Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Toán lớp 8 - Các câu hỏi và trả lời gần đây

+1 thích
1 trả lời 143 lượt xem
Tính giá trị của A=(3m-2n)/(3m+2n) biết 2n
đã trả lời 4 ngày cách đây trong Toán lớp 8 bởi nguyendavit123 ● Ban Quản Trị Thạc sĩ (7.0k điểm)
 • toan-kho
+2 phiếu
1 trả lời 86 lượt xem
và Lưu ý: (a,b khác rỗng)
đã trả lời 18 tháng 6 trong Toán lớp 8 bởi minhnhatienthanh816 Thần đồng (954 điểm)
+2 phiếu
1 trả lời 114 lượt xem
Chứng minh rằng, Không tồn tại các số thực thõa mãn:
đã trả lời 18 tháng 6 trong Toán lớp 8 bởi minhnhatienthanh816 Thần đồng (954 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 17 lượt xem
cho các phân thức A/B C/D và E/F thỏa mãn A/B=C/D=E/F chứng minh A/A+C-E=B/B+D-F
đã trả lời 13 tháng 6 trong Toán lớp 8 bởi Nqoc_baka ● Quản Trị Viên Tiến sĩ (29.8k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 12 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 18 lượt xem
Nên môn hoá vr toán đêu dưới 3.5 mà thi lại rồi thì sao ạ tất cả các môn khác đều trên 5 r ạ
đã trả lời 12 tháng 6 trong Toán lớp 8 bởi namphuongpn18902 Thần đồng (649 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 18 lượt xem
Chứng minh rằng nếu mỗi số trong hai số nguyên là tổng các bình phương của hai số nguyên nào đó thì tích của chúng có thể viết dưới dạng tổng hai bình phương.
đã trả lời 9 tháng 6 trong Toán lớp 8 bởi manh.s116973557 Cử nhân (3.6k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 791 lượt xem
Tìm ba số tự nhiên liên tiếp ,biết tích của hai số sau lớn hơn tích của 2 số đầu là 100   
đã trả lời 1 tháng 6 trong Toán lớp 8 bởi minhnhatienthanh816 Thần đồng (954 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 10 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 10 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 14 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 17 lượt xem
Tìm nghiệm nguyên của phương trình: x + y = xy
đã trả lời 22 tháng 5 trong Toán lớp 8 bởi chese4154898 Thần đồng (865 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 14 lượt xem
Tìm tất cả các số tự nhiên n để 2^n - 1 chia hết cho 7
đã trả lời 20 tháng 5 trong Toán lớp 8 bởi idog480430 (-6,014 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 12 lượt xem
Chứng minh rằng:  11¹⁰ - 1 chia hết cho 100
đã trả lời 20 tháng 5 trong Toán lớp 8 bởi idog480430 (-6,014 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 17 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 49 lượt xem
+1 thích
1 trả lời 144 lượt xem
Cho tứ giác ABCD có diện tích bằng 100 m 2 , I là trung điểm AB. Từ A kẻ đường thẳng song song với ID cắt CD tại E , từ B kẻ đường thẳng song song với IC cắt CD tại F a) CMR : SIED =SIAD b) Tính SIED? c) Gọi N là trung điểm FE.Tính diện tích tứ giác AIND?
đã trả lời 9 tháng 5 trong Toán lớp 8 bởi nguyenhoangminh7chht991 Học sinh (479 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 15 lượt xem
Ông của Bình hơn Bình 58 tuổi. Nếu cộng tuổi của bố (hay ba) Bình và hai lần tuổi của Bình thì bằng tuổi của ông và tổng số tuổi của ba người là 130. Hãy tính tuổi của Bình
đã trả lời 7 tháng 5 trong Toán lớp 8 bởi phamthithuyhien2103385 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (1.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 19 lượt xem
1.(9x-2)+308 = x-3x+56x 2. 45x - x^2 + x^6 = 2021 3. 8 -3x - (-1)^2 +7x = 19
đã trả lời 30 tháng 4 trong Toán lớp 8 bởi Sanches Cử nhân (4.8k điểm)
+1 thích
1 trả lời 111 lượt xem
Hai xe khách khởi hành cùng một lúc từ hai địa điểm A và B cách nhau 140km, đi ngược chiều nhau và sau 2 giờ chúng gặp nhau. Tính vận tốc mỗi xe biết xe đi từ A có vận tốc lớn hơn xe đi từ B là 10km
đã trả lời 30 tháng 4 trong Toán lớp 8 bởi Sanches Cử nhân (4.8k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 20 lượt xem
x = là nghiệm của phương trình nào dưới đây? A.3x - 2 = 1. B.2x - 1 = 0. C.4x + 3 = - 1. D.3x + 2 = - 1.
