Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
+1 thích
89 lượt xem
trong Hóa học lớp 11 bởi anhthh_823 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (15.3k điểm)

Một hỗn hợp Y thu được sau khi tổng hợp NH_{3} (gồm N_{2}, H_{2}, NH_{3} ) cho vào bình rồi bật tia lửa điện đến khi NH_{3} bị nhiệt phân hoàn toàn thu được hỗn hợp Z có thể tích tăng 25%. Dẫn hỗn hợp Z qua bình đựng CuO nung nóng, rồi qua tiếp ống đựng CaCl_{2} khan thấy thể tích giảm đi 75%. Hiệu suất quá trình tổng hợp NH_{3} là?

 


1 Câu trả lời

0 phiếu
bởi dthanhcoder Cử nhân (4.6k điểm)

 

Chào bạn anhthh_823

Hiệu suất quá trình tổng hợp NH_{3} là: 40%

Chúc bạn có một kì nghỉ hè vui vẻ ^^

-Yasou-(QTV)

 

Các câu hỏi liên quan

0 phiếu
1 trả lời 47 lượt xem
Phải dùng bao nhiêu lít khí  và  để điều chế được 17 gam . Biết hiệu suất chuyển hóa thành amoniac là 25%, các thể tích khí được đo ở đkc: A. 44,8 lít  và 134,4 lít  B. 22,4 lít  và 134,4 lít  C. 22,4 lít  và 67,2 lít  D. 44,8 lít  và 67,2 lít 
đã hỏi 6 tháng 5, 2019 trong Hóa học lớp 11 bởi anhthh_823 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (15.3k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 123 lượt xem
Hòa tan hết 9,2 gam hỗn hợp X gồm ,  trong dung dịch , sau khi kết thúc các phản ứng thu được dung dịch Y (chứa ba muối) và 2,567 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm , . Khối lượng của Z là 3,24 gam. Cho Y phản ứng với lượng dư dung dịch , lọc lấy kết tủa thu ... không đổi, còn lại 14 gam chất rắn khan. Tính khối lượng mỗi muối thu được trong dung dịch Y (bỏ qua sự thủy phân của các cation kim loại).
đã hỏi 19 tháng 5, 2019 trong Hóa học lớp 11 bởi anhthh_823 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (15.3k điểm)
+1 thích
1 trả lời 80 lượt xem
Nhiệt phân hoàn toàn 1 mol hỗn hợp A gồm  và  thu được hỗn hợp khí X và chất rắn Y. Hấp thụ hết X vào nước được dung dịch Z, khử hoàn toàn Y bằng Co dư được chắt rắn T. Hòa tan T trong dung dịch Z, kết thúc phản ứng thu được V lít  (sản phẩm khử duy nhất, đktc). Biết  chiếm 30,025% về khối lượng trong A. Giá trị của V là: A. 12,6  B. 16,8 C. 11,2 D. 50,4
đã hỏi 20 tháng 5, 2019 trong Hóa học lớp 11 bởi anhthh_823 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (15.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 66 lượt xem
Phân supephotphat kép thực tế sản xuất được thường 40% . Vậy khối lượng  trong phân bón đó là?
đã hỏi 7 tháng 8, 2019 trong Hóa học lớp 11 bởi anhthh_823 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (15.3k điểm)
+3 phiếu
2 câu trả lời 93 lượt xem
Cho 11,36 gam hỗn hợp  phản ứng hết với dung dịch  loãng (dư), thu được 1,344 lít khí (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc) và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được m gam muối khan. Giá trị của m là: A. 38,72 B. 49,09 C. 35,50 D. 34,36
đã hỏi 7 tháng 5, 2019 trong Hóa học lớp 11 bởi anhthh_823 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (15.3k điểm)
+1 thích
1 trả lời 68 lượt xem
Để m gam ngoài không khí, sau một thời gian biến thành hỗn hợp có khối lượng 12 gam gồm , ,  và . Hòa tan hết H vào dung dịch thu được 2,24 lít khí (đo ở đktc). Giá trị m gam là bao nhiêu?
đã hỏi 13 tháng 5, 2019 trong Hóa học lớp 11 bởi anhthh_823 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (15.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 84 lượt xem
Hỗn hợp X gồm ​​​​​ và kim loại  hóa trị không đổi. Hòa tan 3,61g X trong dung dịch  thu được 2,128 lít  (đktc). Nếu hoà tan hết 3,61g X vào dung dịch  thu được 1,792 lít  duy nhất. Kim loại M là: A. Zn B. Al C. Be D. Cr
đã hỏi 6 tháng 5, 2019 trong Hóa học lớp 11 bởi anhthh_823 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (15.3k điểm)
+1 thích
1 trả lời 122 lượt xem
Hiện nay, để sản xuất ammoniac, người ta điều chế nitơ và hiđro bằng cách chuyển hóa có xúc tác một hỗn hợp gồm không khí, hơi nước và khí metan (thành phần chính của khí thiên nhiên). Phản ứng giữa khí metan và hơi nước tạo ra hiđro và cacbon đioxit. Để loại ... một thiết bị kín chứa không khí Hãy viết các phương trình hóa học của phản ứng điều chế hiđro, loại khí oxi và tổng hợp khí ammoniac. 
đã hỏi 29 tháng 4, 2018 trong Hóa học lớp 11 bởi anhthh_823 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (15.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 58 lượt xem
Khử hoàn toàn 2,32 gam bằng khí dư thu được m gam chất rắn. Hòa tan hoàn toàn chất rắn thu được bằng dung dịch axit thu được V lít (đktc) là sản phẩm khử duy nhất. Tính m và V.
đã hỏi 7 tháng 8, 2019 trong Hóa học lớp 11 bởi anhthh_823 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (15.3k điểm)
  1. lamloc

    402 Điểm

  2. Darling_274

    323 Điểm

  3. minhtiendailqa4a3324

    299 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...