Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
+1 thích
122 lượt xem
trong Hóa học lớp 10 bởi JinKun Thần đồng (537 điểm)

Cho 5,6g Fe tác dụng với HNO_{3} (loãng, dư) thu được 0,672(l) khí X. Tìm X???


1 Câu trả lời

0 phiếu
bởi doanlananhpc572 ● Cộng Tác Viên Học sinh (275 điểm)
được bầu chọn là câu hỏi hay nhất bởi Trương Hàn ● Ban Quản Trị
 
Hay nhất

n_{Fe}= 0,1 (mol)

n_{X}= 0,03 (mol)

Gọi CTPT của khí X là N2Ox → Hóa trị của N trong khí X là x

Quá trình nhường e: 

Fe\rightarrow Fe^{+3} + 3e

 0,1 →                   0,3 (mol)

Quá trình nhận e: 

N^{+5} + (5-x)e \rightarrow N^{+x}

               0,03(5-x)        \leftarrow0,03  (mol)

BT e: 0,3 = 0,03(5-x) ⇔ x= 0

⇒ Khí X là:  N_2

Các câu hỏi liên quan

+1 thích
1 trả lời 837 lượt xem
Hòa tan hoàn toàn 7,2g Mg trong dung dịch (đặc, nóng, dư) thu được V(l) NO (đktc) và m(g) muối. Tính m, V?
đã hỏi 15 tháng 12, 2019 trong Hóa học lớp 10 bởi JinKun Thần đồng (537 điểm)
+1 thích
1 trả lời 951 lượt xem
Cho 2,76g một kim loại kiềm tác dụng với thu được 1,344l (đktc) và dung dịch A. a. Xác định tên kim loại b. Dùng V ml dung dịch 0,1 M trung hò ... dụng với 300ml dung dịch 0,1 M. Tính m kết tủa thu được? (Nếu có)
đã hỏi 16 tháng 12, 2019 trong Hóa học lớp 10 bởi JinKun Thần đồng (537 điểm)
+2 phiếu
3 câu trả lời 134 lượt xem
X có tổng hạt là 34. Trong X, hạt mang điện ít hơn hạt không mang điện là 1. X là kim loại hay phi kim? Vì sao?
đã hỏi 16 tháng 12, 2019 trong Hóa học lớp 10 bởi JinKun Thần đồng (537 điểm)
+1 thích
0 câu trả lời 32 lượt xem
Cl có 2 đơn vị bền là , ​​​​. Biết A = 35,5. Tính % m trong phân tử HClO4
đã hỏi 16 tháng 12, 2019 trong Hóa học lớp 10 bởi JinKun Thần đồng (537 điểm)
+4 phiếu
1 trả lời 1.8k lượt xem
 Cho 17,6 gam hỗn hợp Cu, Fe tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng – dư, thu được 4,48 lít khí (đkc). Mặt khác, cũng lượng hỗn hợp 2 kim loại trên tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc – nóng – dư, thu được V lít khí SO2 (đkc). a) Tính % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp? b) Tính V? c) Dẫn khí SO2 thu được ở trên vào 150ml dung dịch NaOH 1M. Tính khối lượng muối thu được?
đã hỏi 17 tháng 3, 2020 trong Hóa học lớp 10 bởi NicT_NaRi ● Quản Trị Viên Thạc sĩ (5.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 537 lượt xem
Vì sao Đế quốc ROMA sụp đỗ? Nêu những việc làm mà người Giéc man và tác dụng những việc làm đó?
đã hỏi 30 tháng 12, 2019 trong Lịch sử lớp 10 bởi JinKun Thần đồng (537 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 410 lượt xem
Cho hợp X gồm Al, Fe, Na tác dụng với H2SO4 loãng dư thu được V lít khí H2.Mặt khác thay Fe và Na bằng kim loại R , rồi lại cho tác dụng với H2SO4 loãng dư như trên cũng thu được V lít khí H2 cùng điều kiện và dd B.Biết khối lượng của R bằng 1/2 khối lượng của Na và Fe. ... 98 lít ở đktc.Tính khối lượng kết tủa lớn nhất thu được khi cho V lít dd gồm hỗn hợp NaOH 2 M và ba(OH)2 0,6 M vào B.Tính V?
đã hỏi 3 tháng 5, 2020 trong Hóa học lớp 9 bởi Teemo- Tiến sĩ (20.6k điểm)
+3 phiếu
1 trả lời 186 lượt xem
Một phân ARN có chiều dài 0,306 micromet, ARN này có G= 2/3X và A= 405. Gen tổng hợp ARN có tổng % Nu loại A và 1 loại Nu khác là 40%. a. Tính ... của ARN? c. Tính số liên kết hóa trị Đ - P chứa trong gen và trong ARN?
đã hỏi 15 tháng 12, 2019 trong Sinh học lớp 10 bởi JinKun Thần đồng (537 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 110 lượt xem
Hãy nêu những nguyên nhân làm thay đổi khí áp.
đã hỏi 21 tháng 12, 2019 trong Địa lý lớp 10 bởi JinKun Thần đồng (537 điểm)

HOT 1 giờ qua

  1. minhthu28010309517

    5 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...