Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
0 phiếu
11 lượt xem
trong Toán lớp 9 bởi nguyen_haianh ● Quản Trị Viên Cử nhân (4.8k điểm)

\(\dfrac{x^2+1}{xy+1} \) 


Các câu hỏi liên quan

0 phiếu
0 câu trả lời 30 lượt xem
\(y^4 + 4y + 1 = 5^x\)
đã hỏi 5 tháng 10 trong Toán lớp 9 bởi nguyen_haianh ● Quản Trị Viên Cử nhân (4.8k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 14 lượt xem
\(\sqrt{1 - x^2}\)
đã hỏi 5 tháng 10 trong Toán lớp 9 bởi nguyen_haianh ● Quản Trị Viên Cử nhân (4.8k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 25 lượt xem
\(9x^2 - 6x + 2 = 0\)
đã hỏi 30 tháng 9 trong Toán lớp 8 bởi nguyen_haianh ● Quản Trị Viên Cử nhân (4.8k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 9 lượt xem
\(\begin{cases} 5|x-1|-3|y+2|=7\\2(2x-2) + 5(y+2)=13\end{cases}\)
đã hỏi 9 tháng 10 trong Toán lớp 9 bởi nguyen_haianh ● Quản Trị Viên Cử nhân (4.8k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 35 lượt xem
\(\begin{cases} x\sqrt{3} - (1 + \sqrt{3})y=1\\ (1-\sqrt{3})x+y\sqrt{5}=1\end{cases}\)
đã hỏi 8 tháng 10 trong Toán lớp 9 bởi nguyen_haianh ● Quản Trị Viên Cử nhân (4.8k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 8 lượt xem
\(A = \sqrt{x-1} + \sqrt{x-3}\)
đã hỏi 7 tháng 10 trong Toán lớp 9 bởi nguyen_haianh ● Quản Trị Viên Cử nhân (4.8k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 4 lượt xem
\(\dfrac{\sqrt{x} + 3}{\sqrt{x}} = a\) \(\dfrac{\sqrt{x} - 2}{\sqrt{x} + 3} = a\)
đã hỏi 7 tháng 10 trong Toán lớp 9 bởi nguyen_haianh ● Quản Trị Viên Cử nhân (4.8k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 22 lượt xem
\(\begin{cases} 2xy+x+y=2\\x^3+y^3=8\end{cases}\)
đã hỏi 4 tháng 10 trong Toán lớp 9 bởi nguyen_haianh ● Quản Trị Viên Cử nhân (4.8k điểm)
+1 thích
1 trả lời 121 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 36 lượt xem
\(\begin{cases} x^3 - 8x=y^3+2y\\x^2-3=3(y^2+1)\end{cases}\)
đã hỏi 10 tháng 10 trong Toán tiểu học bởi nguyen_haianh ● Quản Trị Viên Cử nhân (4.8k điểm)
 1. PTG

  1971 Điểm

 2. Zake

  1598 Điểm

 3. phamngoctienpy1987844

  1095 Điểm

 4. hoangktr8991011

  807 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
 1. PTG

  1976 Điểm

 2. hoangktr8991011

  1941 Điểm

 3. phamngoctienpy1987844

  1850 Điểm

 4. Zake

  1603 Điểm

Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...