Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Toán lớp 8 - Các câu hỏi và trả lời gần đây

0 phiếu
1 trả lời 61 lượt xem
  Một cây tre cao 8 mét bị gãy giữa thân ,ngọn cây chạm đất cách góc 4 mét.Hỏi điểm gãy cách gốc bao nhiêu mét?
đã trả lời 14 tháng 4 trong Toán lớp 8 bởi monmon70023220 Cử nhân (1.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 235 lượt xem
Cho số tự nhiên a gồm 60 chữ số 1, số tự nhiên b gồm 30 chữ số 2. Chứng minh a - b là một số chính phương
đã trả lời 13 tháng 4 trong Toán lớp 8 bởi monmon70023220 Cử nhân (1.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 140 lượt xem
Cho A là một số chính phương gồm 4 chữ số. Nếu ta thêm vào mỗi chữ số của A một đơn vị thì ta được số chính phương B . Hãy tìm số A và B
đã trả lời 13 tháng 4 trong Toán lớp 8 bởi monmon70023220 Cử nhân (1.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 153 lượt xem
Bạn Nam đi xe đạp rời nhà lúc 14 giờ với vận tốc 12 km/h. Khi Hùng đến nhà vào lúc 14 giờ 10 phút thì mẹ Nam chỉ hướng đường đi của Nam cho Hùng và Hùng đi xe đạp đuổi theo với vận tốc 18 km/h. Hỏi đến lúc mấy giờ thì Hùng đuổi kịp Nam
đã trả lời 13 tháng 4 trong Toán lớp 8 bởi monmon70023220 Cử nhân (1.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 114 lượt xem
2.Trong 45 học sinh làm bài kiểm tra, không có ai bị điểm dưới 2, chỉ có 2 học sinh được điểm 10. Chứng minh rằng luôn tìm được ít nhất 6 học sinh có điểm kiểm tra bằng nhau
đã trả lời 13 tháng 4 trong Toán lớp 8 bởi monmon70023220 Cử nhân (1.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 87 lượt xem
Viết đa thức P thu gọn với 3 biến x, y, z thỏa mãn điều kiện: Q có 10 hạng tử; tất cả các hạng tử của Q đều có hệ số bằng 1 và có bậc 3.
đã trả lời 22 tháng 2 trong Toán lớp 8 bởi nguyenmanh04102009212 Học sinh (412 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 138 lượt xem
Tìm 3 số tự nhiên liên tiếp biết rằng tích 2 số đầu nhỏ hơn tích hai số sau là 50
đã trả lời 25 tháng 1 trong Toán lớp 8 bởi lamloc Cử nhân (2.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 143 lượt xem
Cho tam giác đều ABC, hai đường trung tuyến BM và CN. a) Chứng minh tứ giác BCMN là hình thang cân. b) Tính chu vi của hình thang cân BCMN biết chu vi của △ ABC là 24cm.
đã trả lời 24 tháng 1 trong Toán lớp 8 bởi lamloc Cử nhân (2.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 120 lượt xem
Cho hình thang cân ABCD( AB // CD, AB < CD),O là giao điểm của hai đường chéo,I là giao điểm của hai cạnh bên AD và BC/ a) Chứng minh : OA = OB , OC = OD. b) Gọi M,N lần lượt là trung điểm các cạnh AB,CD. Chứng minh rằng : M,O,N thẳng hàng. c) Chứng minh : 4 điểm I,M,O,N thẳng hàng.
đã trả lời 24 tháng 1 trong Toán lớp 8 bởi lamloc Cử nhân (2.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 72 lượt xem
Cho tứ giác ABCD có hai đường chéo vuông góc và AB=8cm,BC=7cm,AD = 4cm. Tính độ dài CD.
đã trả lời 24 tháng 1 trong Toán lớp 8 bởi lamloc Cử nhân (2.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 120 lượt xem
1.Chứng minh rằng trong 100 số tự nhiên bất kì bao giờ cũng có thể chọn ra hai số mà hiệu của chúng chia hết cho 99.
đã trả lời 24 tháng 1 trong Toán lớp 8 bởi lamloc Cử nhân (2.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 54 lượt xem
Cho hình thang có hai đáy không bằng nhau. Chứng minh rằng a) Tổng hai cạnh bên lớn hơn hiệu hai đáy. b) Tổng hai góc kề đáy nhỏ lớn hơn tổng hai góc kề đáy lớn.
đã trả lời 24 tháng 1 trong Toán lớp 8 bởi lamloc Cử nhân (2.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 54 lượt xem
Hình thang cân ABCD có đáy nhỏ AB = AD. Chứng minh rằng : CA là phân giác của góc C.
đã trả lời 24 tháng 1 trong Toán lớp 8 bởi lamloc Cử nhân (2.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 35 lượt xem
Cho hình thang cân ABCD(AB // CD) các đường cao AH và BK. Gọi M,N lần lượt là trung điểm hai đường chéo BD và AC. Chứng minh: a) DH = CK            b) Tứ giác CDMN là hình thang cân.               c) BD2 = BC2 + AB.CD
đã trả lời 24 tháng 1 trong Toán lớp 8 bởi lamloc Cử nhân (2.7k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 28 lượt xem
đã hỏi 9 tháng 1 trong Toán lớp 8 bởi phamngoctienpy1987844 Phó giáo sư (50.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 99 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 99 lượt xem
Tìm đa thức P(x) thỏa mãn : P(x) chia cho x + 3 dư 1 ; chia cho x - 4 dư 8 ; chia cho (x+3)(x-4) được thương là 3x và còn dư
