Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
0 phiếu
18 lượt xem
trong Hóa học lớp 12 bởi khangcute2k9266 Học sinh (353 điểm)

Cho các chất: HCOOCH3, CH3COOH, CH3COOCH=CH2, CH3CH2CHO, (COOCH3)2. Số chất trong dãy thuộc loại este là

            A. 4.                            B. 2.                            C. 3.                            D. 1.


 


1 Câu trả lời

0 phiếu
bởi Trương Hàn ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (13.5k điểm)
 
Hay nhất
Những chất thuộc loại este: HCOOCH3, CH3COOCH=CH2, (COOCH3)2

=> C. 3

Các câu hỏi liên quan

0 phiếu
2 câu trả lời 1.3k lượt xem
Cho dãy các chất: HCHO, CH3COOH, CH3COOC2H5, HCOOH, C2H5OH, HCOOCH3. Số chất trong dãy tham gia phản ứng tráng gương là A. 3. B. 6. C. 4. D. 5.
đã hỏi 19 tháng 5, 2021 trong Hóa học lớp 12 bởi nguyethong7462564 Thần đồng (1.0k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 130 lượt xem
đã hỏi 15 tháng 8, 2023 trong Hóa học lớp 12 bởi vongochuy Cử nhân (2.2k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 161 lượt xem
A. C6H5COOC6H5 (phenyl benzoat).     B. CH3COO-[CH2]2-OOCCH2CH3. C. CH3OOC-COOCH3.     D. CH3COOC6H5 (phenyl axetat).
đã hỏi 1 tháng 10, 2021 trong Khác bởi Zake Tiến sĩ (18.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 80 lượt xem
A. CH3COONa và C2H5OH.     B. HCOONa và CH3OH. C. HCOONa và C2H5OH.     D. CH3COONa và CH3OH.
đã hỏi 1 tháng 10, 2021 trong Khác bởi Zake Tiến sĩ (18.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 409 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 57 lượt xem
Câu 9. Cho các chất: C6H5OH, HCHO, CH3CH2OH, C2H5OC2H5, CH3COCH3, HCOOCH3, CH3COOH, CH3COOCH3, HCOOH, HCOONa tác dụng với dd AgNO3/NH3, đun nóng. Số phản ứng tạo thành Ag là: A. 2.                                      B. 5. C. 3.                                       D. 4.  
đã hỏi 21 tháng 10, 2023 trong Hóa học lớp 12 bởi hieutgz335942 Cử nhân (3.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 34 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 18 lượt xem
Este X có mùi chuối chín và được dùng làm chất tạo hương trong công nghiệp thực phẩm. Tên gọi của este X là A. benzyl axetat B. etyl butirat C. isoamyl axetat D. etyl propionat
đã hỏi 31 tháng 1 trong Hóa học lớp 12 bởi khangcute2k9266 Học sinh (353 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 147 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 74 lượt xem
đã hỏi 24 tháng 1, 2022 trong Hóa học lớp 12 bởi DmsHoa Thần đồng (1.2k điểm)
  1. Darling_274

    575 Điểm

  2. boxnhonyc274849

    90 Điểm

  3. nguyenmanh04102009212

    70 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...