Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
+1 thích
1.1k lượt xem
trong Hóa học lớp 10 bởi anhthh_823 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (15.4k điểm)
Xác định A, B, C, D và hoàn thành các phương trình phản ứng sau:
a) MnO2 + (A) → MnCl2 + (B)↑ + (C)
b) (B) + H2 → (A)
c) (A) + (D) → FeCl2 + H2
d) (B) + (D) → FeCl3
e) (B) + (C) → (A) + HClO

1 Câu trả lời

0 phiếu
bởi doanlananhpc572 ● Cộng Tác Viên Thần đồng (550 điểm)
đã sửa bởi doanlananhpc572 ● Cộng Tác Viên
 
Hay nhất

A: HCl

B: \(Cl_2\)

C: \(H_2O\)

D: Fe

a) \(MnO_2 + 4HCl \rightarrow MnCl_2 + Cl_2 + 2H_2O\)

b)\(Cl_2 + H_2 \rightarrow 2HCl\)

c) \(2HCl + Fe \rightarrow FeCl_2 + H_2\)

d) \(3Cl_2 + 2Fe\rightarrow 2FeCl_3\)

e)\(Cl_2 + H_2O \rightleftharpoons HCl + HClO\) 

Các câu hỏi liên quan

+2 phiếu
1 trả lời 469 lượt xem
+1 thích
0 câu trả lời 335 lượt xem
A là một hợp chất của nitơ và hiđro với tổng số điện tích hạt nhân bằng 10. B là một oxit của nitơ, chứa 36,36% oxi về khối lượng. a. Xác định các chất A, B, D, E, G và hoàn thành các phương trình phản ứng: b. Viết công thức cấu tạo của D và nêu các tính chất hóa học đặc trưng của D.
đã hỏi 8 tháng 3, 2020 trong Hóa học lớp 11 bởi xavia2k5 Cử nhân (4.5k điểm)
+1 thích
1 trả lời 4.3k lượt xem
Cân bằng phương trình hóa học của các phản ứng oxi hóa – khử sau bằng các phương pháp thăng bằng electron : a)      KMnO4 + HCl → KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O b)      HNO3 + HCl →  NO + Cl2 + H2O c)       HClO3 + HCl → Cl2 + H2O d)      PbO2 + HCl → PbCl2 + Cl2 + H2O  
đã hỏi 1 tháng 5, 2018 trong Hóa học lớp 10 bởi anhthh_823 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (15.4k điểm)
+1 thích
1 trả lời 4.5k lượt xem
Cân bằng các phương trình phản ứng oxi hoá - khử sau đây bằng phương pháp thăng bằng electron và cho biết chất khử, chất oxi hoá ở mỗi phản ứng : a) Al + Fe3O4 ⟶ Al2O3 + Fe b) FeSO4 + KМNО4 + H2SO4 ⟶ Fe2(SO4)3 + MnSO4 + K2SO4 + H2O c) FeS2 + O2  ⟶ Fe2O3 + SO2           d) KClO3 ⟶ KCl + O2 e) Cl2+ KOH t0⟶ t0 KCl + KClO3 + H2O.
đã hỏi 4 tháng 7, 2018 trong Hóa học lớp 10 bởi anhthh_823 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (15.4k điểm)
+1 thích
1 trả lời 1.5k lượt xem
Viết phương trình hoá học của các phản ứng biểu diễn các chuyển đổi sau :  a) КСlOз —> O3 —>  SO2 —> Na2SO3 b) S —> H2S —> SO2  —> SO3 —> H2SO4 Trong các phản ứng trên, phản ứng nào là phản ứng oxi hoá - khử ?  
đã hỏi 4 tháng 7, 2018 trong Hóa học lớp 10 bởi anhthh_823 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (15.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 2.5k lượt xem
Lập phương trình phản ứng oxi hoá - khử sau đây theo phương pháp thăng bằng electron : a) Cho MnO2 tác dụng với dung dịch axit HCl đặc, thu được MnCl2, Cl2 và H2O. b) Cho Cu tác dụng với dung dịch axit HNO3 đặc, nóng thu được Cu(NO3)2, NO2 và H2O. c) Cho Mg tác dụng với dung dịch axit H2SO4 đặc, nóng thu được MgSO4, s và H2O.  
đã hỏi 4 tháng 7, 2018 trong Hóa học lớp 10 bởi anhthh_823 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (15.4k điểm)
+1 thích
1 trả lời 1.2k lượt xem
+2 phiếu
1 trả lời 384 lượt xem
+3 phiếu
3 câu trả lời 5.1k lượt xem
  1. Darling_274

    575 Điểm

  2. nguyenmanh04102009212

    100 Điểm

  3. boxnhonyc274849

    90 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...