search
Đăng nhập

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước

Dành cho người mới

 1. thanhtrong

  1112 Điểm

 2. phuphuphu

  660 Điểm

 3. Minayo_Lovell

  514 Điểm

 4. tinhlan85729

  320 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng

63.8k câu hỏi

207k câu trả lời

61.4k bình luận

10.8k thành viên

1 thích
76 lượt xem
 How much và how many khác nhau chỗ nào?
trong Tiếng Anh lớp 7 Lengan Học sinh 218 điểm 1 12
đã sửa bởi Lengan

5 Trả lời

1 thích
 
Hay nhất

* ) How much

Ta có : How much + Danh từ ( ko đếm được )( VD : sugar , bread , water , ... )

* ) How many

Ngược lại với How much ta có :

How many + Danh từ ( đếm được )( VD : bottle , kilo , grams , ... )

Trần Nhật Dương Cử nhân 4.5k điểm 21 44 192
được bầu chọn là câu hỏi hay nhất bởi Lengan
0 phiếu

How much là đi với danh từ ko đếm được

How many là đi với danh từ đếm được

longvu999 Thần đồng 929 điểm 2 7 30
0 phiếu

How much là đi với danh từ ko đếm được

How many là đi với danh từ đếm được

longvu999 Thần đồng 929 điểm 2 7 30
0 phiếu
how much đi với danh từ không đếm được

How many đi với danh từ đếm được
cách đây lecongmanh240883 Học sinh 227 điểm 1 5
0 phiếu
*How much cũng tương tự nghĩa của How many tức là :Bao Nhiêu'' tuy nhiên How much chỉ dùng để hỏi với danh từ không đếm được 
+ Ví dụ: How much water is in the cup (có bao nhiêu nước trong cốc)
- Như đã nói ở trên ''nước'' là 1 danh từ không đếm được nên chúng ta phải dùng How much
*How many dùng để hỏi với danh từ đếm được 
+Ví dụ: How many water bottles are there on the table (có bao nhiêu chai nước trên bàn) khác với ''nước'' thì ''chai nước có thể đếm được 1-2 chai còn ''nước'' ở đây chỉ thể lỏng không thể đếm bằng số lượng mà chỉ tính bằng ml hoặc l
cách đây anhthupaylak007473 Học sinh 72 điểm 1

Các câu hỏi liên quan

0 phiếu
2 câu trả lời 90 lượt xem
90 lượt xem
water/you/drink every morning? rice/he/eat/for dinner? milk/Peter/drink/for breakfast?  
đã hỏi 19 tháng 7, 2017 trong Tiếng Anh lớp 7 Khách
0 phiếu
3 câu trả lời 442 lượt xem
442 lượt xem
1. How many people live in this house? Seven peoplevlive in this house. 2._____________________________________ There's a kilo of cheese in the fridge. 3._______________________________________ He drinks half a litre of milk a day 4. ... DVDs 5._______________________________________ He reads three books a week 6.________________________________________ There's litre of water in that bottle.
đã hỏi 23 tháng 4, 2017 trong Tiếng Anh lớp 7 Nhichibi Cử nhân 2.6k điểm 13 39 75
1 thích
6 câu trả lời 226 lượt xem
226 lượt xem
Make the questions with ''How much'' or ''How many' for the underlined part in the following sentences. 1, My father often reads two papers a day . 2, I need some bread  to make sandwiches  3, I need some paper to  write on 4, Lan has got three bananas in her bag
đã hỏi 5 tháng 2, 2017 trong Tiếng Anh lớp 7 Chua Chua Thần đồng 1.2k điểm 10 26 52
2 phiếu
4 câu trả lời 880 lượt xem
880 lượt xem
Make the questions with ''How much'' or ''How many'' and the cues given 1, subjects / you / study/ at school ? 2, money/you/have/in your bag or pocket ? 3, water / you / drink / every day / 4, students / in your class?
đã hỏi 5 tháng 2, 2017 trong Tiếng Anh lớp 7 Chua Chua Thần đồng 1.2k điểm 10 26 52
0 phiếu
6 câu trả lời 733 lượt xem
733 lượt xem đã hỏi 17 tháng 4, 2017 trong Tiếng Anh lớp 7 Khách
1 thích
5 câu trả lời 6.5K lượt xem
6.5K lượt xem đã hỏi 27 tháng 9, 2016 trong Tiếng Anh lớp 7 Khách
3 phiếu
22 câu trả lời 166 lượt xem
166 lượt xem
how___student are there in the yard  A.many B. Much   C.often  
đã hỏi 16 tháng 3, 2017 trong Tiếng Anh lớp 6 Nimiyeudoi Học sinh 197 điểm 3 8
0 phiếu
1 trả lời 45 lượt xem
45 lượt xem đã hỏi 18 tháng 6, 2020 trong Tiếng Anh lớp 8 thanh4a1nv484 Học sinh 448 điểm 2 11
0 phiếu
3 câu trả lời 255 lượt xem
255 lượt xem đã hỏi 10 tháng 1, 2018 trong Tiếng Anh lớp 6 linh giang
0 phiếu
2 câu trả lời 57 lượt xem
57 lượt xem
có bao nhiêu loại phân bón chính? - lấy VD!
đã hỏi 7 tháng 12, 2017 trong Công nghệ lớp 7 Khách
...