Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
0 phiếu
11 lượt xem
trong Vật lý lớp 12 bởi trannhat900 ● Quản Trị Viên Phó giáo sư (57.7k điểm)

Một vật dao động điều hòa. Hình bên là đồ thị biểu diễn mối quan hệ giữa vận tốc v và li độ x của vật. Gọi k_1k_2 lần lượt là hệ số góc của tiếp tuyến với đồ thị tại M và N. Tỷ số \dfrac{k_1}{k_2} bằng bao nhiêu?


Các câu hỏi liên quan

0 phiếu
0 câu trả lời 13 lượt xem
Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox. Tại thời điểm t vật đi qua vị trí có tốc độ với độ lớn gia tốc ... ;n tốc Biên độ dao động của vật có giá trị là bao nhiêu?
đã hỏi 10 tháng 6 trong Vật lý lớp 12 bởi trannhat900 ● Quản Trị Viên Phó giáo sư (57.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 19 lượt xem
Một vật chuyển động trong 4 giờ với vận tốc v (km / h) phụ thuộc thời gian t (h) có đồ thị là một phần của đường parabol ... ;ng s mà vật di chuyển được trong 4 giờ kể từ lúc xuất phát.
đã hỏi 13 tháng 4 trong Toán lớp 11 bởi trannhat900 ● Quản Trị Viên Phó giáo sư (57.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 232 lượt xem
Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x = 6cosπt (x tính bằng cm, t tính bằng s). Cho các phát biểu sau về vật dao động này: (a) Chu kì của dao động là 0,5 s. (b) Gia tốc của chất điểm có độ lớn cực đại là 113 cm/s2. (c) Tốc độ cực đại của chất điểm là 18,8 cm/s. (d) ... là 12 cm/s (g) Quãng đường vật có thể đi được trong 0,5 s là 4 cm  Số phát biểu đúng là?  A. 1.  B. 2.  C. 3.  D. 4.
đã hỏi 3 tháng 8, 2019 trong Vật lý lớp 12 bởi chibao ● Ban Quản Trị Cử nhân (1.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 117 lượt xem
Một chất điểm dao động điều hòa theo quỹ đạo thẳng dài 14cm với chu kì là 1s. Tốc độ trung bình của chất điểm từ thời điểm t0, chất điểm qua vị trí có li độ x = 3,5 cm theo chiều dương đến thời điểm gia tốc của chất điểm có độ lớn cực đại lần thứ 3 (kể từ t0) là bao nhiêu? A. 27,5 cm/s.  B. 27,0 cm/s.  C. 27,3 cm/s.  D. 26,7 cm/s.
đã hỏi 6 tháng 9, 2019 trong Vật lý lớp 12 bởi boybanhbeo Thần đồng (869 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 47 lượt xem
Tại nơi có gia tốc trọng trường g, một con lắc đơn có sợi dây dài l đang dao động điều hòa. Tần số dao động của con lắc là?
đã hỏi 24 tháng 11, 2019 trong Vật lý lớp 12 bởi tungchi3107 Thần đồng (1.2k điểm)
+1 thích
1 trả lời 182 lượt xem
Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox, thì vectơ gia tốc của chất điểm có điểm gì? A. độ lớn cực đại ở vị trí biên, chiều luôn hướng ra biên.  B. độ lớn tỉ lệ với độ lớn của li độ, chiều luôn hướng về vị trí cân bằng. C. độ lớn không đổi, chiều luôn hướng về vị trí cân bằng. D. độ lớn cực tiểu khi qua VTCB luôn cùng chiều với vectơ vận tốc.  
đã hỏi 6 tháng 9, 2019 trong Vật lý lớp 12 bởi boybanhbeo Thần đồng (869 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 61 lượt xem
Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có biên độ lần lượt là 6cm và 12cm. Biên đ ... ;ộng tổng hợp KHÔNG thể là A. A=5cm. B. A=6cm. C. A=7cm. D. A=8cm.
đã hỏi 23 tháng 11, 2019 trong Vật lý lớp 12 bởi tungchi3107 Thần đồng (1.2k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 901 lượt xem
Một vật khối lượng m = 1 kg dao động điều hòa với phương trình: x = 10cos(10t − π/2) (cm) (với t đo bằng s). Lực phục hồi tác dụng lên vật vào thời điểm π/60 s là: A. 0 N B. 5 N C. 3 N D. 1,2 N
đã hỏi 10 tháng 8, 2019 trong Vật lý lớp 12 bởi chibao ● Ban Quản Trị Cử nhân (1.6k điểm)
0 phiếu
5 câu trả lời 336 lượt xem
Một vật dao động điều hòa với x = 4cos(50πt/3 + π/3) cm. Xác định thời điểm thứ 2011 vật có động năng bằng thế năng? A. 60,265 s. B. 60,325 s.  C. 60,355 s.  D. 60,295 s.
đã hỏi 3 tháng 8, 2019 trong Vật lý lớp 12 bởi chibao ● Ban Quản Trị Cử nhân (1.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 256 lượt xem
Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 6cos(10πt/3 + π/6) cm. Xác định thời điểm thứ 2014 vật cách vị trí cân bằng 3 cm.  A. 301,85 s.  B. 302,15 s.  C. 302,25 s.  D. 301,95 s.
đã hỏi 3 tháng 8, 2019 trong Vật lý lớp 12 bởi chibao ● Ban Quản Trị Cử nhân (1.6k điểm)

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước


Dành cho người mới

 1. Do_anhThu159

  4464 Điểm

 2. Cua_congtuaaaaaaa

  2617 Điểm

 3. smoke

  2556 Điểm

 4. SayoHikawa

  2514 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
 1. smoke

  829 Điểm

 2. Cua_congtuaaaaaaa

  162 Điểm

 3. thanhtrong

  62 Điểm

 4. Mink

  61 Điểm

...