Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
0 phiếu
12 lượt xem
cách đây trong Tiếng Anh lớp 8 bởi
đã sửa cách đây bởi Trương Hàn ● Ban Quản Trị
1. It was his own fault, but I couldn't help......sorry for him

         A. Feeling  B. To feel  C. Having felt  D. To have felt          

2. The medical authorities watned everyone not to drink the water without first......it.

        A. Being boiled  B. Boiling  C. Having boiled   D. Having to boil              

3. Most people talk too much and don't realize how important ......is  

       A. To be listening  B. To be listened   C. Have listened   D. Listening                        

4. If you've finished....the dictionary, I'd like to borrow it.

      A. To have used    B. To use       C. Using         D. Having used   

1 Câu trả lời

0 phiếu
cách đây bởi minhnhatienthanh816 Cử nhân (2.4k điểm)
1.A

2.C

3.B

4.C

Các câu hỏi liên quan

+2 phiếu
2 câu trả lời 2.6k lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 34 lượt xem
1 Can you help me to buy some eggs because I.....noddles, I can go out a) have cooked b) cooked c) cook d) í cooking 2 He.... back this morning. Now I am going to visit him a) has come b) came c) comes d) is comimg 3 His parents.....last month by an accident and now he...with his uncle a) have died/lives b) died/is living c) have died/lived d)died/has live
đã hỏi 7 tháng 3, 2021 trong Tiếng Anh lớp 8 bởi Khách
+2 phiếu
12 câu trả lời 179 lượt xem
granny, scream, swallowed nghĩa là gì vậy
đã hỏi 6 tháng 12, 2016 trong Tiếng Anh lớp 8 bởi vcvcvcvc Học sinh (346 điểm)
 • khó
 • quá
0 phiếu
2 câu trả lời 76 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 34 lượt xem
0 phiếu
3 câu trả lời 99 lượt xem
Hãy giả thích câu tục ngữ''Có chí thì nên'' giúp mình nha
đã hỏi 10 tháng 5, 2017 trong Ngữ văn lớp 7 bởi vetcumeo2004 Học sinh (123 điểm)
0 phiếu
3 câu trả lời 501 lượt xem
Giải thích giúp mình lưỡng cư là gì? Cảm Ơn nhé và mình tick luôn cho.
đã hỏi 23 tháng 4, 2017 trong Sinh học lớp 7 bởi giang7a Học sinh (211 điểm)
0 phiếu
11 câu trả lời 172 lượt xem
tại sao người ta gọi cá là loại động vật biến nhiệt? các bạn giúp mình với.nhanh mình tick cho
đã hỏi 3 tháng 3, 2017 trong Sinh học lớp 7 bởi Tuananh123 Học sinh (337 điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 245 lượt xem
During the 1990s, hollywood introduced special effect images created by computer, which (1)_______ more fantasy stories possible. Steven Spielberg made dinosaurs come to life in present-day settings in Jurassic Park. Men in Black was a popular science-fiction comedy about ... international (7)______. They (8)______ Harry Porter and Sorcerer's Stone and Harry Porter and the Chamber of Secrets.
đã hỏi 10 tháng 4, 2021 trong Tiếng Anh lớp 8 bởi Silent Cử nhân (2.9k điểm)
 1. phamngoctienpy1987844

  1008 Điểm

 2. minhnhatienthanh816

  312 Điểm

 3. Babyshort

  200 Điểm

 4. Đức lượng♥ NGTT

  60 Điểm

 5. kieuanhsue715

  55 Điểm

 6. nguyencun3091982669

  55 Điểm

 7. ongcaosuhunghien725

  50 Điểm

 8. minhhieu2606111003

  50 Điểm

 9. gacon123456

  50 Điểm

 10. phamthihoai7533405

  50 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...