Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Toán lớp 7 - Các câu hỏi và trả lời gần đây

0 phiếu
1 trả lời 5 lượt xem
Câu 2: Cho ba tam giác có độ dài như sau: ΔABC: 7,2cm; 9,6cm; 13cm ΔHIK: 9cm; 12cm; 16cm ΔEFD: 12cm; 16cm; 20cm Trong ba tam giác đã cho, tam giác nào là tam giác vuông: A.ΔABC B.ΔHIK C.ΔEFD D.Không có tam giác nào vuông
đã trả lời 9 giờ cách đây trong Toán lớp 7 bởi Mjnh Cử nhân (3.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 4 lượt xem
Câu 4: Cho tam giác ABC vuông tại A có AB=18cm, BC=30cm. Vẽ Ah vuông góc với BC tại H. Tính độ dài AH.Câu nào sau đây đúng: A.AH=14,4cm B.AH=15,4cm C.AH=16cm D.A,B,C đều sai
đã trả lời 9 giờ cách đây trong Toán lớp 7 bởi Mjnh Cử nhân (3.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 5 lượt xem
Câu 5: CHo tam giác ABC vuông tại A, Vẽ AH vuông góc với BC tại H .Câu nào sau đây đúng: A.AH2=BH+CH B.AH2=BH2−CH2 C.AH2=BH2+CH2 D.AH2=BH.CH
đã trả lời 9 giờ cách đây trong Toán lớp 7 bởi Mjnh Cử nhân (3.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 4 lượt xem
Câu 7: Một tam giác vuông có cạnh huyền bằng 26cm và có độ dài các cạnh góc vuông tỉ lệ với 5 và 12. Tính độ dài các cạnh góc vuông? A. 10 cm, 22 cm B. 10 cm, 24 cm C. 12 cm, 24 cm D. 15 cm, 24 cm
đã trả lời 9 giờ cách đây trong Toán lớp 7 bởi Mjnh Cử nhân (3.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 4 lượt xem
Câu 6: Cho tam giác ABC vuông cân tại A. Tính độ dài cạnh BC biết AB = AC = 2dm A. BC = 4 dm B. BC = √6 dm C. BC = 8dm D. BC = √8 dm
đã trả lời 9 giờ cách đây trong Toán lớp 7 bởi Mjnh Cử nhân (3.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 4 lượt xem
Câu 3: Cho tam giác nhọn ABC, kẻ AH vuông góc với BC ( H ∈ BC). CHo biết AH=12cm, BH=5cm và BC=14cm. Tính các độ dài AB và AC. A.AB=14cm; AC=15cm ... , AC=15cm C.AB=15cm, AC=16cm D.Một kết quả khác với ba kết quả trên
đã trả lời 9 giờ cách đây trong Toán lớp 7 bởi Yurie__ Học sinh (76 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 4 lượt xem
Câu 1: Cho tam giác MNP vuông tại M, MN=4,5cm, NP =7,5cm. TInh độ dài MP A.5,5cm B.7,5cm C.4,5cm D.6cm
đã trả lời 10 giờ cách đây trong Toán lớp 7 bởi kazutora Cử nhân (4.9k điểm)
+1 thích
4 câu trả lời 53 lượt xem
Giải phương trình sau:
đã trả lời 15 giờ cách đây trong Toán lớp 7 bởi Khách
+2 phiếu
1 trả lời 411 lượt xem
Tính A = 1.2.3 + 2.3.4 + ... + (n - 1)n(n + 1) Tính B = 1.2 + 2.3 + 3.4 + … + n.(n + 1)
đã trả lời 4 ngày cách đây trong Toán lớp 7 bởi Nezuko2009 Cử nhân (3.5k điểm)
+3 phiếu
1 trả lời 388 lượt xem
Chứng tỏ A không phải là số nguyên Cho:
đã trả lời 5 ngày cách đây trong Toán lớp 7 bởi tngnhtaganh78807 Thần đồng (551 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 5 lượt xem
A=1/1.2+1/2.3+1/3.4+...+1/2009.2010
đã hỏi 5 ngày cách đây trong Toán lớp 7 bởi nguyenthanhtrang Học sinh (25 điểm)
+1 thích
0 câu trả lời 4 lượt xem
