Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
0 phiếu
9 lượt xem
trong Sinh học lớp 12 bởi manh7a1 ● Quản Trị Viên Tiến sĩ (18.9k điểm)

 Điều nào sau đây không đúng với dòng năng lượng trong hệ sinh thái?

            A. Càng lên bậc dinh dưỡng cao hơn năng lượng càng tăng dần.

            B. Năng lượng truyền qua các bậc dinh dưỡng từ thấp lên cao.

            C. Năng lượng bị thất thoát dần qua các bậc dinh dưỡng.

            D. Càng lên bậc dinh dưỡng cao hơn năng lượng càng giảm dần.


2 Trả lời

0 phiếu
bởi callmechmuahme Thần đồng (1.4k điểm)
Đáp án A

Chỉ có khoảng 10% năng lượng được truyền lên bậc dinh dưỡng cao hơn nên càng lên cao, năng lượng càng giảm
0 phiếu
bởi Inori-Yuzuriha Thần đồng (1.3k điểm)

Điều nào sau đây không đúng với dòng năng lượng trong hệ sinh là: Càng lên bậc dinh dưỡng cao hơn năng lượng càng tăng dần.

Đáp án A

Các câu hỏi liên quan

0 phiếu
1 trả lời 5 lượt xem
Dòng năng lượng trong hệ sinh thái diễn ra như thế nào?             A. bắt nguồn từ môi trường, được sinh vật sản xuất hấp thụ và biến đổi thành quang năng, sau đó năng lượng được truyền qua các bậc dinh dưỡng và cuối cùng năng lượng truyền trở lại môi trường. ... đổi thành năng lượng hoá học, sau đó năng lượng được truyền qua các bậc dinh dưỡng và cuối cùng năng lượng truyền trở lại môi trường.
đã hỏi 21 tháng 7 trong Sinh học lớp 12 bởi manh7a1 ● Quản Trị Viên Tiến sĩ (18.9k điểm)
+1 thích
2 câu trả lời 1.1k lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 4 lượt xem
Trong một hệ sinh thái, sinh khối của mỗi bậc dinh dưỡng được kí hiệu bằng các chữ từ A đến E. Trong đó:             A = 500 kg;     B = 600 kg;     C = 5000 kg;              D = 50 kg;       E = 5 kg.             A. A --> B --> C -->D.                                  B. E -->D -->A -->C.             C. E--> D --> C -->B.                                  D. C --> A -->D -->E.
đã hỏi 21 tháng 7 trong Sinh học lớp 12 bởi manh7a1 ● Quản Trị Viên Tiến sĩ (18.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 17 lượt xem
Trong tiến hoá các cơ quan tương đồng có ý nghĩa phản ánh A. sự tiến hoá phân li. B. sự tiến hoá đồng quy. C. sự tiến hoá song hành. D. phản ánh nguồn gốc chung.
đã hỏi 11 tháng 7 trong Sinh học lớp 12 bởi manh7a1 ● Quản Trị Viên Tiến sĩ (18.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 2 lượt xem
Ngành khoa học vận dụng những hiểu biết về di truyền học người vào y học, giúp giải thích, chẩn đoán, phòng ngừa, hạn chế các bệnh, tật di truyền và điều trị trong một số trường hợp bệnh lí gọi là A. Di truyền học. B. Di truyền học Người. C. Di truyền Y học. D. Di truyền Y học tư vấn.
đã hỏi 15 tháng 7 trong Sinh học lớp 12 bởi manh7a1 ● Quản Trị Viên Tiến sĩ (18.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 2 lượt xem
Bệnh di truyền ở người mà có cơ chế gây bệnh do rối loạn ở mức phân tử gọi là A. bệnh di truyền phân tử. B. bệnh di truyền tế bào. C. bệnh di truyền miễn dịch. D. hội chứng.
đã hỏi 15 tháng 7 trong Sinh học lớp 12 bởi manh7a1 ● Quản Trị Viên Tiến sĩ (18.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 6 lượt xem
+1 thích
1 trả lời 9 lượt xem
Ở một cơ thể (P), xét 3 cặp gen dị hợp Aa, Bb và Dd. Biết rằng Bb và Dd cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể; Aa nằm trên một cặp ... ng hợp tử về tất cả các gen chiếm tỉ lệ 15%. A. 3 B. 4 C. 2 D. 1
đã hỏi 21 tháng 6 trong Sinh học lớp 12 bởi manh7a1 ● Quản Trị Viên Tiến sĩ (18.9k điểm)

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước


Dành cho người mới

 1. SayoHikawa

  527 Điểm

 2. phamngoctienpy1987844

  429 Điểm

 3. Sunny_Rose2207

  118 Điểm

 4. manh7a1

  61 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
 1. phamngoctienpy1987844

  319 Điểm

 2. Sunny_Rose2207

  106 Điểm

 3. TZy

  56 Điểm

 4. mai374182255

  55 Điểm

...