search
Đăng nhập
Chào mừng bạn đã đến với Selfomy, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước

Dành cho người mới


 1. Cua_congtuaaaa

  6291 Điểm

 2. nguyendindan

  2547 Điểm

 3. quin

  1434 Điểm

 4. nguyendavit123

  1058 Điểm

Phần thưởng hàng tháng: (Chính sách thưởng mới!)
Hạng 1: 200.000đ
Hạng 2: 100.000đ
Hạng 3: 50.000đ
Hạng 4-10: 20.000đ

60.8k câu hỏi

203k câu trả lời

60.9k bình luận

10.4k thành viên

Lớp 6/7 TK nay đã là Selfomy - vẫn là nền tảng hỗ trợ học sinh Việt Nam tự học mà bạn yêu thích! Tìm hiểu thêm

lịch-sử-9 - Các câu hỏi được Tag gần đây

0 phiếu
0 câu trả lời 7 lượt xem
Vì sao Mĩ đưa ra các chiến lược chiến tranh đặc biệt, chiến tranh cục bộ, Việt Nam hóa chiến tranh - Đông Dương hóa chiến tranh? Nêu nội dung của các chiến lược đó. Mọi người giúp mình với ạ! Mai mình thi học kì rùi!!!!!!!
đã hỏi 24 tháng 6 trong Lịch sử lớp 9 nguyendavit123 Cử nhân 4.1k điểm 7 16 87
0 phiếu
0 câu trả lời 5 lượt xem
nội dung đường lối kháng chiến chống thực dân pháp xâm lược  hoàn cảnh , kết quả , ý nghĩa chiến dịch việt bắc 1947 
đã hỏi 29 tháng 4 trong Lịch sử lớp 9 Cua_congtuaaaa Tiến sĩ 28k điểm 10 17 219
0 phiếu
1 trả lời 5 lượt xem
sau chiến tranh thế giới thứ nhất ,thực dân Pháp đã thi hành ở việt nam những thủ đoạn văn hóa , giáo dục , chính trị nào ?
đã hỏi 29 tháng 4 trong Lịch sử lớp 9 Cua_congtuaaaa Tiến sĩ 28k điểm 10 17 219
0 phiếu
1 trả lời 4 lượt xem
em có nhận xét gì về cao trào kháng nhật cứu nước
đã hỏi 29 tháng 4 trong Lịch sử lớp 9 Cua_congtuaaaa Tiến sĩ 28k điểm 10 17 219
0 phiếu
1 trả lời 7 lượt xem
đảng ta làm gì để thúc đẩy cao trào cách mạng kháng nhật cứu nước tiến lên 
đã hỏi 29 tháng 4 trong Lịch sử lớp 9 Cua_congtuaaaa Tiến sĩ 28k điểm 10 17 219
0 phiếu
2 câu trả lời 7 lượt xem
Việt Nam có thể rút ra những kinh nghiệm gì từ Nhật Bản để áp dụng vào công cuộc công nghiệp hóa hiện đại hóa.
đã hỏi 28 tháng 4 trong Lịch sử lớp 9 Cua_congtuaaaa Tiến sĩ 28k điểm 10 17 219
1 thích
1 trả lời 15 lượt xem
thành cổ Luy Lâu được xây dựng từ bao giờ
đã hỏi 1 tháng 1 trong Lịch sử lớp 7 DN Cử nhân 1.8k điểm 4 10 69
0 phiếu
1 trả lời 25 lượt xem
Bác Hồ trước khi ra đi tìm đường cứu nước đã dạy học ở đâu
đã hỏi 26 tháng 11, 2019 trong Lịch sử lớp 9 mahoa385463 Học sinh 151 điểm 1 7
2 phiếu
1 trả lời 27 lượt xem
Hãy cho biết ý nghĩa lịch sử của sự ra đời nước Cộng hòa Nhân Dân Trung Hoa
đã hỏi 13 tháng 10, 2019 trong Lịch sử lớp 9 Richkid-H2O- Thạc sĩ 6.4k điểm 9 17 96
1 thích
1 trả lời 26 lượt xem
Trình bày ý nghĩa của những thành tựu đó khi Trung Quốc bước sang thế kỉ XX
đã hỏi 13 tháng 10, 2019 trong Lịch sử lớp 9 Richkid-H2O- Thạc sĩ 6.4k điểm 9 17 96
1 thích
4 câu trả lời 211 lượt xem
Hoàn cảnh ra đời của tổ chức ASEAN? Tổ chức ASEAN hoạt động dựa trên mục tiêu, nguyên tắc nào? Trình bày mối quan hệ giữa ASEAN và Việt Nam từ sau năm 1975 đến nay?
đã hỏi 17 tháng 10, 2018 trong Lịch sử lớp 9 manh7a1 Tiến sĩ 15.3k điểm 39 108 273
2 phiếu
2 câu trả lời 206 lượt xem
1/ Khái quát tình hình Châu Á sau chiến tranh thế giới thứ 2 đến nay 2/ Nêu hoàn cảnh , chủ trương , kinh tế , đối ngoại về cuộc cải cách mở cửa của Trung Quốc 
đã hỏi 14 tháng 10, 2018 trong Lịch sử lớp 9 ☆violet☆ -112 điểm 4 9 26
2 phiếu
2 câu trả lời 33 lượt xem
Đánh giá  những thành tựu đạt được của Liên Xô trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội từ năm 1950 đến đầu những năm 70 của thế kỷ XX
đã hỏi 3 tháng 9, 2018 trong Lịch sử lớp 9 Yumi Ishiyama Học sinh 295 điểm 2 4 19
0 phiếu
2 câu trả lời 342 lượt xem
0 phiếu
3 câu trả lời 37 lượt xem
đã hỏi 14 tháng 8, 2018 trong Lịch sử lớp 9 anhthh_823 Tiến sĩ 16k điểm 410 1163 1922
1 thích
2 câu trả lời 26 lượt xem
đã hỏi 14 tháng 8, 2018 trong Lịch sử lớp 9 anhthh_823 Tiến sĩ 16k điểm 410 1163 1922
2 phiếu
2 câu trả lời 29 lượt xem
Phong trào Cách mạng thế giới nói chung và Cách mạng Việt nam nói riêng sau chiến tranh chịu tác động sâu sắc nhất bợi sự kiện nào?
đã hỏi 14 tháng 8, 2018 trong Lịch sử lớp 9 anhthh_823 Tiến sĩ 16k điểm 410 1163 1922
...