Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Tiếng Anh tiểu học - Các câu hỏi và trả lời gần đây

0 phiếu
4 câu trả lời 30 lượt xem
Write about your mother or father. Include his/her name, age, and occupation. What kind of personality does your mother or father have?
đã trả lời 30 tháng 12, 2022 trong Tiếng Anh tiểu học bởi tuanduc18 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (2.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 14 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 11 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 27 lượt xem
Write an email to your best friend about your favorite dish (50-60words)
đã hỏi 25 tháng 12, 2022 trong Tiếng Anh tiểu học bởi Tt
  • write-an-essay
0 phiếu
1 trả lời 11 lượt xem
Artificial Intelligence (AI) plays an important role in our lives today. What do you think about AI? Write an essay.
đã trả lời 24 tháng 12, 2022 trong Tiếng Anh tiểu học bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (16.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 15 lượt xem
Have you ever donated your blood to an organisation? Write about blood donation.
đã trả lời 24 tháng 12, 2022 trong Tiếng Anh tiểu học bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (16.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 16 lượt xem
Write about traffic jam.
đã trả lời 24 tháng 12, 2022 trong Tiếng Anh tiểu học bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (16.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 16 lượt xem
đã trả lời 23 tháng 12, 2022 trong Tiếng Anh tiểu học bởi minhnhatienthanh816 Cử nhân (3.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 28 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 24 lượt xem
Nowadays, there are a lot of child abuses. What do you think about child rights? Write about it.
đã trả lời 21 tháng 12, 2022 trong Tiếng Anh tiểu học bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (16.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 17 lượt xem
We are living in modern era but there is also gender discrimination. Write your thinking about this.
đã trả lời 21 tháng 12, 2022 trong Tiếng Anh tiểu học bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (16.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 12 lượt xem
What do you think about New Year holiday? Write an essay about New Year.
đã trả lời 21 tháng 12, 2022 trong Tiếng Anh tiểu học bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (16.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 12 lượt xem
Write an essay about childhood.
đã trả lời 21 tháng 12, 2022 trong Tiếng Anh tiểu học bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (16.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 17 lượt xem
đã trả lời 18 tháng 12, 2022 trong Tiếng Anh tiểu học bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (16.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 17 lượt xem
Complete the sentences with subject pronouns 1.Lisa is my friend. .... 's thirteen 2.My sister and I are from South Korea. ....'re Korean 3.Mr.Clarke's the music teacher. ....'s cool 4.Superbad is my favourite movie. ....'s fantastic. 5. ...'re a new student.What's your name?
đã trả lời 16 tháng 12, 2022 trong Tiếng Anh tiểu học bởi nguyenthicamtu10092007727 Học sinh (5 điểm)
0 phiếu
3 câu trả lời 28 lượt xem
Write about an "extreme" sport, such as bungee jumping. How do you feel about this sport? Do you want to try this sport? Why or why not? Describe the types of people who enjoy these kinds of sports.
đã trả lời 15 tháng 12, 2022 trong Tiếng Anh tiểu học bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (16.5k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 27 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 70 lượt xem
Môn phụ có thể kéo đc 3 môn chính ko vì ba môn toán văn anh mình bị điểm thấp nhưng điểm môn phụ toàn 7  8
đã hỏi 4 tháng 11, 2022 trong Tiếng Anh tiểu học bởi trongthiem1234567429 Học sinh (45 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 25 lượt xem
Parenas/our/summer/have/with/a/We’ll/holiday
đã trả lời 24 tháng 10, 2022 trong Tiếng Anh tiểu học bởi manh.s116973557 Cử nhân (4.0k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 17 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 20 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 53 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 44 lượt xem
0 phiếu
5 câu trả lời 3.3k lượt xem
Viết 1 đoạn văn ngắn nói về 1 kì nghỉ hè ở một nơi nào đó
đã trả lời 31 tháng 7, 2022 trong Tiếng Anh tiểu học bởi Babyshort Thạc sĩ (7.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 44 lượt xem
1.evicnede 2.vdeyayer 3.llyfu
đã trả lời 27 tháng 7, 2022 trong Tiếng Anh tiểu học bởi Babyshort Thạc sĩ (7.9k điểm)
+1 thích
2 câu trả lời 43 lượt xem
+1 thích
2 câu trả lời 72 lượt xem
đã trả lời 11 tháng 7, 2022 trong Tiếng Anh tiểu học bởi PTG Tiến sĩ (22.3k điểm)
0 phiếu
3 câu trả lời 88 lượt xem
I like playing sports........ football and tennis   a.such like  b.such  c.such as  d.such down when I see a new word, I try to get its.......... a.language   b.word  c.meaning  d.name
đã trả lời 12 tháng 6, 2022 trong Tiếng Anh tiểu học bởi SayoHikawa Cử nhân (1.5k điểm)
+1 thích
7 câu trả lời 76 lượt xem
đã trả lời 12 tháng 6, 2022 trong Tiếng Anh tiểu học bởi SayoHikawa Cử nhân (1.5k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 93 lượt xem
Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi 
đã trả lời 12 tháng 6, 2022 trong Tiếng Anh tiểu học bởi quangphu412 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (4.0k điểm)
0 phiếu
6 câu trả lời 181 lượt xem
0 phiếu
3 câu trả lời 1.5k lượt xem
0 phiếu
3 câu trả lời 216 lượt xem
What do you do to improve your English ?  ( các bạn ghi ngắn thôi nha ,mik cảm mơn)
đã trả lời 12 tháng 6, 2022 trong Tiếng Anh tiểu học bởi quangphu412 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (4.0k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 510 lượt xem
0 phiếu
3 câu trả lời 294 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 200 lượt xem
bạn đã đi đâu kì nghĩ năm ngoái
đã trả lời 12 tháng 6, 2022 trong Tiếng Anh tiểu học bởi quangphu412 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (4.0k điểm)
0 phiếu
3 câu trả lời 66 lượt xem
What can a vegan eat?  
đã trả lời 7 tháng 6, 2022 trong Tiếng Anh tiểu học bởi minhnhatienthanh816 Cử nhân (3.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 63 lượt xem
sắp xếp những từ sau thành câu hoanf chỉnh. Weather ho Chi Minh city in the is sunny
đã hỏi 23 tháng 5, 2022 trong Tiếng Anh tiểu học bởi Khách
0 phiếu
5 câu trả lời 62 lượt xem
đã hỏi 20 tháng 5, 2022 trong Tiếng Anh tiểu học bởi Khách
0 phiếu
1 trả lời 43 lượt xem
1. ectleri 2. diman 3. dtyri 4 . fhesr
đã hỏi 29 tháng 4, 2022 trong Tiếng Anh tiểu học bởi botrf22501 (-859 điểm)
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước


Dành cho người mới

HOT 1 giờ qua

  1. vxh2k9850

    19592 Điểm

  2. Teemo-

    7584 Điểm

  3. hoangktr8991011

    3487 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...