Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
0 phiếu
17 lượt xem
trong Ngữ văn lớp 6 bởi
1. job/sister?/better/a/your/than/you/do/have
2. It's/company/country./the/the/in/largest
3. dangerous/fish./more/than/Crocodiles/are
4. He/handsome/muscular./but/only/also/is/not
5. around/after/they/homework./hang/finishing/all/usually/the
6. to/show/way/museum,/you/the/me/the/please?/Could
7. so/is/he/he/everything./in/is/doctor,/a/careful
8. my/up./I/of/growing/kids/neighborhood/lots/when/was/in/there/were
9. for/the/reason/is/the/car/city's/main/exhaust/pollution.
10.the/from/end/lest./the/house/our/on/third/the/is

1 Câu trả lời

0 phiếu
bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (9.0k điểm)
 
Hay nhất
1. job/sister?/better/a/your/than/you/do/have

→ Do you have a better job than your sister?
2. It's/company/country./the/the/in/largest

→ It's the largest company in the country.
3. dangerous/fish./more/than/Crocodiles/are

→ Crocodiles are more dangerous than fish.
4. He/handsome/muscular./but/only/also/is/not

→ He is not only handsome but also muscular.
5. around/after/they/homework./hang/finishing/all/usually/the

→ They usually hang around after finishing all the homework.
6. to/show/way/museum,/you/the/me/the/please?/Could

→ Could you please show me the way to the museum?
7. so/is/he/he/everything./in/is/doctor,/a/careful

→ He is a doctor, so he is careful in everything.
8. my/up./I/of/growing/kids/neighborhood/lots/when/was/in/there/were

→ There were lots of kids in my neighborhood when I was growing up.
9. for/the/reason/is/the/car/city's/main/exhaust/pollution.

→ Car exhaust is the main reason for the city's pollution.
10. the/from/end/left./the/house/our/on/third/the/is

→ Our house is the third from the end on the left.

Các câu hỏi liên quan

+1 thích
2 câu trả lời 1.0k lượt xem
1. sleep/are/the/cures/A/good/and/best/laugh/a/long/. 2. eat/not/live/Eat/to/live/,/to/. 3. thirds/health/Hygiene/two/is/of/. 4. good/eat/cheerfully/To/health:/lightly/ensure/and/laugh/.
đã hỏi 4 tháng 10, 2017 trong Tiếng Anh lớp 7 bởi Nguyễn Phương Linh Cử nhân (2.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 734 lượt xem
1. kitchen/ was/ wonderful/ baking/ of/ there/ in/ smell/ the/ a/ bread. 2. salad/ consisted/ the/ cold/ of/ course/ fish/ and/ first.
đã hỏi 20 tháng 3, 2017 trong Tiếng Anh lớp 7 bởi Nguyễn Mai Chi Học sinh (276 điểm)
 • tiếng-anh-7
0 phiếu
1 trả lời 211 lượt xem
  Tại sao người ta lại xếp dơi vào lớp thú ????
đã hỏi 17 tháng 5, 2020 trong Sinh học lớp 7 bởi Khách
+1 thích
6 câu trả lời 150 lượt xem
Q: Sắp xếp lại những chữ cái sau để được từ đúng: a> rorampg -> __________ b> horeingb -> __________ c> sontcte -> ___________ *Nếu dduwoc thì các bn dịch nghĩa giùm mik lua nha. Bn nào nhanh+đúng nhất mik tick cho, bài cũng ngắn mòa!!!
đã hỏi 24 tháng 6, 2017 trong Tiếng Anh lớp 7 bởi phoenixflame_sakia Học sinh (210 điểm)
0 phiếu
3 câu trả lời 122 lượt xem
Vì sao nhà ở được sắp xếp hợp lý nhưng sau khi sử dụng lại trở nên lộn xộn?
đã hỏi 5 tháng 12, 2016 trong Công nghệ lớp 6 bởi Gavang1402 Học sinh (315 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 28 lượt xem
A/is/./?/teacher/a/i’m/too/no,/i’m/teacher/david/not
đã hỏi 27 tháng 10 trong Tiếng Anh lớp 8 bởi Khách
0 phiếu
1 trả lời 27 lượt xem
A. Cơ thể, quần thể, hệ sinh thái, quần xã B. Quần xã, quần thể, hệ sinh thái, cơ thể C. Quần thể, quần xã, cơ thể, hệ sinh thái D. Cơ thể, quần thể, quần xã, hệ sinh thái
đã hỏi 1 tháng 5 trong Sinh học lớp 10 bởi trangngo2k4ngu614 Học sinh (130 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 31 lượt xem
it / hours / about / two / Hoa Binh / to / takes / by / get / to / coach.  
đã hỏi 13 tháng 2 trong Tiếng Anh lớp 7 bởi vxh2k9850 Tiến sĩ (16.6k điểm)
 1. PTG

  16233 Điểm

 2. Tí Vua Đệ Nhất

  4956 Điểm

 3. Nguyễn Thị Nhật Linh

  3337 Điểm

 4. trucanhnguyen

  2967 Điểm

 5. Đức lượng♥ NGTT

  2372 Điểm

 6. hoangvy

  2108 Điểm

 7. ༻✰ღ Arya "Arry" Stark ღ✰༻

  2103 Điểm

 8. ღA.R.M.Yღ

  1916 Điểm

 9. hello mọi người

  1768 Điểm

 10. ♛⊰๖ۣۜHà ๖ۣۜPɧưσηɢ⊱♛

  1617 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...