đã trả lời 30 tháng 4 trong Toán lớp 8 bởi Sanches Cử nhân (4.8k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 18 lượt xem
Phương trình 2x - 1 = 3 có nghiệm duy nhất là? A. x = - 2. B. x = 2. C. x = 1. D. x = - 1.
đã trả lời 30 tháng 4 trong Toán lớp 8 bởi Sanches Cử nhân (4.8k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 12 lượt xem
Phương trình sau có 1 nghiệm là phân số tối giản. Tính a+b
đã trả lời 30 tháng 4 trong Toán lớp 8 bởi Sanches Cử nhân (4.8k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 17 lượt xem
GIẢI BÀI 5
đã hỏi 29 tháng 4 trong Toán lớp 8 bởi botrf22501 (-1,624 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 12 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 11 lượt xem
Hai xe gắn máy cùng khởi hành từ A đến B. Vận tốc xe thứ nhất là 45km/h, vận tốc xe thứ 2 ít hơn vận tốc xe thứ nhất 9km/h, nên xe thứ 2 đến B chậm hơn xe thứ nhất 40 phút. Tìm khoảng cách AB Mọi người giải có thể lấy ẩn là thời gian xe thứ nhất được không ạ? Tại mình cần nó hơn
đã trả lời 26 tháng 4 trong Toán lớp 8 bởi nguyendavit123 ● Ban Quản Trị Thạc sĩ (7.0k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 15 lượt xem
2x-8>0
đã trả lời 23 tháng 4 trong Toán lớp 8 bởi manh.s116973557 Cử nhân (3.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 11 lượt xem
(x-5).2 < 30
đã trả lời 23 tháng 4 trong Toán lớp 8 bởi manh.s116973557 Cử nhân (3.6k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 19 lượt xem
(x+4)(x-5)=0
đã trả lời 23 tháng 4 trong Toán lớp 8 bởi manh.s116973557 Cử nhân (3.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 118 lượt xem
Hai người công nhân cùng làm chung công việc trong 12 giờ thì xong. Nhưng chỉ làm được trong 4 giờ, người kia đi làm công việc khác, người thứ hai làm tiếp trong 10 giờ nữa thì xong . Hỏi mỗi người làm một mình thì bao lâu xong công việc?
đã trả lời 23 tháng 4 trong Toán lớp 8 bởi manh.s116973557 Cử nhân (3.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 49 lượt xem
Một xưởng dệt theo kế hoạch mỗi ngày phải dệt 45 chiếc khăn. Trong thực tế, mỗi ngày xưởng dệt được 50 chiếc khăn nên đã hoàn thành trước thời hạn 6 ngày, ngoài ra còn làm thêm được 15 chiếc khăn nữa. Nếu gọi thời gian xưởng làm theo kế hoạch là x (ngày, x > 45) thì phương trình của bài toán là:
đã trả lời 23 tháng 4 trong Toán lớp 8 bởi trit75709991 (-680 điểm)
+1 thích
2 câu trả lời 123 lượt xem
Tìm giá trị của x+y, biết: \(2^x=8^{y+1}\) và \(9^y=3^{x-9}\)
đã trả lời 22 tháng 4 trong Toán lớp 8 bởi manh.s116973557 Cử nhân (3.6k điểm)
+2 phiếu
4 câu trả lời 321 lượt xem
A có phải là tích của 2 số tự nhiên liên tiếp hay không? vì sao?
đã trả lời 20 tháng 4 trong Toán lớp 8 bởi ngokhoinguyen Học sinh (9 điểm)
+1 thích
1 trả lời 135 lượt xem
Cho biết \(2(a^2+b^2)=(a-b)^2\) Chứng minh rằng a và b là hai số đối nhau.
đã trả lời 18 tháng 4 trong Toán lớp 8 bởi Sanches Cử nhân (4.8k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 14 lượt xem
LÀM BÀI 1 THÔI
đã hỏi 15 tháng 4 trong Toán lớp 8 bởi botrf22501 (-1,624 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 6 lượt xem
đã hỏi 15 tháng 4 trong Toán lớp 8 bởi botrf22501 (-1,624 điểm)
+1 thích
1 trả lời 80 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 19 lượt xem
Một người đi xe máy từ A đến B với vận tốc 50km/h .Sau khi đến B giải quyết công việc xong người đó quay trở về A với vận tốc 40km/h. Tổng thời gian đi và về là 6 giờ 45 phút .Tính Quảng đường AB
đã trả lời 13 tháng 4 trong Toán lớp 8 bởi nguyendavit123 ● Ban Quản Trị Thạc sĩ (7.0k điểm)
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước


Dành cho người mới

 1. 21111505552355

  113 Điểm

 2. Babyshort

  75 Điểm

 3. anhphung2700492

  60 Điểm

 4. kietandkeo390

  40 Điểm

 5. phamngoctienpy1987844

  40 Điểm

 6. namphuongpn18902

  31 Điểm

 7. minhnhatienthanh816

  30 Điểm

 8. chese4154898

  25 Điểm

 9. 3012nguyenlong922

  21 Điểm

 10. jjaltoon51049

  20 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...