Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Hóa học lớp 8 - Các câu hỏi và trả lời gần đây

0 phiếu
0 câu trả lời 1 đã xem
0 phiếu
1 trả lời 26 lượt xem
Lập CTHH và tính PTK của K, Mg, Al, Na, Zn, Fe (lll) với :   a, Oxi b, nhóm OH c, nhóm SO4 d, nhóm SO4
đã trả lời 1 ngày cách đây trong Hóa học lớp 8 bởi umenihon713 Học sinh (369 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 8 lượt xem
đã trả lời 2 ngày cách đây trong Hóa học lớp 8 bởi thuyduong2k9 Học sinh (55 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 5 lượt xem
Xác định nguyên tố X biết: nguyên tố X có nguyên tử khối gấp 3,86 lần phân tử N2 giúp mik vs ah
đã trả lời 16 tháng 10 trong Hóa học lớp 8 bởi phamthithuyhien2103385 ● Cộng Tác Viên Thần đồng (860 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 42 lượt xem
đã trả lời 15 tháng 10 trong Hóa học lớp 8 bởi nguyendavit123 ● Quản Trị Viên Thạc sĩ (8.4k điểm)
 • babyshort
0 phiếu
1 trả lời 10 lượt xem
Xác định nguyên tố X biết:  Nguyên tố X có NTK gấp 26 lần phân tử H2. Giúp mình với ah
đã trả lời 15 tháng 10 trong Hóa học lớp 8 bởi duongminhly05052005757 Học sinh (65 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 21 lượt xem
Công thức tính số p và e khi đã biết số n và tổng số hạt? Công thức tính số n khi đã biết số p, e và tổng số hạt? Công thức tính tổng số hạt khi đã biết số e, p, n?   Giúp mình với ạ, mình đang cần gấp ạ!
đã trả lời 14 tháng 10 trong Hóa học lớp 8 bởi nguyendavit123 ● Quản Trị Viên Thạc sĩ (8.4k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 3 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 8 lượt xem
Tính tỉ lệ thể tích dung dịch HCl 18,25% (D = 1,2 g/ml) và thể tích dung dịch HCl 13% (D = 1,123 g/ml) để pha thành dung dịch HCl 4,5 M ?
đã trả lời 8 tháng 10 trong Hóa học lớp 8 bởi toitenla01 Cử nhân (3.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 5 lượt xem
Để đốt cháy hoàn toàn 0,672 gam kim loại X chỉ cần dùng 80% lượng oxi sinh ra khi phân hủy 5,53 gam KMnO4 . Hãy xác định kim loại X ?
đã trả lời 8 tháng 10 trong Hóa học lớp 8 bởi toitenla01 Cử nhân (3.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 7 lượt xem
  Bài 1: Chuyển động cơ học Câu 1: Chuyển động cơ học là: A. sự thay đổi khoảng cách của vật so với vật khác B. sự thay đổi phương chiều của vật C. sự thay đổi vị trí của vật so với vật khác D. sự thay đổi hình dạng của vật so với vật khác Câu 2: Chuyển động và đứng ... đứng yên thì vật làm mốc là: A. Người soát vé đang đi lại trên xe B. Tài xế C. Trạm thu phí Thủy Phù D. Khu công nghiệm Phú Bài
đã trả lời 4 tháng 10 trong Hóa học lớp 8 bởi phamthithuyhien2103385 ● Cộng Tác Viên Thần đồng (860 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 9 lượt xem
Một hỗn hợp gồm Zn và Fe có khối lượng là 37,2 gam . Hòa tan hỗn hợp này trong 2 lít dung dịch H2SO4 0,5M a) Chứng tỏ rằng hỗn hợp này tan hết ? b) Nếu dùng một lượng hỗn hợp Zn và Fe gấp đôi trường hợp trước, lượng H2SO4 vẫn như cũ thì hỗn hợp mới này có tan hết hay không?
đã hỏi 4 tháng 10 trong Hóa học lớp 8 bởi tngnhatganh117 Thạc sĩ (5.4k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 3 lượt xem
