search
Đăng nhập
Chào mừng bạn đã đến với Selfomy, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
Lớp 6/7 TK nay đã là Selfomy - vẫn là nền tảng hỗ trợ học sinh Việt Nam tự học mà bạn yêu thích! Tìm hiểu thêm

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước

Dành cho người mới


 1. Sarah_Zin_cute

  6276 Điểm

 2. nguyendindan

  2500 Điểm

 3. quin

  1153 Điểm

 4. nguyendavit123

  1000 Điểm

Phần thưởng hàng tháng: (Chính sách thưởng mới!)
Hạng 1: 200.000đ
Hạng 2: 100.000đ
Hạng 3: 50.000đ
Hạng 4-10: 20.000đ

60.8k câu hỏi

203k câu trả lời

60.8k bình luận

10.4k thành viên

1 thích
10 lượt xem 1 0

Câu 1. Chỉ ra nội dung sai khi nói về ion?

A. Ion là phần tử mang điện.

B. Ion âm gọi là cation, ion dương gọi là anion.

C. Ion có thể chia thành ion đơn nguyên tử và ion đa nguyên tử.

D. Ion đơn nguyên tử được hình thành khi nguyên tử nhường hay nhận electron.

Câu 2. Trong các phản ứng hoá học, nguyên tử kim loại có khuynh hướng

A. nhận thêm electron.

B. Nhận hay nhường electron phụ thuộc vào từng phản ứng cụ thể

C. Nhường bớt electron.

D. Nhận hay nhường electron phụ thuộc vào từng kim loại cụ thể.

Câu 3. Liên kết hóa học trong phân tử Br2 thuộc loại liên kết ?

A. cộng hoá trị không cực.       B. hiđro.

C. cộng hoá trị có cực.       D. ion

Câu 4. Hợp chất mà nguyên tố clo có số oxi hoá +3 là

A. NaClO.       B. NaClO2.       C. NaClO3.       D.NaClO4.

Câu 5. Cho giá trị độ âm điện của các nguyên tố: F (3,98), O (3,44), C (2,55), H (2,20), Na (0,93), Hợp chất nào sau đây là hợp chất ion?

A. NaF.       B. CH4.       C. H2O.       D. CO2.

Câu 6. Loại phản ứng hoá học nào sau đây luôn luôn là phản ứng oxi hóa-khử ?

A. Phản ứng hoá hợp.       B. Phản ứng phân huỷ.

C . Phản ứng thế.       D. Phản ứng trung hoà.

Câu 7. Cho phản ứng sau: 2FeCl3 + H2S -> 2FeCl2 + S + 2HCl.

Vai trò của H2S là

A. Chất oxi hóa.       B. Chất khử.

C. Axit.       D. Vừa oxi hóa vừa khử.

Câu 8. Cho sơ đồ phản ứng:

KMnO4 + FeSO4 + H2SO4 Fe2(SO4)3 + K2SO4 + MnSO4 + H2O

Hệ số của chất oxi hóa và chất khử trong phản ứng trên lần lượt là

A. 5 và 2.       B. 2 và 10.       C. 2 và 5.       D. 5 và 1.

Câu 9. Hòa tan hoàn toàn 2,4 gam kim loại Mg vào dung dịch HNO3 loãng, giả sử chỉ thu được V lít khí N2 là sản phẩm khử duy nhất (đktc). Giá trị của V là

A. 0,672 lít.       B. 6,72 lít.       C. 0,448 lít.       D. 4,48 lít.

Câu 10. Trong phản ứng oxi hóa – khử, chất oxi hóa là

A. chất nhận electron.       B. chất nhường electron.

C. chất làm tăng số oxi hóa.       D. chất không thay đổi số oxi hóa.

trong Hóa học lớp 10 Phamthunhien Tiến sĩ 21.3k điểm 18 80 302
Lớp 6/7 Hỏi Đáp hữu ích với bạn? Hãy bấm thích nhé

