Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
+1 thích
4.6k lượt xem
trong Sinh học lớp 9 bởi Phamthunhien Tiến sĩ (21.1k điểm)
đã đóng bởi trannhat900 ● Ban Quản Trị

Cho biết các cặp gen nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau. Xác định số kiểu giao tử có thể tạo ra từ các cá thể có kiểu gen như sau: AabbDd; aaBbDd; AaBbDd; AaBbDDEe? Viết kí hiệu các loại giao tử đó?

đã đóng lại với ghi chú: Câu hỏi đã được trả lời đầy đủ và chính xác

2 Trả lời

0 phiếu
bởi thieungocvy Cử nhân (4.5k điểm)

Số loại giao tử có thể tạo ra từ các kiểu gen và kí hiệu của nó:

AabbDd

Cặp gen Aa cho 2 loại giao tử A : a.

Cặp gen bb cho 1 loại giao tử b.

Cặp gen Dd cho 2 loại giao tử D : d. 

=> Số kiểu giao tử có thể tạo ra = 2 x 1 x 2 = 4.

=> Kí hiệu của các loại giao tử đó: AbD; Abd; abD; abd.

aaBbDd

Cặp gen aa cho 1 loại giao tử a.

Cặp gen Bb cho 2 loại giao tử B : b.

Cặp gen Dd cho 2 loại giao tử D : d. 

=> Số kiểu giao tử có thể tạo ra = 1 x 2 x 2 = 4.

=> Kí hiệu của các loại giao tử đó: aBD; aBd; abD; abd.

AaBbDd

Cặp gen Aa cho 2 loại giao tử A : a.

Cặp gen Bb cho 2 loại giao tử B : b.

Cặp gen Dd cho 2 loại giao tử D : d. 

=> Số kiểu giao tử có thể tạo ra = 2 x 2 x 2 = 8.

=> Kí hiệu của các loại giao tử đó: ABD; ABd; AbD; Abd; aBD; aBd; abD; abd.

AaBbDDEe

Cặp gen Aa cho 2 loại giao tử A : a.

Cặp gen Bb cho 2 loại giao tử B : b.

Cặp gen DD cho 1 loại giao tử D. 

Cặp gen Ee cho 2 loại giao tử E : e.

=> Số kiểu giao tử có thể tạo ra = 2 x 2 x 1 x 2 = 8.

=> Kí hiệu của các loại giao tử đó: ABDE; ABDe; AbDE; AbDe; aBDE; aBDe; abDE; abDe.

0 phiếu
bởi thuyduongnguyen26803 Học sinh (208 điểm)
1. Giao tử AabbDd:

- Kiểu gen Aa cho 2 loại giao tử là A, a

- Kiểu gen bb cho 1 loại giao tử là b

- Kiểu gen Dd cho 2 loại giao tử là D, d

Vậy số loại giao tử có thể tạo thành là 2*1*2=4 loại giao tử: AbD, Abd, abD, abd

2. Giao tử aaBbDd:

- Kiểu gen aa cho 1 loại giao tử là a

- Kiểu gen Bb cho 2 loại giao tử là B, b

- Kiểu gen Dd cho 2 loại giao tử là D, d

Vậy số loại giao tử có thể tạo thành là 1*2*2=4 loại giao tử: aBD, aBd, abD, abd

3. Giao tử AaBbDd:

- Kiểu gen Aa cho 2 loại giao tử là A, a

- Kiểu gen Bb cho 2 loại giao tử là B, b

- Kiểu gen Dd cho 2 loại giao tử là D, d

Vậy số loại giao tử có thẻ tạo thành là 2*2*2=8 loại giao tử: ABD, ABd, AbD, Abd, aBD, aBd, AbD, abd

4. Giao tử AaBbDDEe:

- Kiểu gen Aa cho 2 loại giao tử là A, a

- Kiểu gen Bb cho 2 loại giao tử là B, b

- Kiểu gen DD cho 1 loại giao tử là D

- Kiểu gen Ee cho 2 loại giao tử là E, e

Vậy số loại giao tử có thể tạo thành là 2*2*1*2=8 loại giao tử: ABDE, ABDe, AbDE, AbDe, aBDE, aBDe, abDE, abDe
bởi trannhat900 ● Ban Quản Trị Phó giáo sư (52.9k điểm)
Chào bạn @thuyduongnguyen26803783,
Mình nhận thấy bạn đang vi phạm lỗi: Sao chép bài của người khác. Hy vọng bạn sẽ khắc phục và không tái phạm lần sau.
Chúc bạn vui.

Các câu hỏi liên quan

0 phiếu
1 trả lời 5.3k lượt xem
+1 thích
1 trả lời 455 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 207 lượt xem
+1 thích
1 trả lời 231 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 222 lượt xem
Cơ thể có kiểu gen Aa giảm phân sẽ tạo ra những loại giao tử nào trong các trường hợp sau: a. Các cặp NST phân li bình thường b. Tất cả các cặp NST không phân li ở giảm phân 1, ở giảm phân 2 phân li bình thường. c. Tất cả các cặp NST đều phân li bình thường, giảm phân 2 tất cả các NST đều không phân li.
đã hỏi 15 tháng 9, 2022 trong Sinh học lớp 12 bởi manh7a1 ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (18.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 100 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 112 lượt xem
+1 thích
3 câu trả lời 1.1k lượt xem
+1 thích
1 trả lời 1.4k lượt xem
Cho cá thể có kiểu gen Ab/aB. Khi giảm phân cho những loại giao tử nào? Biết các gen liên kết hoàn toàn.
đã hỏi 8 tháng 6, 2021 trong Sinh học lớp 12 bởi manh7a1 ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (18.9k điểm)
  1. Sarah_Zin_cutee

    253 Điểm

  2. Darling_274

    75 Điểm

  3. postfirst

    72 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...