Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Sinh học lớp 10 - Các câu hỏi và trả lời gần đây

0 phiếu
1 trả lời 177 lượt xem
Cho các sinh vật sau: vi khuẩn lactic, nấm men, trùng roi, trùng giày, tảo silic, cây rêu, giun đất. Số vi sinh vật trong các sinh vật trên là ?
đã trả lời 18 tháng 4 trong Sinh học lớp 10 bởi monmon70023220 Cử nhân (1.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 27 lượt xem
Bào quan không có màng ở tế bào nhân thực là
đã trả lời 12 tháng 1 trong Sinh học lớp 10 bởi lamloc Cử nhân (2.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 18 lượt xem
Cấu trúc của màng sinh chất theo mô hình khảm động gồm 2 thành phần chính là
đã trả lời 12 tháng 1 trong Sinh học lớp 10 bởi lamloc Cử nhân (2.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 24 lượt xem
Loại carbohydrate nào tham gia cấu tạo nên thành tế bào thực vật?
đã trả lời 12 tháng 1 trong Sinh học lớp 10 bởi lamloc Cử nhân (2.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 81 lượt xem
“Tế bào lông hút của rễ cây hấp thụ nước, ion khoáng từ dung dịch đất và 98% lượng nước hút vào được thoát hơi nước qua lá.” Đây là ví dụ về đặc điểm nào của cấp tổ chức sống?
đã trả lời 12 tháng 1 trong Sinh học lớp 10 bởi lamloc Cử nhân (2.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 20 lượt xem
Nhóm thực phẩm nào sau đây giàu protein?
đã trả lời 12 tháng 1 trong Sinh học lớp 10 bởi lamloc Cử nhân (2.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 20 lượt xem
Loại nitrogenous base nào sau đây chỉ có trong RNA mà không có trong DNA?
đã trả lời 12 tháng 1 trong Sinh học lớp 10 bởi lamloc Cử nhân (2.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 96 lượt xem
Loại protein tham gia xúc tác các phản ứng chuyển hóa vật chất là
đã trả lời 12 tháng 1 trong Sinh học lớp 10 bởi lamloc Cử nhân (2.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 170 lượt xem
1 đoạn phân tử ADN có số lượng Nu loại T=400 và có G=30% tổng số Nu của ADN.mạch 1 của ADN có T chiếm 10% và X chiếm 20% Tính chiều dài ADN Tính số Nu từng loại trên từng mạch đơn của ADN
đã trả lời 19 tháng 11, 2023 trong Sinh học lớp 10 bởi lueyuri009730 Học sinh (109 điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 92 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 192 lượt xem
A. Có kích thước rất nhỏ. B. Có khả năng gây bệnh cho nhiều loài. C. Có khả năng sinh trưởng và sinh sản nhanh. D. Có khả năng phân bố rộng trong tất cả các môi trường.
đã trả lời 1 tháng 10, 2023 trong Sinh học lớp 10 bởi lamloc Cử nhân (2.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 58 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 184 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 200 lượt xem
A. Đều được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân. B. Đều có đặc tính chung là kị nước (không tan trong nươ ... ;̣t đầu ưa nước và đuôi acid béo kị nước.
đã trả lời 24 tháng 8, 2023 trong Sinh học lớp 10 bởi hieutgz335942 Cử nhân (3.9k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 74 lượt xem
A. mọi cơ thể sinh vật đều được cấu tạo từ một hoặc nhiều tế bào. B. mọi cơ thể sinh vật đều được cấu ... ; thể là nền tảng cho hoạt động sống ở cấp độ tế bào.
đã trả lời 15 tháng 8, 2023 trong Sinh học lớp 10 bởi qnbl554 Cử nhân (2.1k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 3.2k lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 187 lượt xem
A. Kính hiển vi, máy li tâm, các loại kính lúp, ống hút, pipet. B. Kính hiển vi, máy li tâm, các loại kính lúp, máy đo nhiệt k&#7871 ... . D. Kính hiển vi, máy li tâm, lamen, sổ ghi chép, pipet, máy đo lực.
đã trả lời 3 tháng 8, 2023 trong Sinh học lớp 10 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (3.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 211 lượt xem
A. Khi làm việc với những nơi có hóa chất độc hại không được thực hiện ở nơi có tủ hút khí độc hoặc ... ớc khi tiến hành bất cứ hoạt động nào trong phòng thí nghiệm.
đã trả lời 3 tháng 8, 2023 trong Sinh học lớp 10 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (3.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 43 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 68 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 92 lượt xem
Loài cà chua có bộ NST 2n = 24. Hợp tử của loài trải qua nguyên phân. Hãy cho biết có bao nhiêu NST, cromatit, tâm động có trong tế bào qua mỗi kì của quá trình nguyên phân?
đã trả lời 1 tháng 7, 2023 trong Sinh học lớp 10 bởi tint9147228 Học sinh (189 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 51 lượt xem
