Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Toán lớp 8 - Các câu hỏi và trả lời gần đây

0 phiếu
0 câu trả lời 1 đã xem
cho tam giác abc . trên tia ac lấy điểm d sao cho ad = ab. trên tia ab lấy điểm e sao cho ae = ac. tứ giác becb là hình j? chứng minh cần gấp! cần gấp!
đã hỏi 1 ngày cách đây trong Toán lớp 8 bởi phingoclinh.vn1011 Thần đồng (877 điểm)
 • giup-minh-voi
0 phiếu
0 câu trả lời 1 đã xem
Chứng minh đẳng thức: a) a(b-c) - b(a+c) + c(a-b) = -2bc b) a(1-b) + a(a^2-1) = a(a^2-b) _phingoclinh.vn1011_
đã hỏi 2 ngày cách đây trong Toán lớp 8 bởi phingoclinh.vn1011 Thần đồng (877 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 1 đã xem
Cho biết đa thức P(x) có nghiệm x = m (m thuộc tập R). Chứng minh rằng: P(x) chia hết (x - m) Help me pleaseeeee
đã hỏi 2 ngày cách đây trong Toán lớp 8 bởi Khách
0 phiếu
0 câu trả lời 1 đã xem
tính : B= 4x(2x + y ) + 2y (2x+y) - y (y+2x) với x=1/2, y= -3/4 giúp mk với ah ?
đã hỏi 4 ngày cách đây trong Toán lớp 8 bởi phingoclinh.vn1011 Thần đồng (877 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 0 lượt xem
tính : B= 4x(2x + y ) + 2y (2x+y) - y (y+2x) với x=1/2, y= -3/4 giúp mk với ah ?
đã hỏi 4 ngày cách đây trong Toán lớp 8 bởi phingoclinh.vn1011 Thần đồng (877 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 5 lượt xem
Cho tam giác ABC vuông tại A , và góc C =30 độ , cạnh AB = 3cm . Từ trung điểm E của cạnh AB vẽ đường thẳng vuông góc với AB , cắt BC tại F . C/m : a , F là trung điểm BC b , Tứ giác AEFC là hình j , vì sao c ,Tính độ dài các cạnh của tứ giác AEFC
đã trả lời 4 ngày cách đây trong Toán lớp 8 bởi tshsv Học sinh (97 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 4 lượt xem
Cho tam giác ABC vuông tại A, AB < AC; AD là phân giác, Vẽ DE⊥AB tại E, DF⊥AC tại F. a) Tứ giác AEDF là hình gì? b) Qua D, vẽ đường thẳng m ⊥ BC, m cắt AC tại K. Chứng minh: DK = DB Help me pleasee (;-;)
đã trả lời 4 ngày cách đây trong Toán lớp 8 bởi phingoclinh.vn1011 Thần đồng (877 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 12 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 12 lượt xem
Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 6 cm, AC= 8 cm. Gọi M là trung điểm của AB, N là trung điểm của AC. a) Tính MN b) Gọi D là trung điểm BC. C/m: Tứ giác BMND là hình bình hành c) C/m: Tứ giác AMDN là hình chữ nhật d) Gọi E là điểm đối xứng với D qua M. Tứ giác BDAE là hình gì? Vì sao?
đã hỏi 19 tháng 8 trong Toán lớp 8 bởi Slug
0 phiếu
0 câu trả lời 9 lượt xem
-2y - 1 + 8y^2
đã hỏi 18 tháng 8 trong Toán lớp 8 bởi Hoàng Thùy Linh
0 phiếu
1 trả lời 9 lượt xem
B=1+1/2+1/4+...+1/2^100
đã trả lời 15 tháng 8 trong Toán lớp 8 bởi minhtiendailqa4a3324 Thạc sĩ (6.2k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 13 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 7 lượt xem
(x - 4)^2 - 9   
đã trả lời 19 tháng 7 trong Toán lớp 8 bởi saitamaselfomy Cử nhân (3k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 24 lượt xem
Bài 1 : Cho tam giác ABC có AB = 6 cm ; AC = 8 cm ; BC = 10 cm . Kẻ AM là trung tuyến của tam giác ABC     a) Tính AM ?    b) Kẻ MD vuông AB ; ME vuông AC . Tứ giác ADME là hình gì ? Vì sao ?   c) Tìm điều kiện cho tam giác ABC để ADME là Hình Vuông ? Bài 2 ... , N , P theo thứ tự là trung điểm của HA , HB , HC . Chứng minh MF = NE = PD và 3 đoạn thẳng đó cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường . 
đã hỏi 18 tháng 7 trong Toán lớp 8 bởi Khách
0 phiếu
0 câu trả lời 3 lượt xem
Chị H là công nhân may, chị may một số cờ và áo để cổ vũ bóng đá. Biết may 1 lá cờ cần nửa mét vuông vải và 3 giờ, đem lại lợi nhuận 13USD ;may 1 cái áo cần 1 mét vuông vải và 2 giờ, đem lại lợi nhuận 24USD. Biết rằng chị được giao 19 mét vuông vải và 62 giờ làm ... giá trị lớn nhất, hỏi: a) Số lá cờ may được là bao nhiêu? b)Số chiếc áo may được là bao nhiêu? c)Lợi nhuận khi đó là bao nhiêu VNĐ?
đã hỏi 15 tháng 7 trong Toán lớp 8 bởi Axit_Cacboxylic ● Quản Trị Viên Cử nhân (2k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 35 lượt xem
Chứng minh rằng tứ giác có đoạn thẳng nối trung điểm 2 cạnh đối bằng nửa tổng 2 cạnh kia thì đó là hình thang