Cho luồng khí hiđro đi qua ống thuỷ tinh chứa 20 g bột đồng (II) oxit ở 4000C. Sau phản ứng thu được 16,8 g chất rắn. a) Nêu hiện tượng phản ứng xảy ra. b) Tính hiệu suất phản ứng.
đã hỏi 4 tháng 10 trong Hóa học lớp 8 bởi tngnhatganh117 Thạc sĩ (5.4k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 3 lượt xem
Thực hiện nung a gam KClO3 và b gam KMnO4 để thu khí ôxi. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thấy khối lượng các chất còn lại sau phản ứng bằng nhau. a. Tính tỷ lệ . b. Tính tỷ lệ thể tích khí ôxi tạo thành của hai phản ứng.
đã hỏi 4 tháng 10 trong Hóa học lớp 8 bởi tngnhatganh117 Thạc sĩ (5.4k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 5 lượt xem
Cho luồng khí hiđro đi qua ống thuỷ tinh chứa 20 g bột đồng (II) oxit ở 4000C. Sau phản ứng thu được 16,8 g chất rắn. a) Nêu hiện tượng phản ứng xảy ra. b) Tính thể tích khí hiđro tham gia phản ứng trên ở đktc.
đã hỏi 4 tháng 10 trong Hóa học lớp 8 bởi tngnhatganh117 Thạc sĩ (5.4k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 2 lượt xem
Câu 1 : Đặt cốc A đựng dung dịch HCl và cốc B đựng dung dịch H2SO4 loãng vào 2 đĩa cân sao cho cân ở vị trí cân bằng. Sau ... ; Al đều tan hoàn toàn thấy cân ở vị trí thăng bằng. Tính m?
đã hỏi 4 tháng 10 trong Hóa học lớp 8 bởi tngnhatganh117 Thạc sĩ (5.4k điểm)
+1 thích
0 câu trả lời 11 lượt xem
Câu 6: Một hợp chất có phân tử gồm 2 nguyên tử nguyên tố X liên kết với 1 nguyên tử O và nặng hơn phân tử hiđro 31 lần. (a) Tính phân tử khối của hợp chất. (b) Tính nguyên tử khối của X, cho biết tên và kí hiệu hóa học của nguyên tố X. Câu 7: Một hợp chất có phân tử gồm 2 ... tạo nên từ Mg. (h) Kim cương tạo nên từ C. (i) Vôi sống được tạo nên từ Ca và O. (k) Đường saccarozơ tạo nên từ C, H và O.
đã hỏi 3 tháng 10 trong Hóa học lớp 8 bởi Oeloun_agi.208
+1 thích
2 câu trả lời 8 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 12 lượt xem
0 phiếu
3 câu trả lời 22 lượt xem
làm thế nào để tách muối ăn từ hỗn hợp muối và nước
đã trả lời 23 tháng 9 trong Hóa học lớp 8 bởi duongdao2134734 Học sinh (60 điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 14 lượt xem
cách để tách muối với cát?
đã trả lời 18 tháng 9 trong Hóa học lớp 8 bởi i-u-i Học sinh (180 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 36 lượt xem
lập bảng tường trình hoá học theo dõi sự nóng chảy của các chất parafin và lưu huỳnh.
đã trả lời 17 tháng 9 trong Hóa học lớp 8 bởi phingoclinh.vn1011 Cử nhân (2.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 62 lượt xem
lập bảng tường trình hoá học theo dõi sự nóng chảy của các chất parafin và lưu huỳnh.
đã trả lời 17 tháng 9 trong Hóa học lớp 8 bởi phingoclinh.vn1011 Cử nhân (2.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 18 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 13 lượt xem
giải thích hiện tượng Ma Trơi
đã hỏi 12 tháng 9 trong Hóa học lớp 8 bởi phingoclinh.vn1011 Cử nhân (2.3k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 7 lượt xem
đồng là chất hay vật thể ?
