Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Tiếng Anh tiểu học - Các câu hỏi và trả lời gần đây

+2 phiếu
1 trả lời 109 lượt xem
X)-Fill in each blank with ONE suitable word. El Nino and La Nina The tropical Pacific Ocean (1)______________ a warming and cooling cycle. This cycle is a completely natural event and usually (2)___________ between three to seven years. When the waters ... numbers of fish caught. But scientists are only just beginning to (8)____________ how the event affects Earth’s weather and climate.
đã trả lời 14 tháng 10 trong Tiếng Anh tiểu học bởi Xuhao27 ● Cộng Tác Viên Thần đồng (882 điểm)
+2 phiếu
1 trả lời 129 lượt xem
Use the given words to write the complete sentences. 1 Your teeth / still hurt /you/should make/appointment/dentist. 2 We/really/enjoy/game/last Sunday. 3 I/ not have to / get up / early /weekends. 4 You / phone me/when/i/ have a bath 5 She/ return/computer/after/she/notice/it/damage
đã trả lời 13 tháng 10 trong Tiếng Anh tiểu học bởi Xuhao27 ● Cộng Tác Viên Thần đồng (882 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 7 lượt xem
đã trả lời 1 tháng 10 trong Tiếng Anh tiểu học bởi phamthithuyhien2103385 ● Cộng Tác Viên Thần đồng (860 điểm)
 • tieng-anh
0 phiếu
1 trả lời 6 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 8 lượt xem
on/where/they/holiday/summer/were/their?
đã trả lời 15 tháng 9 trong Tiếng Anh tiểu học bởi phingoclinh.vn1011 Cử nhân (2.3k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 51 lượt xem
Write about your favourite story
đã trả lời 4 tháng 9 trong Tiếng Anh tiểu học bởi umenihon713 Học sinh (369 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 8 lượt xem
1 The accident happened because he drove(care) 2. Air.... is one of the problems thật people have deal to with (polute) 3 (tradition) ... people eat sticky rice cakes at Tet
đã trả lời 1 tháng 9 trong Tiếng Anh tiểu học bởi Silent Cử nhân (1.9k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 139 lượt xem
1.Last summer holiday , his parents ___________________at Phu Quoc Island. a. was                              b. is                                 c. are                            d. were 2. What did she ______________last year ? a. did               ... _____________ at the party yesterday . a. sing/ dance                  b. sang/ danced              c. sings/ dances            d. sang/ dance
đã trả lời 1 tháng 9 trong Tiếng Anh tiểu học bởi Silent Cử nhân (1.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 13 lượt xem
Hello! I'm V. Let me tell you about my family. I live with my grandmother, mother, father and sister. The family lives in a house in Binh Xuyen town, Vinh Phuc province. I am 23 years old, currently working and working in Hanoi. She was 80 years old. Grandma ... very sad and homesick. I hope the epidemic ends soon so that I can return to my lovely home and my beloved family. I love my family.
đã trả lời 9 tháng 7 trong Tiếng Anh tiểu học bởi thanhtrong ● Quản Trị Viên Thạc sĩ (6.2k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 29 lượt xem
at last/ jonathan/be/chose/play/lead role/ school play 
đã trả lời 8 tháng 7 trong Tiếng Anh tiểu học bởi Babyshort Cử nhân (2.2k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 7 lượt xem
đã hỏi 2 tháng 6 trong Tiếng Anh tiểu học bởi Khách
0 phiếu
3 câu trả lời 43 lượt xem
+1 thích
3 câu trả lời 24 lượt xem
Sắp xếp và dịch câu sau đây: fell /on /the /asleep /The /hare /road
đã trả lời 26 tháng 5 trong Tiếng Anh tiểu học bởi nguyen_haianh ● Quản Trị Viên Cử nhân (4.8k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 268 lượt xem
đã trả lời 22 tháng 5 trong Tiếng Anh tiểu học bởi _Grizzly_ Thạc sĩ (5.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 72 lượt xem
1. A. learned B. laughed C. changed D. arrived 2. A. pear B. theater C. area D. appear 3. A. landmark B. animal C. channel D. favorite 4. A. fifth B. marathon C. clothes D. bath Circle the best
đã trả lời 12 tháng 5 trong Tiếng Anh tiểu học bởi anhaodang Cử nhân (4.8k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 12 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 18 lượt xem
