Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Sinh học lớp 12 - Các câu hỏi và trả lời gần đây

0 phiếu
2 câu trả lời 155 lượt xem
Định nghĩa mushroom theo Chang 2004?
đã trả lời 27 tháng 4 trong Sinh học lớp 12 bởi minhquanhhqt160 Thần đồng (575 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 176 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 244 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 126 lượt xem
Tại sao phải ngâm que sắn bằng nước vôi pH 12 từ 10-12 h và luộc trước khi làm môi trường ?
đã trả lời 18 tháng 4 trong Sinh học lớp 12 bởi monmon70023220 Cử nhân (1.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 21 lượt xem
Dòng tế bào sinh dưỡng của loài thực vật X có kiểu gen AABBDD, dòng tế bào sinh dưỡng của loài thực vật Y có kiểu gen EEHHNN. Tiến hành nhân giống vô tính bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào của thực vật X thành nhiều cây non. Tế bào của các cây con sẽ có kiểu gen gì
đã trả lời 15 tháng 12, 2023 trong Sinh học lớp 12 bởi phamngoctienpy1987844 Phó giáo sư (50.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 91 lượt xem
Ở cơ chế điều hòa hoạt động operon Lac, khi môi trường không có đường Lactozo, loại protein nào vẫn được tạo ra
đã trả lời 15 tháng 12, 2023 trong Sinh học lớp 12 bởi phamngoctienpy1987844 Phó giáo sư (50.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 132 lượt xem
Trong một phân tử ADN, nếu mạch 1 có Adenin=10%; Guanin=20%; Xitozin=30% thì mạch 2 có: A. Xitozin=30% B. Guanin=20% C. Adenin=40% D. Timin=30% (Chọn kết quả và giải thích*)
đã trả lời 15 tháng 12, 2023 trong Sinh học lớp 12 bởi phamngoctienpy1987844 Phó giáo sư (50.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 32 lượt xem
Ở một loài thực vật, alen A quy định hoa màu đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa màu trắng. Theo lí thuyết, đời con của phép lai nào sẽ xuất hiện cây hoa màu trắng
đã trả lời 15 tháng 12, 2023 trong Sinh học lớp 12 bởi phamngoctienpy1987844 Phó giáo sư (50.6k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 12 lượt xem
Màu sắc hoa loa kèn do gen nằm trong tế bào chất quy định. Lấy hạt phấn của cây hoa vàng thụ phấn cho cây hoa xanh được F1. Cho F1 tự thụ phấn thu được F2. Theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình ở đời F2 là 
đã hỏi 15 tháng 12, 2023 trong Sinh học lớp 12 bởi Darling_274 Thạc sĩ (7.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 100 lượt xem
Vai trò của nấm dược liệu?
đã trả lời 13 tháng 12, 2023 trong Sinh học lớp 12 bởi Darling_274 Thạc sĩ (7.3k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 118 lượt xem
Vai trò của nấm dược liệu? Nêu vai trò của giống nấm gốc trong sản xuất nấm? Tiêu chuẩn chọn nguyên liệu để làm giống n&#7845 ... ;n giống nấm? Ưu điểm của việc nhân giống nấm dịch thể?
đã hỏi 13 tháng 12, 2023 trong Sinh học lớp 12 bởi duytranquang811220 Học sinh (23 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 29 lượt xem
Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn, các gen liên kết hoàn toàn với nhau. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1:1:1:1?
đã trả lời 12 tháng 12, 2023 trong Sinh học lớp 12 bởi phamngoctienpy1987844 Phó giáo sư (50.6k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 12 lượt xem
Trong các thành tựu sau đây, có bao nhiêu thành tựu là kết quả của công nghệ gen? I. Tạo giống cà chua có gen làm chín quả bị bất hoạt. II. Tạo giống dâu tằm tứ bội. III. Tạo giống lúa "gạo vàng" có khả năng tổng hợp β-carôten trong hạt. IV. Tạo cừu Đôlly.
đã hỏi 11 tháng 12, 2023 trong Sinh học lớp 12 bởi Darling_274 Thạc sĩ (7.3k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 114 lượt xem
Một quần thể ban đầu có cấu trúc di truyền là: 0,2 DD : 0,8 Dd. Sau một thế hệ giao phối ngẫu nhiên, người ta thu được ở đời con 2000 cá thể. Tính theo lí thuyết, số cá thể mang kiểu gen dị hợp ở đời con là
