Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Toán lớp 7 - Các câu hỏi và trả lời gần đây

0 phiếu
1 trả lời 8 lượt xem
Cho tam giác MHK vuông tại H, thì: A. > 90o B. = 1800 C. < 900 D. =900
đã trả lời 16 giờ cách đây trong Toán lớp 7 bởi idog480430 Thần đồng (695 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 6 lượt xem
Với kết luận nào sau đây là đúng ? A. B. C. D.
đã trả lời 16 giờ cách đây trong Toán lớp 7 bởi idog480430 Thần đồng (695 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 5 lượt xem
đã trả lời 16 giờ cách đây trong Toán lớp 7 bởi Đức lượng♥ NGTT Tiến sĩ (10.9k điểm)
 • giúp_mình_nha_mấy_bạn
0 phiếu
1 trả lời 8 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 6 lượt xem
Tính giá trị của biểu thức -3x^2y^3 tại x = - 2 và  y = - 1
đã trả lời 1 ngày cách đây trong Toán lớp 7 bởi nguyendavit123 ● Ban Quản Trị Thạc sĩ (9.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 8 lượt xem
ai giúp mik giải thik góc so le trong sao cho dễ hiểu đc ko? mình đang rất cần :D  
đã trả lời 2 ngày cách đây trong Toán lớp 7 bởi kieuanh06082009496 Học sinh (307 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 14 lượt xem
: Cho tam giác ABC có: AB = 3  cm; BC = 4cm; AC = 5cm. So sánh các góc A, B, C?
đã trả lời 2 ngày cách đây trong Toán lớp 7 bởi idog480430 Thần đồng (695 điểm)
+1 thích
1 trả lời 10 lượt xem
Một xạ thủ bắn súng . Điểm số đạt được sau mỗi lần bắn được ghi vào bảng sau: 10 9 10 9 9 9 8 9 9 10 9 10 10 7 8 10 8 9 8 9 ... bảng tần số . Nêu nhận xét c. Tính số trung bình cộng của dấu hiệu ?
đã trả lời 2 ngày cách đây trong Toán lớp 7 bởi nguyenhoangminh7chht991 Thần đồng (789 điểm)
+1 thích
1 trả lời 4 lượt xem
Cho các đa thức: A(x) = x3 + 3x2 – 4x – 12                      B(x) = x3  – 3x2 + 4x  + 18 a. Hãy tính: A(x) + B(x) và A(x) – B(x) b. Chứng tỏ rằng x = – 2 là nghiệm của đa thức A(x) nhưng không là nghiệm của đa thức B(x)   
đã trả lời 2 ngày cách đây trong Toán lớp 7 bởi nguyenhoangminh7chht991 Thần đồng (789 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 26 lượt xem
Cho tam giác ABC vuông tại A(AB>AC).Trên tia đối của tia AC lấy điểm D sao cho AD=AC. a)CM tam giác ABD= tam giác ABC. b)Gọi M là trung điểm của BD, N là trung điểm của BC. CM tam giác AMN cân và MN song song với DC. c)Cho AB =9cm, DN cắt AB tại I. CM: C, I, M thẳng hàng và tính độ dài IA.
đã hỏi 2 ngày cách đây trong Toán lớp 7 bởi Kanao Học sinh (55 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 4 lượt xem
Em có hai môn đtb 7.0 và 7.4 còn các môn còn lại trên 8.0 thì có được hsg ko ạ
đã trả lời 2 ngày cách đây trong Toán lớp 7 bởi ledoanducphong6cntt2021264 Thần đồng (804 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 8 lượt xem
Tìm các đơn thức đồng dạng với đơn thức 2x2y
đã trả lời 3 ngày cách đây trong Toán lớp 7 bởi idog480430 Thần đồng (695 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 23 lượt xem
Tam giác ABC vuông tại A có AB = 3cm, BC = 5cm. Độ dài cạnh AC bằng bao nhiêu?
đã trả lời 3 ngày cách đây trong Toán lớp 7 bởi idog480430 Thần đồng (695 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 10 lượt xem
: Cho (AB (D BC). Trên cạnh AC lấy điểm E sao cho AE = AB. Chứng minh ADB = ADE Chứng minh AD là đường trung trực của BE
đã trả lời 5 ngày cách đây trong Toán lớp 7 bởi phamthithuyhien2103385 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (1.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 15 lượt xem
