Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
0 phiếu
35 lượt xem
trong Tiếng Anh lớp 12 bởi manh7a1 ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (18.8k điểm)
Các gen di truyền liên kết với giới tính có thể đạt được trạng thái cân bằng Hacđi – Vanbec hay không nếu tần số alen ở 2 giới là khác nhau? Giải thích.

2 Trả lời

0 phiếu
bởi phuphuphu Cử nhân (1.8k điểm)

Gen trên nhiễm sắc thể giới tính sẽ không thể cân bằng di truyền sau một thế hệ giao phối ngẫu nhiên khi tần số alen ở hai giới là không như nhau trong thế hệ bố mẹ, vì:

 • Trong một quần thể, gen A chỉ có hai alen A và a với tần số alen A và a tương ứng là p và q, thì quần thể được gọi là cân bằng di truyền hay còn gọi là cân bằng Hacđi-Vanbec khi thoả mãn công thức về thành phần kiểu gen như sau:

Thành phần kiểu gen: P2AA + 2pqAa + q2aa = 1

Với p2 là tần số kiểu gen AA ; 2pq là tần số kiểu gen Aa còn q2 là tần số kiểu gen aa.

 • Trạng thái cân bằng Hacđi - Vanbec không chỉ giới hạn cho trường hợp một 1 gen có 2 alen mà có thể mở rộng cho trường hợp một gen có nhiều alen trong quần thể.
 • Để quần thể có thể ở trạng thái cân bằng di truyền được thì cần một số điều kiện sau:
  • (1) quần thể phải có kích thước lớn ;
  • (2) các cá thể trong quần thể phải giao phối với nhau một cách ngẫu nhiên ;
  • (3) các cá thể có kiểu gen khác nhau phải có sức sống và khả năng sinh sản như nhau (không có chọn lọc tự nhiên);
  • (4) đột biến không xảy ra hay có xảy ra thì tần số đột biến thuận phải bằng tần số đột biến nghịch
  • (5) quần thể phải được cách li với các quần thể khác (không có sự di nhập gen giữa các quần thể).
0 phiếu
bởi hoenyland960 Học sinh (455 điểm)
Các gen di truyền liên kết với giới tính không thể đạt được trạng thái cân bằng Hacdi- Vanbec sau một thế hệ giao phối ngẫu nhiên vì theo đề ra thì tần số alen ở hai giới là không như nhau trong thế hệ bố mẹ.

Các câu hỏi liên quan

0 phiếu
2 câu trả lời 39 lượt xem
A. Các gen có ái lực lớn sẽ liên kết với nhau. B. Số lượng NST nhỏ hơn rất nhiều so với số lượng gen. C. Chỉ có một cặp NST giới tính. D. Số lượng NST khác nhau tuỳ từng loài.
đã hỏi 16 tháng 12, 2021 trong Khác bởi Zake Tiến sĩ (18.0k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 11 lượt xem
A. hiện tượng nhóm tính trạng được di truyền cùng nhau, được quy định bởi các gen trên một NST cùng phân li trong quá trình phân bào. B. hiện tượng nhóm gen được di truyền cùng nhau, quy định một tính trạng. C. hiện tượng nhiều gen không alen cùng nằm trên 1 NST. D. hiện tượng nhóm tính trạng được di truyền cùng nhau, được quy định bởi các gen trên các cặp NST tương đồng khác nhau.
đã hỏi 16 tháng 12, 2021 trong Khác bởi Zake Tiến sĩ (18.0k điểm)
+1 thích
1 trả lời 356 lượt xem
đã hỏi 13 tháng 12, 2019 trong Sinh học lớp 9 bởi nguyendavit123 ● Quản Trị Viên Thạc sĩ (8.6k điểm)
 • nguyendavit123
 • sinh-học-9
0 phiếu
1 trả lời 31 lượt xem
đã hỏi 13 tháng 8, 2019 trong Sinh học lớp 9 bởi Zhiqi2207 Cử nhân (4.6k điểm)
0 phiếu
3 câu trả lời 56 lượt xem
đã hỏi 10 tháng 8, 2019 trong Sinh học lớp 9 bởi Zhiqi2207 Cử nhân (4.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 8 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 7 lượt xem
Một loài thực vật, tính trạng màu sắc hoa do 1 gen có 4 alen quy định. Thực hiện hai phép lai, thu được kết quả sau: - Phép lai 1: Cho 2 cây hoa vàng (P) giao phấn, thu được F có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 3 cây hoa vàng : 1 cây hoa trắng. - Phép lai 2: Cho cây hoa đỏ lai ... được đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 7:5:1. A 3. B 4. C 2. D 1. Giải giúp mình chi tiết ý IV với ạ. Mình cảm ơn
đã hỏi 27 tháng 7, 2021 trong Sinh học lớp 12 bởi vutronghaunt2004727 Học sinh (55 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 121 lượt xem
Bệnh bạch tạng do 1 gen di truyền NST thường qui định. Khi khảo sát 1 gia đình, họ lập ra 1 phả hệ sau: a) Bệnh bạch tạng do gen trội hay gen lặn qui định? b) Viết kiểu gen của các cá thể trong phả hệ. c) Tính xác suất cặp P III1 và III2 sinh được: - 1 đứa k bệnh - 1 đứa bệnh - 2 đứa k bệnh - 2 đứa con trai bị bệnh ( xin sự giúp đỡ từ các bạn nhé, mình cần gấp, cảm ơn đã giúp mình)
đã hỏi 3 tháng 9, 2020 trong Sinh học lớp 9 bởi kiitkitsu-ne Học sinh (55 điểm)
0 phiếu
3 câu trả lời 67 lượt xem
Câu 21: Hai phân tử ADN chứa đoạn N15 có đánh dấu phóng xạ, trong đó ADN thứ nhất được tái bản 3 lần, ADN thứ 2 được tái bản 4 lần đều trong môi trường chứa N14. Số phân tử ADN con chứa N15 chiếm tỉ lệ:   A. 8.33%     B. 75% C. 12.5%     D. 16.7% Câu 22: Phân tử ADN ở vùng nhân ... định tín hiệu kết thúc quá trình dịch mã là A. UAG; UAA; UGA. B. UAA; UAU; UGA. C. UAA; UAG; UGU. D. UAG; AUG; AGU.
đã hỏi 19 tháng 3, 2020 trong Sinh học lớp 12 bởi Josepham0309 Cử nhân (4.2k điểm)
 1. phamngoctienpy1987844

  21011 Điểm

 2. vxh2k9850

  18059 Điểm

 3. PTG

  15231 Điểm

 4. Khang1000

  8968 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...