đã hỏi 11 tháng 12, 2023 trong Sinh học lớp 12 bởi Darling_274 Thạc sĩ (7.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 205 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 46 lượt xem
A. 0 B. 0,5 C. 0,25 D. 0,125
đã trả lời 25 tháng 11, 2023 trong Sinh học lớp 12 bởi lamloc Cử nhân (2.7k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 94 lượt xem
gen A có chiều dài 0,408 ô mê ga và có số nucleotit loại A chiếm 30% tổng số nucleotit của gen . gen B bị đột biến điểm thành gen B và có số liên kết hydro nhiều hơn 1 liên kết so với liên kết hidro của gen B nhưng k làm thay đôit số nucleotit của gen a.hãy tính số nu mỗi loại gen B? b.đó là loại đột biến nào? hãy tính số nu mỗi loại gen b?
đã hỏi 7 tháng 11, 2023 trong Sinh học lớp 12 bởi hoangducanhhoangducanh984267 Học sinh (5 điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 66 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 179 lượt xem
Câu 16. Điều kiện nào dưới đây không phải là điều kiện nghiệm đúng của định luật phân ly độc lập của Men Đen: A. Các cặp gen tác động riêng rẽ lên sự hình thành tính trạng. B. Nghiên cứu trên một số lượng lớn cá thể. C. Bố, mẹ thuần chủng khác nhau hai hay nhiều cặp tính trạng tương phản. D. Các cặp gen quy định các cặp tính trạng tương phản nằm trên cùng một cặp NST tương đồng.  
đã trả lời 22 tháng 10, 2023 trong Sinh học lớp 12 bởi Darling_274 Thạc sĩ (7.3k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 180 lượt xem
Câu 14. Cấu trúc Operon Lac ở vi khuẩn E. coli gồm các thành phần theo trật tự: A. Gen điều hòa – vùng khởi động – vùng vận hành - cụm gen cấu trúc (Z, Y, A) B. Vùng khởi động – gen điều hòa – vùng vận hành - cụm gen cấu trúc (Z, Y, A) C. Gen điều hòa – vùng vận hành - vùng khởi động – cụm gen cấu trúc (Z, Y, A) D. Vùng khởi động – vùng vận hành – cụm gen cấu trúc (Z, Y, A)  
đã trả lời 22 tháng 10, 2023 trong Sinh học lớp 12 bởi Darling_274 Thạc sĩ (7.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 48 lượt xem
Câu 12. Khi nghiên cứu ruổi giấm, Moocgan nhận thấy: ruồi có gen cánh cụt thì đốt thân ngắn lại, trứng đẻ ít, tuổi thọ ngắn... Hiện tượng này được giải thích:  A. Gen cánh cụt đã tác động đến các gen khác trong kiểu gen để chi phối các tính trạng khác B. Gen quy định ... C. Gen cánh cụt bị đột biến. D. Là kết quả của hiện tượng thường biến dưới tác động của môi trường lên gen quy định cánh cụt.  
đã trả lời 22 tháng 10, 2023 trong Sinh học lớp 12 bởi Darling_274 Thạc sĩ (7.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 180 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 188 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 58 lượt xem
Câu 13. Gen đa hiệu là: A. Nhiều gen quy định sự phát triển của một tính trạng. B. Một gen có thể tác động đến sự biểu hiện của nhiều tính trạng khác nhau. C. Một gen ảnh hưởng đến sự phát triển của 1 tính trạng. D. Một gen quy định sự tổng hợp của một chuỗi polypeptit.
đã trả lời 22 tháng 10, 2023 trong Sinh học lớp 12 bởi Darling_274 Thạc sĩ (7.3k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 58 lượt xem
A. Mất đoạn, chuyển đoạn. B. Chuyển đoạn. C. Đảo đoạn, chuyển đoạn trên cùng một nhiễm sắc thể. D. Lặp đoạn, chuyển đoạn.
đã trả lời 22 tháng 10, 2023 trong Sinh học lớp 12 bởi tranphivu2009716 Thần đồng (1.1k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 145 lượt xem
Một NST có các đoạn khác nhau sắp xếp theo trình tự ABCDEG*HKM đã bị đột biến. NST đột biến có trình tự ABCDCDEG*HKM. Dạng đột biến này là: A. Thường làm tăng hoặc giảm cường độ biểu hiện tính trạng B. Thường làm thay đổi số nhóm gen liên kết của loài C. Thường làm xuất hiện nhiều gen mới trong quần thể D. Thường gây chết cho cơ thể mang NST đột biến
đã trả lời 22 tháng 10, 2023 trong Sinh học lớp 12 bởi tranphivu2009716 Thần đồng (1.1k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 105 lượt xem