Các câu hỏi liên quan

0 phiếu
1 trả lời 20 lượt xem
20 lượt xem
Cho 31.2g đ Al,   tác dụng hết với HCL được 13.44(l)  đktc a Viết pt b Tinhs phản ứng  
đã hỏi 10 tháng 9 trong Hóa học lớp 10 ๖ۣۜMinh๖ۣۜ ๖ۣۜKhổng๖ۣۜ Thạc sĩ 8.7k điểm 31 83 434
1 thích
1 trả lời 20 lượt xem
20 lượt xem
Câu 1:Những nguyên tố thuộc nhóm A nào là các nguyên tố s, nguyên tố p ? Số electron thuộc lớp ngoài cùng trong nguyên tử của cá ... ;n tử của các nguyên tố đó có đặc điểm chung gì ?
đã hỏi 13 tháng 11, 2019 trong Hóa học lớp 10 Jimin Mochi Cử nhân 1.6k điểm 8 18 73
1 thích
1 trả lời 18 lượt xem
18 lượt xem
Nguyên tố X có 2 đồng vị, đồng vị thứ nhất hơn đồng vị thứ 2 10% về số nguyên tử. Hạt nhân đồng vị thứ nhất kém hơn hạt nhân đồng vị thứ hai là 2 nơtron. Biết nguyên tử khối trung bình của X= 79,9. Xác định số khối mỗi đồng vị. "Tui không giỏi hóa nên có gì giải thích chi tiết xíu nha!!"
đã hỏi 6 tháng 9, 2019 trong Hóa học lớp 10 tranngocvy795 Học sinh 365 điểm 2 5 16
0 phiếu
0 câu trả lời 4 lượt xem
4 lượt xem
1. Hai phương trình được gọi là tương đương khi: a. Có cùng dạng phương trình b. Có cùng tập xác định c. Có cùng tập hợp nghiệm d. Cả a, b, c đều đúng 2. Trong các khẳng định sau, phép biến đổi nào là tương đương: 3. Cho phương trình: f1(x) = g1(x) (1); f2(x) = g2(x) (2); f1(x) + f2 ... , phương trình nào không phải là hệ quả của phương trình (1)? a. T = {0} ; b. T = Ø ; c. T = {0; 2} ; d. T = {2}
đã hỏi 1 tháng 7 trong Hóa học lớp 10 Mabelle Cử nhân 3.7k điểm 4 5 11
0 phiếu
1 trả lời 6 lượt xem
6 lượt xem đã hỏi 23 tháng 6 trong Hóa học lớp 10 Luu_Shiro Thạc sĩ 7.7k điểm 18 49 256
0 phiếu
0 câu trả lời 24 lượt xem
24 lượt xem
Xác định các chất A, B, D, X, Y, Z và viết các phương trình hóa học theo sơ đồ sau: Z <- Y <- X <- Etilen -> A -> B -> D Cho biết: D và Z là 2 polime được sử dụng nhiều trong đời sống. B là một hiđrocacbon có 92,31% khối lượng cacbon và 31,2 gam B làm mất màu vừa hết 100 ml dung dịch KMnO4 2M ở nhiệt độ thường. Tỉ khối hơi của Y với không khí là 2,155.
đã hỏi 30 tháng 5 trong Hóa học lớp 10 Mabelle Cử nhân 3.7k điểm 4 5 11
0 phiếu
1 trả lời 13 lượt xem
13 lượt xem
Bằng phương pháp hóa học hãy trình bày cách nhận biết các lọ không ghi nhãn đựng các dung dịch sau? a) HCl, NaCl, NaBr b) NaOH, KCl, KNO3, HCl
đã hỏi 29 tháng 4 trong Hóa học lớp 10 Sarah_Zin_cute Tiến sĩ 28k điểm 10 17 219
0 phiếu
0 câu trả lời 7 lượt xem
7 lượt xem
Xác định công thức các chất và viết phương trình phản ứng biểu diễn theo sơ đồ biến đổi hóa học sau:
đã hỏi 20 tháng 4 trong Hóa học lớp 10 Phamthunhien Tiến sĩ 21.3k điểm 18 80 302
2 phiếu
3 câu trả lời 16 lượt xem
16 lượt xem