đã hỏi 11 tháng 9 trong Hóa học lớp 8 bởi phingoclinh.vn1011 Cử nhân (2.3k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 9 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 5 lượt xem
đã trả lời 10 tháng 9 trong Hóa học lớp 8 bởi umenihon713 Học sinh (369 điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 6 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 30 lượt xem
Nguyên tử X có tổng số hạt là 52 trong đó số hạt không mang  điện nhiều hơn số hạt mang điện dương  là 1 hạt. Xác định số p,n
đã trả lời 8 tháng 9 trong Hóa học lớp 8 bởi umenihon713 Học sinh (369 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 16 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 18 lượt xem
đã hỏi 4 tháng 9 trong Hóa học lớp 8 bởi hoang040514763 Thần đồng (585 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 40 lượt xem
Hoà tan hoàn toàn 16,5 gam hỗn hợp A gồm Fe và Al vào 500 dung dịch HCl 2,5M (d =1,1g/ml) thu được 13,44 lít H2 (đktc) và dung dịch B a) Hãy tính % khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp A. (1,5 điểm) b) Tính C% các chất trong dung dịch B. (1,0 điểm) c) Thực hiện oxi hoá ... cho vào dung dịch Y để thu được lượng kết tủa không đổi. (0,5 điểm)     (Cho H = 1, O = 16, Cl = 35,5, Fe = 56, Al = 27)
đã trả lời 8 tháng 8 trong Hóa học lớp 8 bởi daitan882 Học sinh (189 điểm)
+1 thích
0 câu trả lời 10 lượt xem
Trong một nguyên tử của nguyên tố X có 8 proton, còn nguyên tử của nguyên tố Y có 13 proton. Hỏi:  a) X, Y là nguyên tố nào? X, Y thuộc loại nguyên tố kim loại, phi kim hay khí hiếm? 1 nguyên tử X, Y nhường hay nhận bao nhiêu electron? Trở thành ion mang điện tích là bao nhiêu? b) Hợp chất tạo bởi X, Y có công thức như thế nào? Biết rằng phân tử trung hòa về điện.
đã hỏi 5 tháng 8 trong Hóa học lớp 8 bởi tranquynhchi257207 Học sinh (57 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 25 lượt xem
Người ta sản xuất vôi (CaO) bằng cách nung đá vôi. thành phần chính của đá vôi là CaCO3. Nếu phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được bao nhiêu tấn CaO khi nung 1,5 tấn đá vôi có chứa 15% tạp chất ? 
đã trả lời 2 tháng 8 trong Hóa học lớp 8 bởi hanhtay5657603 Học sinh (55 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 8 lượt xem
Cho sắt vào dung dịch HCl 0,3m sau pứng Thu được 6,72 lít khí ở điều kiện tiêu chuẩn  a. Tính khối lượng sắt  b. Tính thể tích HCl cần dùng  c. Tính Khối lượng muối
đã hỏi 23 tháng 7 trong Hóa học lớp 8 bởi GENOS Thạc sĩ (6.8k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 16 lượt xem
Cho kẽm vào 500ml vào dung dịch H2So4 2m  a. Lập PTHH  b. Tính khối lượng Kẽm  c. Tính thể tích Hidro ở điều kiện tiêu chuẩn  
đã hỏi 23 tháng 7 trong Hóa học lớp 8 bởi GENOS Thạc sĩ (6.8k điểm)
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước


Dành cho người mới

 1. theanh7a2

  3717 Điểm

 2. Zake

  1440 Điểm

 3. Melanie_black

  1113 Điểm

 4. Hennn_

  1100 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
 1. Banam27

  375 Điểm

 2. tuanduc18

  337 Điểm

 3. phamthithuyhien2103385

  206 Điểm

 4. kirigaza

  185 Điểm

...