Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Sinh học lớp 12 - Các câu hỏi và trả lời gần đây

+1 thích
1 trả lời 4 lượt xem
Lai ruồi giấm cái mắt trắng với ruồi giấm đực mắt đỏ, thu được F1 phân li theo tỉ lệ: 1 ruồi cái mắt đỏ: 1 ruồi đực mắ ... ; thu được F3 gồm toàn ruồi mắt đỏ. A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
đã trả lời 14 giờ cách đây trong Sinh học lớp 12 bởi idog480430 Thần đồng (1k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 2 lượt xem
Ở một cơ thể (P), xét 3 cặp gen dị hợp Aa, Bb và Dd. Biết rằng Bb và Dd cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể; Aa nằm trên một cặp ... ng hợp tử về tất cả các gen chiếm tỉ lệ 15%. A. 3 B. 4 C. 2 D. 1
đã trả lời 14 giờ cách đây trong Sinh học lớp 12 bởi idog480430 Thần đồng (1k điểm)
 • manh7a1
+1 thích
1 trả lời 5 lượt xem
Cho 2 cá thể ruồi giấm có cùng kiểu gen và kiểu hình thân xám, cánh dài giao phối với nhau, thu được F1 có 4 loại kiểu hình, trong đó ... t về 1 trong 2 tính trạng trên là: A. 20,5% B. 21,25% C. 29,5% D. 14,75%
đã trả lời 14 giờ cách đây trong Sinh học lớp 12 bởi idog480430 Thần đồng (1k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 2 lượt xem
Ở một loài động vật có vú, thực hiện phép lai (P) giữa một cá thể đực lông xám dài với một ... . Hoán vị gen đã xảy ra với tần số 20% A. 3 B. 4 C. 1 D. 2
đã hỏi 1 ngày cách đây trong Sinh học lớp 12 bởi manh7a1 ● Quản Trị Viên Tiến sĩ (18k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 7 lượt xem
Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen; alen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy ... ;m, cánh cụt, mắt đỏ ở F1 là: A. 11,25% B. 7,5% C. 22,00% D. 60,00%
đã hỏi 1 ngày cách đây trong Sinh học lớp 12 bởi manh7a1 ● Quản Trị Viên Tiến sĩ (18k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 4 lượt xem
Nói đến chức năng của ARN, câu nào sau đây không đúng: A. tARN có vai trò hoạt hóa axit amin tự do và vận chuyển đến riboxom. B. rARN có vai trò cấu tạo bào quan riboxom. C. rARN có vai trò hình thành nên cấu trúc màng sinh chất của tế bào. D. mARN là bản mã sao từ mạch khuôn của gen.
đã trả lời 2 ngày cách đây trong Sinh học lớp 12 bởi RushiaUruha Thạc sĩ (6.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 26 lượt xem
 Cặp bố mẹ đem lai có kiểu gen AB/ab x Ab/aB. Hoán vị gen xảy ra ở 2 bên với tần số bằng nhau, kiểu hình quả vàng, bầu dục có kiểu gen là ab/ab. Kết quả nào dưới đây phù hợp với tỉ lệ kiểu hình quả vàng, bầu dục ở đời con?
đã trả lời 6 ngày cách đây trong Sinh học lớp 12 bởi Do_anhThu159 Thạc sĩ (9.2k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 7 lượt xem
Cho biết B thân xám > b thân đen                        V cánh dài > v cánh cụt Cho ruồi cái có kiểu gen AB––––abAB_ab lai phân tích. Xác định tỉ lệ kiểu gen giống ruồi cái trong 2 trường hợp sau: a/ Ruồi cái không xảy ra hoán vị gen b/ Ruồi cái xảy ra hoán vị gen
đã hỏi 8 tháng 6 trong Sinh học lớp 12 bởi manh7a1 ● Quản Trị Viên Tiến sĩ (18k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 11 lượt xem
Cho cá thể có kiểu gen Ab/aB. Khi giảm phân cho những loại giao tử nào? Biết các gen liên kết hoàn toàn.
đã hỏi 8 tháng 6 trong Sinh học lớp 12 bởi manh7a1 ● Quản Trị Viên Tiến sĩ (18k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 7 lượt xem
