Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
+1 thích
148 lượt xem
trong Hóa học lớp 11 bởi anhthh_823 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (15.3k điểm)

Hòa tan hoàn toàn 3,76 gam hỗn hợp H gồm: S,FeS, FeS_{2} trongHNO_{3} dư được 0,48 mol

NO_{2} và dung dịch X. Cho dung dịch Ba(OH)_{2} dư vào X, lọc kết tủa nung đến khối lượng không

đổi thì khối lượng chất rắn thu được là:

 A. 17,545 gam

 B. 18,355 gam

 C. 15,145 gam

 D. 2,4 gam


2 Trả lời

0 phiếu
bởi anhthh_823 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (15.3k điểm)
được bầu chọn là câu hỏi hay nhất bởi hnhie
 
Hay nhất

Gọi a, b lần lượt là tổng số mol của Fe và S trong hỗn hợp.

\left\{\begin{matrix} 56x+32y=3,76\\ 3x+6y=0,48 \end{matrix}\right.

\Rightarrow \left\{\begin{matrix} x=0,03\\ y=0,065 \end{matrix}\right.

Khi thêm Ba(OH)_{2} dư kết tủa thu được có:

 \left\{\begin{matrix} Fe(OH)_{3}: 0,03(mol)\\ BaSO_{4}:0,065(mol) \end{matrix}\right.

Sau khi nung chất rắn còn lại gồm: 

\left\{\begin{matrix} Fe_{2}O_{3}: 0,015(mol)\\ BaSO_{4}:0,065(mol) \end{matrix}\right.

m_{cr}=0,015.160+0,065.233=17,545(g)

\Rightarrow Chọn A

 

0 phiếu
bởi Phamthunhien Tiến sĩ (21.0k điểm)

Đáp án đúng là A

pP quy đổi : gọi số mol của S là x ; số mol của Fe là y 
Fe ===> Fe3+ + 3e 
S=====> S+6 + 6e 
N+5 =====> N+4 + 1e 

ta có hệ : 
6x + 3y = 0,48 
32x + 56y = 3,76 
===> x = 0,065 y = 0,03 
kết tủa là BaSO4 có nS = nSO4 2- = nBaSO4 = 0,065 mol 
===> mBaSO4 = 0,065 x 233 =15,145 
kết tủa còn có Fe(OH)3 mà nFe = nFe(OH)3 = 0,03 
nung ở nhiệt độ cao ==Fe2Ò3ma nFe2O3 = 1/2 lần nFe = 0,015 
==> mFe2O3 = 2,4 
===> m kết tủa = 17,545 

Các câu hỏi liên quan

0 phiếu
1 trả lời 282 lượt xem
Hòa tan hoàn toàn 3,76 gam hỗn hợp H gồm: S, FeS, FeS2 trong HNO3 dư được 0,48 mol NO2 và dung dịch X. Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào X, lọc kết tủa nung đến khối lượng không đổi thì khối lượng chất rắn thu được là bao nhiêu?
đã hỏi 18 tháng 2, 2021 trong Hóa học lớp 11 bởi nguyethong7462564 (-405 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 5.1k lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 630 lượt xem
Cho m gam hỗn hợp etanal và propanal phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3, thu được 43,2 gam kết tủa và dung dịch chứa 17,5 ... hữu cơ. Tính m và phần trăm khối lượng các andehit trong hỗn hợp.
đã hỏi 18 tháng 2, 2021 trong Hóa học lớp 11 bởi nguyethong7462564 (-405 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 560 lượt xem
Nung 100g hỗn hợp gồm Na2CO3 và NaHCO3 cho đến khi khối lượng của hỗn hợp không đổi, được 69g chất rắn. Xác định thành phần % khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu.
đã hỏi 22 tháng 4, 2020 trong Hóa học lớp 12 bởi anhaodang Cử nhân (4.7k điểm)
+1 thích
1 trả lời 2.0k lượt xem
Đốt cháy hoàn toàn 3,6g Ankan thu được 5,6l khí CO2 (đktc). Công thức phân tử và số lượng đồng phân của ankan X là?
đã hỏi 24 tháng 2, 2019 trong Hóa học lớp 11 bởi boybanhbeo Thần đồng (989 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 103 lượt xem
Cracking hoàn toàn Ankan X thu được 4 thể tích hỗn hợp Y = thể tích X. Tỉ khối hơi so với hidro là 18, tìm X?
đã hỏi 23 tháng 2, 2019 trong Hóa học lớp 11 bởi boybanhbeo Thần đồng (989 điểm)
+2 phiếu
1 trả lời 185 lượt xem
Thực hiện nung a gam KCIO3: và b gam KMnO4; để thu khí ôxi. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thấy khối lượng các chất còn lại sau phản ứng bằng nhau. a. Tính tỷ lệ a/b, b. Tính tỷ lệ thể tích khí ôxi tạo thành của hai phản ứng.
đã hỏi 2 tháng 1, 2022 trong Hóa học lớp 8 bởi trannhat900 ● Ban Quản Trị Phó giáo sư (51.2k điểm)
+1 thích
1 trả lời 68 lượt xem
Để m gam ngoài không khí, sau một thời gian biến thành hỗn hợp có khối lượng 12 gam gồm , ,  và . Hòa tan hết H vào dung dịch thu được 2,24 lít khí (đo ở đktc). Giá trị m gam là bao nhiêu?
đã hỏi 13 tháng 5, 2019 trong Hóa học lớp 11 bởi anhthh_823 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (15.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 894 lượt xem
Hòa tan hoàn toàn 2,3 gam Na vào 120 gam H2O, sau phản ứng thu được dung dịch X và V lít khí H2 (đktc). a) Tính V? b) Tính nồng dộ phần trăm của dung dịch thu được?  
đã hỏi 22 tháng 3, 2020 trong Hóa học lớp 8 bởi manh7a1 ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (18.0k điểm)
  1. lamloc

    402 Điểm

  2. Darling_274

    323 Điểm

  3. minhtiendailqa4a3324

    299 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...