Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Sinh học lớp 6 - Các câu hỏi và trả lời gần đây

+1 thích
1 trả lời 5 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 7 lượt xem
Cây mọc ở nơi nắng gió, khô hạn lá thường có lớp lông hoặc lớp sáp nhằm: A. Để chống nắng B. Để động vật ... ;i nước D. Để động vật không ăn được, chống nắng
đã trả lời 1 tháng 6 trong Sinh học lớp 6 bởi Axit_Cacboxylic Cử nhân (1.5k điểm)
+1 thích
4 câu trả lời 14 lượt xem
Cây rêu phát triển tốt ở môi trường nào? A. Ở cạn B. Ở nước C. Ở cạn nhưng cần đủ độ ẩm D. Cả ở nước và cạn
đã trả lời 1 tháng 6 trong Sinh học lớp 6 bởi SayoHikawa Cử nhân (2.8k điểm)
+1 thích
2 câu trả lời 7 lượt xem
Cây thông được xếp vào ngành hạt trần vì: A. Thân gỗ, có mạch dẫn. B. Hạt nằm lộ trên các lá noãn hở C. Chúng chưa có hoa. D. Có cấu tạo phức tạp.
đã trả lời 1 tháng 6 trong Sinh học lớp 6 bởi SayoHikawa Cử nhân (2.8k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 3 lượt xem
ở thực vật có hoa, noãn gồm có bao nhiêu tế bào? A.8 B.7 C.6 D.5
đã trả lời 1 tháng 6 trong Sinh học lớp 6 bởi Axit_Cacboxylic Cử nhân (1.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 5 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 5 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 6 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 5 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 6 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 3 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 5 lượt xem
+2 phiếu
1 trả lời 6 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 5 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 5 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 5 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 8 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 5 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 4 lượt xem
đã trả lời 1 tháng 6 trong Sinh học lớp 6 bởi Axit_Cacboxylic Cử nhân (1.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 5 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 5 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 5 lượt xem
đã trả lời 1 tháng 6 trong Sinh học lớp 6 bởi Axit_Cacboxylic Cử nhân (1.5k điểm)
+1 thích
2 câu trả lời 9 lượt xem
Khi bổ dưa hấu, Nam thấy quả có nhiều thịt quả và có thể dễ dàng cắt đôi quả. Dưa hấu là loại A.quả khô nẻ B.quả mọng C.quả hạch D.quả khô không nẻ
đã trả lời 31 tháng 5 trong Sinh học lớp 6 bởi RushiaUruha Thạc sĩ (6k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 271 lượt xem
So sánh củ khoai tây với củ g­­ừng 
đã trả lời 31 tháng 5 trong Sinh học lớp 6 bởi Mink Tiến sĩ (12.4k điểm)
 • nếu-1
+1 thích
3 câu trả lời 17 lượt xem
Củ khoai tây thuộc dạng A/ Thân rể B/ Thân củ C/ Rể củ D/ Tất cả đều sai
đã trả lời 31 tháng 5 trong Sinh học lớp 6 bởi RushiaUruha Thạc sĩ (6k điểm)
+1 thích
2 câu trả lời 9 lượt xem
Khi bứng cây đi trồng nơi khác người ta thường chọn ngày râm mát và tỉa bớt lá của cây để làm gỉ? A/ Giảm bớt sự ... nhẹ nhàng hơn C/ Hạn chế sâu ăn lá D/ Cả A, B, C đúng
đã trả lời 31 tháng 5 trong Sinh học lớp 6 bởi Mink Tiến sĩ (12.4k điểm)
+1 thích
2 câu trả lời 7 lượt xem
Khi bứng cây đi trồng nơi khác người ta thường chọn ngày râm mát và tỉa bớt lá của cây để làm gỉ? A/ Giảm bớt sự ... nhẹ nhàng hơn C/ Hạn chế sâu ăn lá D/ Cả A, B, C đúng