đã trả lời 11 tháng 5 trong Tiếng Anh tiểu học bởi lenhatphat Học sinh (338 điểm)
+1 thích
1 trả lời 19 lượt xem
Sắp xếp thành từ đúng: stukcrs
đã trả lời 30 tháng 4 trong Tiếng Anh tiểu học bởi Do_anhThu159 ● Quản Trị Viên Thạc sĩ (9.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 14 lượt xem
Em thi môn tiếng anh được 3,25 mà tổng điểm trung bình tiếng anh của em là 6,9. Văn và toán điểm trung bình trên 8 vậy em có được hoc sinh giỏi không ạ 
đã trả lời 30 tháng 4 trong Tiếng Anh tiểu học bởi manh7a1 ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (19.1k điểm)
0 phiếu
4 câu trả lời 62 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 143 lượt xem
Viết đoạn hội thoại về môi trường bằng Tiếng anh lớp 8
đã trả lời 22 tháng 4 trong Tiếng Anh tiểu học bởi Axit_Cacboxylic ● Quản Trị Viên Thần đồng (1.1k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 34 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 71 lượt xem
Bằng Tiếng Anh, hãy viết một bài luận (khoảng 1000 chữ) nói về lợi ích và tác hại của Máy Tính.
đã hỏi 17 tháng 4 trong Tiếng Anh tiểu học bởi Silent Cử nhân (1.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 16 lượt xem
I like playing sports........ football and tennis   a.such like  b.such  c.such as  d.such down when I see a new word, I try to get its.......... a.language   b.word  c.meaning  d.name
đã trả lời 13 tháng 4 trong Tiếng Anh tiểu học bởi lMINHVY Thần đồng (994 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 8 lượt xem
How many points get into the provincial team?
đã hỏi 10 tháng 4 trong Tiếng Anh tiểu học bởi Silent Cử nhân (1.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 10 lượt xem
Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi 
đã trả lời 10 tháng 4 trong Tiếng Anh tiểu học bởi Silent Cử nhân (1.9k điểm)
0 phiếu
10 câu trả lời 96 lượt xem
Tất cả các môn trên 6.5 mà môn tiếng anh được 6.0 thì học sinh gì ạ
đã trả lời 5 tháng 4 trong Tiếng Anh tiểu học bởi Do_anhThu159 ● Quản Trị Viên Thạc sĩ (9.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 52 lượt xem
i am going solo cảm ơn
đã trả lời 4 tháng 4 trong Tiếng Anh tiểu học bởi nguyenthienan16 Cử nhân (1.8k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 227 lượt xem
nhớ giúp mình và bình chon cho câu hỏi này nha cảm ơn
đã hỏi 14 tháng 3 trong Tiếng Anh tiểu học bởi tngnhatganh117 Thạc sĩ (5.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 1.2k lượt xem
How can school students use personal electronic devices to learn English ?
đã trả lời 2 tháng 2 trong Tiếng Anh tiểu học bởi phuphuphu Cử nhân (1.8k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 19 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 33 lượt xem
Sắp xếp các từ french/shoes/new/sport
đã trả lời 19 tháng 1 trong Tiếng Anh tiểu học bởi NamikazeMinato Cử nhân (1.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 20 lượt xem
*Rearrage :  1. have/gone/they/to/in/work/towns/larger *Writing : Where do you want to live, the city or the countryside?Why? Write a 60-80 words  If you want to live in the city, you may find the following ideas helpful  - There are many schools - There arr many hospitals - There are many entertaiment facilities
đã trả lời 15 tháng 12, 2020 trong Tiếng Anh tiểu học bởi anhaodang Cử nhân (4.8k điểm)
+1 thích
1 trả lời 29 lượt xem
Viết một đoạn văn về my dream home
đã trả lời 11 tháng 12, 2020 trong Tiếng Anh tiểu học bởi Khách
+3 phiếu
3 câu trả lời 392 lượt xem
+1 thích
0 câu trả lời 23 lượt xem
đã hỏi 5 tháng 12, 2020 trong Tiếng Anh tiểu học bởi Midori_ Thần đồng (1.4k điểm)
0 phiếu
3 câu trả lời 135 lượt xem
write a short paragraph tell about your school 
đã trả lời 30 tháng 11, 2020 trong Tiếng Anh tiểu học bởi phamhueke677 (-600 điểm)
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước


Dành cho người mới

 1. theanh7a2

  3717 Điểm

 2. Zake

  1440 Điểm

 3. Melanie_black

  1113 Điểm

 4. Hennn_

  1100 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
 1. Banam27

  375 Điểm

 2. tuanduc18

  337 Điểm

 3. phamthithuyhien2103385

  206 Điểm

 4. kirigaza

  185 Điểm

...