn đề đó?   A. Khủng hoảng về tài chính (ở Anh)   B. Giai cấp tư sản tụ hợp thành các công ty độc quyền, chi phối mọi thứ, kiểm soát cả nhà vua.   C. Xung đột trong nghị viện (ở Anh)   D. Mâu thuẫn của chế độ ba đẳng cấp (ở Pháp)
đã hỏi 30 tháng 9 trong Lịch sử lớp 11 bởi monmon70023220 Thần đồng (831 điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 83 lượt xem
Tại 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ trước cách mạng, người dân phải tuân theo:   A. Các đạo luật khắt khe do Chính phủ Anh đề ra   B. Các đạo luật khắt khe do chính quyền mỗi thuộc địa đề ra   C.Các đạo luật cởi mở do Chính phủ Anh đề ra   D. Các đạo luật cởi mở do chính quyền mỗi thuộc địa đề ra
đã hỏi 30 tháng 9 trong Lịch sử lớp 11 bởi monmon70023220 Thần đồng (831 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 37 lượt xem
Ý nào dười đây là thời cơ thuận lợi để các nước Đông Nam Á tiến hành khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền trong cuối năm 1945? A. Hồng quân Liên Xô tiến vào Đông Âu tiêu diệt quân đội phát xít Đức. B. Phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh. C. Cuộc đấu tranh giành chính ... châu Phi và Mĩ La-tinh đạt nhiều thắng lợi. D. Liên Xô viện trợ, giúp đỡ cuộc đấu tranh giành chính quyền của các nước Đông Nam Á.
đã hỏi 28 tháng 9 trong Lịch sử lớp 9 bởi nguyenmanh04102009212 Học sinh (33 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 85 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 62 lượt xem
Câu hỏi: Bằng kiến thức lịch sử đã học, em hãy làm rõ tác động của điều kiện địa lý tự nhiên đối với sự phát triển của các quốc gia cổ đại phương Đông.
đã hỏi 19 tháng 9 trong Lịch sử lớp 10 bởi minhnhatienthanh816 Cử nhân (4.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 56 lượt xem
Trình bày sự xác lập của chủ nghĩa tư bản ở Châu Âu và Bắc Mỹ cuối thế kỉ XVIII.
đã hỏi 19 tháng 9 trong Lịch sử lớp 11 bởi minhnhatienthanh816 Cử nhân (4.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 154 lượt xem
Trong những năm tháng hoạt động ở Cát Trù, đồng chí Lương Khánh Thiện đã được gia đình nào cưu mang, nuôi giấu?
đã hỏi 19 tháng 9 trong Lịch sử lớp 9 bởi minhnhatienthanh816 Cử nhân (4.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 80 lượt xem
Tìm ảnh hưởng của xung đột nga ukraine đến chủ nghĩa tư bản hiện đại
đã hỏi 19 tháng 9 trong Lịch sử lớp 11 bởi minhnhatienthanh816 Cử nhân (4.7k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 72 lượt xem
Thu thập và phân loại nguồn sử liệu liên quan đến sự kiện tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945 ở Việt Nam?
đã hỏi 19 tháng 9 trong Lịch sử lớp 10 bởi minhnhatienthanh816 Cử nhân (4.7k điểm)
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước


Dành cho người mới

  1. Sarah_Zin_cutee

    253 Điểm

  2. Darling_274

    75 Điểm

  3. postfirst

    72 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...