Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Sinh học lớp 11 - Các câu hỏi và trả lời gần đây

0 phiếu
1 trả lời 2 lượt xem
Vai trò của nghiên cứu hệ số hô hấp là gì?
đã trả lời 1 giờ cách đây trong Sinh học lớp 11 bởi thieungocvy ● Biệt đội chuyên gia Cử nhân (2.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 3 lượt xem
Sự lưu thông không khí giữa cơ thể và môi trường ngoài (hô hấp ngoài) dựa vào nguyên tắc nào?
đã trả lời 1 giờ cách đây trong Sinh học lớp 11 bởi thieungocvy ● Biệt đội chuyên gia Cử nhân (2.5k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 2 lượt xem
Trình bày vận động quấn vòng và vận động mở lá - xếp lá của cây họ đậu.
đã hỏi 13 giờ cách đây trong Sinh học lớp 11 bởi trannhat900 ● Quản Trị Viên Phó giáo sư (58.7k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 8 lượt xem
đã trả lời 3 ngày cách đây trong Sinh học lớp 11 bởi Doanhthu0105 Cử nhân (1.8k điểm) 3 6 11
0 phiếu
0 câu trả lời 4 lượt xem
Trình bày nguồn gốc và tác dụng của Pitocrom Ppx ?
đã hỏi 4 ngày cách đây trong Sinh học lớp 11 bởi trannhat900 ● Quản Trị Viên Phó giáo sư (58.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 3 lượt xem
Đặc điểm quan trọng nhất nào của quang tôxôm, để nó là đơn vị chức năng của lục lạp?
đã trả lời 6 ngày cách đây trong Sinh học lớp 11 bởi lMINHVY Thần đồng (759 điểm) 3 7
0 phiếu
1 trả lời 2 lượt xem
Nốt sần xuất hiện ở rễ cây họ đậu là do đâu?
đã trả lời 11 tháng 4 trong Sinh học lớp 11 bởi NGUYENHOANGLONG Học sinh (389 điểm) 1 7
0 phiếu
1 trả lời 2 lượt xem
Tác dụng của các kích tố insulin và glucagon trong cơ chế điều hoà đường huyết là gì?
đã trả lời 11 tháng 4 trong Sinh học lớp 11 bởi NGUYENHOANGLONG Học sinh (389 điểm) 1 7
0 phiếu
1 trả lời 4 lượt xem
Tại sao phân bón quá liều lượng, cây trồng sẽ bị héo và chết?
đã trả lời 11 tháng 4 trong Sinh học lớp 11 bởi NGUYENHOANGLONG Học sinh (389 điểm) 1 7
0 phiếu
1 trả lời 5 lượt xem
Tại sao cây con được sinh ra qua hình thức sinh sản dinh dưỡng lại giống hệt cây mẹ?
đã trả lời 11 tháng 4 trong Sinh học lớp 11 bởi Doanhthu0105 Cử nhân (1.8k điểm) 3 6 11
+1 thích
2 câu trả lời 851 lượt xem
0 phiếu
3 câu trả lời 8 lượt xem
Hoocmon tiroxin được hình thành từ tuyến nào và có tác dụng gì?
đã trả lời 11 tháng 4 trong Sinh học lớp 11 bởi thieungocvy ● Biệt đội chuyên gia Cử nhân (2.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 7 lượt xem
Vì sao cơ quan tiêu hoá ở động vật ăn thực vật có dạ dày và ruột rất lớn và dài?
đã trả lời 8 tháng 4 trong Sinh học lớp 11 bởi Yi_Ahri Tiến sĩ (15.3k điểm) 22 75 339
0 phiếu
1 trả lời 5 lượt xem
Pha sáng có vai trò gì trong quá trình đồng hoá CO2 của cây xanh?
đã trả lời 8 tháng 4 trong Sinh học lớp 11 bởi Yi_Ahri Tiến sĩ (15.3k điểm) 22 75 339
0 phiếu
1 trả lời 7 lượt xem
Nêu hiện tượng và cơ chế vận động theo chu kỳ đồng hồ sinh học ở thực vật.
đã trả lời 8 tháng 4 trong Sinh học lớp 11 bởi Yi_Ahri Tiến sĩ (15.3k điểm) 22 75 339
0 phiếu
1 trả lời 3 lượt xem
Trình bày cơ chế hấp thụ các nguyên tố khoáng từ đất vào cây.
đã trả lời 8 tháng 4 trong Sinh học lớp 11 bởi Yi_Ahri Tiến sĩ (15.3k điểm) 22 75 339
0 phiếu
2 câu trả lời 12 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 8 lượt xem
Nguồn cung cấp ni tơ tự nhiên cho cây là:
