search
Đăng nhập
Chào mừng bạn đã đến với Selfomy, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước

Dành cho người mới


 1. manh.s116973557

  1231 Điểm

 2. trannhat900

  576 Điểm

 3. Cua_congtuaaaa

  516 Điểm

 4. quynhanh2502

  342 Điểm

Phần thưởng hàng tháng: (Chính sách thưởng mới!)
Hạng 1: 200.000đ
Hạng 2: 100.000đ
Hạng 3: 50.000đ
Hạng 4-10: 20.000đ

61.3k câu hỏi

204k câu trả lời

61k bình luận

10.5k thành viên

Lịch sử lớp 11 - Các câu hỏi và trả lời gần đây

0 phiếu
1 trả lời 8 lượt xem
Trình bày nội dung và kết quả của cuộc Duy tân Minh Trị
đã trả lời 1 ngày cách đây trong Lịch sử lớp 11 P_KIT Học sinh 59 điểm
0 phiếu
0 câu trả lời 4 lượt xem
20. Hai Quốc Gia nào ở Châu Á chưa từng bị chiếm làm thuộc địa ? 
đã hỏi 2 ngày cách đây trong Lịch sử lớp 11 trannhat900 ● Quản Trị Viên Phó giáo sư 53.1k điểm
1 thích
1 trả lời 10 lượt xem
Quốc tế cộng sản đã có những đóng góp gì cho phong trào cách mạng thế giới trong những năm 1919 -1943?
đã trả lời 4 ngày cách đây trong Lịch sử lớp 11 trannhat900 ● Quản Trị Viên Phó giáo sư 53.1k điểm
0 phiếu
1 trả lời 8 lượt xem
Lập bảng thống kê các sự kiện chính của Cách mạng tháng Mười.
đã trả lời 4 ngày cách đây trong Lịch sử lớp 11 manh.s116973557 Cử nhân 3.6k điểm 3 5 14
0 phiếu
1 trả lời 10 lượt xem
Nêu những nét chính về tình hình nước Nga trước thế kỉ XX.
đã trả lời 4 ngày cách đây trong Lịch sử lớp 11 manh.s116973557 Cử nhân 3.6k điểm 3 5 14
0 phiếu
1 trả lời 14 lượt xem
Vì sao nước Nga năm 1917 lại có hai cuộc cách mạng?
đã trả lời 4 ngày cách đây trong Lịch sử lớp 11 manh.s116973557 Cử nhân 3.6k điểm 3 5 14
0 phiếu
1 trả lời 12 lượt xem
Nêu ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917.
đã trả lời 4 ngày cách đây trong Lịch sử lớp 11 manh.s116973557 Cử nhân 3.6k điểm 3 5 14
0 phiếu
1 trả lời 8 lượt xem
Trình bày những hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 đối với các nước tư bản châu Âu ?
đã trả lời 4 ngày cách đây trong Lịch sử lớp 11 luongminhngoc2006 Học sinh 310 điểm 1 2 9
0 phiếu
1 trả lời 10 lượt xem
Việc xây dựng và bảo vệ chính quyền Xô viết diễn ra như thế nào?
đã trả lời 4 ngày cách đây trong Lịch sử lớp 11 luongminhngoc2006 Học sinh 310 điểm 1 2 9
0 phiếu
1 trả lời 7 lượt xem
Đảng Quốc đại được thành lập nhằm mục tiêu đấu tranh là gì?
đã trả lời 8 tháng 10 trong Lịch sử lớp 11 Cua_congtuaaaa Tiến sĩ 28.6k điểm 10 17 222
0 phiếu
3 câu trả lời 25 lượt xem
Trình bày tình hình chung của các nước châu Á cuối TK 19 - đầu TK 20 ? Trước tình hình đó các nước châu Á đã có những sự lựa chọn nào ? Vì sao ?
đã trả lời 1 tháng 10 trong Lịch sử lớp 11 Cua_congtuaaaa Tiến sĩ 28.6k điểm 10 17 222
1 thích
3 câu trả lời 40 lượt xem
vai trò của các cuộc cách mạng tư sản từ thế kỷ 16 đến thế kỷ 19 đối với sự phát triển của các nước tư bản
đã trả lời 7 tháng 8 trong Lịch sử lớp 11 Phamthunhien Tiến sĩ 21.2k điểm 19 88 325
1 thích
1 trả lời 13 lượt xem
Trình bày phong trào yêu nước theo ý thức hệ tiểu tư sản
đã trả lời 6 tháng 7 trong Lịch sử lớp 11 phuonganhthls1127 Học sinh 112 điểm 2
0 phiếu
2 câu trả lời 11 lượt xem
Tình hình Nhật Bản từ đầu thế kỉ XIX đến trước năm 1868 có những điểm gì nổi bật?
đã trả lời 4 tháng 7 trong Lịch sử lớp 11 Mabelle Cử nhân 3.7k điểm 4 5 11
0 phiếu
1 trả lời 15 lượt xem
Lập bảng so sánh cuộc Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga với các cuộc cách mạng tư sản trước đó. Vì sao nước Nga đầu thế kỉ XX xuất hiện hình thức cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới?
đã trả lời 30 tháng 6 trong Lịch sử lớp 11 Anatasia ● Thành Viên Học Thuật Cử nhân 2.8k điểm
0 phiếu
1 trả lời 8 lượt xem
Em hãy chứng minh: Phong trào cách mạng thế giới bước sang một thời kì phát triển mới từ sau thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga và sự kết thúc của cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất.
đã trả lời 22 tháng 6 trong Lịch sử lớp 11 Anatasia ● Thành Viên Học Thuật Cử nhân 2.8k điểm
0 phiếu
1 trả lời 14 lượt xem
Bằng những kiến thức lịch sử đã học, hãy chứng minh rằng nửa sau thế kỉ XIX, canh tân đất nước là một yêu cầu cấp thiết đối với Việt Nam.
đã trả lời 22 tháng 6 trong Lịch sử lớp 11 Anatasia ● Thành Viên Học Thuật Cử nhân 2.8k điểm
0 phiếu
1 trả lời 7 lượt xem
Bối cảnh lịch sử, thành tựu và tác dụng của văn học, nghệ thuật thế giới từ đầu thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX. Trong thế kỷ XIX Việt Nam đã có những đóng góp gì cho văn hóa nhân loại.
đã trả lời 22 tháng 6 trong Lịch sử lớp 11 Anatasia ● Thành Viên Học Thuật Cử nhân 2.8k điểm
0 phiếu
1 trả lời 15 lượt xem
Bằng những kiến thức cơ bản chính sách "Kinh tế mới" năm 1921 của Lê-nin em hãy cho biết: a) Hoàn cảnh ra đời, nội dung chủ yếu của Chính sách kinh tế mới ở nước Nga xô viết năm 1921. b) Nhận xét, đánh giá về nội dung, tác dụng, ý nghĩa của chính sách kinh tế mới và liên hệ với chủ trương đổi mới kinh tế của Đảng Cộng Sản Việt Nam năm 1986.
đã trả lời 22 tháng 6 trong Lịch sử lớp 11 Anatasia ● Thành Viên Học Thuật Cử nhân 2.8k điểm
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.
...