Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Toán lớp 7 - Các câu hỏi và trả lời gần đây

0 phiếu
0 câu trả lời 4 lượt xem
A= 10x - 9 phần 2x - 3  
đã hỏi 6 ngày cách đây trong Toán lớp 7 bởi MINH
 • tìm-x
0 phiếu
1 trả lời 18 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 13 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 8 lượt xem
     Cho tam giác ABC biết góc A= 130 độ, 2 đường phân giác AD và CE cắt nhau tại O. Tia phân giác góc ngoài của góc B cắt AC tại F.                        CMR:     a) BO vuông góc với BF                                       b) góc BOF= góc ADF                                       c) D, E, F thẳng hàng
đã hỏi 3 tháng 9 trong Toán lớp 7 bởi Nguyễn Hoàng Linh
0 phiếu
0 câu trả lời 18 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 32 lượt xem
Tập hợp Q các số hữu tỉ bao gồm : A. Các số hữu tỉ dương và các số hữu tỉ âm;. B. Các số hữu tỉ âm và số ... hữu tỉ âm và số 0. D. Các số hữu tỉ dương và số 0.
đã trả lời 27 tháng 8 trong Toán lớp 7 bởi Trương Hàn ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (10.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 11 lượt xem
6x+11y=80
đã trả lời 26 tháng 8 trong Toán lớp 7 bởi khoatrandang03062006814 Học sinh (55 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 40 lượt xem
cần-gấp-lém-mn-giúp-mk-với-ạ-<3</p>
đã trả lời 25 tháng 8 trong Toán lớp 7 bởi Trương Hàn ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (10.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 17 lượt xem
đã trả lời 22 tháng 8 trong Toán lớp 7 bởi minhnhatienthanh816 Cử nhân (2.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 26 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 19 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 199 lượt xem
Tam giác ABC vuông tại A có AB = 3cm, BC = 5cm. Độ dài cạnh AC bằng bao nhiêu?
đã trả lời 26 tháng 7 trong Toán lớp 7 bởi botrf22501 (-949 điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 32 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 21 lượt xem
(3,1-2,5)-(-2,5+3,1)  
đã trả lời 9 tháng 7 trong Toán lớp 7 bởi Khang1000 Tiến sĩ (18.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 22 lượt xem
đã trả lời 8 tháng 7 trong Toán lớp 7 bởi minhnhatienthanh816 Cử nhân (2.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 30 lượt xem
Tìm x | 2 - 3x | + 5 = x - 7 | x - 3 | + | x - 4 | = x + 1 | 2 - 3x | - | 6 - 2x | = 5
đã trả lời 3 tháng 7 trong Toán lớp 7 bởi minhnhatienthanh816 Cử nhân (2.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 24 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 30 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 21 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 43 lượt xem
đã trả lời 21 tháng 6 trong Toán lớp 7 bởi manh.s116973557 Cử nhân (3.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 111 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 41 lượt xem
Cho tam giác ABC vuông tại A có AB < AC, đường phân giác BD. Từ D vẽ DE vuông góc với BC tại E. a. Chứng minh ABD = EBD b. Chứng minh AD < DC c. Tia ED cắ ... i N. Gọi M là trung điểm của CN. Chứng minh ba điểm B, D, M thẳng hàng.
đã trả lời 15 tháng 6 trong Toán lớp 7 bởi Trương Hàn ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (10.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 124 lượt xem
Cho tam giác ABC vuông tại A(AB>AC).Trên tia đối của tia AC lấy điểm D sao cho AD=AC. a)CM tam giác ABD= tam giác ABC. b)Gọi M là trung điểm của BD, N là trung điểm của BC. CM tam giác AMN cân và MN song song với DC. c)Cho AB =9cm, DN cắt AB tại I. CM: C, I, M thẳng hàng và tính độ dài IA.
đã trả lời 15 tháng 6 trong Toán lớp 7 bởi Trương Hàn ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (10.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 27 lượt xem
Cho hai đa thức: A(x) = x2 + 7x4 - 2x - 10 B(x) = 3x + 4x4 - 2x3 + 7 a) Sắp xếp hai đa thức trên theo lũy thừa giảm dần của biến. b) Hãy tính A(x) + B(x); A(x) - B(x) .
đã trả lời 14 tháng 6 trong Toán lớp 7 bởi nguyendavit123 ● Ban Quản Trị Thạc sĩ (8.2k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 44 lượt xem
Tìm bậc của những đơn thức sau: 2x , 3y2 , x2y3xy              Tìm bậc của các đa thức sau: x+2 ;  x2y – 3x +2 ; 2x2y4 – x3 + y7
đã trả lời 14 tháng 6 trong Toán lớp 7 bởi nguyendavit123 ● Ban Quản Trị Thạc sĩ (8.2k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 189 lượt xem
Bậc đơn thức của đa thức là gì?
đã trả lời 14 tháng 6 trong Toán lớp 7 bởi minhnhatienthanh816 Cử nhân (2.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 26 lượt xem
 Cho các đa thức: A(x) = x3 + 3x2 – 4x – 12                      B(x) = x3  – 3x2 + 4x  + 18 a. Hãy tính: A(x) + B(x) và A(x) – B(x) b. Chứng tỏ rằng x = – 2 là nghiệm của đa thức A(x) nhưng không là nghiệm của đa thức B(x)   
đã trả lời 6 tháng 6 trong Toán lớp 7 bởi nguyendavit123 ● Ban Quản Trị Thạc sĩ (8.2k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 14 lượt xem
Cho hình vẽ, ta có:
đã trả lời 5 tháng 6 trong Toán lớp 7 bởi nguyendavit123 ● Ban Quản Trị Thạc sĩ (8.2k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 21 lượt xem
Cho dãy tỉ số bằng nhau: Tính giá trị biểu thức .
đã trả lời 30 tháng 5 trong Toán lớp 7 bởi nguyendavit123 ● Ban Quản Trị Thạc sĩ (8.2k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 40 lượt xem
Cho ΔABC vuông cân tại A, trung tuyến AM. Lấy E ∈ BC. BH, CK ⊥ AE (H, K ∈  AE). Chứng minh rằng Δ MHK vuông cân.
đã trả lời 24 tháng 5 trong Toán lớp 7 bởi idog480430 (-5,939 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 23 lượt xem
Cho tam giác MHK vuông tại H, thì: A. > 90o B. = 1800 C. < 900 D. =900
đã trả lời 19 tháng 5 trong Toán lớp 7 bởi idog480430 (-5,939 điểm)
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước


Dành cho người mới

 1. phamngoctienpy1987844

  1008 Điểm

 2. minhnhatienthanh816

  312 Điểm

 3. Babyshort

  200 Điểm

 4. Đức lượng♥ NGTT

  60 Điểm

 5. kieuanhsue715

  55 Điểm

 6. nguyencun3091982669

  55 Điểm

 7. ongcaosuhunghien725

  50 Điểm

 8. minhhieu2606111003

  50 Điểm

 9. gacon123456

  50 Điểm

 10. phamthihoai7533405

  50 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...