search
Đăng nhập
Chào mừng bạn đã đến với Selfomy, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước

Dành cho người mới


 1. manh.s116973557

  1231 Điểm

 2. trannhat900

  576 Điểm

 3. Cua_congtuaaaa

  516 Điểm

 4. quynhanh2502

  342 Điểm

Phần thưởng hàng tháng: (Chính sách thưởng mới!)
Hạng 1: 200.000đ
Hạng 2: 100.000đ
Hạng 3: 50.000đ
Hạng 4-10: 20.000đ

61.3k câu hỏi

204k câu trả lời

61k bình luận

10.5k thành viên

1 thích
10 lượt xem
Quốc tế cộng sản đã có những đóng góp gì cho phong trào cách mạng thế giới trong những năm 1919 -1943?
đã đóng lại với ghi chú: Câu trả lời chính xác và đầy đủ
cách đây trong Lịch sử lớp 11 Kazutora Cử nhân 3.3k điểm 6 7 18
đã đóng cách đây bởi GiaNgoc54 ● Quản Trị Viên

1 Câu trả lời

1 thích
 
Hay nhất
Những đóng góp của Quốc tế Cộng sản cho phong trào cách mạng thế giới trong những năm 1919 - 1943 : Trong thời gian tồn tại, Quốc tế Cộng sản đã tiến hành bảy lần đại hội, đề ra đường lối cách mạng đúng đắn cho từng thời kì của cách mạng thế giới.
- Tại Đại hội II (1920) thông qua Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa, giúp cho nhân dân các nước thuộc địa tìm ra con đường cứu nước, giải phóng dân tộc một cách đúng đắn.
- Tại Đại hội VII. Quốc tế Cộng sản đã chỉ rõ nguy cơ của chủ nghĩa phát xít và kêu gọi các đảng cộng sản tích cực đấu tranh thành lập các mặt trận nhân dân nhằm thống nhất các lực lượng vì mục tiêu chống phát xít, chống chiến tranh.

_CHÚC BẠN HỌC TỐT_
cách đây trannhat900 ● Quản Trị Viên Phó giáo sư 53.1k điểm
được bầu chọn là câu hỏi hay nhất cách đây bởi Kazutora

Các câu hỏi liên quan

0 phiếu
0 câu trả lời 6 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 62 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 7 lượt xem
7 lượt xem
Bối cảnh lịch sử, thành tựu và tác dụng của văn học, nghệ thuật thế giới từ đầu thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX. Trong thế kỷ XIX Việt Nam đã có những đóng góp gì cho văn hóa nhân loại.
đã hỏi 22 tháng 6 trong Lịch sử lớp 11 Phamthunhien Tiến sĩ 21.2k điểm 19 88 325
0 phiếu
1 trả lời 8 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 11 lượt xem
11 lượt xem
Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh có những đóng góp gì trong phong trào yêu nước và cách mạng Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914)?
đã hỏi 19 tháng 4 trong Lịch sử lớp 12 Phamthunhien Tiến sĩ 21.2k điểm 19 88 325
1 thích
2 câu trả lời 23 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 6 lượt xem
6 lượt xem đã hỏi 28 tháng 6 trong Lịch sử lớp 9 hoangvy Cử nhân 3.8k điểm 25 48 133
0 phiếu
1 trả lời 30 lượt xem
3 phiếu
4 câu trả lời 1.3K lượt xem
1.3K lượt xem
phong trào tây sơn có đóng góp gì cho dân tộc, đất nước
đã hỏi 27 tháng 3, 2019 trong Lịch sử lớp 7 mot Học sinh 68 điểm 1 1 2
0 phiếu
2 câu trả lời 226 lượt xem
1 thích
4 câu trả lời 11.1K lượt xem
1 thích
6 câu trả lời 411 lượt xem
...