Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Sinh học lớp 12 - Các câu hỏi và trả lời gần đây

0 phiếu
1 trả lời 40 lượt xem
Giả sử có một thể đột biến lệch bội vẫn có khả năng sinh sản hữu tính bình thường và các loại giao tử được tạo ra đều có khả năng thụ tinh với xác suất như nhau thì khi cho thể ba kép (2n+l+l) tự thụ phấn, loại hợp tử có bộ NST 2n+l ở đời con sẽ có tỉ lệ bao nhiêu?
đã trả lời 15 tháng 9, 2022 trong Sinh học lớp 12 bởi minhnhatienthanh816 Cử nhân (3.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 72 lượt xem
Ở phép lai ♀Aa x ♂Aa, sinh ra đời con có một thể đột biến có kiểu gen AAAA. a. Thể đột biến này có bộ NST như thế nào? b. Trình bày cơ chế phát sinh thể đột biến nói trên.
đã trả lời 15 tháng 9, 2022 trong Sinh học lớp 12 bởi minhnhatienthanh816 Cử nhân (3.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 82 lượt xem
Cơ thể có kiểu gen Aa giảm phân sẽ tạo ra những loại giao tử nào trong các trường hợp sau: a. Các cặp NST phân li bình thường b. Tất cả các cặp NST không phân li ở giảm phân 1, ở giảm phân 2 phân li bình thường. c. Tất cả các cặp NST đều phân li bình thường, giảm phân 2 tất cả các NST đều không phân li.
đã trả lời 15 tháng 9, 2022 trong Sinh học lớp 12 bởi minhnhatienthanh816 Cử nhân (3.4k điểm)
  • manh7a1
0 phiếu
0 câu trả lời 29 lượt xem
Cho biết giao tử đực lưỡng bội không có khả năng thụ tinh, gen A trội hoàn toàn so với gen a. Hãy xác định tỉ lệ kiểu hình của các phép lai sau: - ♂Aa x ♀AAa. - ♂AAa x ♀AAaa. - ♂Aaa x ♀AAa.
đã hỏi 15 tháng 9, 2022 trong Sinh học lớp 12 bởi manh7a1 ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (18.0k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 28 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 28 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 26 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 22 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 21 lượt xem
+1 thích
1 trả lời 30 lượt xem
Tại sao chúng ta cần hít thở. Nêu quá trình hô hấp
đã trả lời 17 tháng 5, 2022 trong Sinh học lớp 12 bởi idog480430 (-5,903 điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 65 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 52 lượt xem
Trong quá trình giảm phân tạo giao tử, hiện tượng tiếp hợp và trao chéo giữa các crômatit của các cặp NST tương đồng xảy ra ở:
đã trả lời 2 tháng 4, 2022 trong Sinh học lớp 12 bởi Sanches Cử nhân (5.0k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 37 lượt xem
  Moocgan đã phát hiện hiện tượng hoán vị gen bằng cách lai giữa các ruồi thuần chủng khác nhau 2 cặp tính trạng tương phản mình xám, mình đen và cánh dài,cánh cụt và sau đó :
đã trả lời 2 tháng 4, 2022 trong Sinh học lớp 12 bởi Sanches Cử nhân (5.0k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 25 lượt xem
đã trả lời 21 tháng 3, 2022 trong Sinh học lớp 12 bởi vxh2k9850 Phó giáo sư (36.2k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 37 lượt xem
A. Sự trao đội chéo không cân giữa hai cromatit khác nguồn của cặp nhiễm săc thể kép không tương đồng. B. Sự trao đội ch&eacute ... khác nguồn của cặp nhiễm sắc thể kép không tương đồng.
đã trả lời 10 tháng 3, 2022 trong Sinh học lớp 12 bởi Robloxian Cử nhân (2.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 25 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 44 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 45 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 14 lượt xem
Phân tích vài trò "thực phẩm" của loài thân mềm
đã trả lời 19 tháng 2, 2022 trong Sinh học lớp 12 bởi botrf22501 (-859 điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 44 lượt xem
Trong quần thể sinh vật, không tồn tại mối quan hệ nào sau đây : A. Động vật ăn thịt lẫn nhau             B. Cạnh tranh về thức ăn, nơi ở C. Hội sinh                                        D. Cạnh tranh về sinh sản
đã trả lời 19 tháng 1, 2022 trong Sinh học lớp 12 bởi lecaothaison10 Học sinh (75 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 40 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 32 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 202 lượt xem
Quan sát tế bào sinh dưỡng của 1 con châu chấu bình thường người ta đếm được 23 NST. Con châu chấu này giảm phân có thể cho tối đa bao nhiêu loại giao tử khác nhau? Biết rằng các cặp nhiễm sắc thể tương đồng có cấu trúc khác nhau và không xảy ra trao đổi chéo trong quá trình giảm phân.  
