Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Toán lớp 8 - Các câu hỏi và trả lời gần đây

0 phiếu
0 câu trả lời 4 lượt xem
Cho a,b,c thỏa mãn điều kiện . Chứng minh a,b,c là độ dài ba cạnh tam giác đều.
đã hỏi 23 giờ cách đây trong Toán lớp 8 bởi phamngoctienpy1987844 Phó giáo sư (50.2k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 3 lượt xem
Cho góc nhọn xOy và điểm M thuộc miền trong của góc . Hãy dựng qua M một đường thẳng cắt hai cạnh của góc xOy tại A và B sao cho đạt giá trị lớn nhất
đã hỏi 23 giờ cách đây trong Toán lớp 8 bởi phamngoctienpy1987844 Phó giáo sư (50.2k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 47 lượt xem
Cho hình thang vuông ABCD : góc A=góc D = 90 độ. Gọi M là trung điểm của BC. Chứng minh rằng : Tam giác MAD là tam giác cân
đã trả lời 27 tháng 11 trong Toán lớp 8 bởi Trương Hàn ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (13.8k điểm)
+1 thích
1 trả lời 102 lượt xem
Nêu ra 1 ví dụ sử dụng phương pháp phân loại, phân tích trong văn thuyết minh
đã trả lời 26 tháng 11 trong Toán lớp 8 bởi lamloc Cử nhân (2.2k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 23 lượt xem
Cho ABC có 3 góc nhọn , vẽ ra phía ngoài tam giác các hình vuông ABDE, ACFG.Vẽ hình bình hành EAGK. Chứng minh rằng : a) BG=CE b) AK=BC c) AK vuông góc BC
đã hỏi 24 tháng 11 trong Toán lớp 8 bởi phamngoctienpy1987844 Phó giáo sư (50.2k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 18 lượt xem
Cho hình vuông ABCD. Trên tia đối của tia BA lấy điểm E, trên tia đối của tia CB lấy điểm F sao cho EA=FC. a) Chứng minh : Tam giác FED vuông cân. b) Gọi O là giao điểm của 2 đường chéo AC và BD , gọi I là trung điểm FE. Chứng minh O,C,I thẳng hàng
đã hỏi 24 tháng 11 trong Toán lớp 8 bởi phamngoctienpy1987844 Phó giáo sư (50.2k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 20 lượt xem
Chứng minh hình bình hành có 2 đường cao xuất phát từ một đỉnh là hình thoi.
đã trả lời 22 tháng 11 trong Toán lớp 8 bởi Trương Hàn ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (13.8k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 32 lượt xem
Cho có các trung tuyến BE và CF cắt nhau tại G.Gọi M,N lần lượt là trung điểm của GB và GC. a) Chứng minh : tứ giác MNEF là hình ... ) Tam giác ABC cần thêm điều kiện gì để MNEF là hình chữ nhật
đã trả lời 22 tháng 11 trong Toán lớp 8 bởi Trương Hàn ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (13.8k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 48 lượt xem
Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 2AD, gọi E và I lần lượt là trung điểm của AB và CD. Vẽ tia Dx vuông góc với DE, tia Dx cắt tia đối của tia CB tại M. Trên tia đối của tia CE lấy điểm K sao cho DM=EK. a) Chứng minh : DEKM là hình chữ nhật.                     b) Tính số ... Gọi G là giao điểm của DK và EM,từ K kẻ KH vuông góc với BM tại H. Chứng minh bốn điểm A,I,G,H cùng nằm trên một đường thẳng.
đã hỏi 19 tháng 11 trong Toán lớp 8 bởi phamngoctienpy1987844 Phó giáo sư (50.2k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 37 lượt xem
Cho tứ giác ABCD. Gọi M,N,P,Q lần lượt là trung điểm của AB,AC,CD và BD. a) Chứng minh : MNPQ là hình bình hành. b) Tứ giác ABCD cần thêm điều kiện gì thì MNPQ là hình chữ nhật. c) Tứ giác ABCD cần thêm điều kiện gì để MN vuông góc PQ
đã trả lời 14 tháng 11 trong Toán lớp 8 bởi Trương Hàn ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (13.8k điểm)
+1 thích
0 câu trả lời 19 lượt xem
