Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Toán lớp 7 - Các câu hỏi và trả lời gần đây

0 phiếu
0 câu trả lời 5 lượt xem
A (x-12).(y+3)=-7 B (5-x).(x-y)=9 C(2x+10).(x+y)=8 D xy-10+5x-3y=2 E xy-3x-5y=5 J xy+2x-y=7
đã hỏi 4 ngày cách đây trong Toán lớp 7 bởi Khách
0 phiếu
0 câu trả lời 2 lượt xem
C=|x^2+5|-3*|1-2x|-x^2+10
đã hỏi 6 ngày cách đây trong Toán lớp 7 bởi Bất đắc dĩ
0 phiếu
1 trả lời 6 lượt xem
Tìm x, y, z : và Ai làm nhanh và đúng nhất thì mk sẽ tick cho^^ Và nếu bạn nào thấy câu hỏi của mk trùng với các câu hỏi trc thì hãy báo với mk nha:) _~CẢM ƠN~_
đã trả lời 15 tháng 7 trong Toán lớp 7 bởi NicT_NaRi ● Quản Trị Viên Thạc sĩ (6.5k điểm)
 • toan
 • toan-lop-7
0 phiếu
0 câu trả lời 7 lượt xem
Tìm x, y, z: \(\frac{x}{y+z+1}=\frac{y}{x+z+2}=\frac{z}{x+y-3}=x+y+z\)
đã hỏi 15 tháng 7 trong Toán lớp 7 bởi Sunny_Rose2207 Học sinh (202 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 6 lượt xem
Một lượng vi khuẩn cứ 20 phút nó tăng gấp đôi, nếu lượng vi khuẩn bắt đầu là \(10^{4}\) thì sau 1 giờ lượng vi khuẩn sẽ là bao nhiêu?
đã hỏi 15 tháng 7 trong Toán lớp 7 bởi Sunny_Rose2207 Học sinh (202 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 14 lượt xem
Tìm x, y, z: và Ai có câu trả lời đúng và nhanh nhất thì mk sẽ TICK cho nha mn^^
đã trả lời 13 tháng 7 trong Toán lớp 7 bởi callmechmuahme Thần đồng (1.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 5 lượt xem
Cho tam giác ABC, M là trung điểm của BC. Điểm G là trọng tâm tam gác ABC nếu điều kiện nào dưới đây xảy ra? A. G thuộc đường th&#7859 ... G thuộc đoạn thẳng AM và MG = 2/3 AM D. G thuộc tia MA và MG = 1/2 AG
đã trả lời 12 tháng 7 trong Toán lớp 7 bởi nguyendavit123 ● Quản Trị Viên Thạc sĩ (8.1k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 8 lượt xem
Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau: A. IB ≠ IC B. ∠(AIB) > ∠(AIC) C. AI là tia phân giác, là đường cao ứng với đỉnh A của tam giác ABC D. I cách đều ba cạnh của tam giác
đã trả lời 12 tháng 7 trong Toán lớp 7 bởi nguyendavit123 ● Quản Trị Viên Thạc sĩ (8.1k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 10 lượt xem
Tìm x, y, z: và
đã trả lời 12 tháng 7 trong Toán lớp 7 bởi idog480430 (-36 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 8 lượt xem
Tìm x, y, z: và
đã trả lời 11 tháng 7 trong Toán lớp 7 bởi callmechmuahme Thần đồng (1.4k điểm)
+1 thích
2 câu trả lời 13 lượt xem
so sánh các số hữu tỉ: và
đã trả lời 7 tháng 7 trong Toán lớp 7 bởi callmechmuahme Thần đồng (1.4k điểm)
+1 thích
1 trả lời 645 lượt xem
xác định đa thức bậc hai của P(x) = ax^2 - bx +c biết rằng: P(0)=3; P(-1)= 14; P(3) = 30
đã trả lời 6 tháng 7 trong Toán lớp 7 bởi buik9pm745 Học sinh (171 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 50 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 12 lượt xem
+1 thích
1 trả lời 10 lượt xem
Cho hai số tự nhiên a và b (a < b). Tìm tổng các phân số tối giản có mẫu bằng 7, mỗi phân số lớn hơn a nhưng nhỏ hơn b.
