search
Đăng nhập
Chào mừng bạn đã đến với Selfomy, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
Lớp 6/7 TK nay đã là Selfomy - vẫn là nền tảng hỗ trợ học sinh Việt Nam tự học mà bạn yêu thích! Tìm hiểu thêm

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước

Dành cho người mới


 1. Sarah_Zin_cute

  6276 Điểm

 2. nguyendindan

  2500 Điểm

 3. quin

  1091 Điểm

 4. nguyendavit123

  1000 Điểm

Phần thưởng hàng tháng: (Chính sách thưởng mới!)
Hạng 1: 200.000đ
Hạng 2: 100.000đ
Hạng 3: 50.000đ
Hạng 4-10: 20.000đ

60.8k câu hỏi

203k câu trả lời

60.8k bình luận

10.4k thành viên

Lịch sử lớp 6 - Các câu hỏi và trả lời gần đây

1 thích
1 trả lời 18 lượt xem
hãy nêu khoảng thời gian xảy ra cuộc khởi nghĩa hai bà trưng và tóm tắt diễn biến cuộc khởi nghĩa?
đã trả lời 6 tháng 8 trong Lịch sử lớp 6 Sarah_Zin_cute Tiến sĩ 28k điểm 10 17 219
7 phiếu
13 câu trả lời 79.4K lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 6 lượt xem
Trình bày về cách đánh giặc của Ngô Quyền
đã trả lời 7 tháng 7 trong Lịch sử lớp 6 Mabelle Cử nhân 3.7k điểm 4 5 11
0 phiếu
2 câu trả lời 17 lượt xem
Em hãy nêu những việc làm chính sách của Khúc Thừa Dụ vì Khúc Hạo trong công cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ
đã trả lời 1 tháng 7 trong Lịch sử lớp 6 Mabelle Cử nhân 3.7k điểm 4 5 11
0 phiếu
3 câu trả lời 17 lượt xem
Cuộc kháng chiến chống quân Lương xâm lược
đã trả lời 1 tháng 7 trong Lịch sử lớp 6 Mabelle Cử nhân 3.7k điểm 4 5 11
0 phiếu
2 câu trả lời 16 lượt xem
Trình bày những nét chính về sự chuyển biến của nền kinh tế và xã hội nước ta trong thời kì Bắc thuộc
đã trả lời 1 tháng 7 trong Lịch sử lớp 6 Mabelle Cử nhân 3.7k điểm 4 5 11
0 phiếu
2 câu trả lời 9 lượt xem
Cuộc sống của dân cư trên địa bàn Đắc Lắc thời đại đá mới có những chuyển biến gì so với thời đại đồ đá cũ?
đã trả lời 1 tháng 7 trong Lịch sử lớp 6 Mabelle Cử nhân 3.7k điểm 4 5 11
0 phiếu
2 câu trả lời 29 lượt xem
Những việc làm của Hai Bà Trưng sau khi giành độc lập ? Những việc làm đó có ý nghĩa gì?
đã trả lời 1 tháng 7 trong Lịch sử lớp 6 Mabelle Cử nhân 3.7k điểm 4 5 11
0 phiếu
1 trả lời 9 lượt xem
Kể tên các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu của nhân dân ta từ thế kỉ 6 đến 10
đã trả lời 28 tháng 6 trong Lịch sử lớp 6 Anatasia Cử nhân 2.8k điểm 5 10 27
0 phiếu
2 câu trả lời 12 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 9 lượt xem
đã trả lời 26 tháng 6 trong Lịch sử lớp 6 BachMarco Thần đồng 1.5k điểm 3 4 13
0 phiếu
1 trả lời 8 lượt xem
ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Bà Triệu
đã trả lời 26 tháng 6 trong Lịch sử lớp 6 BachMarco Thần đồng 1.5k điểm 3 4 13
0 phiếu
2 câu trả lời 13 lượt xem
sau hơn 1000 năm bị phong kiến phương Bắc đô hộ, tổ tiên ta vẫn giữ đc phong tục tập quán j ? nêu ý nghĩa.
đã trả lời 25 tháng 6 trong Lịch sử lớp 6 Sarah_Zin_cutee Thạc sĩ 5.5k điểm 6 11 118
0 phiếu
1 trả lời 8 lượt xem
Chứng minh chính sahcs đồng hóa của bọn phong kiến phương bắc là chính sách thâm hiểm nhất ?
đã trả lời 25 tháng 6 trong Lịch sử lớp 6 Sarah_Zin_cutee Thạc sĩ 5.5k điểm 6 11 118
0 phiếu
1 trả lời 15 lượt xem
Đánh giá công lao to lớn của Ngô Quyền trong cuộc kháng chiến chống quâ nam hán xâm lược lần thứ 2 ?
đã trả lời 25 tháng 6 trong Lịch sử lớp 6 Sarah_Zin_cutee Thạc sĩ 5.5k điểm 6 11 118
0 phiếu
3 câu trả lời 32 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 20 lượt xem
Phân tích lý do nhà Hán đánh thuế nặng vào muối và sắt ?  Thế nào là đồng hóa dân tộc .
đã trả lời 25 tháng 6 trong Lịch sử lớp 6 Anatasia Cử nhân 2.8k điểm 5 10 27
0 phiếu
2 câu trả lời 19 lượt xem
Tóm tắt về chiến thắng trên sông Bạch Đằng năm 938 của Ngô Quyền
đã trả lời 23 tháng 6 trong Lịch sử lớp 6 Phamthunhien Tiến sĩ 21.3k điểm 18 80 299
0 phiếu
2 câu trả lời 19 lượt xem
nêu nguyên nhân, diễn biến, kết quả ,ý nghĩa lịch sử của phong trào Tây Sơn
đã trả lời 23 tháng 6 trong Lịch sử lớp 6 Phamthunhien Tiến sĩ 21.3k điểm 18 80 299
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.
Loading...
...