search
Đăng nhập
Chào mừng bạn đã đến với Selfomy, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
Lớp 6/7 TK nay đã là Selfomy - vẫn là nền tảng hỗ trợ học sinh Việt Nam tự học mà bạn yêu thích! Tìm hiểu thêm

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước

Dành cho người mới


 1. Sarah_Zin_cute

  6276 Điểm

 2. nguyendindan

  2500 Điểm

 3. quin

  1118 Điểm

 4. nguyendavit123

  1000 Điểm

Phần thưởng hàng tháng: (Chính sách thưởng mới!)
Hạng 1: 200.000đ
Hạng 2: 100.000đ
Hạng 3: 50.000đ
Hạng 4-10: 20.000đ

60.8k câu hỏi

203k câu trả lời

60.8k bình luận

10.4k thành viên

trannhat900 - Các câu hỏi được Tag gần đây

2 phiếu
2 câu trả lời 10 lượt xem
Tập làm văn : Đọc sách có lợi gì ? Trong các loại sách, em thích đọc loại nào nhất ? Tại sao ? Đọc sách như thế nào thì có lợi và đọc như thế nào thì có hại ?
đã hỏi 28 tháng 4 trong Ngữ văn lớp 8 RiMinT Cử nhân 2.2k điểm 4 8 162
2 phiếu
2 câu trả lời 11 lượt xem
The following passage has some blanks. Find ONE suitable word to fill in each blank. Circle A, B, C or D to identify your answer. Exercise is one of the best ways of keeping fit. It ... . harmful Question 3. A. Start                       B. Starting C. To start                   D. Started Question 4. A. wrong                     B. badly C. steadily                   D. difficultly
đã hỏi 3 tháng 4 trong Tiếng Anh lớp 10 RiMinT Cử nhân 2.2k điểm 4 8 162
1 thích
2 câu trả lời 22 lượt xem
Read the passage and fill in the numbered blanks to complete it : The Healthy Eating Pyramid is a simple, reliable guide to choosing a healthy diet. Its foundation is (1)______ exercise and weight control, since ... . best Question 4. A. on                       B. for C. up                       D. of Question 5. A. wine                   B. tea C. fruit juice            D. beer
đã hỏi 3 tháng 4 trong Tiếng Anh lớp 10 RiMinT Cử nhân 2.2k điểm 4 8 162
2 phiếu
1 trả lời 17 lượt xem
21. She has been out ____- work since last Tuesday. A. of                B. off             C. with               D. at 22. In spite of ______, the woman tries to climb the mountain very often. A. she is old                             B. she has old years C. her old age               ... every day. A. to go                  B. going                         C. went                      D. goes
đã hỏi 3 tháng 4 trong Tiếng Anh lớp 10 RiMinT Cử nhân 2.2k điểm 4 8 162
1 thích
1 trả lời 13 lượt xem
Make the meaningful sentence, using the given words below. Question 1. I/ going/have/ birthday party/next Sunday ⟹ Question 2. The printer / being use/ present. ⟹ Question 3. While/ Mary /listen/music, / mother /phone her. ⟹ Question 4. ... party/last night. ⟹ Question 5. The teacher /not /allow/ us/  use /dictionary /during /test. ⟹
đã hỏi 3 tháng 4 trong Tiếng Anh lớp 10 RiMinT Cử nhân 2.2k điểm 4 8 162
1 thích
1 trả lời 19 lượt xem
Rewrite the following sentences using the words given so that it means exactly the same as the first sentence.  Question 1. The gardener waters the flowers every evening. ⟹ The flowers _________________ Question 2. My nephew often flied a kite in this ... . ⟹ Her boyfriend didn't remember  _________________ Question 6. He sang Sarah the whole song many times. ⟹ Sarah listened him ________________
đã hỏi 2 tháng 4 trong Tiếng Anh lớp 10 RiMinT Cử nhân 2.2k điểm 4 8 162
0 phiếu
2 câu trả lời 9 lượt xem
Read the follow passage then answer the questions: Television is one of the greatest inventions in the world. It is a means of communication. The first television was demonstrated in 1927 in San Francisco. At that time, its images were ... from the Internet? _______________________ Question 4. What is the percentage of the world's households owning a television set? _______________________