đã trả lời 7 tháng 4 trong Sinh học lớp 11 bởi thieungocvy ● Biệt đội chuyên gia Cử nhân (2.5k điểm)
+2 phiếu
1 trả lời 17 lượt xem
Quang hợp ở thực vật gồm pha sáng và pha tối. Trong đó, pha sáng là quá trình chuyên hóa năng lượng ánh sáng mặt trời và ... hơn so với khi ức chế chuỗi truyền điện tử 2? Giải thích.
đã trả lời 7 tháng 4 trong Sinh học lớp 11 bởi thieungocvy ● Biệt đội chuyên gia Cử nhân (2.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 9 lượt xem
54. Tăng năng suất cây tròng thông qua sự điều khiển quang hợp là: A. Tăng diện tích lá. B. Tăng cường độ quang hợp. C. Tăng ... cao sẽ ức chế hô hấp D. Cả 3 phương án trên đều đúng
đã trả lời 31 tháng 3 trong Sinh học lớp 11 bởi thieungocvy ● Biệt đội chuyên gia Cử nhân (2.5k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 8 lượt xem
43. Sản phẩm pha sáng dùng trong pha tối của quang hợp là gì? A. NADPH, O2 B. ATP, NADPH C. ATP, NADPH và O2 D. ATP và CO2 44. Giai đoạn quang hợp thực sự ... n chất C. về sản phẩm ổn định đầu tiên D. Về chất nhận CO2
đã trả lời 31 tháng 3 trong Sinh học lớp 11 bởi thieungocvy ● Biệt đội chuyên gia Cử nhân (2.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 5 lượt xem
2, Sự xâm nhập chất khoáng chủ động phụ thuộc vào: A. Građien nồng độ chất tan B. Hiệu điện thế màng C. Trao đổi chất của tế bào D. Cung cấp năng lượng 3, Rễ cây trên cạn hấp thụ nước và ion khoáng chủ yếu qua thành phần cấu tạo nào của rễ ? A. Đỉnh sinh trưởng ... nước cho cây B. Giúp cây vận chuyển nước, các chất từ rễ lên thân và lá C. Cân bằng khoáng cho cây D. Làm giảm lượng khoáng trong cây
đã trả lời 30 tháng 3 trong Sinh học lớp 11 bởi trannhat900 ● Quản Trị Viên Phó giáo sư (58.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 7 lượt xem
17. Quá trình thoát hơi nước qua lá là do: A.Động lực đầu trên của dòng mạch rây. B. Động lực đầu dưới của dòng ... chiều cao hàng trăm mét thuộc họ A. Sim B. Đay C. Nghiến D. Sa mộc
đã trả lời 30 tháng 3 trong Sinh học lớp 11 bởi trannhat900 ● Quản Trị Viên Phó giáo sư (58.7k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 12 lượt xem
37. Ý nào sau đây không đúng với tính chất của chất diệp lục A. Hấp thụ ánh sáng ở phần đầu và cuối của &aacute ... chứa sắc tố màu xanh tím D. Do lá chứa sắc tố màu xanh tím
đã hỏi 30 tháng 3 trong Sinh học lớp 11 bởi tngnhatganh117 Cử nhân (3.3k điểm) 5 11 18
0 phiếu
1 trả lời 7 lượt xem
23. Các nguyên tố dinh dưỡng nào sau đây là các nguyên tố đại lượng A. C, O, Mn, Cl, K, S, Fe. B. Zn, Cl, B, K, Cu, S. C. C, H, O, N, P, K, ... ;n bằng ion C. Liên quan đến sự hoạt động của mô phân sinh D. Mở khí khổng
đã trả lời 29 tháng 3 trong Sinh học lớp 11 bởi trannhat900 ● Quản Trị Viên Phó giáo sư (58.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 10 lượt xem
31. Nguyên tố ni tơ có trong thành phần của: A. Prôteein và Axitnulêic B. Lipit C. Saccarit D. Phốt 32. Cây hấp thụ nitơ ở dạng: A. N2+, NO-3 B. N2+, NH3+ C. NH ... thành A mít C. Gồm 1 con đường – A min hóa D. tất cả đều sai
đã trả lời 29 tháng 3 trong Sinh học lớp 11 bởi trannhat900 ● Quản Trị Viên Phó giáo sư (58.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 8 lượt xem
49. Nhiệt độ tối ưu nhất cho quá trình quang hợp là: A. 150C -> 250C B. 350C -> 450C C. 450C -> 550C D. 250C -> 350C 50. Các chất hữu cơ trong cây chủ yếu &#273 ... ;ối với quá trình quang hợp là: A. Xanh lục B. Vàng C. Đỏ. D. Da cam