Câu 4: Đoạn okazaki là : A. đoạn ADN được tổng hợp liên tục theo mạch khuôn của ADN B. Một phân tử ARN thông tin được ... đoạn của mạch mới được tổng hợp trên cả hai mạch khuôn
đã trả lời 14 tháng 5 trong Sinh học lớp 12 bởi Mink Tiến sĩ (12.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 20 lượt xem
Câu 3: Khi nói về điều hòa hoạt động của operon lac ở E. coli, câu nói nào sau đây có nội dung không đúng? A. Khi môi tr&#432 ... ;n ra bình thường khi chất cảm ứng làm bất hoạt chất ức chế
đã trả lời 10 tháng 5 trong Sinh học lớp 12 bởi thieungocvy ● Biệt đội chuyên gia Cử nhân (4.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 11 lượt xem
Câu 2: Sự điều hòa hoạt động của gen tổng hợp enzim phân giải lactozo của vi khuẩn E. coli diễn ra ở cấp độ nào? A. Diễn ra ... p độ phiên mã D. Diễn ra hoàn toàn ở cấp độ sau phiên mã.
đã trả lời 10 tháng 5 trong Sinh học lớp 12 bởi thieungocvy ● Biệt đội chuyên gia Cử nhân (4.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 26 lượt xem
Câu 1: Ở tế bào nhân thực, sau khi thực hiện phiên mã xong thì diễn biến tiếp theo là: A. đưa ra tế bào chất tại đó ... ;i các ARN thông tin của các gen khác nhau lại thành mARN trưởng thành
đã trả lời 8 tháng 5 trong Sinh học lớp 12 bởi NicT_NaRi Thạc sĩ (6.2k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 14 lượt xem
Câu 2: Loại enzim nào sau đây trực tiếp tham gia vào quá trình phiên mã các gen cấu trúc ở sinh vật nhân sơ? A. Restrictaza B. Ligaza C. ARN polimeraza D. ADN polimeraza
đã trả lời 8 tháng 5 trong Sinh học lớp 12 bởi NicT_NaRi Thạc sĩ (6.2k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 9 lượt xem
Câu 3: Loại enzim nào sau đây trực tiếp tham gia vào quá trình phiên mã các gen cấu trúc ở sinh vật nhân sơ? A. ADN polimeraza B. Ligaza C. Restrictaza D. ARN polimeraza
đã trả lời 8 tháng 5 trong Sinh học lớp 12 bởi NicT_NaRi Thạc sĩ (6.2k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 9 lượt xem
Câu 5: Một gen cấu trúc thực hiện quá trình phiên mã liên tiếp 5 lần sẽ tạo ra số phân tử ARN thông tin (mARN) là: A. 15 B. 5 C. 10 D. 25
đã trả lời 8 tháng 5 trong Sinh học lớp 12 bởi NicT_NaRi Thạc sĩ (6.2k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 9 lượt xem
Câu 6: Sự hoạt động đồng thời của nhiều riboxom trên cùng một phân tử mARN có vai trò A. làm tăng năng suất tổng hợp protein c&ugrave ... ;n ra liên tục D. làm tăng năng suất tổng hợp protein khác loại
đã trả lời 8 tháng 5 trong Sinh học lớp 12 bởi NicT_NaRi Thạc sĩ (6.2k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 4 lượt xem
Câu 7: Mô tả nào dưới đây đúng về quá trình dịch mã? A. Quá trình tổng hợp chuỗi polipeptit chỉ thực sự được ... ba đối mã đến khớp vào với bộ ba kết thúc trên mARN
đã trả lời 8 tháng 5 trong Sinh học lớp 12 bởi NicT_NaRi Thạc sĩ (6.2k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 8 lượt xem
Câu 8: Mô tả nào dưới đây về quá trình phiên mã và dịch mã là đúng? A. Phiên mã và dịch mã ở sinh vật ... vật nhân sơ sau khi phiên mã đều diễn ra theo nguyên tắc bổ sung
đã trả lời 8 tháng 5 trong Sinh học lớp 12 bởi NicT_NaRi Thạc sĩ (6.2k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 4 lượt xem