đã hỏi 5 tháng 1 trong Toán lớp 8 bởi phamngoctienpy1987844 Phó giáo sư (50.6k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 126 lượt xem
đã hỏi 5 tháng 1 trong Toán lớp 8 bởi phamngoctienpy1987844 Phó giáo sư (50.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 30 lượt xem
Tìm số nguyên n sao cho n(n + 3) là số chính phương.
đã trả lời 3 tháng 1 trong Toán lớp 8 bởi nguyendavit123 ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (12.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 143 lượt xem
Chứng minh rằng trong một tam giác tổng 3 góc luôn bằng 180 độ
đã trả lời 27 tháng 12, 2023 trong Toán lớp 8 bởi Darling_274 Thạc sĩ (7.3k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 25 lượt xem
( Đề thi học sinh giỏi huyện Ninh Phước, Ninh Thuận năm học 2018-2019)
đã hỏi 26 tháng 12, 2023 trong Toán lớp 8 bởi phamngoctienpy1987844 Phó giáo sư (50.6k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 127 lượt xem
Cho a + b + c = abc , Chứng minh :
đã hỏi 26 tháng 12, 2023 trong Toán lớp 8 bởi phamngoctienpy1987844 Phó giáo sư (50.6k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 100 lượt xem
Cho x,y,z thỏa mãn x + y + z =0 , . Hãy rút gọn phân thức.
đã hỏi 26 tháng 12, 2023 trong Toán lớp 8 bởi phamngoctienpy1987844 Phó giáo sư (50.6k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 27 lượt xem
Hai công nhân cùng làm một mặt hàng.Người công nhân thứ nhất làm được 1000 sản phẩm trong x(giờ); người công nhân thứ hai làm được 1250 sản phẩm trong x + 10 ( giờ) a) Viết các phân thức biểu thị số sản phẩm của người công nhân thứ nhất làm được trong 1 giờ; ... hợp này, năng suất lao động của người công nhân thứ hai tăng bao nhiêu phẩn trăm so với năng suất lao động của người công nhân thứ nhất.
đã hỏi 26 tháng 12, 2023 trong Toán lớp 8 bởi phamngoctienpy1987844 Phó giáo sư (50.6k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 123 lượt xem
đã hỏi 25 tháng 12, 2023 trong Toán lớp 8 bởi phamngoctienpy1987844 Phó giáo sư (50.6k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 118 lượt xem
Lưu ý : Biến đổi từ vế trái sang.
đã hỏi 25 tháng 12, 2023 trong Toán lớp 8 bởi phamngoctienpy1987844 Phó giáo sư (50.6k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 18 lượt xem
Cho tam giác ABC vuông tại A có AC > AB. Chứng minh góc B luôn luôn lớn hơn 45 độ
đã hỏi 25 tháng 12, 2023 trong Toán lớp 8 bởi phamngoctienpy1987844 Phó giáo sư (50.6k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 104 lượt xem
đã hỏi 25 tháng 12, 2023 trong Toán lớp 8 bởi phamngoctienpy1987844 Phó giáo sư (50.6k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 23 lượt xem
Tìm đa thức bậc hai P(x), biết : P(0) = 25  , P(1) = 7 , P(2) = -9
đã hỏi 22 tháng 12, 2023 trong Toán lớp 8 bởi phamngoctienpy1987844 Phó giáo sư (50.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 163 lượt xem
Phân tích đa thức thành nhân tử :
đã trả lời 17 tháng 12, 2023 trong Toán lớp 8 bởi Darling_274 Thạc sĩ (7.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 132 lượt xem
Phân tích đa thức thành nhân tử
đã trả lời 17 tháng 12, 2023 trong Toán lớp 8 bởi Darling_274 Thạc sĩ (7.3k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 27 lượt xem
Chứng minh một số chính phương luôn có dạng 4k hoặc 4k+1
đã hỏi 15 tháng 12, 2023 trong Toán lớp 8 bởi phamngoctienpy1987844 Phó giáo sư (50.6k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 126 lượt xem
Cho tứ giác ABCD , đường thẳng qua A song song với BC cắt BD ở E, đường thẳng qua B song song với AD cắt AC ở G. a) Chứng minh : EG // CD b) Giả sử AB // CD , chứng minh rằng
đã hỏi 15 tháng 12, 2023 trong Toán lớp 8 bởi phamngoctienpy1987844 Phó giáo sư (50.6k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 47 lượt xem
Cho tam giác ABC vuông tại A , vẽ ra phía ngoài tam giác đó các tam giác ABD vuông cân ở B , ACF vuông cân ở C. Gọi H là giao điểm của AB và CD , K là giao điểm của AC và BF a) Chứng mỉnh rằng : AH = AK b)
đã hỏi 15 tháng 12, 2023 trong Toán lớp 8 bởi phamngoctienpy1987844 Phó giáo sư (50.6k điểm)
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước


Dành cho người mới

HOT 1 giờ qua

  1. 333cuchillthoi302

    5 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4: 20.000 đồng
Phần thưởng bao gồm: mã giảm giá Shopee, Nhà Sách Phương Nam, thẻ cào cùng nhiều phần quà hấp dẫn khác sẽ dành cho những bạn tích cực nhất của tháng. Xem tại đây
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...