search
Đăng nhập

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước

Dành cho người mới

 1. ๖ۣۜMinh๖ۣۜ ๖ۣۜKhổng๖ۣۜ

  95 Điểm

 2. Anatasia

  72 Điểm

 3. trandhhiep2711517

  60 Điểm

 4. Minayo_Lovell

  29 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng

62.4k câu hỏi

205k câu trả lời

61.2k bình luận

10.6k thành viên

hình-học-lớp7 - Các câu hỏi được Tag gần đây

0 phiếu
0 câu trả lời 48 lượt xem
Cho tam giác ABC. Phía ngoài tam giác đó vẽ các tam giác cân tại A là ABD và ACE. a, CM: CD=BE và CD vuông góc với BE. b, Kẻ đường thẳng đi qua A và vuông góc với BC tại H. CM: Đường thẳng AH đi qua trung điểm của DE.   c, Lấy điểm K nằm trong tam giác ABD sao cho ABK bằng 30 độ, BA=BK. CM: AK=KD.
đã hỏi 20 tháng 6 trong Toán tiểu học Long kiki
0 phiếu
1 trả lời 25 lượt xem
Cho tam giác ABC có góc B lớn hơn góc C .Kẻ AH vuông góc BC  a) so sánh BH và CH  b) lấy điểm D thuộc tia đối của tia BC sao cho BD=BA.Lấy E thuộc tia đối của tia CB sao cho CE=CA. Chứng minh góc ADE lớn hơn góc AED,từ đó so sánh AD và AE  c) gọi G và K ... ABD?  d) Gọi I là giao điểm của BG và KC.Chứng minh AI là phân giác của góc BAC.  e) Chứng minh rằng đường trung trực của DE đi qua điểm I.
đã hỏi 11 tháng 6 trong Toán lớp 7 [email protected]
0 phiếu
0 câu trả lời 5 lượt xem
Cho tam giác ABC có 2 đường trung tuyến BI và CK giao nhau tại G kéo dài AG thêm một đoạn sao cho AG = GD . AD cắt BC tại M . (a) c/m tam giác MBD = tam giác MCG (b)so sánh BD và CK
đã hỏi 29 tháng 4 trong Toán lớp 7 Cua_congtuaaaa Tiến sĩ 28.4k điểm 11 18 231
0 phiếu
1 trả lời 10 lượt xem
Cho tam giác ABC có Â = 90o , AB = AC. Gọi K là trung điểm BC. a) Chứng minh: AK là phân giác của góc BAC. b) Đường thẳng qua C vuông góc với BC cắt tia BA tại E. Chứng minh: CE // AK. c) Chứng minh: CA là phân giác góc BCE.
đã hỏi 28 tháng 4 trong Toán lớp 7 Cua_congtuaaaa Tiến sĩ 28.4k điểm 11 18 231
–1 thích
0 câu trả lời 33 lượt xem
  Cho tam giác ABC vuông cân ở A. Gọi E, F lần lượt là trung điểm các cạnh AB, AC. Kẻ ED vuông góc với BF (D thuộc BF). Tam giác CAD là tam giác gì?
đã hỏi 10 tháng 4 trong Toán lớp 7 quachvanbac Học sinh 54 điểm
0 phiếu
0 câu trả lời 13 lượt xem
Trên đường trung trực d của đoạn thẳng AB lấy điểm C bất kỳ. H là trung điểm của AB. a)Chứng minh rằng tam giác HAC= tam giác HBC, CA=CB. b)Chứng minh rằng đường thẳng d là tia phân giác của góc ACB.  
đã hỏi 27 tháng 2 trong Toán lớp 7 OG or sth like sAd Clown
0 phiếu
1 trả lời 14 lượt xem
Cho tam giác ABC có AB < AC. Trên tia đối của tia CA lấy điểm D sao cho CD = AB. Các đường trung trực của các đoạn thẳng BC, AD cắt nhau tại I. Chứng minh rằng AI là tia phân giác của góc BAC.
đã hỏi 26 tháng 2 trong Toán lớp 7 N3M5T7 Thạc sĩ 5.6k điểm 6 22 206
1 thích
0 câu trả lời 7 lượt xem
Cho tam giác ABC vuông tại A, tia phân giác góc ABC cắt AC tại D. Trên cạnh BC lấy điểm E sao cho BE = BA. Chứng minh rằng : a) DA = DE. b) DA < DC. c)  .
đã hỏi 26 tháng 2 trong Toán lớp 7 N3M5T7 Thạc sĩ 5.6k điểm 6 22 206
1 thích
1 trả lời 11 lượt xem