Câu 7. Lai phân tích là phép lai: A. Giữa 1 cá thể mang tính trạng trội với 1 cá thể mang tính trạng lặn để kiểm tra kiểu gen cá thể mang tính trạng trội. B. Thay đổi vai trò của bố, mẹ trong quá trình lai để phân tích sự di truyền của các tính trạng. C. Giữa cá thể có kiểu gen đồng hợp trội với cá thể có kiểu gen đồng hợp lặn. D. Giữa cá thể có kiểu gen dị hợp với cá thể có kiểu gen đồng hợp lặn.
đã trả lời 22 tháng 10, 2023 trong Sinh học lớp 12 bởi Darling_274 Thạc sĩ (7.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 64 lượt xem
A. Khi môi trường không có đường lactose B. Khi môi trường có nhiều đường lactose C. Khi môi trường có nhiều hoặc không có đường lactose D. Khi môi trường có đường lactose
đã trả lời 21 tháng 10, 2023 trong Sinh học lớp 12 bởi tranphivu2009716 Thần đồng (1.1k điểm)
0 phiếu
3 câu trả lời 201 lượt xem
A. Thể tam bội. B. Thể tam nhiễm. C. Thể đơn nhiễm. D. Thể 1 nhiễm.
đã trả lời 20 tháng 10, 2023 trong Sinh học lớp 12 bởi boxnhonyc274849 Thần đồng (973 điểm)
0 phiếu
3 câu trả lời 81 lượt xem
Ở ngô, tính trạng màu sắc hạt do 2 gen không alen quy định.Cho ngô hạt trắng giao phối với ngô hạt trắng thu được F1: 9/16 ngô hạt trắng: 6/16 ngô hạt vàng: 1/16 ngô hạt đỏ.Tính trạng màu sắc ngô di truyền theo quy luật: A. Trội không hoàn toàn. B. Tương tác bổ sung. C. Tương tác cộng gộp. D. Trội hoàn toàn.
đã trả lời 20 tháng 10, 2023 trong Sinh học lớp 12 bởi boxnhonyc274849 Thần đồng (973 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 214 lượt xem
Câu 2. Một phân tử ADN ở sinh vật nhân thực dài 5100 A có số Nu loại A chiếm 20% tổng số nu. Số nu loại G mội trường cung cấp cho ADN này nhân đôi 1 lần là? A. 1500 B. 1800. C. 600 D. 900
đã trả lời 19 tháng 10, 2023 trong Sinh học lớp 12 bởi Darling_274 Thạc sĩ (7.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 196 lượt xem
Câu 4. Ở cà chua, A: quy định quả đỏ, a: quả vàng; B: quả tròn, B: quả bầu dục. Các gen phân ly độc lập và tác động ri&ecirc ... x aabb. D. AaBb x Aabb. (Lưu ý: Giải thích vì sao ra được như vây)
đã trả lời 19 tháng 10, 2023 trong Sinh học lớp 12 bởi Darling_274 Thạc sĩ (7.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 141 lượt xem
A. Mất đoạn B. Chuyển đoạn C. Đảo đoạn D. Lặp đoạn
đã trả lời 19 tháng 10, 2023 trong Sinh học lớp 12 bởi Darling_274 Thạc sĩ (7.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 144 lượt xem
A. Làm tăng bộ NST của loài theo hệ số 3n, 4n, 5n. B. Làm tăng bộ NST đơn bội của 2 loài khác nhau trong 1 tế bào. C. Làm tăng bộ NST của loài lên 3n, 4n, 5n. D. Làm tăng 1 số nguyên lần bộ NST đơn bội của loài và lớn hơn 2n.
đã trả lời 19 tháng 10, 2023 trong Sinh học lớp 12 bởi Darling_274 Thạc sĩ (7.3k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 212 lượt xem
Gen B có 90 vòng xoắn và có 20% A bị đột biến mất 3 cặp nuclêôtit loại A-T nằm trọn vẹn trong 1 mã bộ ba của mỗi mạch. Số lư&#7907 ... 360; G = X = 543 bài này giải chi tiết sao ạ! mình cảm ơn ạ !
đã trả lời 15 tháng 10, 2023 trong Sinh học lớp 12 bởi tranthikimdieu2011984 Thần đồng (872 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 186 lượt xem
Phân biệt các đột biến gen? Mất Thêm Thay thế 1. Số lượng nu 2. Số liên kết Hidro 3. Trình tự axit amin Mn giúp mình với ạ .!mình cảm ơn nhiều ạ
đã hỏi 5 tháng 10, 2023 trong Sinh học lớp 12 bởi 12b1.nguyenquangminh.23.241051 Học sinh (10 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 191 lượt xem
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước


Dành cho người mới

HOT 1 giờ qua

 1. phamngoctienpy1987844

  50628 Điểm

 2. vxh2k9850

  35940 Điểm

 3. Khang1000

  29748 Điểm

 4. Tí Vua Đệ Nhất

  28073 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4: 20.000 đồng
Phần thưởng bao gồm: mã giảm giá Shopee, Nhà Sách Phương Nam, thẻ cào cùng nhiều phần quà hấp dẫn khác sẽ dành cho những bạn tích cực nhất của tháng. Xem tại đây
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...