Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
0 phiếu
77 lượt xem
trong Hóa học lớp 10 bởi Babyshort Thạc sĩ (9.9k điểm)

Kali iotua trộn trong muối ăn để làm muối iot. Theo tính toán của các nhà khoa học, để phòng bệnh bướu cổ và một số bệnh khác, mỗi người cần bổ sung \(1,5.10^{-4}\) gam nguyên tố iot mỗi ngày. Nếu lượng iot đó chỉ được bổ sung từ muối iot (có 25 gam KI trong 1 tấn muối ăn) thì mỗi người cần ăn bao nhiêu muối iot mỗi ngày?


Các câu hỏi liên quan

0 phiếu
1 trả lời 488 lượt xem
Trộn 250 ml dung dịch hỗn hợp HCl 0,08 mol/l là H2SO4 0,01 mol/l với 250 ml dung dịch Ba(OH)2 có nồng độ x mol/l thu được m gam kết tủa và 500 ml dung dịch có pH = 12. Hãy tìm m và x. Giả sử Ba(OH)2 điện li hoàn toàn cả hai nấc
đã hỏi 11 tháng 7, 2021 trong Hóa học lớp 11 bởi Babyshort Thạc sĩ (9.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 698 lượt xem
Trộn 100 ml dung dịch FeCl3 0,1 M với 500 ml dung dịch NaOH 0,1 M Thu được dung dịch B và m gam kết tủa a, Tính nồng độ các ion trong b, Tính m
đã hỏi 10 tháng 7, 2021 trong Hóa học lớp 11 bởi Babyshort Thạc sĩ (9.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 983 lượt xem
Hỗn hợp dung dịch X gồm NaOH 0,1 M và KOH 0,1 M. Trộn 100 ml dung dịch X với 100ml dung dịch H2SO4 0,2 M thu được dung dịch  a. Tính nồng độ các ion trong dung dịch  b. Tính pH của dung dịch
đã hỏi 10 tháng 7, 2021 trong Hóa học lớp 11 bởi Babyshort Thạc sĩ (9.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 2.2k lượt xem
Trộn 100 ml dung dịch NaOH 0,1M với 100 ml dung dịch KOH 0,1 M thu được dung dịch. a. Tính nồng độ các ion trong dung dịch b. Tính pH của dung dịch  c. Trung hòa dung dịch B bằng dung dịch H2SO4 1M  d. Tính thể tích dung dịch H2SO4 1M cần dùng
đã hỏi 10 tháng 7, 2021 trong Hóa học lớp 11 bởi Babyshort Thạc sĩ (9.9k điểm)
+1 thích
1 trả lời 1.3k lượt xem
Iot là chất rắn màu đen tím, có tính chất vật lí đặc biệt là khi đun nóng sẽ chuyển từ trạng thái rắn sang trạng thái hơi mà không qua trạng thái lỏng. Hiện tượng vật lí này được gọi là gì?  
đã hỏi 23 tháng 6, 2020 trong Hóa học lớp 10 bởi PTG Tiến sĩ (22.4k điểm)
+1 thích
1 trả lời 132 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 80 lượt xem
Copper (II) sulfate được dùng để diệt tảo, rong rêu trong nước bể bơi; dùng để pha chế thuốc Bordaux (trừ bệnh mốc sương ... theo phương pháp thăng bằng electron, chỉ rõ chất oxi hoá, chất khử.
đã hỏi 30 tháng 6 trong Hóa học lớp 10 bởi Babyshort Thạc sĩ (9.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 38 lượt xem

HOT 1 giờ qua

  Phần thưởng hằng tháng
  Hạng 1: 200.000 đồng
  Hạng 2: 100.000 đồng
  Hạng 3: 50.000 đồng
  Hạng 4-10: 20.000 đồng
  Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
  ...