đã trả lời 9 tháng 7 trong Toán lớp 8 bởi idog480430 Học sinh (90 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 22 lượt xem
3x^2 - 5x + 7
đã trả lời 7 tháng 7 trong Toán lớp 8 bởi callmechmuahme Thần đồng (1.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 223 lượt xem
Một người đi xe máy từ A đến B với vận tốc trung bình 50km/h. Khi trở về cũng trên con đường chỉ đi với vận tốc trung bình 40km/h nên thời gian về nhiều hơn thời gian đi  24 phút. Tính quãng  đường AB.
đã trả lời 6 tháng 7 trong Toán lớp 8 bởi buik9pm745 Học sinh (171 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 19 lượt xem
Giải bất phương trình sau đây
đã trả lời 19 tháng 6 trong Toán lớp 8 bởi smoke Học sinh (477 điểm)
0 phiếu
5 câu trả lời 51 lượt xem
Không làm tính chia, hãy xét xem đa thức A có chia hết đơn thức B không: A = 15xy2 + 17xy3 + 18y2 B = 6y2
đã trả lời 10 tháng 6 trong Toán lớp 8 bởi quin Cử nhân (4.1k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 10 lượt xem
Làm tính chia:
đã trả lời 5 tháng 6 trong Toán lớp 8 bởi hoavu91 Thần đồng (1.3k điểm)
+1 thích
1 trả lời 7 lượt xem
Làm tính chia: [3(x – y)4 + 2(x – y)3 – 5(x – y)2] : (y – x)2 (Gợi ý : Có thể đặt x – y = z rồi áp dụng qui tắc chia đa thức cho đơn thức)
đã trả lời 5 tháng 6 trong Toán lớp 8 bởi Nqoc_baka ● Quản Trị Viên Phó giáo sư (33.4k điểm)
+1 thích
1 trả lời 6 lượt xem
+1 thích
1 trả lời 6 lượt xem
+1 thích
1 trả lời 9 lượt xem
Nhận xét sự đúng, sai của kết quả sau :     x2 + 2xy + 4y2 = (x + 2y)2
đã trả lời 5 tháng 6 trong Toán lớp 8 bởi Nqoc_baka ● Quản Trị Viên Phó giáo sư (33.4k điểm)
+1 thích
1 trả lời 227 lượt xem
cho x, thoả mãn: 8x + 9y=48. tìm giá trị lớn nhất của tích P=xy
đã trả lời 4 tháng 6 trong Toán lớp 8 bởi thieungocvy Cử nhân (4.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 7 lượt xem
Phương trình bậc nhất một ẩn có hệ số a=3 và có một nghiệm là x=2 . Vậy phương trình cần tìm là:
đã trả lời 3 tháng 6 trong Toán lớp 8 bởi hoavu91 Thần đồng (1.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 6 lượt xem
+1 thích
2 câu trả lời 12 lượt xem
đã trả lời 3 tháng 6 trong Toán lớp 8 bởi hoavu91 Thần đồng (1.3k điểm)
+2 phiếu
1 trả lời 107 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 55 lượt xem
Cho tam giác MNP vuông tại M, đường cao MH. Gọi D, E lần lượt là chân các đường vuông góc hạ từ H xuống MN và MP. a) Chứng ... DEA vuông. c) Tam giác MNP cần có thêm điều kiện gì để DE = 2EA.
đã hỏi 1 tháng 6 trong Toán lớp 8 bởi Do_anhThu159 ● Quản Trị Viên Thạc sĩ (9.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 4 lượt xem
|x-1|=2x-1
đã trả lời 22 tháng 5 trong Toán lớp 8 bởi Mink ● Quản Trị Viên Tiến sĩ (12.8k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 10 lượt xem
|x-1|=2x-2
đã trả lời 22 tháng 5 trong Toán lớp 8 bởi Mink ● Quản Trị Viên Tiến sĩ (12.8k điểm)
+1 thích
1 trả lời 24 lượt xem
+1 thích
1 trả lời 304 lượt xem
Cho 1 hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Nếu tăng chiều dài thêm 5m và tăng chiều rộng 2m thì diện tích hình chữ nhật tăng thêm 54m^2 so với diện tích ban đầu. Hãy tính độ dài mỗi cạnh của hình chữ nhật ban đầu. 
đã trả lời 18 tháng 5 trong Toán lớp 8 bởi Anatasia Cử nhân (3.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 8 lượt xem
Trong kì thi học sinh giỏi Olimpic 30/4 năm học 2020-2021, 1 trường THCS có 105 học sinh tham dự, nhà trường đã tổ chức xe đưa đón học sinh dự thi bằng 3 xe ô tô. Biết rằng xe thứ I chở nhiều hơn xe thứ III là 12 học sinh, xe thứ II chở nhiều hơn xe thứ I là 6 học sinh. Hỏi mỗi xe chở bao nhiêu học sinh.
đã trả lời 18 tháng 5 trong Toán lớp 8 bởi Anatasia Cử nhân (3.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 11 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 9 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 43 lượt xem
đã hỏi 10 tháng 5 trong Toán lớp 8 bởi Khách
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước


Dành cho người mới

 1. phingoclinh.vn1011

  877 Điểm

 2. tranbinhtrantb

  800 Điểm

 3. Bac_Da

  795 Điểm

 4. _Grizzly_

  620 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
 1. phingoclinh.vn1011

  294 Điểm

 2. umenihon713

  135 Điểm

 3. annahtm123651

  85 Điểm

 4. VuQuangNguyenHoangHai

  60 Điểm

...