Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

lop67tk - Các câu hỏi được Tag gần đây

0 phiếu
2 câu trả lời 42 lượt xem
nêu đặc điểm phát triển của nấm ?    
đã hỏi 3 tháng 7, 2020 trong Sinh học lớp 6 bởi ngongan1852008399 Học sinh (240 điểm)
 • lop67tk
0 phiếu
3 câu trả lời 83 lượt xem
Trong chu kỳ tế bào, NST và ADN nhân đôi ở?
đã hỏi 2 tháng 2, 2020 trong Sinh học lớp 10 bởi JinKun Thần đồng (614 điểm)
0 phiếu
3 câu trả lời 42 lượt xem
Nguyên liệu của pha tối trong quang hợp là?
đã hỏi 2 tháng 2, 2020 trong Sinh học lớp 10 bởi JinKun Thần đồng (614 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 30 lượt xem
Số phân tử ATP được giải phóng qua quá trình phân giải hoàn toàn của một phân tử đường glucozơ trong hô hấp ở tế bào nhân thực là?
đã hỏi 2 tháng 2, 2020 trong Sinh học lớp 10 bởi JinKun Thần đồng (614 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 40 lượt xem
Số phân tử ATP được giải phóng qua quá trình phân giải hoàn toàn của một phân tử đường glucozơ trong hô hấp ở tế bào nhân sơ là?
đã hỏi 2 tháng 2, 2020 trong Sinh học lớp 10 bởi JinKun Thần đồng (614 điểm)
–2 phiếu
1 trả lời 53 lượt xem
Sản phẩm đầu tiên được tạo ra trong quá trình hô hấp tế bào là?
đã hỏi 2 tháng 2, 2020 trong Sinh học lớp 10 bởi JinKun Thần đồng (614 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 64 lượt xem
Nơi diễn ra giải đoạn đường phân của quá trình hô hấp là?
đã hỏi 2 tháng 2, 2020 trong Sinh học lớp 10 bởi JinKun Thần đồng (614 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 140 lượt xem
So sánh điểm khác biệt về chính sách đối ngoại của Lào so với Campuchia?
đã hỏi 1 tháng 1, 2020 trong Lịch sử lớp 10 bởi JinKun Thần đồng (614 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 23 lượt xem
√x+1 =0
đã hỏi 1 tháng 1, 2020 trong Toán lớp 10 bởi JinKun Thần đồng (614 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 68 lượt xem
Trình bày những biểu hiện của sự phát triển của các quốc gia cổ đại phong kiến ĐNÁ từ TK X - XVIII? Vì sao từ giữa TK XVIII - TK XIX các quốc gia phong kiến Đông Nam Á bước vào thời kì suy thoái?
đã hỏi 30 tháng 12, 2019 trong Lịch sử lớp 10 bởi JinKun Thần đồng (614 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 66 lượt xem
Vì sao Đế quốc ROMA sụp đỗ? Nêu những việc làm mà người Giéc man và tác dụng những việc làm đó?
đã hỏi 30 tháng 12, 2019 trong Lịch sử lớp 10 bởi JinKun Thần đồng (614 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 45 lượt xem
Sự khác nhau giữa Rom và Ram
đã hỏi 24 tháng 12, 2019 trong Tin học lớp 10 bởi JinKun Thần đồng (614 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 49 lượt xem
Nêu khái niệm phân hóa học, phân hữu cơ, phân vi sinh vật? Cho VD từng loại phân?
đã hỏi 23 tháng 12, 2019 trong Công nghệ lớp 10 bởi JinKun Thần đồng (614 điểm)
+3 phiếu
1 trả lời 57 lượt xem
Gió mùa là gì? Nguyên nhân hình thành gió mùa. Trình bày hoạt động của gió mùa ở vùng Nam Á và Đông Nam Á.
đã hỏi 21 tháng 12, 2019 trong Địa lý lớp 10 bởi JinKun Thần đồng (614 điểm)
+2 phiếu
1 trả lời 35 lượt xem
Trình bày những nhân tố ảnh hưởng đến lượng mưa. Giải thích tại sao ở nước ta vào mùa hè vùng duyên hải miền Trung thường không mưa, còn Nam Bộ và Tây Nguyên mưa nhiều.
đã hỏi 21 tháng 12, 2019 trong Địa lý lớp 10 bởi JinKun Thần đồng (614 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 53 lượt xem
Hãy nêu những nguyên nhân làm thay đổi khí áp.
đã hỏi 21 tháng 12, 2019 trong Địa lý lớp 10 bởi JinKun Thần đồng (614 điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 153 lượt xem
Tại sao nói màng sinh chất có cấu trúc theo mô hình khảm động?
đã hỏi 18 tháng 12, 2019 trong Sinh học lớp 10 bởi JinKun Thần đồng (614 điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 370 lượt xem
Phân biệt lưới nội chất trơn và lưới nội chất hạt
đã hỏi 18 tháng 12, 2019 trong Sinh học lớp 10 bởi JinKun Thần đồng (614 điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 109 lượt xem
Phân biệt tế bào động vật và tế bào thực vật?
đã hỏi 17 tháng 12, 2019 trong Sinh học lớp 10 bởi JinKun Thần đồng (614 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 118 lượt xem
Phân biệt ti thể và lục lạp?
đã hỏi 17 tháng 12, 2019 trong Sinh học lớp 10 bởi JinKun Thần đồng (614 điểm)

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước


Dành cho người mới

 1. Do_anhThu159

  4477 Điểm

 2. SayoHikawa

  2715 Điểm

 3. smoke

  2656 Điểm

 4. Cua_congtuaaaaaaa

  2613 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
 1. smoke

  928 Điểm

 2. Axit_Cacboxylic

  513 Điểm

 3. SayoHikawa

  235 Điểm

 4. Cua_congtuaaaaaaa

  158 Điểm

...