Câu 9: Cho các sự kiện diễn ra trong quá trình phiên mã: (ARN polimeraza bắt đầu tổng hợp mARN tại vị trí đặc hiệu (khởi đầu phiên mã). ARN polimeraza bám ... ) C. (2) → (1) → (3) → (4) D. (2) → (3) → (1) → (4)
đã trả lời 8 tháng 5 trong Sinh học lớp 12 bởi NicT_NaRi Thạc sĩ (6.2k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 18 lượt xem
Câu 10: Cho biết các bộ ba trên mARN mã hóa cho các axit amin tương ứng là: 5' XUG 3' - Leu; 5' GUX 3' - Vak; 5' AXG 3' - Thr; 5' GXA 3' - Ala. Từ đoạn mạch gốc chứa ... tự axit amin là: A. Val- Ala- Leu- Val B. Leu- Val- Thr- Val C. Leu- Val- Thr- Leu D. Val- Ala- Leu- Thr
đã trả lời 8 tháng 5 trong Sinh học lớp 12 bởi NicT_NaRi Thạc sĩ (6.2k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 8 lượt xem
Câu 1: Trong cơ chế điều hòa gen ở sinh vật nhân sơ, vai trò của gen điều hòa là gì? A. Mang thông tin quy định protein điều ... hòa C. Nơi tiếp xúc với enzim polimeraza D. Mang thông tin quy định enzim polimeraza
đã trả lời 8 tháng 5 trong Sinh học lớp 12 bởi NicT_NaRi Thạc sĩ (6.2k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 8 lượt xem
Câu 4: Mối tương quan giữa protein ức chế với vùng vận hành O được thể hiện như thế nào? A. Khi môi trường không có lactozo ... ; gắn vào O, ngăn cản sự phiên mã của nhóm gen cấu trúc.
đã trả lời 7 tháng 5 trong Sinh học lớp 12 bởi NicT_NaRi Thạc sĩ (6.2k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 19 lượt xem
Câu 5: Ở sinh vật nhân sơ, điều hòa hoạt động của gen diễn ra chủ yếu ở giai đoạn nào? A. Trước phiên mã B. Sau dịch mã C. Dịch mã D. Phiên mã
đã trả lời 7 tháng 5 trong Sinh học lớp 12 bởi NicT_NaRi Thạc sĩ (6.2k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 7 lượt xem
câu 6: Theo giai đoạn phát triển của cá thể và theo nhu cầu hoạt động sống của tế bào thì A. tất cả các gen trong tế bào ... bào hoạt động D. phần lớn các gen trong tế bào hoạt động
đã trả lời 7 tháng 5 trong Sinh học lớp 12 bởi NicT_NaRi Thạc sĩ (6.2k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 18 lượt xem
Câu 7: Trong cơ chế điều hòa hoạt động của opera lac, sự kiện nào sau đây diễn ra cả khi môi trường có lactozo và môi ... kết với vùng khởi động của operon Lac và tiến hành phiên mã
đã trả lời 7 tháng 5 trong Sinh học lớp 12 bởi NicT_NaRi Thạc sĩ (6.2k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 6 lượt xem
Câu 8: Trình tự các thành phần cấu tạo của một operon là A. gen điều hòa – vùng vận hành – vùng khởi động – ... D. nhóm gen cấu trúc – vùng khởi động – vùng vận hành.
đã trả lời 7 tháng 5 trong Sinh học lớp 12 bởi NicT_NaRi Thạc sĩ (6.2k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 11 lượt xem
Câu 9: Trong mô hình cấu trúc của operon Lac, vùng khởi động là nơi A. protein ức chế có thể liên kết vào để ngăn cản ... u trúc các enzim tham gia vào các phản ứng phân giải đường lactozo
đã trả lời 7 tháng 5 trong Sinh học lớp 12 bởi NicT_NaRi Thạc sĩ (6.2k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 14 lượt xem
Câu 10: Phát biểu nào dưới đây không đúng khi nói về đặc điểm của điều hòa hoạt động gen ở tế bào nh&acirc ... nhiễm sắc thể (NST) tháo xoắn đến biến đổi sau dịch mã.
đã trả lời 7 tháng 5 trong Sinh học lớp 12 bởi NicT_NaRi Thạc sĩ (6.2k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 8 lượt xem
Câu 4: Đặc điểm nào sau đây của mã di truyền là sai? A. Mã di truyền được đọc từ một điểm xác định theo ... ; ba chỉ mã hóa cho 1 loại axit amin D. Mã di truyền mang tính thoái hóa