đã trả lời 31 tháng 5 trong Sinh học lớp 6 bởi Mink Tiến sĩ (12.4k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 57 lượt xem
Nêu khái niệm và phân loại quả khô và quả thịt.Lấy ví dụ
đã trả lời 31 tháng 5 trong Sinh học lớp 6 bởi Mink Tiến sĩ (12.4k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 7 lượt xem
Cây mọc ở nơi nắng gió, khô hạn lá thường có lớp lông hoặc lớp sáp nhằm: A. Để chống nắng B. Để động vật ... ;i nước D. Để động vật không ăn được, chống nắng
đã trả lời 31 tháng 5 trong Sinh học lớp 6 bởi Mink Tiến sĩ (12.4k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 10 lượt xem
Loại quả khô nẻ có ở cây: A. Đậu xanh B. Lúa C. Cà chua D. Xoài
đã trả lời 31 tháng 5 trong Sinh học lớp 6 bởi Mink Tiến sĩ (12.4k điểm)
0 phiếu
3 câu trả lời 22 lượt xem
Ở cây chò, hình thức phát tán của quả và hạt là: A. Nhờ động vật B. Nhờ gió C. Tự phát tán D. Phát tán nhờ con người
đã trả lời 31 tháng 5 trong Sinh học lớp 6 bởi _Grizzly_ Thạc sĩ (5.2k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 11 lượt xem
Môi trường thuận lợi cho sự phát triển của rêu là. A. Vùng đồi núi. B. Nơi ẩm ướt. C. Nơi ngập nước. D. Vùng khô hạn.
đã trả lời 31 tháng 5 trong Sinh học lớp 6 bởi Mink Tiến sĩ (12.4k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 5 lượt xem
Sự phát tán là gì? A. Hiện tượng quả và hạt có thể bay đi xa nhờ gió. B. Hiện tượng quả và hạt được mang đi xa nhờ động vật C. Hiện tượng quả và hạt được chuyên đi xa chỗ nó sống. D. Hiện tượng quả và hạt có thể tự vung vãi nhiều nơi.
đã trả lời 31 tháng 5 trong Sinh học lớp 6 bởi Mink Tiến sĩ (12.4k điểm)
0 phiếu
3 câu trả lời 8 lượt xem
Dương xỉ sinh sản bằng: A. Bào tử. B. Tiếp hợp. C. Phân đôi. D. Quả.
đã trả lời 31 tháng 5 trong Sinh học lớp 6 bởi _Grizzly_ Thạc sĩ (5.2k điểm)
+1 thích
2 câu trả lời 7 lượt xem
Thực vật góp phần điều hoà khí hậu thông qua việc điều hoà các yếu tố trong tự nhiên là: A. Lượng khí oxi. B. Lượng khí cacbonic. C. Nhiệt độ và độ ẩm không khí. D. Tất cả đều đúng.
đã trả lời 31 tháng 5 trong Sinh học lớp 6 bởi Mink Tiến sĩ (12.4k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 29 lượt xem
Sinh sản bằng hạt là đặc điểm của ngành: A. Hạt trần. B. Hạt kín. C. Hạt trần và hạt kín. D. Dương xỉ
đã trả lời 31 tháng 5 trong Sinh học lớp 6 bởi Mink Tiến sĩ (12.4k điểm)
+1 thích
1 trả lời 5 lượt xem
Ở thực vật có hoa, hạt do bộ phận nào của hoa biến đổi thành? A.bầu nhụy B.bao phấn C.noãn D.đầu nhụy
đã hỏi 31 tháng 5 trong Sinh học lớp 6 bởi _Grizzly_ Thạc sĩ (5.2k điểm)
+1 thích
1 trả lời 4 lượt xem
Nhóm nào dưới đây gồm những quả đều là quả mọng? A.quả cà chua, quả dưa hấu,quả cam B.quả cam,quả lạc,quả dưa ... ;ợng vĩ,quả dưa hấu D.quả mận,quả đào,quả phượng vĩ
đã hỏi 31 tháng 5 trong Sinh học lớp 6 bởi _Grizzly_ Thạc sĩ (5.2k điểm)
+1 thích
1 trả lời 11 lượt xem
Dựa vào số lượng noãn trong một hoa, em hãy cho biết cây nào dưới đây không cùng nhóm với những cây còn lại? A.vải B.xoài C.bưởi D.chôm chôm
đã hỏi 31 tháng 5 trong Sinh học lớp 6 bởi _Grizzly_ Thạc sĩ (5.2k điểm)
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước


Dành cho người mới

 1. Do_anhThu159

  4477 Điểm

 2. SayoHikawa

  2715 Điểm

 3. smoke

  2656 Điểm

 4. Cua_congtuaaaaaaa

  2613 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
 1. smoke

  928 Điểm

 2. Axit_Cacboxylic

  513 Điểm

 3. SayoHikawa

  235 Điểm

 4. Cua_congtuaaaaaaa

  158 Điểm

...