Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
0 phiếu
23 lượt xem
trong Tiếng Anh lớp 9 bởi nguyenhoangu3993 Học sinh (494 điểm)

We have won a trip to Singapore. What ______ news!

A. terrific                               

B. terrible                             

C. awful                             

D. rugged


 


1 Câu trả lời

0 phiếu
bởi vienkhang9645 Cử nhân (1.6k điểm)

 

We have won a trip to Singapore. What ______ news!

A. terrific                               

B. terrible                             

C. awful                             

D. rugged

Các câu hỏi liên quan

0 phiếu
1 trả lời 19 lượt xem
A. access        B. message        C. language        D. landline
đã hỏi 5 tháng 8, 2023 trong Tiếng Anh lớp 8 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (3.0k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 34 lượt xem
a. will b. can c. should d. would
đã hỏi 17 tháng 7, 2023 trong Tiếng Anh lớp 9 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (3.0k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 158 lượt xem
  A. came  B. got  C. reached  D. went
đã hỏi 5 tháng 8, 2023 trong Tiếng Anh lớp 9 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (3.0k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 126 lượt xem
a/ by heart b/ in mind c/ with heart d/ to mind  
đã hỏi 21 tháng 7, 2023 trong Tiếng Anh lớp 9 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (3.0k điểm)
+1 thích
2 câu trả lời 318 lượt xem
. What we have is timeless My love is endless
đã hỏi 26 tháng 5, 2017 trong Tiếng Anh lớp 6 bởi samac0505 Cử nhân (4.2k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 1.7k lượt xem
->I wish ...................................................................................................................................................
đã hỏi 2 tháng 10, 2021 trong Khác bởi kirigaza Thần đồng (536 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 6 lượt xem
Why ______ we visit Sapa this summer? A. don’t B. have C. mustn’t D. might
đã hỏi 31 tháng 1 trong Tiếng Anh lớp 9 bởi nguyenhoangu3993 Học sinh (494 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 118 lượt xem
A. pictures B. things C. signs D. photos
đã hỏi 1 tháng 8, 2023 trong Tiếng Anh lớp 9 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (3.0k điểm)
+3 phiếu
1 trả lời 1.4k lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 92 lượt xem
Do you like camping? Have you ever had a camp trip? Write a passage about going camping.
đã hỏi 26 tháng 12, 2022 trong Tiếng Anh lớp 12 bởi Khách
  1. Darling_274

    575 Điểm

  2. boxnhonyc274849

    90 Điểm

  3. nguyenmanh04102009212

    70 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...