đã trả lời 6 tháng 5 trong Sinh học lớp 12 bởi NicT_NaRi Thạc sĩ (6.2k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 7 lượt xem
Câu 5: Chức năng nào sau đây của ADN là không chính xác? A. Mang thông tin di truyền quy định sự hình thành các tính trạng của cơ thể B. Đóng vai trò quan trọng trong tiến hóa thông qua các đột biến của ADN C. Trực tiếp tham gia vào quá trình sinh tổng hợp protein D. Duy trì thông tin di truyền ổn định qua các thế hệ tế bào của cơ thể
đã trả lời 6 tháng 5 trong Sinh học lớp 12 bởi NicT_NaRi Thạc sĩ (6.2k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 7 lượt xem
Câu 3: Trong quá trình nhân đôi ADN, trên một mạch khuôn, mạch ADN mới được tổng hợp liên tục, còn trên mạch khuôn còn ... ;n được tổng hợp theo hướng ngược chiều tháo xoắn của ADN
đã trả lời 6 tháng 5 trong Sinh học lớp 12 bởi NicT_NaRi Thạc sĩ (6.2k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 7 lượt xem
Câu 2: Gen mang thông tin mã hóa cho các sản phẩm tạp nên thành phần cấu trúc chức năng của tế bào là: A. Gen khởi động B. Gen mã hóa C. Gen vận hành D. Gen cấu trúc
đã trả lời 6 tháng 5 trong Sinh học lớp 12 bởi NicT_NaRi Thạc sĩ (6.2k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 10 lượt xem
Câu 1: Mã di truyền có tính thái hóa là do: A. Số loại mã di truyền nhiều hơn số loại axitamin B. Số loại mã di truyền nhiều ... hơn số loại nucleotit D. Số loại axitamin nhiều ơn số loại mã di truyền
đã trả lời 6 tháng 5 trong Sinh học lớp 12 bởi NicT_NaRi Thạc sĩ (6.2k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 9 lượt xem
Câu 6: Tính thoái hóa của mã di truyền là hiện tượng nhiều bộ ba khác nhau cùng mã hóa cho một loại axit amin. Những ... ;UGG3’ B. 5’XAG3’, 5’AUG3’ C. 5’UUU3’, 5’AUG3’ D. 5’UXG3’. 5’AGX3’
đã trả lời 6 tháng 5 trong Sinh học lớp 12 bởi NicT_NaRi Thạc sĩ (6.2k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 6 lượt xem
Câu 7: Điểm có ở ADN ngoài nhân mà không có ở ADN trong nhân là: A. được chứa trong nhiễm sắc thể B. có số lượng lớ ... ;ộng độc lập với nhiễm sắc thể D. không bị đột biến
đã trả lời 6 tháng 5 trong Sinh học lớp 12 bởi NicT_NaRi Thạc sĩ (6.2k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 20 lượt xem
Câu 8: Trong quá trình tự nhân đôi ADN, enzim tháo xoắn di chuyển theo chiều: A. từ 3' đến 5' hay từ 5' đến 3' tùy theo từng mạch B ... trên cả hai mạch D. tùy theo từng phân tử ADN mà chiều di chuyển khác nhau
đã trả lời 6 tháng 5 trong Sinh học lớp 12 bởi NicT_NaRi Thạc sĩ (6.2k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 14 lượt xem
Câu 9: Vùng nhân của vi khuẩn Helicobacter pylori có một phân tử ADN và ADN chỉ chứa N14. Đưa một vi khuẩn Helicobacter pylori vào trong môi trường dinh ... ;n của các vi khuẩn con đều có những đơn phân chứa N15.
đã trả lời 6 tháng 5 trong Sinh học lớp 12 bởi NicT_NaRi Thạc sĩ (6.2k điểm)
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước


Dành cho người mới

 1. Do_anhThu159

  4464 Điểm

 2. Cua_congtuaaaaaaa

  2617 Điểm

 3. smoke

  2556 Điểm

 4. SayoHikawa

  2514 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
 1. smoke

  829 Điểm

 2. Cua_congtuaaaaaaa

  162 Điểm

 3. thanhtrong

  62 Điểm

 4. Mink

  61 Điểm

...