Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Lịch sử lớp 11 - Các câu hỏi và trả lời gần đây

0 phiếu
2 câu trả lời 179 lượt xem
Giúp tôi với Tôi cần gấp lắm Lịch Sử 11 trên trời sáng tạo: Chủ nghĩa tư bản được xác lập và phát triển như thế nào?
đã trả lời 9 tháng 10, 2023 trong Lịch sử lớp 11 bởi tranphivu2009716 Thần đồng (1.1k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 42 lượt xem
Tuyên ngôn Độc lập của cách mạng Mỹ (thế kỷ XVIII) và Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của cách mạng Pháp (thế kỷ XVIII) có ảnh hưởng đến cách mạng Việt Nam không? Chứng minh?
đã trả lời 9 tháng 10, 2023 trong Lịch sử lớp 11 bởi Khang1000 Tiến sĩ (29.7k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 90 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 96 lượt xem
Trước cách mạng tư sản, tình hình   chính trị ở các nước phương Tây rối ren với nhiều vấn đề. Đâu không phải một trong số những vấn đề đó?   A. Khủng hoảng về tài chính (ở Anh)   B. Giai cấp tư sản tụ hợp thành các công ty độc quyền, chi phối mọi thứ, kiểm soát cả nhà vua.   C. Xung đột trong nghị viện (ở Anh)   D. Mâu thuẫn của chế độ ba đẳng cấp (ở Pháp)
đã trả lời 2 tháng 10, 2023 trong Lịch sử lớp 11 bởi tranphivu2009716 Thần đồng (1.1k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 201 lượt xem
Tại 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ trước cách mạng, người dân phải tuân theo:   A. Các đạo luật khắt khe do Chính phủ Anh đề ra   B. Các đạo luật khắt khe do chính quyền mỗi thuộc địa đề ra   C.Các đạo luật cởi mở do Chính phủ Anh đề ra   D. Các đạo luật cởi mở do chính quyền mỗi thuộc địa đề ra
đã trả lời 2 tháng 10, 2023 trong Lịch sử lớp 11 bởi tranphivu2009716 Thần đồng (1.1k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 212 lượt xem
Tìm ảnh hưởng của xung đột nga ukraine đến chủ nghĩa tư bản hiện đại
đã trả lời 25 tháng 9, 2023 trong Lịch sử lớp 11 bởi monmon70023220 Cử nhân (1.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 175 lượt xem
Trình bày sự xác lập của chủ nghĩa tư bản ở Châu Âu và Bắc Mỹ cuối thế kỉ XVIII.
đã trả lời 25 tháng 9, 2023 trong Lịch sử lớp 11 bởi monmon70023220 Cử nhân (1.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 173 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 117 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 45 lượt xem
Tóm tắt diễn biến của phong trào Cần Vương
đã trả lời 23 tháng 5, 2023 trong Lịch sử lớp 11 bởi minhnhatienthanh816 Cử nhân (4.7k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 186 lượt xem
Tại sao Khởi nghĩa Yên Thế không được xếp vào phong trào Cần Vương, nêu điểm khác nhau. 
đã trả lời 20 tháng 5, 2023 trong Lịch sử lớp 11 bởi minhnhatienthanh816 Cử nhân (4.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 43 lượt xem
Nêu các hiệp định bất bình đẳng đến với triều đình do Pháp áp đặt, hiêp định nào chấm dức nên tự trị của triều Nguyễn, nêu nội dung hiệp định
đã trả lời 19 tháng 5, 2023 trong Lịch sử lớp 11 bởi minhnhatienthanh816 Cử nhân (4.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 277 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 66 lượt xem
đã hỏi 19 tháng 1, 2023 trong Lịch sử lớp 11 bởi huymap1162768 Học sinh (10 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 249 lượt xem
nêu hoàn cảnh,nội dung và tác động của chính sách mới kinh tế mới của lênin năm 1921. Việt Nam có thể vận dụng điều j từ chính sách kinh tế mới
đã hỏi 27 tháng 12, 2022 trong Lịch sử lớp 11 bởi Dannkaque
0 phiếu
1 trả lời 315 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 83 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 64 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 84 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 338 lượt xem
