Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
+1 thích
450 lượt xem
trong Sinh học lớp 9 bởi nguyendavit123 ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (12.4k điểm)
a)AABbDdEe

b)AabbDDee

c)aAbBdDeE

1 Câu trả lời

0 phiếu
bởi Nguyentrantunhan Cử nhân (3.3k điểm)
Kiểu gen Số giao tử Giao tử
AABbDdEe 8 ABDE, ABDe, ABdE, ABde, AbDE, AbDe, AbdE, Abde 
AabbDDee 2 AbDe, abDe
AaBbDdEe 16 ABDE, ABDe, ABdE, ABde, AbDE, AbDe, AbdE, Abde, aBDE, aBDe, aBdE, aBde, abDE, abDe, abdE, abde

 

Các câu hỏi liên quan

+1 thích
1 trả lời 109 lượt xem
Xác định số loại giao tử và kiểu gen chứa trong giao tử của những cơ thể có kiểu gen sau đây: 1.AAbb 2.AaBB 3.AaBb 4.aaBb 5.aabb 6.AAbbDd 7.AaBbdd 8.AaBbDd
đã hỏi 1 tháng 12, 2019 trong Sinh học lớp 9 bởi nguyendavit123 ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (12.4k điểm)
+1 thích
1 trả lời 257 lượt xem
Ở người, hệ nhóm máu ABO được quy định như sau" Gen : Máu A; Gen : Máu B; Gen : Máu O Gen và biểu hiện tương đương nhau và trộ ... ;ời con nếu: a. Bố máu A, mẹ máu B b. Bố máu B, mẹ máu O
đã hỏi 2 tháng 12, 2019 trong Sinh học lớp 9 bởi nguyendavit123 ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (12.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 207 lượt xem
+1 thích
2 câu trả lời 95 lượt xem
Bậc cấu trúc nào có vai trò chủ yếu xác định tính đặc thù của Protein? Vì sao?
đã hỏi 27 tháng 10, 2019 trong Sinh học lớp 9 bởi nguyendavit123 ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (12.4k điểm)
+2 phiếu
1 trả lời 101 lượt xem
Cho 2 cặp gen A,a và B,b nằm trên 2 cặp NST tương đồng khác nhau. Hãy viết kiểu gen của các cá thể trong trường hợp: a. Cá thể đó chỉ tạo 1 kiểu giao tử b. Cá thể đó tạo 2 kiểu giao tử
đã hỏi 1 tháng 12, 2019 trong Sinh học lớp 9 bởi nguyendavit123 ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (12.4k điểm)
+1 thích
2 câu trả lời 4.6k lượt xem
Cho biết các cặp gen nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau. Xác định số kiểu giao tử có thể tạo ra từ các cá ... gen như sau: AabbDd; aaBbDd; AaBbDd; AaBbDDEe? Viết kí hiệu các loại giao tử đó?
đã hỏi 18 tháng 10, 2019 trong Sinh học lớp 9 bởi Phamthunhien Tiến sĩ (21.1k điểm)
+1 thích
1 trả lời 762 lượt xem
Bệnh máu khó đông ở người do đột biến gen lặn (kí hiệu h) nằm trên nhiễm sắc thể X gây ra, người có gen trội (kí hiệu H) không bị bệnh này; ge H và h đều không có trên nhiễm sắc thể Y. a. Một người bị bệnh máu khó đông có người em trai đồng sinh không mắc ... hai người nói trên đều là nam giới và cùng bị bệnh máu khó đông thì có thể khẳng định được họ là đồng sinh cùng trứng hay không? Vì sao?
đã hỏi 18 tháng 12, 2020 trong Sinh học lớp 9 bởi thanhtrong ● Ban Quản Trị Thạc sĩ (6.2k điểm)
+1 thích
3 câu trả lời 310 lượt xem
+1 thích
1 trả lời 76 lượt xem
Một đoạn mạch của gen có cấu trúc như sau: Mạch 1: - A - T - G - X - T - X - G -                  |    |      |    |     |    |     |     Mạch 2: - T - A - X - G - A - G - X - Xác định trình tự các đơn phân của đoạn mạch ARN được tổng hợp từ mạch 2 
đã hỏi 27 tháng 10, 2019 trong Sinh học lớp 9 bởi nguyendavit123 ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (12.4k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 117 lượt xem
1. Em hiểu thế nào là tăng dân số và yếu tố nào giúp tăng dân số? 2. Tại sao dân số tăng nhanh lại ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của cả xã hội? 3. Ở VN ta đã có những biện pháp nào để giảm sự gia tăng dân số và nâng cao chất lượng cuộc sống? 4. Ý nghĩa của việc phát triển dân số hợp lí của mỗi quốc gia?    
đã hỏi 24 tháng 4, 2020 trong Sinh học lớp 9 bởi nhangnguyen2408817 Học sinh (40 điểm)

HOT 1 giờ qua

  Phần thưởng hằng tháng
  Hạng 1: 200.000 đồng
  Hạng 2: 100.000 đồng
  Hạng 3: 50.000 đồng
  Hạng 4-10: 20.000 đồng
  Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
  ...