Cho hình bình hành ABCD có AB=2AD. Gọi M,N lần lượng là trung điểm của AB và CD. AN cắt DM ở P , BN cắt CM ở Q. a) Tứ giác AMND là hình gì? b) Chứng minh MPNQ là hình chữ nhật
đã hỏi 10 tháng 11 trong Toán lớp 8 bởi phamngoctienpy1987844 Phó giáo sư (50.2k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 22 lượt xem
Chứng minh bất đẳng thức:
đã hỏi 6 tháng 11 trong Toán lớp 8 bởi phamngoctienpy1987844 Phó giáo sư (50.2k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 27 lượt xem
Cho có G là trọng tâm. Một đường thẳng d không cắt .Gọi A',B',C',G' là hình chiếu của A,B,C,G trên đường thẳng d. Chứng minh rằng :
đã hỏi 6 tháng 11 trong Toán lớp 8 bởi phamngoctienpy1987844 Phó giáo sư (50.2k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 23 lượt xem
Cho hình thang ABCD( AB//CD). Các tia phân giác góc A và D cắt nhau tại H,các tia phân giác góc B và C cắt nhau tại K. Chứng minh a) AH vuông góc với DH b) HK//CD
đã hỏi 6 tháng 11 trong Toán lớp 8 bởi phamngoctienpy1987844 Phó giáo sư (50.2k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 25 lượt xem
đã hỏi 6 tháng 11 trong Toán lớp 8 bởi phamngoctienpy1987844 Phó giáo sư (50.2k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 31 lượt xem
Cho , . Tính
đã hỏi 5 tháng 11 trong Toán lớp 8 bởi phamngoctienpy1987844 Phó giáo sư (50.2k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 29 lượt xem
Cho gọi D là điểm đối xứng với A qua B,E là điểm đối xứng với B qua C , F là điểm đối xứng với C qua A.Kẻ trung tuyến AM ... ;i G . a) ABMN là hình bình hành b) Chứng minh G là trọng tâm của và
đã hỏi 31 tháng 10 trong Toán lớp 8 bởi phamngoctienpy1987844 Phó giáo sư (50.2k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 5 lượt xem
Cho hình bình hành ABCD với góc A tù . Dựng bên ngoài hình bình hành đó các tam giác đều ABE và DAF. Chứng minh rằng tam giác CEF là tam giác đều.
đã hỏi 31 tháng 10 trong Toán lớp 8 bởi phamngoctienpy1987844 Phó giáo sư (50.2k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 7 lượt xem
Gọi O là giao điểm của hai đường chéo của hình bình hành ABCD.Với mỗi tam giác OAB , OBC,OCD,ODA,xét giao điểm ba đường phân giác của tam giác đó. Tại sao bốn điểm vừa vẽ là bốn đỉnh của một hình thoi
đã hỏi 31 tháng 10 trong Toán lớp 8 bởi phamngoctienpy1987844 Phó giáo sư (50.2k điểm)
+1 thích
1 trả lời 34 lượt xem
Cho tam giác ABC có AB = AC và M là trung điểm của BC. a) Chứng minh Tam giác AMB = Tam giác AMC Bài Tập : cho Tam giác ABC , có AB = AC và M là trung điểm của BC a) Chứng minh Tam giác AMB = Tam giác AMC b) Qua A vẽ a vuông góc AM . Chứng Mminh AM vuông góc BC và a // BC
đã trả lời 15 tháng 10 trong Toán lớp 8 bởi Trương Hàn ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (13.8k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 74 lượt xem
(x + 3). (x+ 5) = (x+ 4). (2+ x)
đã trả lời 24 tháng 9 trong Toán lớp 8 bởi tnk11022006452 Thần đồng (822 điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 54 lượt xem
(x- 1). (2x – 3) – 2x2 = 0
đã trả lời 24 tháng 9 trong Toán lớp 8 bởi ferr.sweety309 Học sinh (10 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 67 lượt xem
làm sơ đồ hệ thống kiên thức về tia phân giác của góc tam giác , tam giác bằng nhau , tam giác đặc biệt , (vuông , cân , đ ... tam giác , đường trung trực của tam giác ( có hình vẽ kèm theo )
đã hỏi 3 tháng 9 trong Toán lớp 8 bởi minhnhatienthanh816 Cử nhân (4.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 19 lượt xem
cho hình bình hành ABCD.Gọi OH là Trung điểm của AB và CD.EF là giao điểm của AH và CO với BD a) CMR:AOCH là hình bình hành b)CMR:DE=EF=FB