Tam giác ABC vuông tại A có AB = 3cm, BC = 5cm. Độ dài cạnh AC bằng bao nhiêu?
đã trả lời 6 ngày cách đây trong Toán lớp 7 bởi Đức lượng♥ NGTT Tiến sĩ (10.9k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 6 lượt xem
 Cho các đa thức: A(x) = x3 + 3x2 – 4x – 12                      B(x) = x3  – 3x2 + 4x  + 18 a. Hãy tính: A(x) + B(x) và A(x) – B(x) b. Chứng tỏ rằng x = – 2 là nghiệm của đa thức A(x) nhưng không là nghiệm của đa thức B(x)   
đã hỏi 6 ngày cách đây trong Toán lớp 7 bởi nguyenminhdv9289 Học sinh (214 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 15 lượt xem
Cho tam giác ABC vuông tại A có AB < AC, đường phân giác BD. Từ D vẽ DE vuông góc với BC tại E. a. Chứng minh ABD = EBD b. Chứng minh AD < DC c. Tia ED cắ ... i N. Gọi M là trung điểm của CN. Chứng minh ba điểm B, D, M thẳng hàng.
đã hỏi 6 ngày cách đây trong Toán lớp 7 bởi nguyenhoangminh7chht991 Thần đồng (789 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 3 lượt xem
Tìm bậc của những đơn thức sau: 2x , 3y2 , x2y3xy              Tìm bậc của các đa thức sau: x+2 ;  x2y – 3x +2 ; 2x2y4 – x3 + y7
đã hỏi 6 ngày cách đây trong Toán lớp 7 bởi nguyenhoangminh7chht991 Thần đồng (789 điểm)
+1 thích
1 trả lời 9 lượt xem
G là trọng tâm của một tam giác, G là giao điểm của 3 đường gì?
đã trả lời 6 ngày cách đây trong Toán lớp 7 bởi ductien3290231 Học sinh (60 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 22 lượt xem
Trực tâm của tam giác là giao điểm của 3 đường gì?
đã trả lời 11 tháng 5 trong Toán lớp 7 bởi Robloxian Cử nhân (4.5k điểm)
+1 thích
1 trả lời 17 lượt xem
CHO HAI ĐA THỨC : A = X² + 2XY - 4Y²                                 B= 5Y²+ 2XY + 2X²-1 a, Tính c = A+ B, và tìm bậc của C b, Tính D = A- B , và tìm bậc của D c,Tính giá trị của C và D tại x= 1 , y=-1
đã trả lời 11 tháng 5 trong Toán lớp 7 bởi nguyenhoangminh7chht991 Thần đồng (789 điểm)
+1 thích
1 trả lời 22 lượt xem
Cho tam giác ABC  vuông  tại A , Tia phân giác của góc ABC cắt AC tại D. Từ D kẻ DH vuông góc với BC tại H và DH cắt AB tại K .       a. Chứng minh .AD=DH       b . So sánh độ dài cạnh AD và DC       c. Chứng minh  tam giác KBC là tam giác cân  
đã trả lời 10 tháng 5 trong Toán lớp 7 bởi nguyenhoangminh7chht991 Thần đồng (789 điểm)
+2 phiếu
1 trả lời 872 lượt xem
Đề bài: Cho O là điểm nằm trong tam giác ABC. Vẽ BH, CK vuông góc với AO. Biết tam giác OB, tam giác OC, tam giác OA có cùng diện tích . Chứng minh a) BH = CK. b) O là trọng tâm của tam giác ABC.
đã trả lời 8 tháng 5 trong Toán lớp 7 bởi trangngo2k4ngu614 Học sinh (345 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 20 lượt xem
Trong một cái bể dài 3,5m, rộng 2m và sâu 1,5m (đo bên trong bể) đã có một khối nước cao 0,5m. a) Tính thể tích của khối ... công suất 200 lít/phút. Đến mấy giờ thì nước đầy bể ?
đã trả lời 7 tháng 5 trong Toán lớp 7 bởi phamthithuyhien2103385 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (1.6k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 33 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 7 lượt xem
Cho đẳng thức 5.14 = 35.2 ta lập được tỉ lệ thức
đã trả lời 6 tháng 5 trong Toán lớp 7 bởi cuonghihihi Học sinh (85 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 16 lượt xem