đã trả lời 31 tháng 12, 2021 trong Sinh học lớp 12 bởi Zake Thạc sĩ (8.0k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 370 lượt xem
Sự không phân li của một cặp NST ở một số tế bào trong giảm phân hình thành giao tử ở một bên bố hoặc mẹ, qua thụ tinh với giao tử bình thường có thể hình thành các hợp tử mang bộ NST là ? \
đã trả lời 31 tháng 12, 2021 trong Sinh học lớp 12 bởi Zake Thạc sĩ (8.0k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 34 lượt xem
Vì sao có sự biến động số lượng cá thể trong QT theo chu kì ? A. Do những thay đổi có chu kì của điều kiện MT. B. Do sự sinh sản có tính chu kì. C. Do sự tăng giảm nguồn dinh duỡng có tính chu kì. D. Do sự thay đổi thời tiết có tính chu kì.
đã trả lời 29 tháng 12, 2021 trong Sinh học lớp 12 bởi phamngoctienpy1987844 Phó giáo sư (32.8k điểm)
+1 thích
1 trả lời 136 lượt xem
Dựa vào đâu người ta chia lịch sử phát triển của sinh giới thành các mốc thời gian địa chất? A. Hoá thạch                                                                    B. Đặc điểm khí hậu, địa chất C. Hoá thạch và các đặc điểm khí hậu, địa chất             D. Đặc điểm sinh vật
đã trả lời 29 tháng 12, 2021 trong Sinh học lớp 12 bởi Khang1000 Tiến sĩ (28.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 22 lượt xem
Nơi ở là A. Khoảng không gian sinh thái. B. Khu vực sinh sống của sinh vật. C. Nơi cư trú của loài. D. Nơi có đầy đủ các yếu tố thuận lợi cho sự tồn tại của sinh vật..
đã trả lời 29 tháng 12, 2021 trong Sinh học lớp 12 bởi Khang1000 Tiến sĩ (28.4k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 26 lượt xem
Bằng phương pháp tế bào học, người ta xác định được trong các tế bào sinh dưỡng của một cây đều có 40 nhiễm sắc thể và khẳng định cây này là thể tứ bội (4n). Cơ sở tế bào học của khẳng định trên là ?  
đã hỏi 29 tháng 12, 2021 trong Sinh học lớp 12 bởi DmsHoa (-412 điểm)
+1 thích
2 câu trả lời 140 lượt xem
Việc nghiên cứu cấu trúc tuổi của quần thể có ý nghĩa? A. Giúp con người tìm hiểu thêm một khía cạnh trong khi nghiên cứu đời sống sinh vật. B. Giúp con người chủ động lai tạo những loài mới. C. Giúp con người bảo vệ, chăm sóc và khai thác tài nguyên sinh vật có hiệu quả hơn. D. Giúp con người chủ động tiêu diệt những sinh vật có hại.
đã trả lời 29 tháng 12, 2021 trong Sinh học lớp 12 bởi phamngoctienpy1987844 Phó giáo sư (32.8k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 51 lượt xem
Nhận xét đúng nhất về tháp sinh thái là: A. Bậc dinh dưỡng thấp luôn có sinh khối lớn hơn bậc dinh dưỡng cao. B. Bậc dinh dưỡng thấp luôn có năng lượng lớn hơn bậc dinh dưỡng cao. C. Bậc dinh dưỡng thấp luôn có số lượng cá thể lớn hơn bậc dinh dưỡng cao. D. Bậc dinh dưỡng thấp luôn có số lượng cá thể, sinh khối và năng lượng lớn hơn bậc dinh dưỡng cao.
đã trả lời 29 tháng 12, 2021 trong Sinh học lớp 12 bởi Khang1000 Tiến sĩ (28.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 59 lượt xem
Khi nói về chu trình cacbon, có bao nhiêu phát triển sau đây không đúng? (1) Chu trình cacbon là chu trình vật chất của mọi hệ sinh thái. (2) Chu ... tới các yếu tố vô sinh của hệ sinh thái. A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
đã trả lời 29 tháng 12, 2021 trong Sinh học lớp 12 bởi Khang1000 Tiến sĩ (28.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 76 lượt xem
Đặc điểm nào không đúng với hệ sinh thái nhân tạo? A. Chuỗi thức ăn ngắn, năng suất cao. B. Độ ổn định cao, chuỗi thức ăn ngắn. C. Độ đa dạng thấp, năng suất cao. D. Được cung cấp thêm nguồn năng lượng và vật chất từ bên ngoài.
đã trả lời 29 tháng 12, 2021 trong Sinh học lớp 12 bởi Khang1000 Tiến sĩ (28.4k điểm)
+1 thích
1 trả lời 41 lượt xem
Kích thước của quần thể thay đổi không phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây? A. sức sinh sản                             B. mức độ tử vong C. cá thể nhập cư và xuất cư       D. tỷ lệ đực cái
đã trả lời 29 tháng 12, 2021 trong Sinh học lớp 12 bởi Khang1000 Tiến sĩ (28.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 46 lượt xem
A. Người mắc hội chứng Đao vẫn có khả năng sinh sản bình thường. B. Đột biến NST xảy ra ở cặp NST số 1 gây hậu quả ... kêu” là kết quả của đột biến lặp đoạn trên NST số 5.
đã trả lời 29 tháng 12, 2021 trong Sinh học lớp 12 bởi Zake Thạc sĩ (8.0k điểm)
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước


Dành cho người mới

HOT 1 giờ qua

  1. minhthu28010309517

    5 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...