Bằng những nhân vật lịch sử mà em biết trong giai đoạn 1958 đến 1874, em hãy chứng minh tinh thần kháng chiến của văn thân, sĩ phu yêu nước Việt Nam trong cuộc đấu tranh chống Pháp xâm lược?
đã trả lời 24 tháng 6, 2022 trong Lịch sử lớp 11 bởi manh.s116973557 Cử nhân (4.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 88 lượt xem
Tính chất tư sản của phong trào yêu nước ở Việt Nam đầu thế kỷ XX được thể hiện ở điểm nào?
đã trả lời 9 tháng 6, 2022 trong Lịch sử lớp 11 bởi minhnhatienthanh816 Cử nhân (4.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 112 lượt xem
Sự kiện chuyển biến trong lĩnh vực nào đã kéo theo sự chuyển biến về xã hội trong Việt Nam thời kỳ chiến tranh thế giới thứ nhất?
đã trả lời 31 tháng 5, 2022 trong Lịch sử lớp 11 bởi chese4154898 Cử nhân (1.9k điểm)
+1 thích
3 câu trả lời 212 lượt xem
những anh hùng tiêu biểu trong chiến dịch Điện Biên Phủ
đã trả lời 31 tháng 5, 2022 trong Lịch sử lớp 11 bởi minhnhatienthanh816 Cử nhân (4.7k điểm)
0 phiếu
3 câu trả lời 231 lượt xem
Nguyên nhân cơ bản nào dẫn đến việc thực dân Pháp xâm lược Việt Nam?
đã trả lời 30 tháng 5, 2022 trong Lịch sử lớp 11 bởi phamngoctienpy1987844 Phó giáo sư (50.6k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 360 lượt xem
Việc nhà Nguyễn kí với Pháp bản hiệp ước Hác-măng (1883) và Pa-tơ-nốt (1884) đã tác động như thế nào đến tình hình nước ta?
đã trả lời 30 tháng 5, 2022 trong Lịch sử lớp 11 bởi minhnhatienthanh816 Cử nhân (4.7k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 248 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 256 lượt xem
Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất, giai cấp, tầng lớp nào trong xã hội Việt Nam phải gánh chịu chính sách áp bức bóc lột nặng nề của thực dân Pháp?
đã trả lời 29 tháng 5, 2022 trong Lịch sử lớp 11 bởi chese4154898 Cử nhân (1.9k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 103 lượt xem
Nội dung nào được cho là nguyên nhân sâu xa dẫn đến thất bại của phong trào yêu nước đầu thế kỷ XX
đã trả lời 29 tháng 5, 2022 trong Lịch sử lớp 11 bởi Đức lượng♥ NGTT Tiến sĩ (11.1k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 68 lượt xem
Những nguyên nhân khách quan nào tác động đến sự chuyển biến trong phong trào yêu nước Việt Nam đầu thế kỷ XX là gì?
đã trả lời 29 tháng 5, 2022 trong Lịch sử lớp 11 bởi jjaltoon51049 Cử nhân (2.0k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 168 lượt xem
Sự kiện nào đã tạo nên bước ngoặt trên chiến trường châu Á- Thái Bình Dương trong Chiến tranh thế giới thứ hai?
đã hỏi 28 tháng 5, 2022 trong Lịch sử lớp 11 bởi Babyshort Tiến sĩ (10.1k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 85 lượt xem
Vì sao trong thời kỳ chiến tranh thế giới thứ nhất, thế lực kinh tế của tư sản dân tộc Việt Nam được cải thiện?
đã hỏi 28 tháng 5, 2022 trong Lịch sử lớp 11 bởi Babyshort Tiến sĩ (10.1k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 270 lượt xem
Sau hơn 7 năm bôn ba khắp các quốc gia, các châu lục, làm nghề để kiếm sống đã giúp Nguyễn Ái Quốc nhận ra điều gì
đã hỏi 28 tháng 5, 2022 trong Lịch sử lớp 11 bởi Babyshort Tiến sĩ (10.1k điểm)
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước


Dành cho người mới

HOT 1 giờ qua

 1. phamngoctienpy1987844

  50628 Điểm

 2. vxh2k9850

  35940 Điểm

 3. Khang1000

  29693 Điểm

 4. Tí Vua Đệ Nhất

  28073 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4: 20.000 đồng
Phần thưởng bao gồm: mã giảm giá Shopee, Nhà Sách Phương Nam, thẻ cào cùng nhiều phần quà hấp dẫn khác sẽ dành cho những bạn tích cực nhất của tháng. Xem tại đây
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...