đã hỏi 2 tháng 4 trong Tiếng Anh lớp 10 RiMinT Cử nhân 2.2k điểm 4 8 162
2 phiếu
2 câu trả lời 27 lượt xem
 Choose the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s )each of the following questions: 1. Nam has to ride his bike in narrow and crowded streets to get to school. A. careful                 B. huge               C. cramped                  D. large 2. My parents are ... . worried about                        B. interested in C. disappointed with                  D. satisfied with
đã hỏi 2 tháng 4 trong Tiếng Anh lớp 10 RiMinT Cử nhân 2.2k điểm 4 8 162
1 thích
0 câu trả lời 21 lượt xem
Một chiếc bus rời bến chuyển động nhanh dần đều, sau 10s chiếc xe đạt được một vận tốc đủ lớn nên chiếc xe chuyển động đều trong 20s tiếp theo. Ngay sau đó do có chướng ngại vật nên chiếc xe phải hãm phanh chuyển động chậm dần đều và dừng lại sau 6s. Biết tổng quãng đường mà xe bus đi ... vật đi được trong giai đoạn tăng tốc là bao nhiêu? -------------------- P/s: Chúc các bạn halloween jui zẻ...
đã hỏi 27 tháng 10, 2019 trong Vật lý lớp 10 trannhat900 Phó giáo sư 52.5k điểm 438 805 1963
–1 thích
3 câu trả lời 18 lượt xem
đã hỏi 21 tháng 10, 2019 trong Địa lý lớp 7 hoangthuyhangvh1039 Học sinh 54 điểm
0 phiếu
1 trả lời 20 lượt xem
Tìm m để hàm số là hàm số chẵn. --------------- Cảm ơn nhiều nhé, giúp mình càng sớm càng tốt! Thanksss!!!
đã hỏi 13 tháng 10, 2019 trong Toán lớp 10 trannhat900 Phó giáo sư 52.5k điểm 438 805 1963
2 phiếu
0 câu trả lời 34 lượt xem
Cho  là một tập hợp khác rỗng và F là tập xác định của hàm số . Có bao nhiêu số nguyên m để  là một khoảng? Chỉ ra m. ------------------ Hy vọng sẽ sớm nhận được câu trả lời từ mọi người.... Tương tác tốt và nhanh vì cần gấp.
đã hỏi 7 tháng 9, 2019 trong Toán lớp 10 trannhat900 Phó giáo sư 52.5k điểm 438 805 1963
0 phiếu
1 trả lời 71 lượt xem
Viết lại tập hơp sau bằng cách chỉ ra các tính chất đặc trưng của các phần tử trong tập hợp:  _____________ Hello again! Trả lời càng nhanh càng tốt, đang cần gấp! Tương tác nhiệt tình!
đã hỏi 6 tháng 9, 2019 trong Toán lớp 10 trannhat900 Phó giáo sư 52.5k điểm 438 805 1963
2 phiếu
1 trả lời 53 lượt xem
Viết lại tập hợp trên bằng cách chỉ ra tính chất đặc trưng của phần tử trong tập hợp sau: ---------- P/s: Hello mn....
đã hỏi 4 tháng 9, 2019 trong Toán lớp 10 trannhat900 Phó giáo sư 52.5k điểm 438 805 1963
1 thích
1 trả lời 41 lượt xem
Vi khuẩn E.COLI là gì? con vật nào mang vi khuẩn này?
đã hỏi 24 tháng 3, 2019 trong Sinh học lớp 6 TomK_DZ Cử nhân 1.6k điểm 6 23 112
1 thích
2 câu trả lời 53 lượt xem
Một vụ nổ xảy ra tại điểm A, Sau 8 giây người tại B nghe tiếng nổ. Tính khoảng cách giữa hai điểm A và B.( Biết vận tốc truyền âm là 340 m/s)
đã hỏi 16 tháng 12, 2018 trong Vật lý lớp 7 dthanhcoder Cử nhân 5k điểm 16 38 169
2 phiếu
1 trả lời 280 lượt xem
Một cây cao 2.3m mọc ở bờ ao. Bờ ao cao hơn mặt nước 0.5m. Hỏi ánh ngọn cây cách mặt nước bao nhiêu mét??  
đã hỏi 20 tháng 10, 2018 trong Vật lý lớp 7 dthanhcoder Cử nhân 5k điểm 16 38 169
1 thích
2 câu trả lời 252 lượt xem
giun kim, giun rễ lúa và giun móc câu sống ở đâu  
đã hỏi 28 tháng 9, 2018 trong Sinh học lớp 7 dthanhcoder Cử nhân 5k điểm 16 38 169
5 phiếu
1 trả lời 87 lượt xem
kể về một viêc làm ấn tượng của người thân em.
đã hỏi 25 tháng 9, 2018 trong Ngữ văn lớp 7 dthanhcoder Cử nhân 5k điểm 16 38 169
2 phiếu
3 câu trả lời 63 lượt xem
kể về chuyến tham quan hoặc về quê cùng gia đình trong hè
đã hỏi 25 tháng 9, 2018 trong Ngữ văn lớp 7 dthanhcoder Cử nhân 5k điểm 16 38 169
Loading...
...