Cho tam giác abc vuông tại c trên ab lấy điểm d sao cho ad = ac kẻ qua d đường thẳng vuông góc với ab cắt bc tại e. Chứng minh a, tam giác ... gọi m là giao điểm của ac và de. Chứng minh tam giác emb là tam giác cân
đã hỏi 5 ngày cách đây trong Toán lớp 7 bởi Nezuko2009 Cử nhân (3.5k điểm)
+1 thích
1 trả lời 24 lượt xem
cho A(x) = \(x ^ {3}\) + 2x - 3. Tính giá trị của A(x) khi x thỏa mãn (3\(x ^ {2}\)+8)(2x+18)=0
đã trả lời 6 ngày cách đây trong Toán lớp 7 bởi Axit_Cacboxylic Thần đồng (1.1k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 8 lượt xem
đã trả lời 6 ngày cách đây trong Toán lớp 7 bởi buingocbich2105 Học sinh (90 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 13 lượt xem
Tui lớp 7 nếu thi cuối kì môn Toán đc 4.5 , Anh Văn được 7.8 thì là hs gì và có cần thi lại , ở lại hay lên lớp không ạ ?
đã trả lời 6 ngày cách đây trong Toán lớp 7 bởi lenhatphat Học sinh (328 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 8 lượt xem
Cho tam giác ABC vuông tại A, trung tuyến CM. Trên tia đối của MC lấy điểm D sao cho MD=MC a) Chứng minh: tam giác MAC = tam giác MBD b) Chứng minh: BC//AD c) Chứng minh: AC+ BC > 2CM
đã hỏi 7 tháng 5 trong Toán lớp 7 bởi yoshiro2k8669 Học sinh (237 điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 6.7k lượt xem
 Cho ΔABC vuông ở A. Trên tia đối của tia AC lấy điểm D sao cho AD = AC. a. Chứng minh ΔABC = ΔABD b. Trên tia đối của tia AB, lấy điểm M. Chứng minh ΔMBD = ΔMBC.
đã trả lời 6 tháng 5 trong Toán lớp 7 bởi Wharborry
0 phiếu
1 trả lời 35 lượt xem
Nếu thi toán mình dưới 5đ mà môn Văn và T.Anh trên 5đ thì mấy môn đó có kéo môn Toán lên 5đ được không ạ
đã trả lời 5 tháng 5 trong Toán lớp 7 bởi Nezuko2009 Cử nhân (3.5k điểm)
+1 thích
1 trả lời 23 lượt xem
Thi T.Anh 7đ giữa kỳ 2 mà môn Toán có 2đ thì môn T.Anh có kéo môn Toán lên 5đ được không ạ
đã trả lời 4 tháng 5 trong Toán lớp 7 bởi tngnhatganh117 Tiến sĩ (10.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 5 lượt xem
đã trả lời 3 tháng 5 trong Toán lớp 7 bởi ErenJeager Thần đồng (789 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 15 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 3 lượt xem
Tính giá trị biểu thức sau: a/ c= c.3/4 + c.5/6 - c.19/12 với c = 2020/2021
đã hỏi 2 tháng 5 trong Toán lớp 7 bởi Nhi_insensitivity Thần đồng (1.4k điểm)
+3 phiếu
2 câu trả lời 251 lượt xem
cho 2 đa thức : f(x)=(a+4)x^3-4x+8 và g(x) = x^3 -4bx^2 -4x +c -3                                  trong đó a,b,c là hằng. Xác định a,b,c để f(x)= g(x0
đã trả lời 2 tháng 5 trong Toán lớp 7 bởi thuận sk yy y y y y y
+1 thích
1 trả lời 6 lượt xem
Người ta áp dụng phương pháp chế biến nào ? Đối với thức ăn thô xanh ?
đã trả lời 1 tháng 5 trong Toán lớp 7 bởi tngnhatganh117 Tiến sĩ (10.7k điểm)
+1 thích
0 câu trả lời 4 lượt xem
a) Chứng minh ΔABI = ΔACI b) Gọi D là trung điểm của AC, M là giao điển của BD với AI. CMR M là trọng tâm của tam giác ABC c) Giả sử AB = AC = 5cm; B = 6cm. tính AM ?
đã hỏi 29 tháng 4 trong Toán lớp 7 bởi SkyBlue Cử nhân (1.6k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 34 lượt xem
