Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Hóa học lớp 8 - Các câu hỏi và trả lời gần đây

0 phiếu
0 câu trả lời 5 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 6 lượt xem
Nêu phương pháp tách các chất: vụn gỗ, mạt sắt và muối ăn ra khỏi hỗn hợp
đã trả lời 19 tháng 9 trong Hóa học lớp 8 bởi Trương Hàn ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (10.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 21 lượt xem
Hỗn hợp nào sau đây có thể tách riêng các chất thành phần bằng cách cho hỗn hợp và nước, sau đó khuấy kĩ và lọc? A. Bột đá vôi và muối ăn B. Bột than và bột sắt C. Đường và muối D. Giấm và rượu
đã trả lời 31 tháng 8 trong Hóa học lớp 8 bởi minhnhatienthanh816 Cử nhân (2.4k điểm)
 • umenihon713
0 phiếu
1 trả lời 9 lượt xem
Trong phản ứng ở thí nghiệm trên, cho biết khối lượng của natri sunfat Na2SO4 là 14,2g khối lượng của các sản phẩm bari sunfat BaSO4 và natri clorua NaCl theo thứ tự là 23,3g và 11,7g. Hãy tính khối lượng của Bari clorua BaCl2 đã phản ứng.
đã trả lời 28 tháng 8 trong Hóa học lớp 8 bởi minhnhatienthanh816 Cử nhân (2.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 30 lượt xem
Những oxit sau: SO2,CuO, Al2O3, Na2O, MgO, CO, CaO nào tác dụng với O2, H2O, H2. Viết các phương trình phản ứng xảy ra
đã trả lời 30 tháng 6 trong Hóa học lớp 8 bởi callmechmuahme ● Cộng Tác Viên Cử nhân (3.0k điểm)
+1 thích
1 trả lời 38 lượt xem
Vì sao trời nắng đường nhựa lại bốc khói lên?
đã trả lời 22 tháng 6 trong Hóa học lớp 8 bởi manh.s116973557 Cử nhân (3.7k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 28 lượt xem
cân bằng phương trình phản ứng -nhôm tác dụng oxi tạo nhôm oxit  
đã trả lời 22 tháng 6 trong Hóa học lớp 8 bởi manhlecong680419 Học sinh (35 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 19 lượt xem
+1 thích
6 câu trả lời 2.3k lượt xem
Câu 1. Hãy kể tên 5 vật thể tự nhiên và 5 vật thể nhân tạo?
đã trả lời 31 tháng 5 trong Hóa học lớp 8 bởi Babyshort Cử nhân (3.0k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 32 lượt xem
+1 thích
4 câu trả lời 8.3k lượt xem
Hãy kể tên 5 vật thể tự nhiên và 5 vật thể nhân tạo?
đã trả lời 31 tháng 5 trong Hóa học lớp 8 bởi chese4154898 Thần đồng (895 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 74 lượt xem
Cho hh A gồm 16g fe2o3 và 6,4 g CuO vào 160 ml dd h2so4 2 M. Sau pư thấy còn m g rắn không tan. Tính m. Tính V dd hh gồm axit hcl 1M và axit h2so4 0,5M cần dùng để phản ứng hết hỗn hợp A
đã trả lời 24 tháng 5 trong Hóa học lớp 8 bởi Trlinh ● Cộng Tác Viên Cử nhân (1.8k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 25 lượt xem
BT : Một hỗn hợp gồm Zn và Fe có khối lượng là 37,2 gam. Hòa tan hỗn hợp này trong 2 lít dung dịch H2SO4 0,5M a) Chứng tỏ rằng hỗn hợp này tan hết b) Nếu dùng một lượng hỗn hợp Zn và Fe gấp đôi trường hợp trước, lượng H2SO4 vẫn như cũ thì hỗn hợp mới này có tan hết hay không?
đã trả lời 24 tháng 5 trong Hóa học lớp 8 bởi Trlinh ● Cộng Tác Viên Cử nhân (1.8k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 43 lượt xem
Đốt cháy hoàn toàn 0,9 gam một loại gluxit X thu được 1,32 gam CO2 và 0,54 gam H2O. X là chất nào trong số các chất sau? A. glucozơ. B. saccarozơ C. tinh bột D. xenlulozơ