đã trả lời 29 tháng 3 trong Sinh học lớp 11 bởi trannhat900 ● Quản Trị Viên Phó giáo sư (58.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 7 lượt xem
62. Giai đoạn nào chung cho quá trình lên men và hô hấp hiếu khí? A. Chu trình Crep B. Chuỗi chuyền điện tử electron C. Đường phân D. T&#7893 ... lũy nhiều năng lượng so với lên men D. cả 3 phương án trên
đã trả lời 29 tháng 3 trong Sinh học lớp 11 bởi trannhat900 ● Quản Trị Viên Phó giáo sư (58.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 9 lượt xem
10, Cây trên cạn bị ngập úng lâu sẽ chết vì: A. Rễ cây thiếu ôxi, nên cây hô hấp không bình thường B. Lông h&uacute ... và các ion khoáng B. Amit và hooc môn C. Axitamin và vitamin D. Xitôkinin và ancaloit
đã trả lời 29 tháng 3 trong Sinh học lớp 11 bởi trannhat900 ● Quản Trị Viên Phó giáo sư (58.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 7 lượt xem
28. Cây hấp thụ Can xi ở dạng: A. CaSO4 B. Ca(OH)2 C. Ca2+ D. CaCO3 29. Cây hấp thụ lưu huỳnh ở dạng: A. H2SO4 B. SO2 C. SO3 D. SO42- 30. Cây hấp thụ Ka li ở dạng: A. K2SO4 B. KOH C. K+ D. K2CO3
đã trả lời 29 tháng 3 trong Sinh học lớp 11 bởi trannhat900 ● Quản Trị Viên Phó giáo sư (58.7k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 5 lượt xem
1, Sự hút khoáng thụ đông của tế bào phụ thuộc vào: A. Hoạt động trao đổi chất B. Chênh lệch nồng độ ion C. Cung cấp n&#259 ... ch nồng độ ion C. Cung cấp năng lượng D. Hoạt động thẩm thấu
đã hỏi 29 tháng 3 trong Sinh học lớp 11 bởi tngnhatganh117 Cử nhân (3.3k điểm) 5 11 18
0 phiếu
1 trả lời 8 lượt xem
Tại sao bệnh dịch hạch lại trở thành đại hoạ của nhân
đã trả lời 18 tháng 3 trong Sinh học lớp 11 bởi manh7a1 ● Quản Trị Viên Tiến sĩ (16.7k điểm)
+1 thích
1 trả lời 33 lượt xem
+1 thích
1 trả lời 11 lượt xem
nêu ra tác hại của biến đồi khí hậu với trái đất và con người
đã trả lời 11 tháng 3 trong Sinh học lớp 11 bởi longhai20082007 Cử nhân (1.7k điểm) 4 8 21
0 phiếu
1 trả lời 32 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 17 lượt xem
Cho biết nhu cầu dinh dưỡng của một giống lúa là 1,4kg nitơ /tạ thóc.  Hãy tính lượng NH4, NO3 cần cung cấp để thu hoạch được 50 tạ thóc /ha (giả sử lượng Nitơ trong đất bằng không, hệ số sử dụng phân đạm nitơ là 60%)
đã trả lời 17 tháng 2 trong Sinh học lớp 11 bởi anhaodang ● Biệt đội chuyên gia Cử nhân (3.8k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 19 lượt xem
Trình bày quá trình chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật
đã trả lời 17 tháng 2 trong Sinh học lớp 11 bởi anhaodang ● Biệt đội chuyên gia Cử nhân (3.8k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 41 lượt xem
Hãy giải thích những loài cây trong vườn và những loài cây trên đồi, cây nào có cường độ thoát hơi nước qua cutin mạnh hơn
đã trả lời 17 tháng 2 trong Sinh học lớp 11 bởi thieungocvy ● Biệt đội chuyên gia Cử nhân (2.5k điểm)
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước


Dành cho người mới

 1. Yi_Ahri

  1828 Điểm

 2. Doanhthu0105

  1819 Điểm

 3. trannhat900

  1764 Điểm

 4. lMINHVY

  759 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
 1. trannhat900

  495 Điểm

 2. Doanhthu0105

  170 Điểm

 3. Yi_Ahri

  165 Điểm

 4. anhthh_823

  95 Điểm

...