Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Nhận-biết - Các câu hỏi được Tag gần đây

+1 thích
1 trả lời 326 lượt xem
đã hỏi 4 tháng 9, 2021 trong Hóa học lớp 9 bởi hoang040514763 Thần đồng (506 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 274 lượt xem
đã hỏi 4 tháng 9, 2021 trong Hóa học lớp 8 bởi hoang040514763 Thần đồng (506 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 339 lượt xem
đã hỏi 2 tháng 9, 2021 trong Hóa học lớp 9 bởi hoang040514763 Thần đồng (506 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 192 lượt xem
Nhận biết các lọ mất nhãn sau và viết phương trình các phản ứng xảy ra: HCl, HNO3 và H2SO4
đã hỏi 18 tháng 2, 2021 trong Hóa học lớp 8 bởi nguyethong7462564 Thần đồng (1.0k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 2.5k lượt xem
Nhận biết các chất sau: HCl, HNO3, KNO3, KCl, K2SO4 và H2SO4 
đã hỏi 18 tháng 2, 2021 trong Hóa học lớp 12 bởi nguyethong7462564 Thần đồng (1.0k điểm)
0 phiếu
3 câu trả lời 3.2k lượt xem
Nhận biết các lọ mất nhẫn sau: stiren, etylbenzen, phenyl axetilen
đã hỏi 23 tháng 5, 2020 trong Hóa học lớp 11 bởi anhaodang Cử nhân (4.7k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 4.8k lượt xem
Nhận biết các lọ mất nhãn sau: Hex-1-en, benzen, toluen, stiren  
đã hỏi 23 tháng 5, 2020 trong Hóa học lớp 11 bởi anhaodang Cử nhân (4.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 457 lượt xem
Nhận biết từng chất và tinh chế anken ra khổi hỗn hợp gồm 
đã hỏi 26 tháng 4, 2020 trong Hóa học lớp 11 bởi anhaodang Cử nhân (4.7k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 77 lượt xem
Nhận biết từng chất và tinh chế anken: a) Hỗn hợp khí gồm b) Hỗn hợp khí gồm    
đã hỏi 26 tháng 4, 2020 trong Hóa học lớp 11 bởi anhaodang Cử nhân (4.7k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 1.2k lượt xem
Dùng thuốc thử nào để phân biệt 3 khí sau: CO2, SO2, Cl2.    
đã hỏi 29 tháng 3, 2020 trong Hóa học lớp 12 bởi anhaodang Cử nhân (4.7k điểm)
Để xem thêm, hãy bấm vào danh sách đầy đủ các câu hỏi hoặc các tag phổ biến.
  1. Darling_274

    575 Điểm

  2. nguyenmanh04102009212

    100 Điểm

  3. boxnhonyc274849

    90 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...