Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
+2 phiếu
907 lượt xem
trong Tiếng Anh lớp 12 bởi GiaNgoc54 Học sinh (489 điểm)
One other thing before I forget - Nam is coming to visit next weekend.

-> By .....................................................................................................

1 Câu trả lời

+2 phiếu
bởi manh7a1 ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (18.8k điểm)
được bầu chọn là câu hỏi hay nhất bởi GiaNgoc54
 
Hay nhất

=> By the way, Jack is coming to visit next week.
 

Các câu hỏi liên quan

0 phiếu
1 trả lời 101 lượt xem
Viết về một thứ quan trọng đối với bạn
đã hỏi 23 tháng 3, 2020 trong Khác bởi manh7a1 ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (18.8k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 12 lượt xem
Many people like to wear fashionable clothes. Why do you think this is the case? Is this a good thing or a bad thing?
đã hỏi 22 tháng 4 trong Tiếng Anh lớp 12 bởi Khách
 • write-an-essay
 • ielts
 • khó
0 phiếu
1 trả lời 51 lượt xem
=>Mai asked…………………………………………………………………………………………..
đã hỏi 21 tháng 5, 2021 trong Khác bởi Zake Tiến sĩ (20.4k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 114 lượt xem
1. One of the countries which I want to visit most are France. A B C D 2. The three-leg table that you’ve just sit on belongs to my uncle. A B C D
đã hỏi 19 tháng 3, 2021 trong Tiếng Anh lớp 10 bởi Khách
+1 thích
1 trả lời 122 lượt xem
He finished his work ______less than 10 minutes before he came to visit his friends. Điền 1 giới từ thích hợp cho câu trên.
đã hỏi 23 tháng 4, 2017 trong Tiếng Anh lớp 7 bởi lf_ Thạc sĩ (8.9k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 55 lượt xem
what is your favorite thing?  
đã hỏi 22 tháng 8, 2021 trong Tiếng Anh lớp 12 bởi quânpro
0 phiếu
9 câu trả lời 400 lượt xem
a. Be quiet! I (watch) ................. b. Don't forget(turn) to ............... off the light. c. Children always like (listen) ....................... to stories.
đã hỏi 18 tháng 9, 2016 trong Tiếng Anh lớp 7 bởi Dễ thương Cử nhân (2.0k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 836 lượt xem
When it comes to population, Beijing's is much bigger than Auckland's. (POPULATED) -> Beijing is ....................................................................................................................
đã hỏi 27 tháng 1, 2021 trong Tiếng Anh lớp 12 bởi GiaNgoc54 Học sinh (489 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 529 lượt xem
 could you do my job while i visit the doctor this afternoon? (stand) --> could you .............................while i visit the doctor this afternoon?
đã hỏi 1 tháng 9, 2019 trong Tiếng Anh lớp 8 bởi Dĩnh Bảo Thần đồng (1.3k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 1.4k lượt xem
When I was a child, I would go to the local park every Saturday afternoon. (USED) -> When I was a child, ...........................................................................................
đã hỏi 23 tháng 1, 2021 trong Tiếng Anh lớp 12 bởi GiaNgoc54 Học sinh (489 điểm)
 1. Khang1000

  2171 Điểm

 2. ledoanducphong6cntt2021264

  1278 Điểm

 3. Babyshort

  1251 Điểm

 4. idog480430

  1247 Điểm

 5. jjaltoon51049

  1126 Điểm

 6. chese4154898

  994 Điểm

 7. thuythanh1905207625

  956 Điểm

 8. Robloxian

  899 Điểm

 9. Đức lượng♥ NGTT

  824 Điểm

 10. nguyenhoangminh7chht991

  784 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...