Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
0 phiếu
80 lượt xem
trong Hóa học lớp 11 bởi xavia2k5 Cử nhân (4.6k điểm)

Hoàn thành phương trình hóa học của các phản ứng sau (nếu có):

a) CH3-C≡CH + HBr (dư) →             b) C2H2 + Br2 Đề thi hsg môn hóa học lớp 11

c) C2H5ONa + H2O →                 d) CH3CH2CH2Cl + H2O →

e) C6H5CH2Br + KOH Đề thi hsg môn hóa học lớp 11           f) C6H5-CH=CH2 + H2  Đề thi hsg môn hóa học lớp 11

g) BrCH2CH2CH2Br + Zn Đề thi hsg môn hóa học lớp 11           h) CH2OH-CHOH-CH2OH Đề thi hsg môn hóa học lớp 11

i) Naphtalen + OĐề thi hsg môn hóa học lớp 11            k) 1-etylxiclohexen + K2Cr2O7 + H2SO

(Với C6H5- là gốc phenyl)


1 Câu trả lời

0 phiếu
bởi doanlananhpc572 ● Cộng Tác Viên Học sinh (275 điểm)
được bầu chọn là câu hỏi hay nhất bởi Trương Hàn ● Ban Quản Trị
 
Hay nhất

a) CH_3-C\equiv CH+2HBr\rightarrow CH_3-CBr_2-CH_3

b) CH\equiv CH+2Br_2\rightarrow CHBr_2-CHBr_2

c) C_2H_5ONa+HOH\rightarrow C_2H_5OH+NaOH

d) Không xảy ra

e)C_6H_5CH_2Br+KOH\xrightarrow[t^0]{ancol}C_6H_5CH_2OH+KBr

f) C_6H_5-CH=CH_2+H_2\xrightarrow[20^0,2-3 atm]{Ni} C_6H_5CH_2-CH_3

g) BrCH_2CH_2CH_2Br+Zn\overset{t^0}{\rightarrow} ZnBr2+ CH_2CH_2CH_2 (mạch vòng tam giác)

h) CH_2(OH)-CH(OH)-CH_2OH\overset{t^0}{\rightarrow} CH_2=CH-CHO+2H_2O

i) 2C_6H_4C_4H_4+ O_2\xrightarrow[350-450 ^0]{V_2O_5} 2C_6H_4(CO)_2O+4CO_2+ 4H_2O

k) C_6H_9C_2H_5+ K_2Cr_2O_7 + 4H_2SO_4 \rightarrow C_2H_5CO(CH_2)_4COOH+K_2SO_4+Cr_2(SO_4)_3+4H_2O

Các câu hỏi liên quan

+1 thích
1 trả lời 143 lượt xem
K2SO3 + KMnO4 + KHSO4 → KMnO4 + FeCl2 + H2SO4 → Dung dịch chỉ chứa muối sunfat
đã hỏi 23 tháng 10, 2019 trong Hóa học lớp 11 bởi Phamthunhien Tiến sĩ (21.0k điểm)
+1 thích
0 câu trả lời 198 lượt xem
A là một hợp chất của nitơ và hiđro với tổng số điện tích hạt nhân bằng 10. B là một oxit của nitơ, chứa 36,36% oxi về khối lượng. a. Xác định các chất A, B, D, E, G và hoàn thành các phương trình phản ứng: b. Viết công thức cấu tạo của D và nêu các tính chất hóa học đặc trưng của D.
đã hỏi 8 tháng 3, 2020 trong Hóa học lớp 11 bởi xavia2k5 Cử nhân (4.6k điểm)
+1 thích
3 câu trả lời 154 lượt xem
? + ? -> H3PO4 CaO + H3PO4 -> ? C4H10 + O2 -> ? Al + CuSO4 -> ?
đã hỏi 6 tháng 1, 2019 trong Hóa học lớp 8 bởi Mai Thảo Ngân Học sinh (259 điểm)
  • hoa-hoc-8
0 phiếu
0 câu trả lời 377 lượt xem
Viết phương trình hóa học của các phản ứng (ghi rõ điều kiện) thực hiện dãy chuyển hóa sau: Cho biết E là ancol etylic, G và H là polime.
đã hỏi 19 tháng 4, 2020 trong Hóa học lớp 11 bởi Phamthunhien Tiến sĩ (21.0k điểm)
+1 thích
1 trả lời 369 lượt xem
  a)  xúc tác với Ni                                                                 b)  ở  c)  ở  d)  e) (khí, dư) h) HOH, xúc tác 
đã hỏi 3 tháng 7, 2018 trong Hóa học lớp 11 bởi anhthh_823 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (15.3k điểm)
+1 thích
1 trả lời 137 lượt xem
Viết các phương trình hóa học của phản ứng sau: a) Oximen +  (dư) →                                         b) Oximen + (dư) → c) Xitronelol + →                                                        d) Xitronelol + →
đã hỏi 3 tháng 7, 2018 trong Hóa học lớp 11 bởi anhthh_823 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (15.3k điểm)
+1 thích
1 trả lời 4.6k lượt xem
Hãy viết phương trình hóa học của propen dưới tác dụng của các tác nhân và điều kiện phản ứng sau: a)  trong  b)     c) % d)                   e) Áp suất và nhiệt độ cao
đã hỏi 3 tháng 7, 2018 trong Hóa học lớp 11 bởi anhthh_823 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (15.3k điểm)
+2 phiếu
1 trả lời 343 lượt xem
+1 thích
1 trả lời 95 lượt xem
Lập phương trình phản ứng oxi hóa – khử sau bằng phương pháp thăng bằng elctron: b) Mg + HNO3 → Mg(NO3)2 + N2O + N2 + NH4NO3 + H2O (biết tỉ lệ mol của N2O : N2 : NH4NO3 là 1 : 1 : 1) c) Fe3O4 + HNO3 → NxOy + ... d) Al + NaNO3 + NaOH + H2O → NaAlO2 + NH3
đã hỏi 9 tháng 3, 2020 trong Hóa học lớp 11 bởi xavia2k5 Cử nhân (4.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 32 lượt xem

HOT 1 giờ qua

  1. minhthu28010309517

    5 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...