Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
+1 thích
7 lượt xem
trong Sinh học lớp 9 bởi Yasuo_VN Thần đồng (870 điểm) 2 5 10

. Chọn câu đúng câu sai trong các câu sau :

Câu

Đúng

Sai

A. Kết quả của phép lai phân tích giúp xác định được tính trạng là trội hoàn toàn hay không hoàn toàn.

 

 

B. Kết quả của phép lai phân tích giúp xác định được kiểu gen của cơ thể mang tính trạng trội là đồng hợp hay dị hợp.

 

 

C. Kết quả của phép lai phân tích giúp xác định được giống cây trồng, vật nuôi là thuần chủng hay không thuần chủng.

 

 

2. Chọn từ, cụm từ phù hợp trong số các từ, cụm từ cho sẵn và điền vào chỗ trống trong câu sau :

Hiện tượng đồng tính ở F1 là hiện tượng các cơ thể lai F1 cùng có một….(1)…..Hiện tượng phân tính ở F2 là hiện tượng xuất hiện…..(2)…..     

A. kiểu gen

B. kiểu hình

C. tỉ lệ 3 trội : 1 lặn

D. cả kiểu hình trội và kiểu hình lặn


1 Câu trả lời

0 phiếu
bởi thieungocvy ● Biệt đội chuyên gia Cử nhân (2.5k điểm)
Câu 1: 

a. Sai.

b. Đúng.

c. đúng. 

Câu 2:

(1) - B.

(2) - D.

Các câu hỏi liên quan

+1 thích
1 trả lời 13 lượt xem
đã hỏi 7 tháng 3 trong Sinh học lớp 9 bởi Yasuo_VN Thần đồng (870 điểm) 2 5 10
0 phiếu
1 trả lời 10 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 12 lượt xem
1. Đặc điểm quan trọng nhất của quá trình nguyên phân là gì ? A. Sự phần chia đều chất nhân cho 2 tế bào con B. Sự phâ ... ể hình thành tế bào D. NST không có khả năng tự nhân đôi.
đã hỏi 7 tháng 3 trong Sinh học lớp 9 bởi Yasuo_VN Thần đồng (870 điểm) 2 5 10
0 phiếu
1 trả lời 8 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 17 lượt xem
Question 39. Lang Lieu couldn’t buy any special food. He was very poor. (because) ⟹ _______________________ Question 40. Most of Vietnamese are tired preparing for Tet. They look forward to it. (although) ⟹ _______________________
đã hỏi 5 tháng 3 trong Tiếng Anh lớp 8 bởi Yasuo_VN Thần đồng (870 điểm) 2 5 10
0 phiếu
0 câu trả lời 10 lượt xem
MY VILLAGE We are the Khmer Krom, one of the biggest ethnic groups in the south of Viet Nam. We live on farming – mostly rice – and fishing on the Mekong River. Life is sometimes hard as our work depends heavily on the weather. ... at the end of a fishing day? ⟹ ________________________ Question 38. When do the Khmer Krom celebrate New Year? ⟹ ________________________
đã hỏi 5 tháng 3 trong Tiếng Anh lớp 8 bởi Yasuo_VN Thần đồng (870 điểm) 2 5 10
0 phiếu
0 câu trả lời 16 lượt xem
MY VILLAGE We are the Khmer Krom, one of the biggest ethnic groups in the south of Viet Nam. We live on farming – mostly rice – and fishing on the Mekong River. Life is sometimes hard as our work depends heavily on the weather. ... at the end of a fishing day? ⟹ ________________________ Question 38. When do the Khmer Krom celebrate New Year? ⟹ ________________________
đã hỏi 5 tháng 3 trong Tiếng Anh lớp 8 bởi Yasuo_VN Thần đồng (870 điểm) 2 5 10
0 phiếu
0 câu trả lời 21 lượt xem
expensive dangerous waste accidents make performances crowds preserve Disadvantages of Festivals Although people love festivals very much, there are also some disadvantages. First, festivals are very costly. Because the general purpose of festivals is to (26) ___________ ... 32)_____­­­_______ . Furthermore, the noise from music and other (33)_________ also cause noise pollution.
đã hỏi 5 tháng 3 trong Tiếng Anh lớp 8 bởi Yasuo_VN Thần đồng (870 điểm) 2 5 10
0 phiếu
0 câu trả lời 10 lượt xem
Question 22. Some ethnic groups use their own _________ languages. (write) Question 23. It is difficult to persuade young people to keep the ________ way of life. (tradition) Question 24. Are you interested in ________ stamps? (collect) Question 25. People in the countryside work ________ on their farms than we can imagine. (hard)
đã hỏi 5 tháng 3 trong Tiếng Anh lớp 8 bởi Yasuo_VN Thần đồng (870 điểm) 2 5 10
0 phiếu
0 câu trả lời 8 lượt xem
Question 17. When you come to (A) Brazil, you should tip (B) the waiter 10% for (C) the bill (D). Question 18. When eating (A) in India, you always should (B) use the (C) right hand. Never use (D) the left hand. Question 19. On my family (A), children have to (B ... to greet the guests (D) . Question 21. People have followed (A) the tradition of (B) give (C) lucky money on Tet for (D) a long time.
đã hỏi 5 tháng 3 trong Tiếng Anh lớp 8 bởi Yasuo_VN Thần đồng (870 điểm) 2 5 10

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước


Dành cho người mới

 1. Yi_Ahri

  1828 Điểm

 2. Doanhthu0105

  1819 Điểm

 3. trannhat900

  1764 Điểm

 4. lMINHVY

  759 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
 1. trannhat900

  495 Điểm

 2. Doanhthu0105

  170 Điểm

 3. Yi_Ahri

  165 Điểm

 4. anhthh_823

  95 Điểm

...