Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
0 phiếu
3.7k lượt xem
trong Toán lớp 11 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (16.5k điểm)
Cho A={0,1,2,3,4,5,6,7}. Có bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số khác nhau trong đó có 2 chữ số lẻ, 3 chữ số chẵn lập từ các chữ số trên.

1 Câu trả lời

0 phiếu
bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (16.5k điểm)
 
Hay nhất

Tập \(A=\left\{0\, ,\, 1\, ,\, 2\, ,\, 3\, ,\, 4,\, \, 5\, ,\, 6\, ,\, 7\right\}\) có 4 chữ số chẵn là \(\left\{0\, \, ,\, 2\, \, ,\, 4\, ,\, 6\, \right\}\) và 4 chữ số lẻ  là \(\left\{1\, \, ,\, 3\, \, ,\, 5\, ,\, 7\, \right\}.\)

Lấy  2 chữ số lẻ  từ \(\left\{1\, \, ,\, 3\, \, ,\, 5\, ,\, 7\, \right\} có C_{4}^{2} \)  cách.

Lấy 3 chữ số chẵn từ \( \left\{0\, \, ,\, 2\, \, ,\, 4\, ,\, 6\, \right\} có C_{4}^{3}  \) cách.

Hoán vị 5 chữ số vừa lấy có 5!  cách.

Suy ra có \(5!.C_{4}^{2} .C_{4}^{3}\)  số ( trong đó có cả trường hợp chữ số 0 đứng ở đầu) .

Trường hợp chữ số 0 đứng ở đầu có: \(4!.C_{4}^{2} .C_{3}^{2}\)  số.

 Vậy có: \(5!.C_{4}^{2} .C_{4}^{3} -4!.C_{4}^{2} .C_{3}^{2} =2448\) số.
 

Các câu hỏi liên quan

0 phiếu
1 trả lời 3.8k lượt xem
Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6 người ta lập ra tất cả các số tự nhiên gồm bốn chữ số khác nhau. Trong các số lập ra có bao nhiêu số chẵn.
đã hỏi 18 tháng 8, 2021 trong Toán lớp 11 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (16.5k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 3.1k lượt xem
Cho \(A=\left\{0\, ,\, 1\, ,\, 2\, ,\, 3\, ,\, 4,\, \, 5\, ,\, 6\, ,\, 7\right\}\). Có bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số khác nhau được lập từ các chữ số trên.
đã hỏi 18 tháng 8, 2021 trong Toán lớp 11 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (16.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 1.4k lượt xem
Từ các số \(0\, ,\, 1\, ,\, 2\, ,\, 3\, ,\, 4\, ,\, 5\, ,\, 6\) có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên chẵn có 5 chữ số khác nhau và bé hơn 25000.
đã hỏi 18 tháng 8, 2021 trong Toán lớp 11 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (16.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 1.3k lượt xem
Cho A={0,1,2,3,4,5,6,7}.Có bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số khác nhau nhỏ hơn 24000.
đã hỏi 18 tháng 8, 2021 trong Toán lớp 11 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (16.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 536 lượt xem
Cho các chữ số 0,1,2,3,4,5. Có bao nhiêu số gồm 3 chữ số khác nhau được thành lập từ các chữ số đã cho. A. 120. B. 48. C. 100. D. 60.  
đã hỏi 26 tháng 8, 2021 trong Toán lớp 11 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (16.5k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 2.4k lượt xem
Cho tập hợp \(A=\left\{1\, ;\, 2\, ;\, 3\, ;\, 4\, ;\, 5\, ;\, 6\, ;\, 7\, ;\, 8\right\}\). Hỏi từ tập A lập được bao nhiêu số tự nhiên có 6 chữ số ... phải có mặt các chữ số 1,2, 3 không đứng cạnh nhau? A. 18720. B. 1440. C. 19920. D. 268.
đã hỏi 19 tháng 10, 2020 trong Toán lớp 11 bởi Xuhoa13 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (7.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 2.1k lượt xem
Từ các chữ số 1,2,3,4,5 lập được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số ( các chữ số đôi một phân biệt) sao cho phải có chữ số 2?  A.128. B.120. C. Đáp số khác. D.150.
đã hỏi 25 tháng 8, 2021 trong Toán lớp 11 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (16.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 3.5k lượt xem
Số có bốn chữ số đôi một khác nhau lấy từ\( A={\rm \{ }0;1;2;3;4;5\}\) và chia hết cho 5. A. 90. B. 108. C. 115. D. 120.
đã hỏi 25 tháng 8, 2021 trong Toán lớp 11 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (16.5k điểm)
+1 thích
2 câu trả lời 1.3k lượt xem
Cho \(A=\left\{0,1,2,3,4,5,6,7,8\right\}\). Gọi S là tập các số tự nhiên gồm năm chữ số khác nhau thuộc A. Chọn ngẫu nhiên một số từ tập S. Tính xác suất đ&#7875 ... }{560} \) B. \( \frac{183}{560} . \) C. \( \frac{9}{35} . \) D. \(\frac{61}{729} . \)
đã hỏi 26 tháng 10, 2020 trong Toán lớp 11 bởi Xuhoa13 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (7.5k điểm)

HOT 1 giờ qua

  Phần thưởng hằng tháng
  Hạng 1: 200.000 đồng
  Hạng 2: 100.000 đồng
  Hạng 3: 50.000 đồng
  Hạng 4-10: 20.000 đồng
  Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
  ...