Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Lịch sử lớp 11 - Các câu hỏi và trả lời gần đây

0 phiếu
1 trả lời 17 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 8 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 36 lượt xem
nêu hoàn cảnh,nội dung và tác động của chính sách mới kinh tế mới của lênin năm 1921. Việt Nam có thể vận dụng điều j từ chính sách kinh tế mới
đã hỏi 27 tháng 12, 2022 trong Lịch sử lớp 11 bởi Dannkaque
0 phiếu
1 trả lời 84 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 35 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 19 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 53 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 88 lượt xem
Bằng những nhân vật lịch sử mà em biết trong giai đoạn 1958 đến 1874, em hãy chứng minh tinh thần kháng chiến của văn thân, sĩ phu yêu nước Việt Nam trong cuộc đấu tranh chống Pháp xâm lược?
đã trả lời 23 tháng 6, 2022 trong Lịch sử lớp 11 bởi manh.s116973557 Cử nhân (4.0k điểm)
  • zin_cute
0 phiếu
1 trả lời 38 lượt xem
Tính chất tư sản của phong trào yêu nước ở Việt Nam đầu thế kỷ XX được thể hiện ở điểm nào?
đã trả lời 8 tháng 6, 2022 trong Lịch sử lớp 11 bởi minhnhatienthanh816 Cử nhân (3.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 62 lượt xem
Sự kiện chuyển biến trong lĩnh vực nào đã kéo theo sự chuyển biến về xã hội trong Việt Nam thời kỳ chiến tranh thế giới thứ nhất?
đã trả lời 31 tháng 5, 2022 trong Lịch sử lớp 11 bởi chese4154898 Cử nhân (1.9k điểm)
+1 thích
3 câu trả lời 56 lượt xem
những anh hùng tiêu biểu trong chiến dịch Điện Biên Phủ
đã trả lời 30 tháng 5, 2022 trong Lịch sử lớp 11 bởi minhnhatienthanh816 Cử nhân (3.4k điểm)
0 phiếu
3 câu trả lời 78 lượt xem
Nguyên nhân cơ bản nào dẫn đến việc thực dân Pháp xâm lược Việt Nam?
đã trả lời 30 tháng 5, 2022 trong Lịch sử lớp 11 bởi phamngoctienpy1987844 Phó giáo sư (32.8k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 61 lượt xem
Việc nhà Nguyễn kí với Pháp bản hiệp ước Hác-măng (1883) và Pa-tơ-nốt (1884) đã tác động như thế nào đến tình hình nước ta?
đã trả lời 30 tháng 5, 2022 trong Lịch sử lớp 11 bởi minhnhatienthanh816 Cử nhân (3.4k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 51 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 48 lượt xem
Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất, giai cấp, tầng lớp nào trong xã hội Việt Nam phải gánh chịu chính sách áp bức bóc lột nặng nề của thực dân Pháp?
đã trả lời 29 tháng 5, 2022 trong Lịch sử lớp 11 bởi chese4154898 Cử nhân (1.9k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 41 lượt xem
Nội dung nào được cho là nguyên nhân sâu xa dẫn đến thất bại của phong trào yêu nước đầu thế kỷ XX
đã trả lời 28 tháng 5, 2022 trong Lịch sử lớp 11 bởi jjaltoon51049 Cử nhân (2.0k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 33 lượt xem
Những nguyên nhân khách quan nào tác động đến sự chuyển biến trong phong trào yêu nước Việt Nam đầu thế kỷ XX là gì?
đã trả lời 28 tháng 5, 2022 trong Lịch sử lớp 11 bởi jjaltoon51049 Cử nhân (2.0k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 44 lượt xem
Sự kiện nào đã tạo nên bước ngoặt trên chiến trường châu Á- Thái Bình Dương trong Chiến tranh thế giới thứ hai?
đã trả lời 28 tháng 5, 2022 trong Lịch sử lớp 11 bởi jjaltoon51049 Cử nhân (2.0k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 39 lượt xem
Vì sao trong thời kỳ chiến tranh thế giới thứ nhất, thế lực kinh tế của tư sản dân tộc Việt Nam được cải thiện?
đã trả lời 28 tháng 5, 2022 trong Lịch sử lớp 11 bởi jjaltoon51049 Cử nhân (2.0k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 44 lượt xem
Sau hơn 7 năm bôn ba khắp các quốc gia, các châu lục, làm nghề để kiếm sống đã giúp Nguyễn Ái Quốc nhận ra điều gì
đã trả lời 27 tháng 5, 2022 trong Lịch sử lớp 11 bởi jjaltoon51049 Cử nhân (2.0k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 39 lượt xem
sau khi không chiếm được Đà Nẵng, quân Pháp chuyển hướng tấn công vào đâu? Nêu diễn biến?
đã trả lời 27 tháng 5, 2022 trong Lịch sử lớp 11 bởi jjaltoon51049 Cử nhân (2.0k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 37 lượt xem
Đối tượng chính trong xã hội Việt Nam bị thực dân Pháp bắt đưa sang Châu Âu trong những năm thế chiến thứ nhất? Giải thích vì sao?
đã trả lời 27 tháng 5, 2022 trong Lịch sử lớp 11 bởi jjaltoon51049 Cử nhân (2.0k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 41 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 30 lượt xem
A. Phong trào dân chủ 1936 -1939 B. Phong trào giải phóng dân tộc 1939 -1945
đã trả lời 19 tháng 5, 2022 trong Lịch sử lớp 11 bởi idog480430 (-5,903 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 50 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 110 lượt xem
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước


Dành cho người mới

HOT 1 giờ qua

  1. minhthu28010309517

    5 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...