Có 2 tế bào A và B nguyên phân 1 số lần: Tế bào A: Tạo ra số tế bào con có bộ NST gấp 16 lần số NST của tế bào mẹ khi chưa phân bào Tế bào B: Tạo ra các tế bào con chứa 288 NST mới hoàn toàn. Tổng số NST chứa trong các tế bào là 1152 a, Tính bộ NST của loài b, Tính số lần nguyên phân   
đã trả lời 1 tháng 7, 2023 trong Sinh học lớp 10 bởi tint9147228 Học sinh (189 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 38 lượt xem
Bốn hợp tử của cùng một loài nguyên phân liên tiếp 4 đợt bằng nhau. Tổng số tế bào con được tạo thành là bao nhiêu?
đã trả lời 1 tháng 7, 2023 trong Sinh học lớp 10 bởi vongochuy Cử nhân (2.2k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 56 lượt xem
Một tế bào sinh dưỡng có 2n = 24 tiến hành 5 lần nguyên phân liên tiếp. Tính số tế bào con được tạo ra khi kết thúc quá trình?
đã trả lời 1 tháng 7, 2023 trong Sinh học lớp 10 bởi vongochuy Cử nhân (2.2k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 24 lượt xem
Cho 3 tế bào có tổng số lần nguyên phân bằng 10 và tạo ra 36 tế bào con. Biết số lần nguyên phân của tế bào B gấp đôi tế bào A. Tính số lần nguyên phân của mỗi tế bào
đã hỏi 30 tháng 6, 2023 trong Sinh học lớp 10 bởi Babyshort Tiến sĩ (10.1k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 81 lượt xem
Theo dõi sự phân bào của 3 hợp tử I, II, III trong cùng 1 loài: - Hợp tử I đã nhận được của môi truờng 280 Chromatid - Hợp tử II đã tạo ra các tế bào con chứa 640 NST - Hợp tửIII đã tạo ra các tế bào chứa 1200 NST đơn mới hoàn toàn Tổng số tb con tạo ra từ 3 hợp tử nói trên là 56. Xác định: a, Bộ nst của loài b, Số tế bào con và số lần nguyên phân của mỗi hợp tử
đã hỏi 30 tháng 6, 2023 trong Sinh học lớp 10 bởi Babyshort Tiến sĩ (10.1k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 202 lượt xem
Virus là gì? Vì sao mỗi loại virus chỉ xâm nhập vào một số tế bào nhất định?
đã trả lời 23 tháng 6, 2023 trong Sinh học lớp 10 bởi Darling_274 Thạc sĩ (7.2k điểm)
0 phiếu
4 câu trả lời 96 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 51 lượt xem
Nêu một số thành tựu ứng dụng Virus trong sản xuất chế phẩm sinh học, trong y học và nông nghiệp, sản xuất thuốc trừ sâu từ virus?
đã trả lời 23 tháng 6, 2023 trong Sinh học lớp 10 bởi vongochuy Cử nhân (2.2k điểm)
+1 thích
6 câu trả lời 2.1k lượt xem
đã trả lời 23 tháng 6, 2023 trong Sinh học lớp 10 bởi vongochuy Cử nhân (2.2k điểm)
+1 thích
4 câu trả lời 219 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 49 lượt xem
Công nghệ tế bào thực vật gồm những kĩ thuật chính nào? Kể tên? Nêu thành tựu tiêu biểu của từng kĩ thuật?
đã trả lời 23 tháng 6, 2023 trong Sinh học lớp 10 bởi vongochuy Cử nhân (2.2k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 195 lượt xem
Một tế bào sinh dục cái 2n=78 nguyên phân một số lần. Môi trường đó cung cấp 4914 NST đơn. Các tế bào con trở thành tế bào sinh trứng. Hiệu suất thụ tinh của trứng là 75% a, Tính số lần nguyên phân b, Tính số tế bào sinh trứng c, Tính số hợp tử d, Tính số tế bào sinh tinh đã tham gia vào quá trình trên
đã trả lời 22 tháng 6, 2023 trong Sinh học lớp 10 bởi nguyendavit123 ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (12.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 204 lượt xem
Một tế bào sinh dục đực 2n=78. Nguyên phân liên tiếp 5 lần. Các tế bào con đều trở thành tế bào sinh tinh giảm phân cho tinh trùng. Hiệu suất thụ tinh là 50% a, Tính số NST môi trường cung cấp b, Tính số tinh trùng c, Tính số hợp tử d, Tính số tế bào sinh trứng
đã trả lời 22 tháng 6, 2023 trong Sinh học lớp 10 bởi nguyendavit123 ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (12.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 51 lượt xem
Tiêm vắc xin có tác dụng như thế nào với cơ thể? Tại sao khi tiêm vắc xin có loại chỉ cần tiêm một mũi có loại phải tiêm nhiều mũi?
đã trả lời 22 tháng 5, 2023 trong Sinh học lớp 10 bởi nguyendavit123 ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (12.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 49 lượt xem
Tiêm vacxin có tác dụng như thế nào với cơ thể ? Tại sao vacxin có loại chỉ cần tiêm 1 mũi, có loại phải tiêm nhiều mũi ?
đã trả lời 21 tháng 5, 2023 trong Sinh học lớp 10 bởi minhnhatienthanh816 Cử nhân (4.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 142 lượt xem
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước


Dành cho người mới

HOT 1 giờ qua

 1. luckyyhappyy07687

  355 Điểm

 2. PTG

  342 Điểm

 3. tnk11022006452

  301 Điểm

 4. minhquanhhqt160

  203 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4: 20.000 đồng
Phần thưởng bao gồm: mã giảm giá Shopee, Nhà Sách Phương Nam, thẻ cào cùng nhiều phần quà hấp dẫn khác sẽ dành cho những bạn tích cực nhất của tháng. Xem tại đây
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...