đã trả lời 23 tháng 5 trong Hóa học lớp 8 bởi dathtrang ● Cộng Tác Viên Học sinh (291 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 31 lượt xem
Cho 6.72 lít hỗn hợp etan và etilen (đktc) đi chậm qua qua dung dịch brom dư. Sau phản ứng khối lượng bình brom tăng thêm 5.6 gam. Số mol etan và etilen trong hỗn hợp lần lượt là ?
đã trả lời 19 tháng 5 trong Hóa học lớp 8 bởi dathtrang ● Cộng Tác Viên Học sinh (291 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 19 lượt xem
+3 phiếu
3 câu trả lời 1.0k lượt xem
Cho 13 g kẽm tác dụng vừa đủ với dung dịch axit clohiđric a) viết phương trình hóa học của phản ứng b) tính khối lượng muối sinh ra ở Phản ứng trên c) tính thể tích khí Hiđro sinh ra ( đktc )
đã trả lời 6 tháng 5 trong Hóa học lớp 8 bởi manhlecong680419 Học sinh (35 điểm)
+1 thích
1 trả lời 167 lượt xem
Cho x ml nước vào 200 ml dung dịch NaOH 3M thu được dung dịch NaOH 1,5M. Tính x
đã trả lời 5 tháng 5 trong Hóa học lớp 8 bởi manhta280220061003 Thần đồng (632 điểm)
+1 thích
1 trả lời 70 lượt xem
cho 5,4g nhôm tác dụng vừa đủ với 200ml dung dịch axitsunfuric loãng thu được nhôm sunfat và khí hiđro Viết PTHH xảy ra Tính khối lượng nhôm sunfat thu được và thể tích khí hiđro thu được ở đktc tính nồng độ mol của dung dịch axitsunfủic tham gia phản ứng
đã trả lời 5 tháng 5 trong Hóa học lớp 8 bởi manhlecong680419 Học sinh (35 điểm)
+1 thích
1 trả lời 205 lượt xem
cho 11,2g kẽm tác dụng vừa đủ với 146g dung dịch axit clohiđric thu được muối kẽm clorua và khí hiđro Viết PTHH của phản ứng tính khối lượng muối thu được và thể tích khí hiđro thu được ở đktc tính nồng độ phần trăm của dung dịch axit clohiđric đã tham gia phản ứng  
đã trả lời 5 tháng 5 trong Hóa học lớp 8 bởi manhlecong680419 Học sinh (35 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 38 lượt xem
Thứ tự một số cặp oxi hoá - khử trong dãy điện hoá như sau: Fe2+/Fe; Cu2+/Cu; Fe3+/Fe2+. Cặp chất không phản ứng với nhau là
đã trả lời 1 tháng 5 trong Hóa học lớp 8 bởi trangngo2k4ngu614 Học sinh (130 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 44 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 306 lượt xem
Khi cho 100ml dung dịch KOH 1M vào 100ml dung dịch HCl thu được dung dịch có chứa 6,525 gam chất tan. Nồng độ mol (hoặc mol/l) của HCl trong dung dịch đã dùng là (Cho H = 1; O = 16; Cl = 35,5; K = 39)
đã trả lời 1 tháng 5 trong Hóa học lớp 8 bởi trangngo2k4ngu614 Học sinh (130 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 36 lượt xem
Cho 17g hỗn hợp Na và k tác dụng với nước thu được 6,72l khí hidro (đktc) và dung dịch X. Cho X tác dụng vừa đủ với dung dịch Fe2(SO4)3 thu được m(g) kết tủa. Giá trị của m là:
đã trả lời 26 tháng 4 trong Hóa học lớp 8 bởi nguyendavit123 ● Ban Quản Trị Thạc sĩ (8.2k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 283 lượt xem
Phân loại và gọi tên các hợp chất có CTHH sau: A) K2O ; Mg(OH)2 ; H2SO4 ; AlCl3 ; Na2CO3 ; CO2 ; Fe(OH)3 B) HNO3 ; Ca(HCO3)2 ; K3PO4 ; HCl ; H2S ; CuO ; Ba(OH)2
đã trả lời 23 tháng 4 trong Hóa học lớp 8 bởi manh.s116973557 Cử nhân (3.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 19 lượt xem