Cho tam giác ABC có AB= 9cm, AC= 12cm, BC= 15cm a. Chứng minh tam giác ABC vuông và so sánh các góc của tam giác ABC b. Trên tia đối của tia AB lấy điểm D sao cho AB = AD. Chứng minh tam giác ABC cân c. Gọi K là trung điểm của cạnh BC. Đường thẳng DK cắt cạnh AC tại M. Tính CM d. Từ trung tâm N của đoạn thẳng AC kẻ đường thẳng vuông góc với AC cắt DC tại I. Chứng minh ba điểm B, M, I thẳng hàng.
đã hỏi 25 tháng 2 trong Toán lớp 7 N3M5T7 Thạc sĩ 5.6k điểm 6 22 206
1 thích
0 câu trả lời 112 lượt xem
Cho tam giác ABC vuông tại A. kẻ Ax vuông góc với BC tại H, gọi M là trung điểm của BC. Trên tia đối của tia CA, lấy I sao cho CI=CA; qua I vẽ đường thẳng song song với AC cắt đường thẳng AH tại E. CMR: AE=BC
đã hỏi 18 tháng 11, 2018 trong Toán lớp 7 vothiboi Thần đồng 703 điểm 3 14 33
0 phiếu
1 trả lời 37 lượt xem
Cho tam giác ABC có góc A = . Vẽ AD ⊥ AB (D, C nằm khác phía đối với AB) và AD = AB. Vẽ AE ⊥ AC (E, B nằm khác phía đối với AC) và AE = AC. Biết DE = BC. Tính góc BAC.
đã hỏi 4 tháng 5, 2018 trong Toán lớp 7 boboiboybv Cử nhân 2.9k điểm 18 57 111
1 thích
0 câu trả lời 39 lượt xem
Cho tam giác ABC cân tại A, trên tia đối của CB lấy E=AC, Kẻ AH vuông góc với BC. Kéo dài AB lấy I, BI=HC. CM: IH đi qua trung điểm của AE
đã hỏi 21 tháng 1, 2018 trong Toán lớp 7 ....
0 phiếu
0 câu trả lời 47 lượt xem
Cho  cântại A trên cạnh AB lấy điểm D vẽ DI cắt tia đối của CA tại E sao cho I là trung điểm của DE.cm B,I,C thẳng hàng
đã hỏi 10 tháng 1, 2018 trong Toán tiểu học jungkook Thần đồng 535 điểm 1 4 22
1 thích
3 câu trả lời 643 lượt xem
Chứng minh 3 điểm thẳng hàng có mấy cách ?
đã hỏi 13 tháng 12, 2017 trong Toán lớp 7 Golden Boy Cử nhân 2k điểm 17 39 115
1 thích
1 trả lời 321 lượt xem
cho tam giác ABC biết B=30+C và tia phân giác của góc A cắt cạnh BC tại D. Tính góc ADB?
đã hỏi 24 tháng 11, 2017 trong Toán lớp 7 hoa sen
0 phiếu
0 câu trả lời 56 lượt xem
Cho xOy trên cạnh Ox lấy hai điểm C và D sao cho OA=OC OB=OD nối BC và Ad cắt nhau tại M nối Ac và BD a) Cm: tam giác MAc, tam giác MBD là tam giác cân b) Gọi P và Q là trung điểm của Ac và BD Cm P, M, Q thẳng hàng  
đã hỏi 22 tháng 10, 2017 trong Toán lớp 7 Khách
1 thích
1 trả lời 1.7K lượt xem
Cho tam giác cân  DEF (cân tại D) với đường trung tuyến  DI .Kể đường trung tuyến EN .Chứng minh rằng IN song song với ED ???
đã hỏi 19 tháng 6, 2017 trong Toán lớp 7 khanhhien04 2 7
0 phiếu
0 câu trả lời 45 lượt xem
cho tam giác ABC nhọn, vẽ ra ngoài tam giác ABC các tam giác ABD vuông cân tại B và tam  giác ACE vuông cân tại C. kẻ AH; DI; EK vuông BC (I; H; K thuộc BC) a, chứng minh tam giác BDI=ABH b, BI=CK và DI+EK=BC c, tìm điều kiện để A, D, E thẳng hàng
đã hỏi 19 tháng 5, 2017 trong Toán lớp 7 hello mọi người Tiến sĩ 12.7k điểm 73 145 319
0 phiếu
1 trả lời 61 lượt xem
cho tam giác ABC đều. Trên tia AB lấy D sao cho AD=1/3AB. Từ D kẻ đường thẳng vuông góc với AB cắt AC tại E. Qua E kẻ đường thẳng vuông g&oacute ... ;i AC cắt BC tại F. Chứng minh rằng: a, DF vuông BC b, tam giác DEF đều
đã hỏi 19 tháng 5, 2017 trong Toán lớp 7 hello mọi người Tiến sĩ 12.7k điểm 73 145 319
...