Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
0 phiếu
505 lượt xem
trong Hóa học lớp 11 bởi anhaodang Cử nhân (4.7k điểm)
b) Chia hỗn hợp gồm hai Ancol đơn chức X và Y (phân tử khối của X nhỏ hơn của Y) là đồng đẳng kế tiếp thành hai phần bằng nhau:  

     + Phần 1: Đốt cháy hoàn toàn thu được 5,6l CO2 (đktc) và 6,3g H2O.

     + Phần 2: Đun nóng với H2SO4 đặc ở 140oC tạo thành 1,25 gam hỗn hợp ba ete. Hoá hơi hoàn toàn hỗn hợp ba ete trên, thu được thể tích hơi bằng thể tích của 0,42 gam N2 (trong cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). 

Tính hiệu suất phản ứng tạo ete của X, Y.

1 Câu trả lời

+2 phiếu
bởi anhaodang Cử nhân (4.7k điểm)
được bầu chọn là câu hỏi hay nhất bởi trannhat900 ● Ban Quản Trị
 
Hay nhất

Phần 1:

nCO2 = 0,25

nH2O =  0,35

nH2O > nCO2 

=> 2 ancol no hở

Gọi công thức chung của 2 ancol là CnH2n+2O 

=> n/(n+1) = 0,25/0,35 

=> n = 2,5

=>2 Ancol đó là C2H5OH(X) và C3H7OH(Y)

mà 2,5 = (3 + 2)/2 

 => nC2H5OH = nC3H7OH = 0,25 : 2,5 : 2 = 0,05

Phẩn 2:

nete = 0,42/28 = 0,015 

=> nancol phản ứng = 2nete  = 0.015.2 = 0,03 mol 

nnước  = nete  = 0,015 mol

Áp dụng BTKL, ta có:

mancol phản ứng = m ete + mnước

=> mancol phản ứng = 1,25 + 0,015.18 = 1,52g

Gọi nC2H5OH phản ứng = a (mol) ; nC3H7OH phản ứng = b (mol) (a;b>0)

nancol phản ứng  = a + b = 0,03 (1)

mancol phản ứng  = 46a + 60b = 1,52g (2)

Từ  (1) và (2) => a = 0,02; b= 0,01

 H(X) = (0,02/0,05).100% = 40%

    H(Y) = (0,01/0,05).100% = 20%

Các câu hỏi liên quan

0 phiếu
1 trả lời 317 lượt xem
Chia hỗn hợp gồm hai Ancol đơn chức X và Y (phân tử khối của X nhỏ hơn của Y) là đồng đẳng kế tiếp thành hai phần bằng nhau:        + Phần 1: Đốt cháy hoàn toàn thu được 5,6l CO2 (đktc) và 6,3g H2O.      + Phần 2: Đem tác dụng với Na thì thu được V lít khí thoát ra (đktc). Tính V.  
đã hỏi 30 tháng 5, 2020 trong Hóa học lớp 11 bởi anhaodang Cử nhân (4.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 498 lượt xem
Đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp X gồm 2 ancol (no, đa chức, mạch hở, có cùng số nhóm -OH) cần vừa đủ V lít khí O2, thu được 11,2l CO2 và 12,6g nước.  Tính V.
đã hỏi 28 tháng 5, 2020 trong Hóa học lớp 11 bởi anhaodang Cử nhân (4.7k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 618 lượt xem
Hỗn hợp X gồm ancol metylic , ancol etylic và phenol có khối lượng 14,8g được chia A làm 2 phần bằng nhau.      + Phần 1: Tác dụng hoàn toàn với Na dư thu đc 1,846l khí H2 ( 27,3ºC , 1atm).      + Phần 2: Phản ứng với dung dịch brom thấy xuất hiện 8,275g kết tủa trắng a) Viết phương trình các phản ứng đã xảy ra. b) Tính thành phần phần trăm các chất trong X.    
đã hỏi 9 tháng 6, 2020 trong Hóa học lớp 11 bởi anhaodang Cử nhân (4.7k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 316 lượt xem
Hỗn hợp X gồm ancol metylic , ancol etylic và phenol có khối lượng 14,8g được chia A làm 2 phần bằng nhau.      + Phần 1: Tác dụng hoàn toàn với Na dư thu đc 1,846l khí H2 ( 27,3ºC , 1atm).      + Phần 2: Phản ứng với dung dịch brom thấy xuất hiện 8,275g kết tủa trắng a) Viết phương trình các phản ứng đã xảy ra. b) Tính thành phần phần trăm các chất trong X.    
đã hỏi 10 tháng 6, 2020 trong Hóa học lớp 11 bởi anhaodang Cử nhân (4.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 212 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 168 lượt xem
Hỗn hợp X gồm hai anđehit đơn chức Y và Z (biết phân tử khối của Y nhỏ hơn Z). Cho 1,89 gam X tác dụng với một lượng dư dung dịch \( ... ;) thu được 0,784 lít \(CO_2\) (đktc). Tìm CTPT của Z và gọi tên.
đã hỏi 10 tháng 4, 2022 trong Hóa học lớp 11 bởi nguyendavit123 ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (12.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 411 lượt xem
a) Viết CTCT các đồng phân ancol và ete của C_5H_12O b) VIết CTCT các chất sau: 3-metylbutan-1-ol, 2-metylbutan-2-ol, pentan-1-ol, 2-metylpropan-2ol
đã hỏi 27 tháng 5, 2020 trong Hóa học lớp 11 bởi anhaodang Cử nhân (4.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 604 lượt xem
Cho 0,1 mol hỗn hợp X gồm 2 anđehit no, đơn chức, mạch hở kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng với lượng dư dung dịch \(AgNO_3\) ... nóng thu được 32,4 gam Ag. Tìm CTPT của 2 anđehit trong X và gọi tên.
đã hỏi 7 tháng 4, 2022 trong Hóa học lớp 11 bởi nguyendavit123 ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (12.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 184 lượt xem
Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một hidrocacbon X không no, có 1 liên kết C=C thu được hỗn hợp sản phẩm cháy. Dẫn sản phẩm cháy qua bình chứa 200ml dung dịch Ca(OH)2 1,5M thu được 20g kết tủa trắng. Tìm công thức cấu tạo của X, biết rằng X có đồng phân hình học.
đã hỏi 26 tháng 4, 2020 trong Hóa học lớp 11 bởi anhaodang Cử nhân (4.7k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 296 lượt xem
Hỗn hợp X gồm 3 este đơn chức, tạo thành từ cùng một ancol Y với 3 axit cacboxylic (phân tử chỉ có nhóm -COOH); trong đó, có hai axit no là đồng đẳng kế tiếp nhau và một axit không no (có đồng phân hình học,chứa một liên kết đôi C=C trong phân tử). Thủy phân ... 48gam. Mặt khác, nếu đốt cháy hoàn toàn 5,88gam X thì thu được CO2 và 3,96 gam H2O. Phần trăm khối lượng của este không no trong X là
đã hỏi 2 tháng 5, 2020 trong Hóa học lớp 11 bởi Teemo- Tiến sĩ (19.6k điểm)
  1. Sarah_Zin_cutee

    253 Điểm

  2. Darling_274

    75 Điểm

  3. postfirst

    72 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...