Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Lịch sử lớp 8 - Các câu hỏi và trả lời gần đây

0 phiếu
2 câu trả lời 4 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 8 lượt xem
đã trả lời 3 ngày cách đây trong Lịch sử lớp 8 bởi Nqoc_baka ● Quản Trị Viên Phó giáo sư (33.2k điểm)
 • babyshort
0 phiếu
1 trả lời 12 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 5 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 5 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 3 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 8 lượt xem
Cách mạng tháng Mười đã dẫn đến những thay đổi lớn lao trên thế giới và để lại nhiều (1) ... cho cuộc đấu tranh giải phóng của (2) ..., nhân dân lao động và các dân tộc (3) ..., tạo ra những điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, phong trào (4) ...ở nhiều nước.”
đã trả lời 14 tháng 7 trong Lịch sử lớp 8 bởi callmechmuahme Thần đồng (1.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 7 lượt xem
1. Trận động đất lớn ở Tôkiô (tháng 9/1923) làm cho đất nước Nhật gần như bị sup sụp hoàn toàn   2. Lê-nin và Đảng Bôn-sê-vich tiếp tục làm cuộc cách mạng tháng Mười là nhằm chấm dứt tình trạng hai chính quyền song song tồn tại   3. Cao trào cách mạng 1918-1923 ... nước Anh-Pháp-Nga   6. Khối Anh-Pháp-Mĩ muốn khối phát xít tấn công Liên Xô nên đã thực hiện chính sách thỏa hiệp, dung dưỡng với Đức.
đã trả lời 14 tháng 7 trong Lịch sử lớp 8 bởi callmechmuahme Thần đồng (1.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 5 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 2 lượt xem
Qua những thành tựu khoa học - kĩ thuật thế giới nửa đầu thế kỉ XX, em hiểu thế nào về câu nói của Nô-ben: “Tôi hi vọng rằng nhân loại sẽ rút ra được từ những phát minh khoa học nhiều điều tốt hơn là điều xấu”?
đã trả lời 14 tháng 7 trong Lịch sử lớp 8 bởi Tí Vua Đệ Nhất Phó giáo sư (31.4k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 6 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 6 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 8 lượt xem
Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp ở nước ta bắt đầu vào thời gian nào? Trình bày nội dung chính của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất, cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp đã tác động như thế nào đến tình hình kinh tế Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX
đã hỏi 12 tháng 7 trong Lịch sử lớp 8 bởi Babyshort Cử nhân (1.6k điểm)
+1 thích
1 trả lời 5 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 3 lượt xem
Phái Gi-rông-đanh đã có hành động gì trước sự tấn công của quân Anh (năm 1793) và sự nổi loạn của bọn phản động ở vùng Văng-đê
đã trả lời 10 tháng 7 trong Lịch sử lớp 8 bởi Babyshort Cử nhân (1.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 11 lượt xem
+1 thích
1 trả lời 4 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 9 lượt xem
+1 thích
1 trả lời 6 lượt xem
+1 thích
1 trả lời 5 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 9 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 4 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 3 lượt xem
Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền (8 – 1789) và Hiến pháp 1791 ở Pháp phục vụ chủ yếu cho quyền lợi của giai cấp và tầng lớp nào?
đã trả lời 10 tháng 7 trong Lịch sử lớp 8 bởi thanhtrong ● Quản Trị Viên Thạc sĩ (6.2k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 4 lượt xem
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước


Dành cho người mới

 1. nhthuyvy16

  3848 Điểm

 2. Bac_Da

  2096 Điểm

 3. Babyshort

  1518 Điểm

 4. saitamaselfomy

  1423 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
 1. nhthuyvy16

  1250 Điểm

 2. saitamaselfomy

  1059 Điểm

 3. Bac_Da

  700 Điểm

 4. Babyshort

  357 Điểm

...