search
Đăng nhập

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước

Dành cho người mới

 1. nguyendavit123

  1798 Điểm

 2. nguyendindan

  1602 Điểm

 3. duongthithulvc11120

  1499 Điểm

 4. Kazutora

  842 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng

62.3k câu hỏi

205k câu trả lời

61.1k bình luận

10.6k thành viên

0 phiếu
5 lượt xem

Câu 5: Phép toán nào theo em là có nghĩa trong Pascal:

A. 5.1 mod 2     B. ‘4.5’+7 > 5     C. 20 - ‘Lop_8a’     D. 6 div 3

cách đây trong Tin học lớp 8 nguyendavit123 Thạc sĩ 5.9k điểm 8 17 110

1 Câu trả lời

0 phiếu
mik nghĩ là câu D. 6 div 3
cách đây Meow_Nhi Học sinh 189 điểm 3

Các câu hỏi liên quan

0 phiếu
1 trả lời 13 lượt xem
13 lượt xem
Câu 4: Trong Pascal kết quả của phép toán 15 mod 3 là: A. 0 B. 3 C. 5 D. 7
đã hỏi 4 ngày cách đây trong Tin học lớp 8 nguyendavit123 Thạc sĩ 5.9k điểm 8 17 110
0 phiếu
1 trả lời 4 lượt xem
4 lượt xem
Câu 3: Trong các tên sau đây, tên nào là hợp lệ trong ngôn ngữ Pascal? A. 1Vi_du; B. Vi_du 1; C. Vi_du_1; D. uses;
đã hỏi 4 ngày cách đây trong Tin học lớp 8 nguyendavit123 Thạc sĩ 5.9k điểm 8 17 110
1 thích
1 trả lời 2 lượt xem
2 lượt xem
Câu 2: Biểu thứckhi viết trong Pascal sẽ có dạng: A. 1/b – x/(b+1)*a+2 B. 1/b – x/b+1*(a+2) C. 1/b – x/(b+1)*(a+2) D. 1/b – x/(b+1)(a+2)
đã hỏi 4 ngày cách đây trong Tin học lớp 8 nguyendavit123 Thạc sĩ 5.9k điểm 8 17 110
1 thích
1 trả lời 41 lượt xem
41 lượt xem
Bài 5: Viết chương trình nhập một số nguyên dương n, sau đó đếm xem từ 1 đến n có bao nhiêu số chia hết cho 7.
đã hỏi 27 tháng 3, 2019 trong Tin học lớp 8 supersmart2005 Cử nhân 2.8k điểm 15 37 109
0 phiếu
1 trả lời 9 lượt xem
9 lượt xem
Câu 6: Trong Pascal, từ khoá để bắt đầu phần thân chương trình là: A. Const B. Begin C. End D. Uses
đã hỏi 4 ngày cách đây trong Tin học lớp 8 nguyendavit123 Thạc sĩ 5.9k điểm 8 17 110
2 phiếu
1 trả lời 135 lượt xem
135 lượt xem
Lập trình tính tổng A= 1+ 1/2+1/3+...+1/n (n: số được nhập từ bàn phím)
đã hỏi 10 tháng 1, 2019 trong Tin học lớp 8 supersmart2005 Cử nhân 2.8k điểm 15 37 109
0 phiếu
1 trả lời 1.2K lượt xem
1.2K lượt xem
C1: Số hoàn thiện là số tự nhiên có tổng các ước của nó (không kể nó) bằng chính nó. VCT kiểm tra xem một số được nhập từ bàn phím có phải là số hoàn thiện không? C2: Một cửa hàng có các thùng sơn có cân nặng lần lượt là 16,17,21 kg. 1 người khách hàng cần mua 115kg. Hãy VCT tính và cho biết cần bán bao nhiêu thùng sơn mỗi loại mà không phải bán lẻ thùng nào?    
đã hỏi 1 tháng 12, 2017 trong Tin học lớp 8 lop6/7tk_2017 Học sinh 384 điểm 4 10 22
0 phiếu
0 câu trả lời 9 lượt xem
9 lượt xem
Đề bài: Cho N cặp số nguyên dương a, b. Tính ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất của mỗi cặp số đó. Yêu cầu: Input: Dòng 1 là số nguyên N (1<= N <= 200).</span>            N dòng tiếp theo gồm 2 số nguyên a, b (1<= a, b <= 10^5).</span> Output: Gồm N ... tương ứng. Ví dụ: Input Output 1 15 27 3 135 3 17 29 44 44 24 12 1 493 44 44 12 24 [Mình sẽ tick cho người làm nhanh - đúng đầu tiên nha!]
đã hỏi 11 tháng 4 trong Tin học lớp 8 MAN6002 Cử nhân 2.7k điểm 9 21 113
3 phiếu
2 câu trả lời 391 lượt xem
391 lượt xem
Cho tam giác ABC. Lập chương trình Pascal tên là PHAN_LOAI_TG.pas sao cho sau khi nhập độ dài AB, BC, AC thì xác định loại tam giác ABC là một trong các trong tam giác ở bảng dưới đây   Tam giác đều Tam giác gồm có ba cạnh bằng nhau Tam giác cân Tam giác có hai cạnh ... vuông bằng nhau Tam giác thường Tam giác không có tính chất nào như trên (Không có góc vuông, ba cạnh có độ dài khác nhau)    
đã hỏi 12 tháng 1, 2019 trong Tin học lớp 8 MAN6002 Cử nhân 2.7k điểm 9 21 113
2 phiếu
3 câu trả lời 754 lượt xem
754 lượt xem đã hỏi 24 tháng 9, 2018 trong Tin học lớp 8 Trương Hàn ● Quản Trị Viên Tiến sĩ 12.5k điểm
...