Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
0 phiếu
13 lượt xem
trong Vật lý lớp 12 bởi trannhat900 ● Quản Trị Viên Phó giáo sư (57.7k điểm)

Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox. Tại thời điểm t vật đi qua vị trí có tốc độ 8 \pi \sqrt3 \ cm/s  với độ lớn gia tốc 96 \pi ^2 \ cm/s^2 Sau đó một khoảng thời gian \Delta t=\dfrac{T}{4} s , vật đi qua vị trí có độ lớn vận tốc 24 \pi \ cm/s Biên độ dao động của vật có giá trị là bao nhiêu?


Các câu hỏi liên quan

+1 thích
1 trả lời 218 lượt xem
Một vật nhỏ dao động điều hòa trên trục Ox. Khi đi từ vị trí biên về vị trí cân bằng thì A. động năng của chất điểm giảm B. độ lớn vận tốc của chất điểm giảm C. độ lớn gia tốc của chất điểm giảm D. độ lớn li độ của chất điểm tăng.
đã hỏi 6 tháng 9, 2019 trong Vật lý lớp 12 bởi boybanhbeo Thần đồng (869 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 256 lượt xem
Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 6cos(10πt/3 + π/6) cm. Xác định thời điểm thứ 2014 vật cách vị trí cân bằng 3 cm.  A. 301,85 s.  B. 302,15 s.  C. 302,25 s.  D. 301,95 s.
đã hỏi 3 tháng 8, 2019 trong Vật lý lớp 12 bởi chibao ● Ban Quản Trị Cử nhân (1.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 1k lượt xem
Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 6cos(10πt/3 + π/6) cm. Xác định thời điểm thứ 2013 vật cách vị trí cân bằng 3 cm. A. 301,85 s. B. 302,15 s. C. 302,25 s. D. 301,95 s.
đã hỏi 3 tháng 8, 2019 trong Vật lý lớp 12 bởi chibao ● Ban Quản Trị Cử nhân (1.6k điểm)
+1 thích
1 trả lời 182 lượt xem
Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox, thì vectơ gia tốc của chất điểm có điểm gì? A. độ lớn cực đại ở vị trí biên, chiều luôn hướng ra biên.  B. độ lớn tỉ lệ với độ lớn của li độ, chiều luôn hướng về vị trí cân bằng. C. độ lớn không đổi, chiều luôn hướng về vị trí cân bằng. D. độ lớn cực tiểu khi qua VTCB luôn cùng chiều với vectơ vận tốc.  
đã hỏi 6 tháng 9, 2019 trong Vật lý lớp 12 bởi boybanhbeo Thần đồng (869 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 11 lượt xem
Một vật dao động điều hòa. Hình bên là đồ thị biểu diễn mối quan hệ giữa vận tốc v và li độ x của vật. Gọi ... ;a tiếp tuyến với đồ thị tại M và N. Tỷ số bằng bao nhiêu?
đã hỏi 10 tháng 6 trong Vật lý lớp 12 bởi trannhat900 ● Quản Trị Viên Phó giáo sư (57.7k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 111 lượt xem
Một vật nặng có khối lượng m=400g, dao động điều hòa với tần số 0,25Hz. Tại thời điểm t, vật có tốc độ v = 6π cm/s. Tại thời điểm t’=t+5(s), lực kéo về tác dụng lên vật có độ lớn bằng: A. 4N B. 0,04N C. 1,5N D. 0,12N
đã hỏi 26 tháng 11, 2019 trong Vật lý lớp 12 bởi tungchi3107 Thần đồng (1.2k điểm)
0 phiếu
5 câu trả lời 336 lượt xem
Một vật dao động điều hòa với x = 4cos(50πt/3 + π/3) cm. Xác định thời điểm thứ 2011 vật có động năng bằng thế năng? A. 60,265 s. B. 60,325 s.  C. 60,355 s.  D. 60,295 s.
đã hỏi 3 tháng 8, 2019 trong Vật lý lớp 12 bởi chibao ● Ban Quản Trị Cử nhân (1.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 117 lượt xem
Một chất điểm dao động điều hòa theo quỹ đạo thẳng dài 14cm với chu kì là 1s. Tốc độ trung bình của chất điểm từ thời điểm t0, chất điểm qua vị trí có li độ x = 3,5 cm theo chiều dương đến thời điểm gia tốc của chất điểm có độ lớn cực đại lần thứ 3 (kể từ t0) là bao nhiêu? A. 27,5 cm/s.  B. 27,0 cm/s.  C. 27,3 cm/s.  D. 26,7 cm/s.
đã hỏi 6 tháng 9, 2019 trong Vật lý lớp 12 bởi boybanhbeo Thần đồng (869 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 17 lượt xem
Một chất điểm chuyển động trên trục Ox với vận tốc cho bởi công thức \(v\left(t\right)=30-5t\, \, \, \, \, \left(m/s\right)\, \, \left(0\le t\le 6\right)\), trong đó t l&agrave ... nhất đến giấy thứ hai là bao nhiêu? A. 32,5 m B. 22,5 m. C. 12,5 m. D. 2,5 m.
đã hỏi 2 tháng 1 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (2.6k điểm)

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước


Dành cho người mới

 1. Do_anhThu159

  4464 Điểm

 2. Cua_congtuaaaaaaa

  2617 Điểm

 3. smoke

  2556 Điểm

 4. SayoHikawa

  2514 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
 1. smoke

  829 Điểm

 2. Cua_congtuaaaaaaa

  162 Điểm

 3. thanhtrong

  62 Điểm

 4. Mink

  61 Điểm

...