Trong phản ứng hóa học: Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O, A. Cl2 là chất khử, NaOH là chất oxi hóa. B. Cl2 là chất oxi hóa, NaOH là chất khử. C. Cl2 vừa là chất oxi hóa, vừa là chất khử. D. NaOH vừa là chất oxi hóa, vừa là chất khử.
đã hỏi 16 tháng 3 trong Hóa học lớp 10 Josepham0309 Cử nhân 4.3k điểm 7 10 139
0 phiếu
2 câu trả lời 14 lượt xem
14 lượt xem
Câu 5: Kết luận nào sau đây sai? A. Các nguyên tố nhóm A có cấu hình e lớp ngoài cùng ns2 đều là các kim loại. B. Nguyên tố có Z = 19 có bán kính lớn hơn nguyên tố có Z = 11 C. Li là kim loại có độ âm điện lớn nhất trong số các kim loại kiềm D. Các nguyên tố nhóm B đều là ... Vị trí của X trong bảng tuần hoàn: A. Nhóm IIA, chu kì 3 B. Nhóm IA, chu kì 3 C. Nhóm IIIA, chu kì 2 D. Nhóm IA, chu kì 2
đã hỏi 11 tháng 3 trong Hóa học lớp 10 Josepham0309 Cử nhân 4.3k điểm 7 10 139
2 phiếu
2 câu trả lời 13 lượt xem
13 lượt xem
Câu 5: Cho biết cấu hình electron của nguyên tố A là 1s22s22p63s23p4 và cấu hình electron của nguyên tố B là 1s22s22p63s1. Phát biểu đúng là     A. Nguyên tố A là KL, nguyên tố B là PK     B. Nguyên tố A là PK, nguyên tố B là KL.     C. Nguyên tố A, nguyên tố B đều là PK ... X trong hệ thống hoàn:     A. Tất cả đều sai     B. Chu kì 3, nhóm IA     C. Chu kì 4, nhóm IIA     D. Chu kì 4, nhóm IIIA.
đã hỏi 10 tháng 2 trong Hóa học lớp 10 xavia2k5 Thạc sĩ 5k điểm 5 9 47
2 phiếu
3 câu trả lời 11 lượt xem
11 lượt xem
Câu 1: Tổng số hạt cơ bản (p, n, e) trong nguyên tử nguyên tố X là 46, biết số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 14. Xác định chu kì, số thứ tự ô nguyên tố của X trong bảng tuần hoàn.     A. Chu kì 2, ô 7      B. Chu kì 3 ... electron 1s22s22p5. Liên kết hoá học giữa nguyên tử X và nguyên tử Y thuộc loại liên kết     A. ion.      B. Cộng hoá trị.     C. Kim loại.      D. Cho nhận
đã hỏi 10 tháng 2 trong Hóa học lớp 10 xavia2k5 Thạc sĩ 5k điểm 5 9 47
0 phiếu
2 câu trả lời 7 lượt xem
7 lượt xem
Câu 5: Cho các nguyên tố: K (Z = 19), N (Z = 7), Si (Z = 14), Mg (Z = 12). Dãy gồm các nguyên tố được sắp xếp theo chiều giảm dần bán kính nguyên tử từ trái sang phải là:     A. K, Mg, N, Si.      B. Mg, K, ... Câu 10: Cation R+ có cấu hình e lớp ngoài cùng là 3p6. Cấu hình electron đầy đủ của R là:     A. 1s22s22p63s23p6     B. 1s22s22p63s23p5     C. 1s22s22p63s23p63d1     D. 1s22s22p63s23p64s1
đã hỏi 10 tháng 2 trong Hóa học lớp 10 xavia2k5 Thạc sĩ 5k điểm 5 9 47
0 phiếu
0 câu trả lời 10 lượt xem
10 lượt xem
nêu các công thức hóa học tạo ra các loại chất có thể giết chết mọi sinh vật
đã hỏi 12 tháng 1 trong Hóa học lớp 10 DN Cử nhân 1.8k điểm 4 10 69
1 thích
1 trả lời 22 lượt xem
22 lượt xem đã hỏi 25 tháng 5, 2018 trong Hóa học lớp 10 anhthh_823 Tiến sĩ 16k điểm 408 1160 1918
Loading...
...