Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
0 phiếu
16 lượt xem
trong Tiếng Anh lớp 10 bởi
Choose the word differs from other

A. names

B. lives

C. dances

D. tables

1 Câu trả lời

0 phiếu
bởi Xuhao27 Cử nhân (2.4k điểm)
 
Hay nhất
C dances (có es phát âm là /iz/, còn lại phát âm là /z/)

Các câu hỏi liên quan

+1 thích
1 trả lời 14 lượt xem
A. nights B. days C. years D. weekends
đã hỏi 8 tháng 2 trong Tiếng Anh lớp 10 bởi Khách
0 phiếu
2 câu trả lời 201 lượt xem
1.People say that the pyramids are worth visiting => ___(supposed) 2."Do you feel like going our for dinner, Sarha?" asked Frredic => ___(go)_ 3.I find his handwriting very hard to read.=>I have...........  4.He got down to writing a letter as soon as he returned from his work.=>No sooner.........
đã hỏi 18 tháng 11, 2018 trong Tiếng Anh tiểu học bởi No_Name Thần đồng (990 điểm)
+2 phiếu
3 câu trả lời 91 lượt xem
1)I was ... upset with the situation but after thinking long and hard I realised that it was not Paula's fault.  A. fully             B. a lot                  C. rather                D. much 2) Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi: He actively participate in outdoor activities-> He is...;
đã hỏi 17 tháng 11, 2018 trong Tiếng Anh tiểu học bởi No_Name Thần đồng (990 điểm)
+2 phiếu
2 câu trả lời 234 lượt xem
các bạn hãy cho mình một số bài tập về cách hỏi cân nặng trong tiếng Anh
đã hỏi 28 tháng 8, 2017 trong Tiếng Anh lớp 7 bởi trinhlinh3 Học sinh (95 điểm)
0 phiếu
5 câu trả lời 143 lượt xem
Dịch sang tiếng anh 1. Chị của tôi thì cao bằng mẹ tôi. _ 2. Cha của tôi thì cẩn thận hơn mẹ của tôi. _ 3. Bạn của anh ấy là học sinh giỏi nhất lớp. _ 4. Ngôi nhà của tôi thì đẹp hơn ngôi nhà của bạn. _ 5. Chiếc xe đạp của tôi thì rẻ hơn chiếc xe đạp của cô ấy. _
đã hỏi 1 tháng 7, 2017 trong Tiếng Anh lớp 6 bởi vy_vy123 Học sinh (172 điểm)
+1 thích
9 câu trả lời 189 lượt xem
So sánh hơn 1. She is ___________ than me . ( tall ) 2. He is ____________ than me . ( good) 3. There are _____________  books than notebooks . ( many ) 4. He is ______________ than her . ( bad ) So Sánh nhất  1. She is the_____________ girl in class . ( tall ... ______________ student in class . ( good ) 4. He is the ____________ student in this school . ( bad ) Ai làm đúng và nhanh nhất tick nha
đã hỏi 1 tháng 7, 2017 trong Tiếng Anh lớp 6 bởi vy_vy123 Học sinh (172 điểm)
0 phiếu
3 câu trả lời 147 lượt xem
2. điền some/ any vào chỗ chấm a) We need .......... vegetables and beef for lunch. b) I didn't see ........ durians in the market. c) Let's buy ......... milk d) My mother made cucumber salad with ...... onion. e) I met .......... interesting people at the party last night. ... ... tea? i) There is no egg in the fridge. Let's go and get ......... j) You can't buy ........... mangoes in that shop.
đã hỏi 27 tháng 2, 2017 trong Tiếng Anh lớp 7 bởi hoanglinh2814 Tiến sĩ (11.9k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 304 lượt xem
1. sử dụng các hình thức đúng của từ trong ngoặc a) there was a good ....... (select) of meat on the meat stall. b) Spinach and cucumbers are my ........... (favor) vegetables. c) ....... (dirt) vegetables can make you sick. d) sugar is not an ........ (health) food if ... always wears a coat, even in the ...... (hot) of the summer. j) the meat was dry and ......... (taste) I couldn't eat it.  
đã hỏi 27 tháng 2, 2017 trong Tiếng Anh lớp 7 bởi hoanglinh2814 Tiến sĩ (11.9k điểm)
+1 thích
16 câu trả lời 216 lượt xem
đã hỏi 3 tháng 1, 2017 trong Tiếng Anh lớp 7 bởi Devil_Idol Học sinh (238 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 208 lượt xem
Câu 1: Choose the correct answer Poor students cannot ____ an abundance of presents on their birthday. A. look forward to B. put up with C. cut down on D. come up w ith Câu 2: Choose the correct answer It is ____ that all the students in class 1OA choose to do a project on ‘Helping the needy’. A. surprise B. surprised C. surprising D. surprisingly Chúc bnaj thành công
đã hỏi 2 tháng 12, 2020 trong Tiếng Anh lớp 10 bởi ๖ۣۜMinh๖ۣۜ ๖ۣۜKhổng๖ۣۜ Thạc sĩ (9.1k điểm)
 1. 21111505552355

  113 Điểm

 2. Babyshort

  75 Điểm

 3. anhphung2700492

  60 Điểm

 4. kietandkeo390

  40 Điểm

 5. phamngoctienpy1987844

  40 Điểm

 6. namphuongpn18902

  31 Điểm

 7. minhnhatienthanh816

  30 Điểm

 8. chese4154898

  25 Điểm

 9. 3012nguyenlong922

  21 Điểm

 10. jjaltoon51049

  20 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...