Cho một khối lượng mạt sắt dư vào 100 ml dung dịch HCl. Phản ứng xong, thu được 6,72 lít khí (đktc). Viết phương trình hóa học
đã trả lời 23 tháng 4 trong Hóa học lớp 8 bởi Trương Hàn ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (10.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 62 lượt xem
Cho 3,36 lít hỗn hợp etan và etilen (đktc) đi chậm qua qua dung dịch brom dư. Sau phản ứng khối lượng bình brom tăng thêm 2,8 gam. Số mol etan và etilen trong hỗn hợp lần lượt là
đã trả lời 15 tháng 4 trong Hóa học lớp 8 bởi nguyendavit123 ● Ban Quản Trị Thạc sĩ (8.2k điểm)
+2 phiếu
1 trả lời 54 lượt xem
Đem trộn các khí: H2, CH4, CO thành 2 lít hỗn hợp ở đktc và nặng 1,75g. Để đốt cháy 4 lít hỗn hợp khí đó cần 19 lít không khí. Tính % thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp
đã trả lời 14 tháng 4 trong Hóa học lớp 8 bởi nguyendavit123 ● Ban Quản Trị Thạc sĩ (8.2k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 67 lượt xem
Cho luồng khí hiđro đi qua ống thuỷ tinh chứa 20 g bột đồng (II) oxit ở 4000C. Sau phản ứng thu được 16,8 g chất rắn. a) Nêu hiện tượng phản ứng xảy ra. b) Tính thể tích khí hiđro tham gia phản ứng trên ở đktc.
đã trả lời 8 tháng 4 trong Hóa học lớp 8 bởi Trlinh ● Cộng Tác Viên Cử nhân (1.8k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 33 lượt xem
Thực hiện nung a gam KClO3 và b gam KMnO4 để thu khí ôxi. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thấy khối lượng các chất còn lại sau phản ứng bằng nhau. a. Tính tỷ lệ . b. Tính tỷ lệ thể tích khí ôxi tạo thành của hai phản ứng.
đã trả lời 8 tháng 4 trong Hóa học lớp 8 bởi Trlinh ● Cộng Tác Viên Cử nhân (1.8k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 23 lượt xem
 Số sản phẩm tạo thành của phản ứng phân hủy là ?
đã trả lời 6 tháng 4 trong Hóa học lớp 8 bởi manhta280220061003 Thần đồng (632 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 49 lượt xem
 Cho phản ứng CaO + H2O → Ca(OH)2. Tính số mol của canxi hiđroxit biết khối lương của CaO là 5,6 g?
đã trả lời 4 tháng 4 trong Hóa học lớp 8 bởi nguyendavit123 ● Ban Quản Trị Thạc sĩ (8.2k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 42 lượt xem
Đốt cháy 6g oxi và 7g P trong bình. Sau PƯ chất nào còn dư ?
đã trả lời 4 tháng 4 trong Hóa học lớp 8 bởi nguyendavit123 ● Ban Quản Trị Thạc sĩ (8.2k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 27 lượt xem
Tính khối lượng ban đầu của Al khi cho phản ứng với axit sunfuric thấy có 1,68(l) khí thoát ra ?
đã trả lời 4 tháng 4 trong Hóa học lớp 8 bởi 3012nguyenlong922 Học sinh (137 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 35 lượt xem
Tính khối lượng KMnO4 biết nhiệt phân thấy 2,7552 lit khí bay lên (ở đktc) ?
đã trả lời 4 tháng 4 trong Hóa học lớp 8 bởi botrf22501 (-949 điểm)
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước


Dành cho người mới

 1. phamngoctienpy1987844

  1008 Điểm

 2. minhnhatienthanh816

  312 Điểm

 3. Babyshort

  200 Điểm

 4. Đức lượng♥ NGTT

  60 Điểm

 5. kieuanhsue715

  55 Điểm

 6. nguyencun3091982669

  55 Điểm

 7. ongcaosuhunghien725

  50 Điểm

 8. minhhieu2606111003

  50 Điểm

 9. gacon123456

  50 Điểm

 10. phamthihoai7533405

  50 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...