Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
0 phiếu
123 lượt xem
trong Hóa học lớp 11 bởi anhthh_823 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (15.3k điểm)

Hòa tan hết 9,2 gam hỗn hợp X gồm Mg, Fe trong dung dịch HNO_{3}, sau khi kết thúc các phản ứng thu được dung dịch Y (chứa ba muối) và 2,567 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm NON_{2}. Khối lượng của Z là 3,24 gam. Cho Y phản ứng với lượng dư dung dịch NaOH, lọc lấy kết tủa thu được đem nung trong không khí đến khối lượng không đổi, còn lại 14 gam chất rắn khan. Tính khối lượng mỗi muối thu được trong dung dịch Y (bỏ qua sự thủy phân của các cation kim loại).

bởi trangpham2602 Học sinh (167 điểm)
hmm bạn check lại đề xíu đc hong tại số mol hỗn hợp khí xấu quá á

Các câu hỏi liên quan

+1 thích
1 trả lời 80 lượt xem
Nhiệt phân hoàn toàn 1 mol hỗn hợp A gồm  và  thu được hỗn hợp khí X và chất rắn Y. Hấp thụ hết X vào nước được dung dịch Z, khử hoàn toàn Y bằng Co dư được chắt rắn T. Hòa tan T trong dung dịch Z, kết thúc phản ứng thu được V lít  (sản phẩm khử duy nhất, đktc). Biết  chiếm 30,025% về khối lượng trong A. Giá trị của V là: A. 12,6  B. 16,8 C. 11,2 D. 50,4
đã hỏi 20 tháng 5, 2019 trong Hóa học lớp 11 bởi anhthh_823 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (15.3k điểm)
+2 phiếu
1 trả lời 113 lượt xem
Khi nung 6,06 gam muối nitrat của 1 kim loại kiềm thu được 5,1 gam muối nitrit. Xác định công thức muối nitrat
đã hỏi 13 tháng 5, 2019 trong Hóa học lớp 11 bởi anhthh_823 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (15.3k điểm)
+1 thích
1 trả lời 89 lượt xem
Một hỗn hợp Y thu được sau khi tổng hợp  (gồm  ) cho vào bình rồi bật tia lửa điện đến khi  bị nhiệt phân hoàn toàn thu được hỗn hợp Z có thể tích tăng 25%. Dẫn hỗn hợp Z qua bình đựng  nung nóng, rồi qua tiếp ống đựng  khan thấy thể tích giảm đi 75%. Hiệu suất quá trình tổng hợp  là?  
đã hỏi 26 tháng 6, 2019 trong Hóa học lớp 11 bởi anhthh_823 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (15.3k điểm)
+1 thích
1 trả lời 68 lượt xem
Để m gam ngoài không khí, sau một thời gian biến thành hỗn hợp có khối lượng 12 gam gồm , ,  và . Hòa tan hết H vào dung dịch thu được 2,24 lít khí (đo ở đktc). Giá trị m gam là bao nhiêu?
đã hỏi 13 tháng 5, 2019 trong Hóa học lớp 11 bởi anhthh_823 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (15.3k điểm)
+3 phiếu
2 câu trả lời 93 lượt xem
Cho 11,36 gam hỗn hợp  phản ứng hết với dung dịch  loãng (dư), thu được 1,344 lít khí (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc) và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được m gam muối khan. Giá trị của m là: A. 38,72 B. 49,09 C. 35,50 D. 34,36
đã hỏi 7 tháng 5, 2019 trong Hóa học lớp 11 bởi anhthh_823 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (15.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 84 lượt xem
Hỗn hợp X gồm ​​​​​ và kim loại  hóa trị không đổi. Hòa tan 3,61g X trong dung dịch  thu được 2,128 lít  (đktc). Nếu hoà tan hết 3,61g X vào dung dịch  thu được 1,792 lít  duy nhất. Kim loại M là: A. Zn B. Al C. Be D. Cr
đã hỏi 6 tháng 5, 2019 trong Hóa học lớp 11 bởi anhthh_823 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (15.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 45 lượt xem
Khối lượng của 1 (l) hơi X có khối lượng bằng 3/2 khối lượng của 1 (l) khí CO2 (đo cùng điều kiện). Khối lượng phân tử của X là: A. 32 B. 66 C. 44 D. 28 (Ưu tiên tick cho những bạn có lời giải nha!)
đã hỏi 2 tháng 1, 2022 trong Hóa học lớp 11 bởi Trương Hàn ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (12.8k điểm)
+1 thích
2 câu trả lời 148 lượt xem
Hòa tan hoàn toàn 3,76 gam hỗn hợp H gồm: ,, trong dư được 0,48 mol và dung dịch X. Cho dung dịch dư vào X, lọc kết tủa nung đến khối lượng không đổi thì khối lượng chất rắn thu được là:  A. 17,545 gam  B. 18,355 gam  C. 15,145 gam  D. 2,4 gam
đã hỏi 13 tháng 5, 2019 trong Hóa học lớp 11 bởi anhthh_823 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (15.3k điểm)
+4 phiếu
1 trả lời 86 lượt xem
Monoclo hóa ankan A được sản phẩm chứa 45,25% khối lượng clo. Tìm CTPT của A ?
đã hỏi 24 tháng 2, 2019 trong Hóa học lớp 11 bởi boybanhbeo Thần đồng (989 điểm)
+6 phiếu
2 câu trả lời 333 lượt xem
X, Y, Z là 3 ankan liên tiếp nhau trong dãy đồng đẳng có tổng khối lượng phân tử là 174. Tên chúng lần lượt là? A. Etan; proban; butan B. Metan; etan; propan C. Propan; butan; pentan D. Pentan; hexan; heptan
đã hỏi 24 tháng 2, 2019 trong Hóa học lớp 11 bởi boybanhbeo Thần đồng (989 điểm)
  1. lamloc

    402 Điểm

  2. Darling_274

    323 Điểm

  3. minhtiendailqa4a3324

    299 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...