Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
+1 thích
298 lượt xem
trong Sinh học lớp 10 bởi anhthh_823 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (15.4k điểm)

3 Trả lời

0 phiếu
bởi duongthihonghanh Học sinh (220 điểm)

 Do sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các NST ở giảm phân I 

Phân li độc lập: Một cặp NST tương đồng có 2 NST, 2 NST này phân li không phụ thuộc vào nhau; VD: Có cặp NST Aa; trong quá trình giảm phân, cặp Aa sẽ chia đôi, chiếc a đi về 1 cực và chiếc A đi về 1 cực; không chiếc nào phụ thuộc chiếc nào 

Tổ hợp tự do: Là các NST sau khi phân ly độc lập xong tổ hợp lại trong bộ nhân đơn bội; 
VD: Có 2 cặp NST Aa và Bb; khi phân li, không nhất thiết A phải đi với B và a phải đi với b để tạo tổ hợp AB và ab, A có thể đi với b và a có thể đi với B để tạo tổ hợp aB, có 2 cặp NST sẽ tạo ra 4 tổ hợp NST khác nhau, có 3 cặp thì 2^3 = 8 kiểu tổ hợp ... v ... v .. 
=> Đó là tổ hợp tự do, các NST tổ hợp với nhau tự do, không theo một quy luật nào.

0 phiếu
bởi hycb1133 Học sinh (116 điểm)
Do sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các NST ở giảm phân I 

Phân li độc lập: Một cặp NST tương đồng có 2 NST, 2 NST này phân li không phụ thuộc vào nhau; VD: Có cặp NST Aa; trong quá trình giảm phân, cặp Aa sẽ chia đôi, chiếc a đi về 1 cực và chiếc A đi về 1 cực; không chiếc nào phụ thuộc chiếc nào 

Tổ hợp tự do: Là các NST sau khi phân ly độc lập xong tổ hợp lại trong bộ nhân đơn bội; 
VD: Có 2 cặp NST Aa và Bb; khi phân li, không nhất thiết A phải đi với B và a phải đi với b để tạo tổ hợp AB và ab, A có thể đi với b và a có thể đi với B để tạo tổ hợp aB, có 2 cặp NST sẽ tạo ra 4 tổ hợp NST khác nhau, có 3 cặp thì 2^3 = 8 kiểu tổ hợp ... v ... v .. 
=> Đó là tổ hợp tự do, các NST tổ hợp với nhau tự do, không theo một quy luật nào.
0 phiếu
bởi Phamthunhien Tiến sĩ (21.1k điểm)
vì sau giảm phân 2 thì ta được 4 tế bào mới có bộ nhiễm sắc thể đơn bội ( mặc dù bộ nhuễm sắc thể của tế bào ban đầu là lưỡng bội)

Các câu hỏi liên quan

0 phiếu
3 câu trả lời 1.6k lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 550 lượt xem
0 phiếu
3 câu trả lời 6.7k lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 447 lượt xem
Những rối loạn trong phân li của cặp nhiễm sắc thể giới tính khi giảm phân hình thành giao tử ở người mẹ, theo dự đoán ở đời con có thể xuất hiện hội chứng A. 3X, Claiphentơ. B. Tơcnơ, 3X. C. Claiphentơ. D. Claiphentơ, Tơcnơ, 3X.
đã hỏi 5 tháng 7, 2021 trong Sinh học lớp 12 bởi manh7a1 ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (18.9k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 5.7k lượt xem
0 phiếu
3 câu trả lời 382 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 284 lượt xem
Số phân tử ATP được giải phóng qua quá trình phân giải hoàn toàn của một phân tử đường glucozơ trong hô hấp ở tế bào nhân sơ là?
đã hỏi 2 tháng 2, 2020 trong Sinh học lớp 10 bởi JinKun Thần đồng (537 điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 7.5k lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 1.8k lượt xem

HOT 1 giờ qua

  Phần thưởng hằng tháng
  Hạng 1: 200.000 đồng
  Hạng 2: 100.000 đồng
  Hạng 3: 50.000 đồng
  Hạng 4-10: 20.000 đồng
  Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
  ...