a) Chứng minh ΔABC vuông b) Chứng minh ΔBCD cân c) Gọi E là trung điểm của BD, CE cắt AB tại O. Tính OA, OC
đã hỏi 29 tháng 4 trong Toán lớp 7 bởi SkyBlue Cử nhân (1.6k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 8 lượt xem
a) Chứng minh ΔABM = ΔCDM b) Chứng minh BC > CD
đã hỏi 29 tháng 4 trong Toán lớp 7 bởi SkyBlue Cử nhân (1.6k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 4 lượt xem
a) Chứng minh ΔDEI = ΔDFI b) Các góc DIE và góc DIF là những góc gì? c) Biết DI = 12cm, EF = 10cm. Hãy tính độ dài cạnh DE
đã hỏi 29 tháng 4 trong Toán lớp 7 bởi SkyBlue Cử nhân (1.6k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 11 lượt xem
Cho Tam giác DEM cân tại D có 2 đường trung tuyến MA và MB cắt nhau tại C. (A thuộc DE, B thuộc DM)  CMR: a. Tg DEB = Tg DMA b. ME < 4 AC
đã hỏi 25 tháng 4 trong Toán lớp 7 bởi quin Cử nhân (4k điểm)
+1 thích
1 trả lời 429 lượt xem
Cho đa thức H (x) = x^2 + ax + b. Xác định hệ số a và b biết H(1) = 1, H(-1) = 3
đã trả lời 23 tháng 4 trong Toán lớp 7 bởi chibao ● Ban Quản Trị Cử nhân (1.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 18 lượt xem
cho da thuc f(x)=ax^2+bx+c voi a, b, c la so huu ti lon hon 0 biet a+3c=2019,a+2b=2020.CM:f(1)< hoac=2019+1/2  
đã trả lời 23 tháng 4 trong Toán lớp 7 bởi hoang.truong01326 Học sinh (55 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 22 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 5 lượt xem
Cho P(x)=ax+b biết P(0)=5,P(2)=0.Tìm P(x)
đã trả lời 22 tháng 4 trong Toán lớp 7 bởi trannhat900 ● Quản Trị Viên Phó giáo sư (58k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 24 lượt xem
Cho hỏi nếu thi môn toán mà mình dưới 5đ mà môn Văn và T.Anh mình trên 5đ thì môn Toán có được kéo lên không ạ
đã trả lời 18 tháng 4 trong Toán lớp 7 bởi trannhat900 ● Quản Trị Viên Phó giáo sư (58k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 26 lượt xem
Nếu mình thi toán giữa kỳ 2 cí 2đ mà trung bình môn mình trên 5đ thì cí cần thi lại không ạ
đã trả lời 18 tháng 4 trong Toán lớp 7 bởi trannhat900 ● Quản Trị Viên Phó giáo sư (58k điểm)
+1 thích
1 trả lời 34 lượt xem
Cho tam giác ABC vuông tại A,gọi Một là trung điểm của tia MA lấy D sao cho AM bằng MD.Chứng minh tam giác AMD bằng tam giác DMC và AC vuông góc với CD
đã trả lời 18 tháng 4 trong Toán lớp 7 bởi PhanBaoChau Học sinh (227 điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 35 lượt xem
Nếu thi môn toán mình dưới 2đ thì mình có bị thi lại không ạ
đã trả lời 17 tháng 4 trong Toán lớp 7 bởi ngoclinhbui ● Biệt đội chuyên gia Thạc sĩ (7.4k điểm)
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước


Dành cho người mới

 1. tngnhatganh117

  7372 Điểm

 2. Misako

  3642 Điểm

 3. Nezuko2009

  3391 Điểm

 4. NicT_NaRi

  2086 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
 1. tngnhatganh117

  5189 Điểm

 2. Misako

  3511 Điểm

 3. Nezuko2009

  2018 Điểm

 4. Mjnh

  942 Điểm

...