Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Lịch sử lớp 11 - Các câu hỏi và trả lời gần đây

0 phiếu
2 câu trả lời 43 lượt xem
Bằng những nhân vật lịch sử mà em biết trong giai đoạn 1958 đến 1874, em hãy chứng minh tinh thần kháng chiến của văn thân, sĩ phu yêu nước Việt Nam trong cuộc đấu tranh chống Pháp xâm lược?
đã trả lời 23 tháng 6 trong Lịch sử lớp 11 bởi manh.s116973557 Cử nhân (3.6k điểm)
 • zin_cute
0 phiếu
1 trả lời 23 lượt xem
Tính chất tư sản của phong trào yêu nước ở Việt Nam đầu thế kỷ XX được thể hiện ở điểm nào?
đã trả lời 8 tháng 6 trong Lịch sử lớp 11 bởi minhnhatienthanh816 Thần đồng (954 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 45 lượt xem
Sự kiện chuyển biến trong lĩnh vực nào đã kéo theo sự chuyển biến về xã hội trong Việt Nam thời kỳ chiến tranh thế giới thứ nhất?
đã trả lời 31 tháng 5 trong Lịch sử lớp 11 bởi chese4154898 Thần đồng (865 điểm)
+1 thích
3 câu trả lời 16 lượt xem
những anh hùng tiêu biểu trong chiến dịch Điện Biên Phủ
đã trả lời 30 tháng 5 trong Lịch sử lớp 11 bởi minhnhatienthanh816 Thần đồng (954 điểm)
0 phiếu
3 câu trả lời 26 lượt xem
Nguyên nhân cơ bản nào dẫn đến việc thực dân Pháp xâm lược Việt Nam?
đã trả lời 30 tháng 5 trong Lịch sử lớp 11 bởi phamngoctienpy1987844 Phó giáo sư (31.6k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 27 lượt xem
Việc nhà Nguyễn kí với Pháp bản hiệp ước Hác-măng (1883) và Pa-tơ-nốt (1884) đã tác động như thế nào đến tình hình nước ta?
đã trả lời 30 tháng 5 trong Lịch sử lớp 11 bởi minhnhatienthanh816 Thần đồng (954 điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 20 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 17 lượt xem
Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất, giai cấp, tầng lớp nào trong xã hội Việt Nam phải gánh chịu chính sách áp bức bóc lột nặng nề của thực dân Pháp?
đã trả lời 29 tháng 5 trong Lịch sử lớp 11 bởi chese4154898 Thần đồng (865 điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 22 lượt xem
Nội dung nào được cho là nguyên nhân sâu xa dẫn đến thất bại của phong trào yêu nước đầu thế kỷ XX
đã trả lời 28 tháng 5 trong Lịch sử lớp 11 bởi Đức lượng♥ NGTT Thạc sĩ (8.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 10 lượt xem
Những nguyên nhân khách quan nào tác động đến sự chuyển biến trong phong trào yêu nước Việt Nam đầu thế kỷ XX là gì?
đã trả lời 28 tháng 5 trong Lịch sử lớp 11 bởi jjaltoon51049 Cử nhân (2.0k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 17 lượt xem
Sự kiện nào đã tạo nên bước ngoặt trên chiến trường châu Á- Thái Bình Dương trong Chiến tranh thế giới thứ hai?
đã trả lời 28 tháng 5 trong Lịch sử lớp 11 bởi jjaltoon51049 Cử nhân (2.0k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 12 lượt xem
Vì sao trong thời kỳ chiến tranh thế giới thứ nhất, thế lực kinh tế của tư sản dân tộc Việt Nam được cải thiện?
đã trả lời 28 tháng 5 trong Lịch sử lớp 11 bởi jjaltoon51049 Cử nhân (2.0k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 13 lượt xem
Sau hơn 7 năm bôn ba khắp các quốc gia, các châu lục, làm nghề để kiếm sống đã giúp Nguyễn Ái Quốc nhận ra điều gì
đã trả lời 27 tháng 5 trong Lịch sử lớp 11 bởi jjaltoon51049 Cử nhân (2.0k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 11 lượt xem
sau khi không chiếm được Đà Nẵng, quân Pháp chuyển hướng tấn công vào đâu? Nêu diễn biến?
đã trả lời 27 tháng 5 trong Lịch sử lớp 11 bởi jjaltoon51049 Cử nhân (2.0k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 14 lượt xem
Đối tượng chính trong xã hội Việt Nam bị thực dân Pháp bắt đưa sang Châu Âu trong những năm thế chiến thứ nhất? Giải thích vì sao?
đã trả lời 27 tháng 5 trong Lịch sử lớp 11 bởi jjaltoon51049 Cử nhân (2.0k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 6 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 14 lượt xem
A. Phong trào dân chủ 1936 -1939 B. Phong trào giải phóng dân tộc 1939 -1945
đã trả lời 19 tháng 5 trong Lịch sử lớp 11 bởi idog480430 (-6,014 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 12 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 8 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 8 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 24 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 11 lượt xem
+1 thích
2 câu trả lời 35 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 13 lượt xem
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước


Dành cho người mới

 1. 21111505552355

  113 Điểm

 2. Babyshort

  75 Điểm

 3. anhphung2700492

  60 Điểm

 4. kietandkeo390

  40 Điểm

 5. phamngoctienpy1987844

  40 Điểm

 6. namphuongpn18902

  31 Điểm

 7. minhnhatienthanh816

  30 Điểm

 8. chese4154898

  25 Điểm

 9. 3012nguyenlong922

  21 Điểm

 10. jjaltoon51049

  20 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...