đã trả lời 6 tháng 8 trong Toán lớp 8 bởi Trương Hàn ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (13.8k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 76 lượt xem
cho tam giác ABC. M và N là trung điểm của AB ,AC. trên tia đối của NB lấy E sao cho EN = NB.trên tí đối của MC lấy D sao cho DM=MC a) CMR tam giác ... của DE d) gọi K là giao điểm của DB và EC .CMR B là trung điểm của DK
đã trả lời 2 tháng 8 trong Toán lớp 8 bởi Trương Hàn ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (13.8k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 16 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 92 lượt xem
1) 148-62- 2x= 85-57 2) 3x- 25.15 = 99 : 3 3) 450 - 60 -10x = 16.5 4) ( 6x - 15 ) : 7 = 3 5) 120 + 4 ( 13 - 2x ) = 23.4
đã trả lời 29 tháng 7 trong Toán lớp 8 bởi Trương Hàn ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (13.8k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 27 lượt xem
Một đội công nhân làm 1 đoạn đường trong 3 ngày.Biết: Ngày đầu làm hết 2/7 đoạn đường . Ngày thứ 2 làm h&#7871 ... ;u dài đoạn đường đội công nhân phải làm trong 3 ngày.
đã trả lời 27 tháng 7 trong Toán lớp 8 bởi Jessminder Học sinh (95 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 89 lượt xem
tìm 2 số có hiệu bằng 385. biết rằng nếu xóa chữ số 7 ở hàng đơn vị của số lớn ta được số bé
đã trả lời 10 tháng 7 trong Toán lớp 8 bởi Chuong7a2 Thạc sĩ (5.7k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 30 lượt xem
Viết 2 biểu thức dưới dạng lập phương của 1 tổng hoặc 1 hiệu: a) A = 8 (x/2 + y)³ - 6 (x +2y)² x + 12 (x+2y) x² - 8x³ b) B = (x - y)³ - 3 (x - y)² / 2 × y + 3 (x - y) / 4 × y² - y³/8
đã hỏi 23 tháng 6 trong Toán lớp 8 bởi Khang1000 Tiến sĩ (29.6k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 86 lượt xem
Tìm nghiệm nguyên của phương trình: x + y = xy
đã trả lời 17 tháng 6 trong Toán lớp 8 bởi boxnhonyc274849 Học sinh (470 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 33 lượt xem
0 phiếu
3 câu trả lời 104 lượt xem
Phương trình bậc nhất một ẩn có hệ số a=3 và có một nghiệm là x=2 . Vậy phương trình cần tìm là:
đã trả lời 23 tháng 5 trong Toán lớp 8 bởi Chuong7a2 Thạc sĩ (5.7k điểm)
0 phiếu
3 câu trả lời 80 lượt xem
+1 thích
1 trả lời 181 lượt xem
Cho  có đường phân giác  Từ  kẻ các đường thẳng song song với AB và AC và cắt AC và AB tại E, F a. Chứng minh:  đồng dạng với  b. Tìm các cặp tam giác đồng dạng khác. Vì sao?
đã trả lời 21 tháng 5 trong Toán lớp 8 bởi tngnhatganh117 Cử nhân (3.3k điểm)
0 phiếu
3 câu trả lời 85 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 105 lượt xem
em có điểm toán tb hk1 là 6,7, tb gk2 là 8 thì bài kiểm tra cuối kì 2 em cần bao nhiêu điểm để được hsg ạ, tại giờ em còn đang bị vướng 2 cột 15p 5 điểm nữa ạ=((
đã trả lời 3 tháng 5 trong Toán lớp 8 bởi tint9147228 Học sinh (189 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 87 lượt xem
em có điểm toán tb học kì 1 là 6.7, tb giữa kì 2 là 8 thì bài kiểm tra cuối kì 2 em cần bao nhiêu điểm để được hsg ạ, tại em đang vướng 2 cột 15p bị 5 điểm ạ=((
đã hỏi 3 tháng 5 trong Toán lớp 8 bởi chuongumphcmc864 Học sinh (10 điểm)
+1 thích
2 câu trả lời 77 lượt xem
đơn vị của diện tích
đã trả lời 21 tháng 3 trong Toán lớp 8 bởi nguyenngocmydng82100 Học sinh (25 điểm)
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước


Dành cho người mới

  1. postfirst

    60 Điểm

  2. Darling_274

    40 Điểm

  3. thinhcry

    23 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...