đã trả lời 14 tháng 6 trong Toán lớp 7 bởi Do_anhThu159 ● Quản Trị Viên Thạc sĩ (9.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 10 lượt xem
Nhà Lan cách trường học 650m. Hôm nay Lan giúp mẹ đưa em đi nhà trẻ cách nhà 250m sau đó mới đến trường. Xem ... hãy tính khoảng cách từ nhà trẻ đến trường của Lan.
đã trả lời 13 tháng 6 trong Toán lớp 7 bởi quin Cử nhân (4.1k điểm)
+1 thích
1 trả lời 20 lượt xem
+1 thích
0 câu trả lời 8 lượt xem
Cho ΔABC có góc ABC = 500; góc BAC = 700. Phân giác trong góc ACB cắt AB tại M. Trên MC lấy điểm N sao cho góc MBN = 400. Chứng minh rằng: BN = MC.
đã hỏi 11 tháng 6 trong Toán lớp 7 bởi idog480430 (-36 điểm)
+1 thích
0 câu trả lời 8 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 6.8k lượt xem
 Cho ΔABC vuông ở A. Trên tia đối của tia AC lấy điểm D sao cho AD = AC. a. Chứng minh ΔABC = ΔABD b. Trên tia đối của tia AB, lấy điểm M. Chứng minh ΔMBD = ΔMBC.
đã trả lời 10 tháng 6 trong Toán lớp 7 bởi Nqoc_baka ● Quản Trị Viên Phó giáo sư (33.2k điểm)
+1 thích
0 câu trả lời 7 lượt xem
Cho tam giác ABC ; góc A = 900 ; AB = 8cm; AC = 15 cm a. Tính BC b. Gọi I là giao điểm các tia phân giác của tam giác ABC. Tính khoảng cách từ điểm I đến các cạnh của tam giác.
đã hỏi 8 tháng 6 trong Toán lớp 7 bởi idog480430 (-36 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 100 lượt xem
a) Chứng minh ΔABC vuông b) Chứng minh ΔBCD cân c) Gọi E là trung điểm của BD, CE cắt AB tại O. Tính OA, OC
đã trả lời 7 tháng 6 trong Toán lớp 7 bởi Do_anhThu159 ● Quản Trị Viên Thạc sĩ (9.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 6 lượt xem
Cho S=3/1x4+3/4x7+3/7x10+...+3/40x43+3/43x46, Tính S
đã trả lời 6 tháng 6 trong Toán lớp 7 bởi Do_anhThu159 ● Quản Trị Viên Thạc sĩ (9.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 12 lượt xem
đã trả lời 6 tháng 6 trong Toán lớp 7 bởi tien7749 Thạc sĩ (7.1k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 23 lượt xem
Câu 7: Một tam giác vuông có cạnh huyền bằng 26cm và có độ dài các cạnh góc vuông tỉ lệ với 5 và 12. Tính độ dài các cạnh góc vuông? A. 10 cm, 22 cm B. 10 cm, 24 cm C. 12 cm, 24 cm D. 15 cm, 24 cm
đã trả lời 6 tháng 6 trong Toán lớp 7 bởi thieungocvy Cử nhân (4.5k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 4 lượt xem
Câu 1: Tính theo cách hợp lí: N=1/1.2.3+1/2.3.4+1/3.4.5+...+1/a.(a+1).(a+2) Câu 2: Cho a+b+3+d ko bằng 0 và a+b/b+3=3+d/d+a. Tìm A Câu 3: Tìm các số nguyên x sao cho tích hai phân số 5/x+3 và x-4/2 là một số nguyên Câu 4: Tìm các số hữu tỉ x,y,z biết các số đó thõa mãn các điều kiện: xy=1/3                           yz= (-2/5)                  xz=(-3/10)
đã hỏi 6 tháng 6 trong Toán lớp 7 bởi Silent Cử nhân (1.8k điểm)
+1 thích
1 trả lời 29 lượt xem
Cho tam giác ABC vuông ở A, có AB = 5cm, BC = 13. Ba đường trung tuyến AM, BN, CE cắt nhau tại O. a. Tính AM, BN, CE. b. Tính diện tích tam giác BOC