Viết một đoạn văn bằng tiếng anh về chủ đề:"The causes and effect of water pollution" (khoảng 6 câu)
đã hỏi 5 tháng 5 trong Toán lớp 7 bởi manhlecong680419 Học sinh (134 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 17 lượt xem
Cho tam giác ABC vuông tại B có AB= 12 cm, AC= 20 cm. Tính độ dài cạnh BC?
đã trả lời 3 tháng 5 trong Toán lớp 7 bởi thuythanh1905207625 Thần đồng (859 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 7 lượt xem
Cho hình vẽ dưới đây, và là một cặp góc A. bù nhau. B. trong cùng phía. C. so le trong. D. đồng vị..
đã trả lời 3 tháng 5 trong Toán lớp 7 bởi thuythanh1905207625 Thần đồng (859 điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 14 lượt xem
Cho tam giác ABC, góc A = 640, góc B = 800. Tia phân giác góc BAC cắt BC tại D. Số đo của góc là bao nhiêu? A. 70o B. 102o C. 88o D. 68o
đã trả lời 2 tháng 5 trong Toán lớp 7 bởi phamthunhien2997388 Thần đồng (776 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 10 lượt xem
Cho hai đa thức: A(x) = x2 + 7x4 - 2x - 10 B(x) = 3x + 4x4 - 2x3 + 7 a) Sắp xếp hai đa thức trên theo lũy thừa giảm dần của biến. b) Hãy tính A(x) + B(x); A(x) - B(x) .
đã hỏi 2 tháng 5 trong Toán lớp 7 bởi hoavavan09506 Học sinh (83 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 70 lượt xem
Cho ∆ABC vuông ở C, có góc A = 60o, tia phân giác của góc BAC cắt BC ở E, kẻ EK vuông góc với AB. (K∈ AB), kẻ BD vuông góc AE (D ∈ AE). Chứng minh: a) AK = KB. b) AD = BC.
đã trả lời 2 tháng 5 trong Toán lớp 7 bởi phamthunhien2997388 Thần đồng (776 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 10 lượt xem
Cho hình vẽ dưới đây, và là một cặp góc A. bù nhau. B. trong cùng phía. C. so le trong. D. đồng vị..
đã trả lời 2 tháng 5 trong Toán lớp 7 bởi thuythanh1905207625 Thần đồng (859 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 8 lượt xem
Nếu 1 đường thẳng cắt 2 đường thẳng song song thì: A. Hai góc trong cùng phía bù nhau    B. Hai góc đồng vị phụ nhau C. Hai góc so le trong bù nhau           D. Cả 3 ý trên đều sai
đã trả lời 1 tháng 5 trong Toán lớp 7 bởi thuythanh1905207625 Thần đồng (859 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 6 lượt xem
Cho △ABC có . Số đo góc B: Câu 6: Cho △ABC có . Số đo góc A:
đã trả lời 1 tháng 5 trong Toán lớp 7 bởi manhta280220061003 Thần đồng (1.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 6 lượt xem
Câu 1: Tổng ba góc trong một tam giác bằng Câu 2: Cho tam giác MNP, khi đó bằng
đã trả lời 1 tháng 5 trong Toán lớp 7 bởi manhta280220061003 Thần đồng (1.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 11 lượt xem
Nếu thì x bằng A. 9 B. -9 C. 3 D. -3
đã trả lời 1 tháng 5 trong Toán lớp 7 bởi manhta280220061003 Thần đồng (1.4k điểm)
–1 thích
1 trả lời 13 lượt xem
a) Tìm x biết: (3x - 1)6 = (3x - 1)4 b) Cho a, b, c là các số khác 0 sao cho
đã trả lời 1 tháng 5 trong Toán lớp 7 bởi manhta280220061003 Thần đồng (1.4k điểm)
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước


Dành cho người mới

 1. Khang1000

  2061 Điểm

 2. Babyshort

  1041 Điểm

 3. jjaltoon51049

  976 Điểm

 4. Robloxian

  899 Điểm

 5. thuythanh1905207625

  859 Điểm

 6. ledoanducphong6cntt2021264

  804 Điểm

 7. nguyenhoangminh7chht991

  789 Điểm

 8. idog480430

  577 Điểm

 9. trinhtuanhung4a623

  561 Điểm

 10. phamthunhien2997388

  432 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...