Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
0 phiếu
117 lượt xem
trong Hóa học lớp 10 bởi Phamthunhien Tiến sĩ (20.5k điểm)
Đã chọn lại chủ đề bởi Phamthunhien

Cho phản ứng :

Na2SO3 + KMnO4 + NaHSO4 → Na2SO4 + MnSO4 + K2SO4 + H2O

Sau khi cân bằng tổng các hệ số của các chất (các số nguyên, tối giản) trong phương trình hoá học trên là


1 Câu trả lời

+1 thích
bởi Anatasia Cử nhân (3.5k điểm)

\(S^{+4} - 2e \rightarrow S^{+6}\)

\(Mn^{+2} + 5e \rightarrow Mn^{+7}\)

Vậy ta có: \(5S^{+4} + 2Mn^{+7} \rightarrow 5S^{+6} + 2Mn^{+2}\)

Đặt hệ số của NaHSO4 là x => hệ số của Na2SO4 là 0,5(10 + x)

Bảo toàn nguyên tố S: 5 + x = 0,5(10+x) + 2 + 1 => x = 6

Ta có phương trình \(5Na_{2}SO_{4} + 2KMnO_{4} + 6NaHSO_{4} \rightarrow 8Na_{2}SO_{4} + 2MnSO_{4} + 3H_{2}O\)

Tổng là 27

bởi chibao ● Ban Quản Trị Cử nhân (2.2k điểm)
ờ mây ding, gút chóp em

Các câu hỏi liên quan

+1 thích
1 trả lời 4.5k lượt xem
Cân bằng các phương trình phản ứng oxi hoá - khử sau đây bằng phương pháp thăng bằng electron và cho biết chất khử, chất oxi hoá ở mỗi phản ứng : a) Al + Fe3O4 ⟶ Al2O3 + Fe b) FeSO4 + KМNО4 + H2SO4 ⟶ Fe2(SO4)3 + MnSO4 + K2SO4 + H2O c) FeS2 + O2  ⟶ Fe2O3 + SO2           d) KClO3 ⟶ KCl + O2 e) Cl2+ KOH t0⟶ t0 KCl + KClO3 + H2O.
đã hỏi 4 tháng 7, 2018 trong Hóa học lớp 10 bởi anhthh_823 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (15.4k điểm)
+1 thích
1 trả lời 4.3k lượt xem
Cân bằng phương trình hóa học của các phản ứng oxi hóa – khử sau bằng các phương pháp thăng bằng electron : a)      KMnO4 + HCl → KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O b)      HNO3 + HCl →  NO + Cl2 + H2O c)       HClO3 + HCl → Cl2 + H2O d)      PbO2 + HCl → PbCl2 + Cl2 + H2O  
đã hỏi 1 tháng 5, 2018 trong Hóa học lớp 10 bởi anhthh_823 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (15.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 202 lượt xem
FeO + HNO3 ----> Fe(NO3)3 + NxOy + H2O
đã hỏi 3 tháng 12, 2020 trong Hóa học lớp 10 bởi PTG Tiến sĩ (22.7k điểm)
0 phiếu
4 câu trả lời 434 lượt xem
M + HNO3 ----> M(NO3)n + NO2 + H2O  ( với M là kim loại hóa trị n )
đã hỏi 3 tháng 12, 2020 trong Hóa học lớp 10 bởi PTG Tiến sĩ (22.7k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 124 lượt xem
Nêu khái niệm phản ứng oxi hoá khử và cân bằng phản ứng sau: FeS2+HNO3—> (FeNO3)3+H2SO4+NO+H2O
đã hỏi 11 tháng 11, 2019 trong Hóa học lớp 10 bởi nthp3110 (-147 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 2.5k lượt xem
Lập phương trình phản ứng oxi hoá - khử sau đây theo phương pháp thăng bằng electron : a) Cho MnO2 tác dụng với dung dịch axit HCl đặc, thu được MnCl2, Cl2 và H2O. b) Cho Cu tác dụng với dung dịch axit HNO3 đặc, nóng thu được Cu(NO3)2, NO2 và H2O. c) Cho Mg tác dụng với dung dịch axit H2SO4 đặc, nóng thu được MgSO4, s và H2O.  
đã hỏi 4 tháng 7, 2018 trong Hóa học lớp 10 bởi anhthh_823 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (15.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 127 lượt xem
Cân bằng PTHH của các phản ứng oxi hoá- khử sau bằng phương pháp thăng bằng electron (xác định chất khử, chất oxi hoá, quá trình khử, quá trình oxi hóa).     a) Cu + H2SO4 đ, n → CuSO4 + SO2 + H2O     b) Al + HNO3 → Al(NO3)3 + NO + NH4NO3 + H2O
đã hỏi 10 tháng 2, 2020 trong Hóa học lớp 10 bởi xavia2k5 Cử nhân (4.5k điểm)
+2 phiếu
1 trả lời 566 lượt xem
+1 thích
1 trả lời 1.6k lượt xem
Viết phương trình hoá học của các phản ứng biểu diễn các chuyển đổi sau :  a) КСlOз —> O3 —>  SO2 —> Na2SO3 b) S —> H2S —> SO2  —> SO3 —> H2SO4 Trong các phản ứng trên, phản ứng nào là phản ứng oxi hoá - khử ?  
đã hỏi 4 tháng 7, 2018 trong Hóa học lớp 10 bởi anhthh_823 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (15.4k điểm)

HOT 1 giờ qua

 1. phamngoctienpy1987844

  50628 Điểm

 2. vxh2k9850

  35940 Điểm

 3. Khang1000

  29748 Điểm

 4. Tí Vua Đệ Nhất

  28073 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4: 20.000 đồng
Phần thưởng bao gồm: mã giảm giá Shopee, Nhà Sách Phương Nam, thẻ cào cùng nhiều phần quà hấp dẫn khác sẽ dành cho những bạn tích cực nhất của tháng. Xem tại đây
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...