đã trả lời 5 tháng 6 trong Toán lớp 7 bởi hoavu91 Thần đồng (1.3k điểm)
+1 thích
1 trả lời 29 lượt xem
Mẹ bạn Minh gửi tiền tiết kiệm 2 triệu đồng theo thể thức “có kì hạn 6 tháng”. Hết thời hạn 6 tháng, mẹ Minh được lĩnh cả vốn lẫn lãi là 2 062 400.Tính lãi suất hàng tháng của thể thức gửi tiết kiệm này.
đã trả lời 5 tháng 6 trong Toán lớp 7 bởi Nqoc_baka ● Quản Trị Viên Phó giáo sư (33.2k điểm)
+1 thích
1 trả lời 47 lượt xem
Cho tam giác ABC cân tại A. Điểm D thuộc cạnh AB, điểm E thuộc cạnh AC sao cho AD = AE. Gọi K là giao điểm của BE và CD. Chứng minh rằng: a. BE = CD b. Tam giác KBD bằng tam giác KCE c. AK là phân giác của góc A d. Tam giác KBC cân
đã trả lời 5 tháng 6 trong Toán lớp 7 bởi Nqoc_baka ● Quản Trị Viên Phó giáo sư (33.2k điểm)
+1 thích
1 trả lời 20 lượt xem
Thu gọn các đa thức sau rồi tìm bậc của đa thức. a. 3y(x2- xy) – 7x2(y + xy) b. 4x3yz - 4xy2z2– (xyz +x2y2z2) ( a+1), với a là hằng số.
đã trả lời 5 tháng 6 trong Toán lớp 7 bởi Nqoc_baka ● Quản Trị Viên Phó giáo sư (33.2k điểm)
+1 thích
1 trả lời 15 lượt xem
Cho các đa thức : A = 4x2 – 5xy + 3y2; B = 3x2 +2xy + y2; C = - x2 + 3xy + 2y2 Tính: A + B + C; B – C – A; C- A – B.
đã trả lời 5 tháng 6 trong Toán lớp 7 bởi Nqoc_baka ● Quản Trị Viên Phó giáo sư (33.2k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 5 lượt xem
Cho đa thức f(x) = ax + b (a,b ∈ Z) . Chứng minh rằng không thể đồng thời có f(13) = 67 và f(8) = 39
đã trả lời 4 tháng 6 trong Toán lớp 7 bởi thieungocvy Cử nhân (4.5k điểm)
+1 thích
1 trả lời 29 lượt xem
Tìm n biết rằng: \(n^3 - n^2 + 2n + 7\) chia hết cho \(n^2 + 1\).
đã trả lời 4 tháng 6 trong Toán lớp 7 bởi thieungocvy Cử nhân (4.5k điểm)
+1 thích
1 trả lời 18 lượt xem
Trong mặt phẳng toạ độ vẽ tam giác ABC với các đỉnh A(3; 5); B(3; -1); C(-5; -1). Tam giác ABC là tam giác gì?
đã trả lời 4 tháng 6 trong Toán lớp 7 bởi trannhat900 ● Quản Trị Viên Phó giáo sư (57.8k điểm)
+1 thích
1 trả lời 14 lượt xem
Cho ΔABC vuông cân tại A, trung tuyến AM. Lấy E ∈ BC. BH, CK ⊥ AE (H, K ∈ AE). Chứng minh rằng Δ MHK vuông cân.
đã trả lời 4 tháng 6 trong Toán lớp 7 bởi Nqoc_baka ● Quản Trị Viên Phó giáo sư (33.2k điểm)
+1 thích
1 trả lời 12 lượt xem
đã trả lời 3 tháng 6 trong Toán lớp 7 bởi hoavu91 Thần đồng (1.3k điểm)
+1 thích
1 trả lời 14 lượt xem
đã trả lời 3 tháng 6 trong Toán lớp 7 bởi hoavu91 Thần đồng (1.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 49 lượt xem
tìm x thuộc Z để biểu thức sau có giá trị nguyên A=2x+3/x-1
đã trả lời 3 tháng 6 trong Toán lớp 7 bởi hoavu91 Thần đồng (1.3k điểm)
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước


Dành cho người mới

 1. nhthuyvy16

  3848 Điểm

 2. Bac_Da

  2096 Điểm

 3. Babyshort

  1518 Điểm

 4. saitamaselfomy

  1423 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
 1. nhthuyvy16

  1250 Điểm

 2. saitamaselfomy

  1059 Điểm

 3. Bac_Da

  700 Điểm

 4. Babyshort

  357 Điểm

...